Elektroinštalačný materiál

Elektroinštalačný materiál

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektroinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave na základe Rámcovej dohody, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.

Realizace datové sítě MES

Realizace datové sítě MES

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace zasíťování datové sítě pro MES obsahují dodávku a montáž kabeláže, zásuvek, síťového rozbočovače a další.

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Dodávka napěťového a proudového zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks 4-kvadrantového napěťového a proudového zesilovače včetně příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Kabely, Turecko

Kabely, Turecko

Jmenuji se Victoria Osada a jsem exportní manažer prodeje společnosti Turkish Petkab Cable. Naše společnost je jedním z předních výrobců kabelových výrobků v Turecku a nyní se rozvíjíme na trhy v západní a východní Evropě a regionu Asie. Máte-li zájem, pošleme vám katalog. Náš sortiment se skládá z kabelů uvedených níže. -Kontrolní - ovládací ...

Dodávka distribučních přepínačů a další rozšiřující komponenty sítě II

Dodávka distribučních přepínačů a další rozšiřující komponenty sítě II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka distribučních přepínačů a dalších rozšiřujících komponent sítě včetně souvisejícího software pro obnovu počítačové sítě VŠCHT Praha.

Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary

Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary

Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v umístění akumulační jednotky (dále také jen „baterie“) ve venkovním, kontejnerovém provedení, do areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary, integraci řídicího systému baterie do pracoviště provozovatele baterie a uvedení baterie do provozu. Baterie bude na základě pokynů jejího provozovatele dodávat ...

Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony

Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony

Predmetom zákazky je Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony na Kazaňskej ul., a to v lehote do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Záručná doba na predmetné zariadenia sa požaduje 36 mesiacov.

Spínané zdroje pro galvanické linky

Spínané zdroje pro galvanické linky

Předmětem zakázky je dodání spínaných AC/DC zdrojů pro tři galvanické linky: - závěsovou alkalickou zinkovací linku č. 1 - závěsovou alkalickou zinkovací linku č. 2 - chromovací linku tvrdý chróm, včetně ovládacích skříní IP 54. Předmětem zakázky je dále doprava do místa plnění, montáž a uvedení do provozu, provedení funkčních zkoušek, ...

Hasičscké vozy, komunální vozy, bezpečnostní výbava, Bangladéš

Hasičscké vozy, komunální vozy, bezpečnostní výbava, Bangladéš

Jsme dodavatelé pracující pro Ministerstvo obrany v Bangladéši. Máme zájem o vysokozdvižné vozíky, telefonní kabely, hasičská auta, komunální vozy na údržbu, přenosná rentgenová zařízení, neprůstřelné helmy, ochranné brýle. Máme zájem o navázání kontaktů s výrobci co nejdříve.

Poptávám opletený kabel ke starožitné lampě

Poptávám opletený kabel ke starožitné lampě

Poptávám hnědý opletený kabel k starožitné lampě.

Chráničky káblové korugované

Chráničky káblové korugované

Predmetom zákazky sú chráničky káblové korugované slúžiace na ochranu v zemi uložených 1kV a 22 kV káblov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

TR České Budějovice střed - kabel VVN

TR České Budějovice střed - kabel VVN

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV mezi podpěrným bodem č.105 linky V1366 a rozvodnou 110 kV ČB Střed (zapouzdřený rozvaděč). Nové kabelové vedení bude začínat na podpěrném bodě č.105 linky venkovního vedení V1366, dále bude svedeno do země, povede přes hospodářské pozemky, ...

Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů

Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů.

Modernizace kabelové trasy a připojení na D5

Modernizace kabelové trasy a připojení na D5

Na základě IS č. j. 8680/2014 ve věci "Zajištění kabelové trasy v SDP dálnice D5 v úseku km 5,0-56,0" je realizována zakázka řešící komplexní modernizaci kabelového vedení ve středním dělícím pásu (SDP) dálnice D5 mezi uvedenými km 5,012-56,731 vč. zavedení do areálu SSÚD Svojkovice. Konkrétně se jedná o výměnu silového napájecího kabelu a jeho ...

Rozvoj datové sítě

Rozvoj datové sítě

dodávka 6x SFP modul Cisco, 2x optický konvertor, 2x jednoslotové chassis, 1x napájecí panel, 8x optický propojovací kabel dle technické specifikace

Elektroinštalačný materiál

Elektroinštalačný materiál

Predmetom zákazky je dodávka elektronštalačného materiálu a tovaru rovnakého alebo podobného charakteru počas platnosti zmluvného vzťahu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch

16-093 Silo Blovice - rekonstrukce trafostanice

16-093 Silo Blovice - rekonstrukce trafostanice

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce technicky i morálně zastaralé trafostanice. Rekonstrukce zahrnuje dodávku a montáž nových rozvaděčů NN RH1, RH2 o 14 polích, dodávku a montáž nových T1, T2 1600kVA, 22/0,4kV, kabelové propojení NN mezi novým T1, T2 a novými rozvaděči NN RH1, RH2 a propojení stávající zemnící sítě s uzemněním T1, ...

Passive Network Components - TP14_008c : IT rozvaděče E1 a lokální control rooms

Passive Network Components - TP14_008c : IT rozvaděče E1 a lokální control rooms

Předmětem zakázky je dodávka IT rozvaděčů do čistých prostor experimentální haly a kontrolních místností.IT rozvaděče do experimentálních místností a kontrolních místností. Předmětem je nákup IT rozvaděčů do čistých prostor experimentální haly a kontrolních místností.

Dodávky elektromateriálu v roce 2017

Dodávky elektromateriálu v roce 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky – průběžné zajišťování dodávek zboží – elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové smlouvy, které budou realizovány v průběhu roku 2017 ode dne účinnosti rámcové smlouvy. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouva ve smyslu § 11 ZVZ s jedním ...

Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia

Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia

Rozpojovacie a istiace skrine plastové do vonkajšieho prostredia (pilierové podľa DIN). Skrine určené na rozpájanie a istenie káblových distribučných sietí s napätím nepresahujúcim 1000V.

Kombinovaná zemní lana

Kombinovaná zemní lana

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých typů kombinovaných zemnících (nebo také zemních) lan (dále KZL) pro napěťové hladiny VN, VVN a k nim příslušných spojek. Konkrétně se jedná o položky v uvedených předpokládaných limitních počtech a parametrech blíže popsaných v Kvalifikační dokumentaci. Uváděné limitní odběrné množství představuje ...

16-093 Silo Blovice - rekonstrukce trafostanice

16-093 Silo Blovice - rekonstrukce trafostanice

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce technicky i morálně zastaralé trafostanice. Rekonstrukce zahrnuje dodávku a montáž nových rozvaděčů NN RH1, RH2 o 14 polích, dodávku a montáž nových T1, T2 1600kVA, 22/0,4kV, kabelové propojení NN mezi novým T1, T2 a novými rozvaděči NN RH1, RH2 a propojení stávající zemnící sítě s uzemněním T1, ...

Dodávky řídicích jednotek pro DOÚ a DOV

Dodávky řídicích jednotek pro DOÚ a DOV

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích jednotek a záložních zdrojů napájení dálkově ovládaných úsečníků (DOÚ), dálkově ovládaných vypínačů – recloserů (DOV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2017 – 12/2022.

Dodávka souboru nástrojů pro management ECU IV

Dodávka souboru nástrojů pro management ECU IV

Předmětem zakázky je dodávka šesti souborů SW a HW nástrojů pro získávání a vyhodnocování naměřených dat dle specifikace zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory a aktualizace SW alespoň po dobu trvání záruční doby na předmět zakázky. Předmětem zakázky je také dodání veškeré potřebné kabeláže a souvisejících ...

Dodávky rozváděčů VN pro elektrické stanice

Dodávky rozváděčů VN pro elektrické stanice

Předmětem Veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ROZVÁDĚČŮ VN PRO ELEKTRICKÉ STANICE s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zařízení, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zakázka je dělena na 5 částí. Předmětem ...

(záznamy 1/25 z 1464)  strana 1 / 59