PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného systému

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného ...

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.

Inteligentní dopravní systémy DPKV

Inteligentní dopravní systémy DPKV

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Předmět plnění bude realizován po ...

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků

Tester elektrochemických článků s testovacími moduly pro malé i velké články s příslušenstvím

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám integrovaný obvod M54564P.

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Řídící systémy, servopohony včetně výkonových modulů a měničů

Předmětem zakázky je dodávka řídících systémů včetně servopohonů a výkonových modulů a měničů. Jedná se o dodávku 4 kusů řídících systémů, 16 kusů servopohonů a 16 kusů výkonových modulů a měničů a dalších potřebných součástí k řídícím systémům tak, aby bylo možné stroj uvést do provozuschopného stavu, např. kabeláž mezi jednotlivými periferiemi, ...

Montované izolované styky

Montované izolované styky

Predmetom zákazky s názvom Montované izolované styky je dodávka koľajnicových stykov osobitnej konštrukcie, v ktorej sú koľajnice vzájomne elektricky odizolované a slúžia pre zaistenie funkcie koľajových obvodov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 4 ks 4-kvadrantových napěťových a proudových zesilovačů vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Rychlonabíjecí stanice

Rychlonabíjecí stanice

Rychlonabíjecí stanice - 1 ks Rychlonabíjecí multistandardová stanice s příslušenstvím umožňující současné nabíjení DC i AC proudem.

Zdroje el. součástek, Čína

Zdroje el. součástek, Čína

Jsem z firmy www.suvsystem.com certifikované podle ISO 9001: 2008 s 10 lety zkušeností. Dodáváme jednorázové a spolehlivé zdroje pro elektronické součástky Možnosti: - objednávka od 1 kusu -365 dní záruka plné kvality Microchip, Xilinx, Altera (1 objednávka, 1 rok záruka, referenční cena) P / N Značka D / C Cena reference ...

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel včetně montáže do základních škol na území města Plzně

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...

Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU

Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií síťovými prvky a komponenty. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky, přičemž toto zadávací řízení se týká pouze ...

Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre účely zabezpečenia informatizácie mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná ...

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany.

Dodávka bateriového úložiště

Dodávka bateriového úložiště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW a garantované užitné kapacitě ve výši 2,5 MWh. Součástí projektu je kompletní dodávka bateriového úložiště umístěného ve venkovním prostředí, skládajícího se z bateriových článků, střídačů, transformátorů, řídicího systému a kontejnerů, ve ...

Nemocniční informační systém pro KNL

Nemocniční informační systém pro KNL

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Krajské nemocnice Liberec, a. s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace.

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Dodanie zariadení: 1.Elektronický stroj na cvičenie 1 - Mobilizuje lumbárnu/hrudnú chrbticu v šípovitej rovine aktivovaním extenzorov 2. Elektronický stroj na cvičenie 2 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v priečnej rovine aktivovaním rotátorov 3. Elektronický stroj na cvičenie 3 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v šípovitej rovine ...

Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje UPS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, oživení záložních zdrojů UPS a demontáž a ekologická likvidace stávajících UPS a servis nových UPS.

LF – Multimediální maticový přepínač

LF – Multimediální maticový přepínač

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů multimediálního maticového přepínače do posluchárny Teoretických ústavů LF UP. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 40 ks náramků do vody na monitorování plaveckých stylů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Účelem této veřejné zakázky je realizace projektu Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna, tj. řešení informačního systému knihovny. Cílem je nastavení efektivního řízení organizace prostřednictvím workflow elektronických dokumentů, řízení projektů, poskytnutí nástrojů efektivního managementu na všech úrovních řízení organizace. Projekt ...

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému II

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému v nově zrekonstruované budově U Plovárny 1190/14, Děčín. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků České správy sociálního zabezpečení, doprava a ekologická likvidace odpadu.

Obměna lokálních UPS

Obměna lokálních UPS

Předmětem veřejné zakázky jsou plnění z rámcové dohody na dodávku a instalaci nepřerušitelných zdrojů energie (UPS) pro obměnu zařízení v lokalitách správ a SSÚD Zadavatele, včetně pravidelných profylaktických prohlídek po dobu záruky.

(záznamy 1/25 z 1281)  strana 1 / 52