Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel včetně montáže do základních škol na území města Plzně

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...

Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU

Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií síťovými prvky a komponenty. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky, přičemž toto zadávací řízení se týká pouze ...

Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre účely zabezpečenia informatizácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná ...

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany.

Dodávka bateriového úložiště

Dodávka bateriového úložiště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW a garantované užitné kapacitě ve výši 2,5 MWh. Součástí projektu je kompletní dodávka bateriového úložiště umístěného ve venkovním prostředí, skládajícího se z bateriových článků, střídačů, transformátorů, řídicího systému a kontejnerů, ve ...

Nemocniční informační systém pro KNL

Nemocniční informační systém pro KNL

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Krajské nemocnice Liberec, a. s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace.

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Dodanie zariadení: 1.Elektronický stroj na cvičenie 1 - Mobilizuje lumbárnu/hrudnú chrbticu v šípovitej rovine aktivovaním extenzorov 2. Elektronický stroj na cvičenie 2 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v priečnej rovine aktivovaním rotátorov 3. Elektronický stroj na cvičenie 3 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v šípovitej rovine ...

Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje UPS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, oživení záložních zdrojů UPS a demontáž a ekologická likvidace stávajících UPS a servis nových UPS.

LF – Multimediální maticový přepínač

LF – Multimediální maticový přepínač

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů multimediálního maticového přepínače do posluchárny Teoretických ústavů LF UP. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 40 ks náramků do vody na monitorování plaveckých stylů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Účelem této veřejné zakázky je realizace projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, tj. řešení informačního systému knihovny. Cílem je nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Projekt ...

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému II

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému v nově zrekonstruované budově U Plovárny 1190/14, Děčín. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků České správy sociálního zabezpečení, doprava a ekologická likvidace odpadu.

Obměna lokálních UPS

Obměna lokálních UPS

Předmětem veřejné zakázky jsou plnění z rámcové dohody na dodávku a instalaci nepřerušitelných zdrojů energie (UPS) pro obměnu zařízení v lokalitách správ a SSÚD Zadavatele, včetně pravidelných profylaktických prohlídek po dobu záruky.

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektrolytický kondenzátor 100mikrofarat/250nebo400V.

Dodávka automatické křižovatky k válečkové dráze pro projekt New eLogist

Dodávka automatické křižovatky k válečkové dráze pro projekt New eLogist

Zadavatel požaduje dodání automatické křižovatky pro válečkovou dráhu, která umožňuje přečtení čárového kódu na bedně se zásilkou a její následnou distribuci na jedno ze dvou balicích stanovišť. Ve finální konfiguraci válečkové dráhy dojede bedna se zásilkou na křižovatku, která ji po přečtení čárového kódu odešle doleva nebo doprava v úhlu 90 ...

Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení

Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodání elektronického odbavovacího a informačního systému pro vozidla v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje.

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny - dodávka a montáž vyvolávacího systému

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny - dodávka a montáž vyvolávacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému v nově zrekonstruované budově U Plovárny 1190/14, Děčín. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků České správy sociálního zabezpečení, doprava a ekologická likvidace odpadu.

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., s cílem budoucí tarifní a dopravní integrace, připravované krajským organizátorem dopravy – společností OREDO s.r.o., spočívající v dodávce zařízení, blíže specifikovaném zadávací ...

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového řídícího a informačního systému pro vozidla MHD zadavatele v rozsahu specifikovaném v Technických podmínkách, které budou přílohou Zadávací dokumentace a které specifikují jednotlivé dodávky a instalaci nových komponent, výměny/úpravy stávajících komponent systému, včetně požadovaných technických ...

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“ vč. souvisejících technologických zařízení pro výrobu chladu, zařízení pro čištění spalin, rozvody elektrické energie a tepelné energie. Součástí díla je provedení ...

Systém elektronického mýtného

Systém elektronického mýtného

Předmětem veřejné zakázky je a) vybudování systému elektronického mýtného (SEM), tj. buď (i) převzetí stávajícího elektronického systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací (ESVZ) nebo jeho částí a vybudování SEM za použití těchto částí ESVZ, nebo (ii) vybudování zcela nového SEM, b) poskytování komplexních služeb spojených s provozem ...

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Centralizované zajišťování služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru formou uzavření Rámcové dohody na dobu určitou (4 roky) nebo vyčerpání nabídkové ceny.

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy slúži na záznam, spracovanie a vytvorenie výstupu statickej aj pohybujúcej sa digitálnej ľudskej hlavy. Systém musí zachytiť jednotlivé statické pózy tváre a výstupom nie je len trojrozmerný model hlavy, ale aj farebná textúra povrchu, textúra lesklosti povrchu a normálová textúra ...

(záznamy 1/25 z 1271)  strana 1 / 51