Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového řídícího a informačního systému pro vozidla MHD zadavatele v rozsahu specifikovaném v Technických podmínkách, které budou přílohou Zadávací dokumentace a které specifikují jednotlivé dodávky a instalaci nových komponent, výměny/úpravy stávajících komponent systému, včetně požadovaných technických ...

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro výstavbu a zprovoznění technologické části kombinované výrobny elektrické energie a tepla „Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT“ vč. souvisejících technologických zařízení pro výrobu chladu, zařízení pro čištění spalin, rozvody elektrické energie a tepelné energie. Součástí díla je provedení ...

Systém elektronického mýtného

Systém elektronického mýtného

Předmětem veřejné zakázky je a) vybudování systému elektronického mýtného (SEM), tj. buď (i) převzetí stávajícího elektronického systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací (ESVZ) nebo jeho částí a vybudování SEM za použití těchto částí ESVZ, nebo (ii) vybudování zcela nového SEM, b) poskytování komplexních služeb spojených s provozem ...

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Centralizované zajišťování služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru formou uzavření Rámcové dohody na dobu určitou (4 roky) nebo vyčerpání nabídkové ceny.

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy

Systém na optické trojrozmerné snímanie ľudskej hlavy slúži na záznam, spracovanie a vytvorenie výstupu statickej aj pohybujúcej sa digitálnej ľudskej hlavy. Systém musí zachytiť jednotlivé statické pózy tváre a výstupom nie je len trojrozmerný model hlavy, ale aj farebná textúra povrchu, textúra lesklosti povrchu a normálová textúra ...

Dron vrátane príslušenstva

Dron vrátane príslušenstva

Predmetom tejto zákazky je dodávka technických zariadení pre tvorbu zvukovo obrazových záznamov, t.j. výroba a inovácia produktov v rámci projektu: Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3 Mobilizácia ...

Elektronika, elektro výrobky,  Anglie

Elektronika, elektro výrobky, Anglie

Firma nacházející se v Anglii - City Electrical Factors Ltd je největší velkoobchodník s elektro, dodavatel produktů evropských a světových značek včetně 3M Dyson Domus, Panasonic, Philips atd ... Těšíme se na nákup nových produktů a hledáme nová partnerství se společnostmi, které se zabývají různými produkty, takže můžete nám prosím poslat svůj ...

Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním

Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním

Diaľkovo ovládaný recloser (RCL) bude používaný pre spínanie prevádzkových a skratových prúdov vo vonkajších sieťach. Montovaný bude na nosnú konštrukciu na podpernom bode alebo do murovanej trafostanice. Jeho konštrukčné riešenie musí umožniť vykonávanie údržby a revízie silovej časti prístroja metódami prác pod napätím (PPN), resp. výmenu ...

Poptáváme konektory RJ

Poptáváme konektory RJ

Poptáváme konektory RJ 6/6. Celkové možství je cca 35 000 ks.

Nákup didaktických pomůcek

Nákup didaktických pomůcek

Předmětem této zakázky je dodávka následujících didaktických pomůcek: - Žákovská sada pro výuku přírodních věd - 126 kusů - Sada senzorů a aktorů pro měření veličin - 210 kusů - Výuková stavebnice - 210 kusů - Programovatelná robotická stavební sada - 210 kusů

Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno

Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno

Verejný obstarávateľ Comorra servis, Športová 1, 945 01 Komárno verejne obstaráva prenájom ( dodanie ) 34 kusov parkovacích automatov spolu s príslušnými službami a odkúpenie 30 kusov pôvodných parkovacích automatov v zostatkovej hodnote 500 € bez DPH za jeden kus parkovacieho automatu. Inštalácia nových parkovacích automatov v lehote 80 celých ...

Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie produktu dochádzkovo-prístupového systému

Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie produktu dochádzkovo-prístupového systému

Osoba podľa §8 ods. 2) obstaráva logické celky, sofistikované výrobno-produkčné zariadenia, technicko-produkčné komponenty a vývoj aplikačného softvéru. Jedná sa o logické celky, ktoré budú vytvárať globálnu podporu výrobného procesu pri realizácii nového významne inovovaného produktu spoločnosti. Ich zapojením do rôznych častí výrobno-produkčného ...

Poptávám napájecí zdroj

Poptávám napájecí zdroj

Poptávám cenovou nabídku na napájecí zdroj Martek Power, model - PS-AT-200.

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek

Centralizované zajišťování služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru formou uzavření Rámcové dohody na dobu určitou (4 roky) nebo vyčerpání nabídkové ceny.

Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému

Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky informačného systému, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre Jednotný evidenčný systém (JES). Služby pozostávajú z : - technickej podpory infraštruktúry JES, - technickej podpory prevádzky JES, - zmeny a rozvoja JES na vyžiadanie, - dodávky náhradných ...

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka čipových karet, resp. plastových nosičů s bezkontaktním čipem, oboustranně potištěných, graficky a elektronicky personalizovaných nebo anonymních.

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks 4-kvadrantového napěťového a proudového zesilovače včetně příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

V 00174F – dodávka centrálních UPS pro datové centrum itself

V 00174F – dodávka centrálních UPS pro datové centrum itself

Projekt zálohování napájení datového centra itself Telehouse Brno (dále jako „TH Brno“) počítá s instalací 4 ks modulárních jednotek UPS o výkonu 200kVA. Jednotky UPS budou rozděleny do dvou dvojic paralelně zapojených UPS (A + B). Každá z dvojic UPS bude sloužit pro zálohování jedné z napájecích větví A a B. Pro každou větev tedy bude k dispozici ...

Komponenty pro elektroniku, Irsko

Komponenty pro elektroniku, Irsko

Poptávám komponenty pro elektronický průmysl. Mám zájem o CUST PO G140875 CUST P/N: 67B6G2007503015R00 Můžete mi poslat ceník a informace o doručení?

Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony

Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony

Predmetom zákazky je Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony na Kazaňskej ul., a to v lehote do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Záručná doba na predmetné zariadenia sa požaduje 36 mesiacov.

ZDS HA DIN modernizace elektro a MaR Softherm - Siemens

ZDS HA DIN modernizace elektro a MaR Softherm - Siemens

- Modernizace technologického zařízení MaR a elektro PS 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. - Instalace nového regulátoru. - Nahrazení stávající komunikace radiomodemem novým GSM modemem který bude zajišťovat komunikaci s centrálním řídicím systémem a vizualizaci ProCop fy Alfamikrosystémy Ostrava.

Dodávka 18 kusů CAD pracovních stanic

Dodávka 18 kusů CAD pracovních stanic

Předmětem zakázky je dodávka 18 kusů CAD pracovních stanic. Stanice musí být nové, nepoužité. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poptávám měničku mincí

Poptávám měničku mincí

Poptávám měničku mincí 10, 20, 50 Kč z bankovek 100, 200, 500 Kč, aby se dala zabudovat do ocelového kontejneru, nejlépe s funkcí dobíjení bezkontaktní čipové karty z vložených mincí. Děkuji.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky, instalace (montáž) a zprovoznění 16 kusů informačních zařízení pro cestující, dodávka SW nutného k zajištění provozu a kompatibility se SW v současnosti používaným v krajském informačním systému (KIS) včetně zajištění oprav a provozu projektu ZKVD2 po dobu 5 let a záruky dle podmínek přílohy č. 2 ZD.

Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR

Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR

Předmětem VZ je zajištění provozu platebních terminálů, včetně: - on-site servisu a maintenance, - úprava SW v souladu s požadavky bankovních asociací, - instalace platebních terminálů, - připojení platebních terminálů ke zpracovatelskému centru poskytovatele, - zajištění dodávek spotřebního materiálu (tj. dodávek papírových a barvících ...

(záznamy 1/25 z 1251)  strana 1 / 51