CMTF UP v Olomouci – AV technika s příslušenstvím

CMTF UP v Olomouci – AV technika s příslušenstvím

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr; b) zajištění záručního servisu této techniky. Předmět plnění se týká kompletní dodávky AV techniky pro vybrané místnosti objektu – auly, rotundy, studovny.

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel včetně montáže do základních škol na území města Plzně

UTB – Projekční plátna a tabule

UTB – Projekční plátna a tabule

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekčních pláten a tabulí pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

Dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity

Dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity. Výčet požadované AV techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV s názvem Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. ...

Dodávka AV techniky - posluchárny

Dodávka AV techniky - posluchárny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instalace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

PdF UP v Olomouci – AV a přenosová technika

PdF UP v Olomouci – AV a přenosová technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru AV techniky pro potřeby vybavení výukových prostor Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dopravy a zajištění záručního servisu této AV techniky.

Termovizní kamera pro FF UP v Olomouci

Termovizní kamera pro FF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu termovizní kamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle zadávací dokumentace pro potřeby projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Dodávka AV techniky pro sál ZPk

Dodávka AV techniky pro sál ZPk

Dodávka vybavení audiovizuální techniky, včetně hlasovacího systému, a slaboproudých rozvodů pro rekonstruovaný sál Zastupitelstva Pardubického kraje.

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 6 níže uvedených dílčích částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ ...

Sál zastupitelstva stavební úpravy a modernizace

Sál zastupitelstva stavební úpravy a modernizace

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace vybraných prostor v objektu Krajského úřadu souvisejících se sálem zastupitelstva. Hlavním cílem úprav je obnova sálu a jeho modernizace nejen v pojetí vlastního vnitřního vybavení, ale nastavit moderní audiovizuální techniku, hlasovací zařízení a vše propojit s potřebným hardwarem a ...

HW a SW pro elektroakustickou hudbu a digitální archivace uměleckých výkonů

HW a SW pro elektroakustickou hudbu a digitální archivace uměleckých výkonů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka HW a SW pro realizaci elektroakustické hudby a grafických partitur a pro část 2 Digitální archivace uměleckých výkonů vč. 14 ks multimediálních pracovních stanic pro 3D video.

Audiovizuálna technika

Audiovizuálna technika

Predmetom zákazky je nákup novej audiovizuálnej techniky. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

UTB - Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku

UTB - Dynamický nákupní systém na audiovizuální techniku

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka audiovizuální techniky pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

AV technika pro JU ČB

AV technika pro JU ČB

Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.

Dynamický nákupní systém pro audiovizuální techniku 2018

Dynamický nákupní systém pro audiovizuální techniku 2018

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky audiovizuální techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ. DNS je rozdělen ...

Gymnázium Litomyšl – dodávka vybavení IT a AV techniky

Gymnázium Litomyšl – dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka vybavení IT a AV techniky pro odborné učebny a laboratoře.

PřF – Kamera pro digitální obrazovou analýzu

PřF – Kamera pro digitální obrazovou analýzu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kamery pro digitální obrazovou analýzu včetně objektivu. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Rekonstrukce AV technologie Slováckého divadla

Rekonstrukce AV technologie Slováckého divadla

Předmětem zakázky je rekonstrukce AV technologie pro Slovácké divadlo. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody

Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody

Predmetom zákazky je: 1. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov, 2. Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením, 3. Dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže sukončením (vrátane mobilnej aplikácie), 4. Dodávka a inštalácia koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek, 5. Audio + video ...

Audiotechnologie – sály, učebny, mobilní půjčovna a Field Recording

Audiotechnologie – sály, učebny, mobilní půjčovna a Field Recording

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiotechnologií pro sály a učebny a pro mobilní půjčovnu Hudební fakulty JAMU, dodávka Field Recordingu pro Hudební fakultu JAMU a dodávka zvukového vybavení muzikálových ateliérů Divadelní fakulty JAMU.

LF – Multimediální maticový přepínač

LF – Multimediální maticový přepínač

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů multimediálního maticového přepínače do posluchárny Teoretických ústavů LF UP. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

Štúdiové kamery

Štúdiové kamery

Predmetom zákazky je dodávka štúdiových kamerových reťazcov pre televízne štúdiá RTVS STV štúdio Banská Bystrica a STV štúdio Košice v rámci investičnej akcie Televízna a rozhlasová štúdiová technika. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

LF – Termovizní kamera

LF – Termovizní kamera

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu termovizní kamery. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu - Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Dodávka a vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu - Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace jazykového vybavení do 9 škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, a to zejména techniky a didaktických pomůcek pro jazykové vzdělávání v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“.

(záznamy 1/25 z 1756)  strana 1 / 71