Obměna monitorové stěny a dorozumívací ústředny v přenosovém voze HD5

Obměna monitorové stěny a dorozumívací ústředny v přenosovém voze HD5

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení za účelem obměny monitorové stěny a zobrazovačů, výměna dorozumívací ústředny a panelů, dokončení upgradu zbylé technologie, měření HD signálu a příprava na výrobu signálu v normě 3G v částečně upgradovaném SD přenosovém voze pro splnění současných potřeb k realizaci všech druhů přenosů v ...

Výměna audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výměna audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výměna stávajícího zastaralého audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový moderní systém. Předmětem dodávky budou velkoplošné LED stěny, kamery a zařízení zajišťující distribuci a zpracování obrazového signálu, vč. montážních prací a záručního servisu. Předmětem zakázky je taktéž poskytnutí služeb souvisejících s ...

Nástavba technických učeben nad stávající jídelnou 3. ZŠ – Mladá Boleslav – zajištění bezbariérovosti

Nástavba technických učeben nad stávající jídelnou 3. ZŠ – Mladá Boleslav – zajištění ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ, Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ, Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav - elektronika

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav - elektronika

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy a mateřské školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Videokonferenční zařízení pro oběti trestných činů

Videokonferenční zařízení pro oběti trestných činů

Předmětem zakázky je pořízení videokonferenčních technologií - videokonferenčních jednotek, částí videokonferenční infrastruktury, licencí a dalšího SW, školení obsluhy a správců systému a implementace těchto technologií do již zrealizovaného systému.

Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích

Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích

Veřejná zakázka „Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích“ je rozdělena do několika provozních souborů např. interiér sálu, audio-video technika v DCI standardu pro kino, audio-video technika – silnoproud, audio technika pro multifunkci, osvětlení včetně silnoproudu a jevištní mechanika včetně silnoproudu. Bližší specifikace předmětu ...

Vysokorychlostní kamera

Vysokorychlostní kamera

Předmětem zakázky je dodávka vysokorychlostní kamery s maximální rychlostí záznamu minimálně 1 000 000 snímků za sekundu včetně příslušenství, kterým je software pro plné ovládání kamery a vyhodnocení naměřených dat, sada vyměnitelných čoček s různou ohniskovou vzdáleností, stativ a další. Kamera bude dodána v základní nebo rozšířené konfiguraci. ...

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – AV a přenosová technika

UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – AV a přenosová technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému včetně zadavatelem vyžadovaného propojení se systémem BMS (Building Management Systém), kde je technickou zprávou a projektovou dokumentací požadován; ...

Studiová HD technologie

Studiová HD technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks kamerových řetězců včetně ovládacích panelů a 1 ks digitální obrazové režie včetně ovládacího panelu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Dodávka zařízení pro videokonference

Dodávka zařízení pro videokonference

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologií pro zajištění videokonferenčních hovorů realizovaných interně mezi jednotlivými lokalitami zadavatele i navenek mezi zadavatelem a dalším subjektem. Součástí kompletní dodávky bude implementace a instalace technologií ve stanovených prostorách zadavatele včetně zprovoznění, otestování, ...

Obchodní akademie Chrudim – dodávka vybavení IT a AV techniky

Obchodní akademie Chrudim – dodávka vybavení IT a AV techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení IT a AV techniky pro odborné učebny IT a přírodovědnou učebnu pro projekt „Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů“.

Dodávka technologií pro výuku na JAMU

Dodávka technologií pro výuku na JAMU

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologií pro výuku.

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka audiovizuálního systému

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka audiovizuálního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o akci programového financování MŠMT s názvem „OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava“, id. č. EDS 133D21N002505.

Prvé mobilné planetárium

Prvé mobilné planetárium

Predmetom zákazky je dodávka mobilného planetária, ktoré bude pozostávať z Mobilnej projekčnej sféry s konštrukciou a z Videoprojektorov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Názov predmetu zákazky: Kreatívna produkcia krátkych filmov Krásy Slovenska. Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom a kamera -fotoaparát s príslušenstvom. Logický celok č. 2 - "Profesionálna osvetľovacia technika s príslušenstvom". Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru: ...

Logický celok č. 1 - Profesionálna filmová technika s príslušenstvom a objektívmi

Logický celok č. 1 - Profesionálna filmová technika s príslušenstvom a objektívmi

Názov predmetu zákazky: Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind Logický celok č.1 - Profesionálna filmová technika s príslušenstvom a objektívmi Logický celok č. 2 - Post-produkčná technika" Logický celok č. 3 - "Virtuálna realita" Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru: Profesionálnej ...

Průběžné dodávky služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému

Průběžné dodávky služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému

Předmětem plnění VZ je průběžná dodávka služeb – poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému (Dále také „systém“) na jednotlivých klinikách zadavatele při splnění níže uvedených požadavků a specifikace uvedené v příloze č. 2 ZD u jednotlivých položek (klinik zadavatele) předmětu plnění na základě smlouvy na opakující se ...

Galéria umenia a moderných technológií

Galéria umenia a moderných technológií

Predmetom zákazky v časti "A" je dodanie audiovizuálnych zariadení Predmetom zákazky v časti "B" je dodanie svietidiel a svetelnej techniky Predmetom zákazky v časti "C" je dodanie IKT vybavenia

Profesionálna fotografická a filmová technika s príslušenstvom 2

Profesionálna fotografická a filmová technika s príslušenstvom 2

Obstaranie kamerových a strihových technológií a softvéru na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti kreatívnej audiovizuálnej tvorby.

Televízna technológia s montážou pre prenosový voz PV BA 2

Televízna technológia s montážou pre prenosový voz PV BA 2

Predmetom zákazky je dodávka televíznych technologických zariadení a inštalácia do prenosového voza RTVS s označením BA 2, v stave Rack ready v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Súčasťou predmetu zákazky je uvedenie zariadenia do prevádzky, certifikované školenie v slovenskom jazyku a súvisiaca technická dokumentácia. Súčasťou predmetu ...

Poptávám dálkový ovladač k televizoru

Poptávám dálkový ovladač k televizoru

Sháním dálkový ovladač k TV Technika 26" HD Ready

Slobodné kultúrne dielne - pódiové vybavenie

Slobodné kultúrne dielne - pódiové vybavenie

Jedná sa hlavne o výdavky súvisiace s obstaraním pódiovej techniky, ako konštrukcia pódia, osvetlenie, ozvučenie a príslušenstvo pódia. Jednotlivé predmety sú podrobne vyšpecifikované v súťažných podkladoch.

Podpora kreatívneho potenciálu nahrávacieho štúdia MUSAE POLYMNIA - Peter Šíma

Podpora kreatívneho potenciálu nahrávacieho štúdia MUSAE POLYMNIA - Peter Šíma

Jedná sa o obstaranie tovarov na modernizáciu nahrávacieho štúdia. Zariadenia nahrávacieho štúdia (Digitálne ovládaná analógová nahrávacia sústava, mikrofóny, kompresor, zosilňovač, ekvalizér, nstroje, inštalačné práce,...) Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.

(záznamy 1/25 z 1711)  strana 1 / 69