Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Účelem této veřejné zakázky je realizace projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, tj. řešení informačního systému knihovny. Cílem je nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Projekt ...

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému II

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému v nově zrekonstruované budově U Plovárny 1190/14, Děčín. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků České správy sociálního zabezpečení, doprava a ekologická likvidace odpadu.

Obměna lokálních UPS

Obměna lokálních UPS

Předmětem veřejné zakázky jsou plnění z rámcové dohody na dodávku a instalaci nepřerušitelných zdrojů energie (UPS) pro obměnu zařízení v lokalitách správ a SSÚD Zadavatele, včetně pravidelných profylaktických prohlídek po dobu záruky.

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektrolytický kondenzátor 100mikrofarat/250nebo400V.

Dodávka automatické křižovatky k válečkové dráze pro projekt New eLogist

Dodávka automatické křižovatky k válečkové dráze pro projekt New eLogist

Zadavatel požaduje dodání automatické křižovatky pro válečkovou dráhu, která umožňuje přečtení čárového kódu na bedně se zásilkou a její následnou distribuci na jedno ze dvou balicích stanovišť. Ve finální konfiguraci válečkové dráhy dojede bedna se zásilkou na křižovatku, která ji po přečtení čárového kódu odešle doleva nebo doprava v úhlu 90 ...

Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení

Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodání elektronického odbavovacího a informačního systému pro vozidla v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje.

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny - dodávka a montáž vyvolávacího systému

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny - dodávka a montáž vyvolávacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému v nově zrekonstruované budově U Plovárny 1190/14, Děčín. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků České správy sociálního zabezpečení, doprava a ekologická likvidace odpadu.

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., s cílem budoucí tarifní a dopravní integrace, připravované krajským organizátorem dopravy – společností OREDO s.r.o., spočívající v dodávce zařízení, blíže specifikovaném zadávací ...

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového řídícího a informačního systému pro vozidla MHD zadavatele v rozsahu specifikovaném v Technických podmínkách, které budou přílohou Zadávací dokumentace a které specifikují jednotlivé dodávky a instalaci nových komponent, výměny/úpravy stávajících komponent systému, včetně požadovaných technických ...

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“ vč. souvisejících technologických zařízení pro výrobu chladu, zařízení pro čištění spalin, rozvody elektrické energie a tepelné energie. Součástí díla je provedení ...

Systém elektronického mýtného

Systém elektronického mýtného

Předmětem veřejné zakázky je a) vybudování systému elektronického mýtného (SEM), tj. buď (i) převzetí stávajícího elektronického systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací (ESVZ) nebo jeho částí a vybudování SEM za použití těchto částí ESVZ, nebo (ii) vybudování zcela nového SEM, b) poskytování komplexních služeb spojených s provozem ...

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Centralizované zajišťování služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru formou uzavření Rámcové dohody na dobu určitou (4 roky) nebo vyčerpání nabídkové ceny.

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy slúži na záznam, spracovanie a vytvorenie výstupu statickej aj pohybujúcej sa digitálnej ľudskej hlavy. Systém musí zachytiť jednotlivé statické pózy tváre a výstupom nie je len trojrozmerný model hlavy, ale aj farebná textúra povrchu, textúra lesklosti povrchu a normálová textúra ...

Dron vrátane príslušenstva

Dron vrátane príslušenstva

Predmetom tejto zákazky je dodávka technických zariadení pre tvorbu zvukovo obrazových záznamov, t.j. výroba a inovácia produktov v rámci projektu: Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3 Mobilizácia ...

Elektronika, elektro výrobky,  Anglie

Elektronika, elektro výrobky, Anglie

Firma nacházející se v Anglii - City Electrical Factors Ltd je největší velkoobchodník s elektro, dodavatel produktů evropských a světových značek včetně 3M Dyson Domus, Panasonic, Philips atd ... Těšíme se na nákup nových produktů a hledáme nová partnerství se společnostmi, které se zabývají různými produkty, takže můžete nám prosím poslat svůj ...

Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním

Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním

Diaľkovo ovládaný recloser (RCL) bude používaný pre spínanie prevádzkových a skratových prúdov vo vonkajších sieťach. Montovaný bude na nosnú konštrukciu na podpernom bode alebo do murovanej trafostanice. Jeho konštrukčné riešenie musí umožniť vykonávanie údržby a revízie silovej časti prístroja metódami prác pod napätím (PPN), resp. výmenu ...

Poptáváme konektory RJ

Poptáváme konektory RJ

Poptáváme konektory RJ 6/6. Celkové možství je cca 35 000 ks.

Nákup didaktických pomůcek

Nákup didaktických pomůcek

Předmětem této zakázky je dodávka následujících didaktických pomůcek: - Žákovská sada pro výuku přírodních věd - 126 kusů - Sada senzorů a aktorů pro měření veličin - 210 kusů - Výuková stavebnice - 210 kusů - Programovatelná robotická stavební sada - 210 kusů

Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno

Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno

Verejný obstarávateľ Comorra servis, Športová 1, 945 01 Komárno verejne obstaráva prenájom ( dodanie ) 34 kusov parkovacích automatov spolu s príslušnými službami a odkúpenie 30 kusov pôvodných parkovacích automatov v zostatkovej hodnote 500 € bez DPH za jeden kus parkovacieho automatu. Inštalácia nových parkovacích automatov v lehote 80 celých ...

Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie produktu dochádzkovo-prístupového systému

Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie produktu dochádzkovo-prístupového systému

Osoba podľa §8 ods. 2) obstaráva logické celky, sofistikované výrobno-produkčné zariadenia, technicko-produkčné komponenty a vývoj aplikačného softvéru. Jedná sa o logické celky, ktoré budú vytvárať globálnu podporu výrobného procesu pri realizácii nového významne inovovaného produktu spoločnosti. Ich zapojením do rôznych častí výrobno-produkčného ...

Poptávám napájecí zdroj

Poptávám napájecí zdroj

Poptávám cenovou nabídku na napájecí zdroj Martek Power, model - PS-AT-200.

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Centralizované zajišťování služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru formou uzavření Rámcové dohody na dobu určitou (4 roky) nebo vyčerpání nabídkové ceny.

Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému

Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky informačného systému, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre Jednotný evidenčný systém (JES). Služby pozostávajú z : - technickej podpory infraštruktúry JES, - technickej podpory prevádzky JES, - zmeny a rozvoja JES na vyžiadanie, - dodávky náhradných ...

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka čipových karet, resp. plastových nosičů s bezkontaktním čipem, oboustranně potištěných, graficky a elektronicky personalizovaných nebo anonymních.

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks 4-kvadrantového napěťového a proudového zesilovače včetně příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

(záznamy 1/25 z 1259)  strana 1 / 51