Kamerový systém

Kamerový systém

Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky a inštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů.

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy do parkovísk, garáží a dvorov.

Poptáváme stavební úpravy panelového domu

Poptáváme stavební úpravy panelového domu

Poptávám stavební úpravy v našem panelovém domě. Jedná se o výměnu společné elektroinstalace s rozvaděči až do bytů, rozvodů STA, zvonků a přístupového systému, internetu, vedení O2, protipožární signalizace, kamerového systému, zateplení sklepů, okýnek v suterénu, bezbariérové rampy před vchod, vstupní portál, poštovní schránky, odhlučnění ...

6663 - Rozšíření provozního kamerového systému

6663 - Rozšíření provozního kamerového systému

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího provozního kamerového systému (dále PKS), který byl v EDU vybudován v r. 2011-2012 a jehož úkolem je monitorování technologie sekundárního okruhu a venkovních objektů. Dále pak obnova a integrace do PKS stávajícího autonomního video a audio systému Trenažeru, včetně přípravy pro možnosti simulace ...

Varovný informační systém, lokální varovný systém

Varovný informační systém, lokální varovný systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému a zpracování digitálního povodňového plánu obcí Dobrovolného svazku obcí Pečecký region a partnerů zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obcí a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek, monitor srážek a detekce zvýšení vodní hladiny pro ...

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Třemošnice.

Přechod systému CCTV z analogového na digitální

Přechod systému CCTV z analogového na digitální

Předmětem VZ v areálu sídla Senátu PČR je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) za digitální systém CCTV v areálu sídla Senátu Parlamentu ČR včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) dle projektové dokumentace zpracované firmou RH elektroprojekt s.r.o., Za Mlýnem 29, Praha 4 z 06/2017 pod názvem ...

Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení

Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provádět dílo, které spočítá v zajištění převzetí elektrické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), kamerového systému (CCTV), elektrické kontroly vstupu osob a vjezdu vozidel (EKV), systému měření a regulace technických zařízení (MaR), systému ovládání osvětlení ...

16-177 Servis, revize EZS

16-177 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného informačního systému (dále také jako „VIS“) a lokálního varovného systému (dále také jako „LVS“) pro město Nymburk a území ORP Nymburk, které zajistí základní ozvučení předmětných oblastí prostřednictvím venkovních bezdrátových akustických jednotek sloužících pro přenos varovných informací pro ...

Poptávám montáž elektronického zabezpečovacího systému

Poptávám montáž elektronického zabezpečovacího systému

Poptávám elektronické zabezpečení garáže vzdálené cca 500m od místa bydliště.

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Litomyšl.

DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice – Mosty u Jablunkova st. hr.

DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice – Mosty u Jablunkova st. hr.

Předmětem 1. etapy stavby je návrh DOZ v traťovém úseku Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. Součástí nově řízené oblasti budou stanice: Ostrava-Svinov, Bohumín, Dětmarovice a Petrovice u Karviné. Stavba bude řešit úpravy zabezpečovacích, sdělovacích a napájecích zařízení v nově dálkově ovládaných úsecích. Předpokládá se, že budou zmíněné ...

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Je navrženo vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování ...

Městský kamerový systém - Přednádraží

Městský kamerový systém - Přednádraží

Předmětem zakázky je komplexní vybudování a zajištění provozuschopnosti zcela nové části Městského kamerového systému (dále jen MKS) v lokalitě před hlavním vlakovým nádražím v ul. Palackého v Pardubicích včetně záručního a pozáručního servisu kamerového systému. V nově budované části MKS bude instalováno celkem 11 kamer. Stávající městský ...

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín

Důvodem pro rekonstrukci zabezpečovacího zařízení je náhrada současného provizorního stavu, který vznikl po požáru původní technologie. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín.

Protipovodňová opatření města Hlučín

Protipovodňová opatření města Hlučín

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozdělen na dvě části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. ...

Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně - Líšni III. etapa

Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně - Líšni III. etapa

Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se Zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v realizaci modernizace a rekonstrukce bytových domů ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň, včetně dodávky, montáže a instalace přístupového a kamerového systému pro jednotlivé bytové domy.

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Jedná se o rekonstrukci stávající plochy s asfaltovým hřištěm a pískovištěm za účelem vybudování oploceného víceúčelového hřiště s umělým povrchem, vybudování pochozích zpevněných ploch, instalace mobiliáře a úpravy okolního terénu, rekonstrukci stávajícího atletického oválu, sektoru skoku do dálky a sektoru vrhu koulí, instalaci tribunky a ...

Elektronický přístupový a kamerový dohledový systém

Elektronický přístupový a kamerový dohledový systém

Předmětem zakázky je dodávka a montáž elektronického přístupového systému a dohledového a záznamového kamerového systému včetně příslušného HW a SW vybavení v objektu A05 a částečně v objektu A06 (serverovna) na adrese zadavatele Kolejní 2, 612 00 Brno. Technologie elektronického samozamykacího kování bude založena na kombinaci drátového a ...

Poptáváme montáž zabezpečovacího systému vodárny

Poptáváme montáž zabezpečovacího systému vodárny

Poptáváme cenovou nabídku na zabezpečení vodárny. Jedná se o zpracování projektu pro dotaci z Fondu Vysočiny.

Kamerový systém pro vyhodnocování registračních značek vozidel

Kamerový systém pro vyhodnocování registračních značek vozidel

Pořízení komplexního kamerového systému předních a zadních vozidlových kamer (cca 70 kamerových systémů), včetně vyhodnocovacího zobrazovacího technického zařízení (přenosné počítače–notebooky nebo tablety), softwaru (čtecí a analytický systém) a datového úložiště do služebních vozidel útvarů celní správy ČR. Kamerový systém bude sloužit k snímání ...

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice

Předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice“ jejímž cílem je rekonstrukce stávajícího staničního i traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v traťovém úseku Praha Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo) a obnova stávajících neprovozovaných železničních stanic Praha-Žvahov, Praha-Jinonice (nově ...

Městský kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - výměna dopravních kamer

Městský kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - výměna dopravních kamer

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace vybraných stávajících 14 kamerových bodů Městského kamerového dohledového systému v Českých Budějovicích.

(záznamy 1/25 z 1925)  strana 1 / 77