Údržba veřejné zeleně Vsetín

Údržba veřejné zeleně Vsetín

Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně na území města Vsetína. Jedná se o údržbu veřejné zeleně ve čtvrtích Dolní Město, Ohrada, Horní Město, Jasenka, Hrbová, Lázky, Vesník, Rybníky a Sychrov. Dodavatel bude vykonávat tyto činnosti: 1. Sečení rovinných ploch, sečení svahů trávníku, sečení nerovných ploch mimo zastavěné území města, ...

Poptávám okrasné rostliny

Poptávám okrasné rostliny

Poptávám tyto rostliny, CALATEA, AGLAONEMA,CHAMAEDOREA,DYPSIS LUTESCENC, CHLOROPHYTUM,OKRASNÉ KOPŘIVY..

Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích

Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu v Prachaticích

stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, bazénová technologie, fitness, saunový svět

Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je zabezpečenie údržby a opráv fontán vo vlastníctve mesta Trnava.

Poptávám renovaci trávníku

Poptávám renovaci trávníku

Poptávám renovaci trávníku u rodinného domu v Olomouci_Lazcích. Trávník byl před pěti lety založen nově, bohužel nebyl uválcován, takže se hned objevily nerovnosti, drny. Na trávníku je spousta mechu,zčásti proto,že od jihu je zcela zastíněn. Dále potřebuji poradit s hnojením trávníku i celé zahrady,pomoc s výsadbou trvalek a posléze i jarních ...

Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál K7 Trníček + RD Bulhary - Přítluky

Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál K7 Trníček + RD Bulhary - Přítluky

Poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Kanál K7 Trníček" a části stavby Regulační drenáž (RD) "Bulhary-Přítluky" v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnou a ...

Zajištění provozu závlahové soustavy Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba

Zajištění provozu závlahové soustavy Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba". Předmětem plnění je dále poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, ...

Zajištění provozu závlahové soustavy, Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba

Zajištění provozu závlahové soustavy, Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a řádného a spolehlivého provozu staveb k závlaze pozemků Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba v souladu s manipulačním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními ...

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Jedná se o vytvoření větší mokřadní plochy tvořené soustavou vodních tůní - mokřadů na pozemcích investora v k. ú. Ořechov v lokalitě „Na dolinách“, rozšiřující stávající lokální biocentrum LBC10 o novou část v souladu s územním plánem obce Ořechov. Součástí stavby je vzdouvací objekt na toku Lejtna, zajišťující příznivý vodní režim v mokřadu. ...

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice 1. máje. Součástí stavby jsou komunikace, parkoviště, veřejné osvětlení, kanalizační a vodovodní řad, mobiliář a výsadba stromů a další související objekty. Rekonstrukce ul. 1. máje je rozdělena do 3 etap. CPV kódy: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace, 45232400-6 Stavební práce na výstavbě ...

Nuselská III. etapa, Praha 4

Nuselská III. etapa, Praha 4

V rámci stavby III. etapy dojde k rekonstrukci ul. Nuselská v délce cca 426 m, v úseku most přes Botič - Michelská. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace (vozovka s živičným krytem, chodníky mozaiková dlažba dle pražských předpisů, chodníkové přejezdy, autobusové zastávky a parkovací stání z velké dlažby) a vegetační úpravy. Přeložku České ...

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg

Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bardejove

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bardejove

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bradejove. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad

Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad

Predmetom zákazky je zameranie a inventarizácia zelene stromov v intraviláne mesta Poprad. Pôjde o mobilný zber dát o zeleni na území mesta Poprad pre ich následnú implementáciu do informačného systému mesta z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. V rámci zberu dát pôjde o inventarizáciu stromov na pozemkoch vo ...

Běžná údržba zeleně

Běžná údržba zeleně

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je údržba prvků ploch zeleně na vybraných lokalitách v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků 2. údržbu trvalkových rabat 3. údržbu keřových porostů 4. údržbu živých plotů 5. údržbu mlatových ploch. Zadavatel rozhodl v souladu s ...

Poptávám zastřešení bazénu

Poptávám zastřešení bazénu

Poptávám zastřešení bazénu včetně montáže a dopravy. Rozměry bazénu:dfélka 1000 cm,šířka 420 cm.

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování nových parkovacích míst, obnova stávajících, úprava veřejné zeleně a vybudování nových klidových zón. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků ...

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Rekonstrukce průtahu s novou konstrukcí vozovky silnic III/1804 v obci Horní Bříza, ulice Tovární. Výstavba chodníků a vjezdů ke stávajícím nemovitostem, oboustranné autobusové zastávky, výstavba parkovacích míst, odvodnění vozovky, součástí stavby je obnova vodovodu a kanalizace, úprava vegetace.

Poptávám zakrslou hrušeň

Poptávám zakrslou hrušeň

Poptávám zakrslou hrušeň Garden Red.

Nový plavecký bazén v Písku

Nový plavecký bazén v Písku

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch ve městě Písek. Dále budou zhotoveny venkovní šatny, hygienické a provozní zázemí. Součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště, obslužné komunikace a připojení na technickou infrastrukturu.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča

Riešená lokalita na sídlisku Rajková ( vnútroblok Klčové) je situovaná v pôvodnom areáli Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom. Zmena funkčného využitia tejto lokality bude zlepšením parkovacích možností pre obyvateľov sídliska a doplnením funkcie relaxačnej zelene so športoviskami a hernými plochami . Navrhovaný počet parkovacích stojísk ...

Výsadba zeleně v Hranicích

Výsadba zeleně v Hranicích

Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů a keřů v rámci následujících kategorií: • Stromořadí a solitérní stromy • Solitérní keře • Živé ploty a linie keřů • Keřové skupiny v rovině • Keřové skupiny na svahu. Umístění navržených vegetačních prvků je dáno výkresovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace. Součástí předmětu ...

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa

Rekonstrukce místních komunikací, veřejného osvětlení, revitalizace zeleně, vybudování dětských hřišť, vybudování parkovišť.

Obec Zvole – Výstavba mateřské školy

Obec Zvole – Výstavba mateřské školy

Předmětem zakázky je výstavba areálu nové mateřské školy na pozemcích parc. č. 502/31, 502/185, 502/186, 502/187, 502/237 a st. 272, k.ú. Zvole u Prahy, obec Zvole, s kapacitou 100 dětí, a to v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností STUDIO DEGREE s.r.o. a stavebním povolením ze dne 12. 6. 2014, ve znění rozhodnutí o změně ...

Poptáváme realizaci betonového bazénu

Poptáváme realizaci betonového bazénu

Do stávajícího, zbytečně velkého, místa pro koupání chceme vestavět betonový bazén o rozměru cca 25x15m.

(záznamy 1/25 z 5477)  strana 1 / 220