FSv - Výměna dataprojekce v aule D1122

FSv - Výměna dataprojekce v aule D1122

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a provést výměnu projekční techniky v aule D1122 dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny fyziky, biologie a chemie pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

1 ks Přenosná ruční termografická kamera

088_Lo_NB_Streamovací a záznamová technika (MediaSite)

088_Lo_NB_Streamovací a záznamová technika (MediaSite)

Dodávka, montáž a zprovoznění streamovací a záznamové techniky do 1 učebny a 1 ks přenosné streamovací zařízení včetně notebooku.

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup AV techniky

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup AV techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka AV techniky odpovídající technickému vymezení a jejího příslušenství. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace.

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Dodávka AV techniky - posluchárny II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instlace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

Sál zastupitelstva, stavební úpravy a modernizace - podruhé

Sál zastupitelstva, stavební úpravy a modernizace - podruhé

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace vybraných prostor v objektu Krajského úřadu souvisejících se sálem zastupitelstva. Hlavním cílem úprav je obnova sálu a jeho modernizace nejen v pojetí vlastního vnitřního vybavení, ale nastavit moderní audiovizuální techniku, hlasovací zařízení a vše propojit s potřebným hardwarem a ...

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a zobrazovací techniky. Konkrétně jde mj. o dataprojektory, interaktivní displej, digitální fototechniku vč. příslušenství a videotechniku s příslušenstvím.

Stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce - opakované řízení

Stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce - opakované řízení

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy v 5. NP Schebkova paláce. Řešená část 5.NP bude nově doplněna o víceúčelovou přednáškovou místnost pro výuku s náležitým foyer. Bude také zřízeno nahrávací studio s klíčovacím pozadím a místností pro režii. Součástí řešeného prostoru je také místnost pro samostudium a dva prosklené ...

Dům přírody Žďárských vrchů - Expozice

Dům přírody Žďárských vrchů - Expozice

Předmětem této veřejné zakázky je provedení realizace expozice pro návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy „Dům přírody Žďárských vrchů“ včetně dodávky audiovizuální technologie a služeb s tím spojených dle projektové dokumentace „Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.2 a „Návštěvnické středisko Dům ...

Pořízení a výměna AV techniky ve výukových prostorách

Pořízení a výměna AV techniky ve výukových prostorách

Předmětem plnění dle této zadávací dokumentace je zajištění dodávky, instalace a uvedení do provozu audiovizuální techniky ve výukových prostorách zadavatele.

Digitalizace AV techniky v posluchárnách P1 až P6

Digitalizace AV techniky v posluchárnách P1 až P6

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka AV vybavení učeben P1 až P6 Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „FTSV UK“; dále jen „AV Vybavení“). AV vybavení bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Projektové dokumentaci na digitalizaci poslucháren FTSV, UK Praha, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací ...

Gymnázium Žamberk - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Žamberk - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt v rámci IROP.

PdF - Dodávka AV zařízení II - včetně příslušenství

PdF - Dodávka AV zařízení II - včetně příslušenství

Předmětem veřejné zakázky je dodávka akčních kamer, digitálních fotoaparátů včetně příslušenství (objektivy, blesky, akumulátory aj.). Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je ...

Dodávka audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě

Dodávka audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Audiovizuální technika pro OPF Karviná Dílčí část 2: Audiovizuální technika – Opava Dílčí část 3: 4K kamery pro multimediální tvorbu a ...

Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky

Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky

Predmetom zákazky je stavebné dielo Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.

Modulární syntetizéry

Modulární syntetizéry

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modulárních syntetizérů pro Katedru kompozice, dirigování a operní režie Hudební fakulty JAMU.

AV technika - Rozvoj studijního prostředí na ČZU

AV technika - Rozvoj studijního prostředí na ČZU

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky definované pro jednotlivé části veřejné zakázky v zadávací dokumentaci

AV technika pro JU ČB II

AV technika pro JU ČB II

Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.

AV technika pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD

AV technika pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD

Předmětem plnění je dodávka AV techniky do nového výukového pavilonu FLD včetně její montáže a zprovoznění

CMTF/INSPIRO – pořízení kamer a stativů

CMTF/INSPIRO – pořízení kamer a stativů

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Dodávka dvou setů – kamera, stativ a příslušenství, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, to vše pro potřeby Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kamera, stativ a příslušenství tvoří jeden set.

Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – AV a přenosová technika

Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – AV a přenosová technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému; b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky včetně řídících systémů AVT;c) dodávka veškerých ...

Rámcová dohoda na dodávky audio-video techniky a jejího příslušenství pro 1. lékařskou fakultu

Rámcová dohoda na dodávky audio-video techniky a jejího příslušenství pro 1. lékařskou fakultu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky audio-video techniky a jejího příslušenství pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy dle požadavků zadavatele realizované na základě Rámcové dohody v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

(záznamy 1/25 z 1794)  strana 1 / 72