Poptávám televizor značky Philips

Poptávám televizor značky Philips

Poptávám televizor 22" Philips 22PFS4031.

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou učeben - jazykové laboratoře pro 24 žáků a učebny přírodních věd pro 24 žáků včetně nábytku, montáže a záručního servisu.

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému; b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky včetně řídících systémů AVT; c) dodávka ...

Dynamický nákupní systém na dodávky AV techniky pro Ostravskou univerzitu

Dynamický nákupní systém na dodávky AV techniky pro Ostravskou univerzitu

Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky audiovizuální techniky dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci DNS.

Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru

Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace – kompletní vybavení interiéru šestipodlažního lázeňského domu THERMIA v Karlových Varech. Jedná se zejména o zakázkovou výrobu, dodávku a montáž dubového nábytku pro 33 pokojů (psací stoly, postele, noční stolky a další atypické dubové výrobky v množství cca 580 ks), dále zaměření výroba a montáž ...

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení multimediálního výukového systému pro automobilní techniku včetně aktivních síťových prvků dle dále uvedené specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.

Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra

Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení prostor Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje potřebnou audiovizuální technikou (zobrazovací plochy/projekce) včetně její integrace do stávajícího AV prostoru a technologií IBC. Součástí plnění veřejné zakázky je vedle dodávky a instalace požadovaných technologií rovněž dodávka a ...

Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice

Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka vybavení pro nové expozice ve Valticích zahrnující dodávku a instalaci technologické části vč. AV techniky (zejm. projektory, plátna, interaktivní tabule, ploché displeje, reproduktory, stropní mikrofory, kamery a další nezbytné příslušenství – řídící systémy, osvětlení, rozvaděče apod.). ...

Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky

Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky audiovizuální techniky (dále také „věc“ či „věci“). Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 odst. 1 ZZVZ. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména: dataprojektory s ...

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky k projektu "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben" v k.ú. Plzeň v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 5 částí: Část 1a – pomůcky, Část 1b – nábytek, Část 1c – zatemnění, Část 1d – schodolezy a Část 1e – plošiny

Videokonferenční zařízení pro oběti trestných činů - opakované vyhlášení

Videokonferenční zařízení pro oběti trestných činů - opakované vyhlášení

Předmětem zakázky je pořízení videokonferenčních technologií - videokonferenčních jednotek, částí videokonferenční infrastruktury, licencí a dalšího SW, školení obsluhy a správců systému a implementace těchto technologií do již zrealizovaného systému.

Dodávka výpočetní techniky a audiotechnologie

Dodávka výpočetní techniky a audiotechnologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a audiotechnologie.

Digitální koncertní síň

Digitální koncertní síň

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka digitální televizní technologie, zahrnující kamery, obrazovou režii a střižnu

Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou

Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou

Pořízení videokonferenčních jednotek, projektoru, ozvučení a dalšího příslušenství do zasedacích místností ŘSD.

Obměna monitorové stěny a dorozumívací ústředny v přenosovém voze HD5

Obměna monitorové stěny a dorozumívací ústředny v přenosovém voze HD5

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení za účelem obměny monitorové stěny a zobrazovačů, výměna dorozumívací ústředny a panelů, dokončení upgradu zbylé technologie, měření HD signálu a příprava na výrobu signálu v normě 3G v částečně upgradovaném SD přenosovém voze pro splnění současných potřeb k realizaci všech druhů přenosů v ...

Výměna audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výměna audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výměna stávajícího zastaralého audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový moderní systém. Předmětem dodávky budou velkoplošné LED stěny, kamery a zařízení zajišťující distribuci a zpracování obrazového signálu, vč. montážních prací a záručního servisu. Předmětem zakázky je taktéž poskytnutí služeb souvisejících s ...

Nástavba technických učeben nad stávající jídelnou 3. ZŠ – Mladá Boleslav – zajištění bezbariérovosti

Nástavba technických učeben nad stávající jídelnou 3. ZŠ – Mladá Boleslav – zajištění ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ, Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ, Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav - elektronika

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav - elektronika

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy a mateřské školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Videokonferenční zařízení pro oběti trestných činů

Videokonferenční zařízení pro oběti trestných činů

Předmětem zakázky je pořízení videokonferenčních technologií - videokonferenčních jednotek, částí videokonferenční infrastruktury, licencí a dalšího SW, školení obsluhy a správců systému a implementace těchto technologií do již zrealizovaného systému.

Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích

Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích

Veřejná zakázka „Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích“ je rozdělena do několika provozních souborů např. interiér sálu, audio-video technika v DCI standardu pro kino, audio-video technika – silnoproud, audio technika pro multifunkci, osvětlení včetně silnoproudu a jevištní mechanika včetně silnoproudu. Bližší specifikace předmětu ...

Vysokorychlostní kamera

Vysokorychlostní kamera

Předmětem zakázky je dodávka vysokorychlostní kamery s maximální rychlostí záznamu minimálně 1 000 000 snímků za sekundu včetně příslušenství, kterým je software pro plné ovládání kamery a vyhodnocení naměřených dat, sada vyměnitelných čoček s různou ohniskovou vzdáleností, stativ a další. Kamera bude dodána v základní nebo rozšířené konfiguraci. ...

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – AV a přenosová technika

UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – AV a přenosová technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému včetně zadavatelem vyžadovaného propojení se systémem BMS (Building Management Systém), kde je technickou zprávou a projektovou dokumentací požadován; ...

Studiová HD technologie

Studiová HD technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks kamerových řetězců včetně ovládacích panelů a 1 ks digitální obrazové režie včetně ovládacího panelu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 1725)  strana 1 / 69