Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení odborných učeben umístěných v nově budovaném školském objektu pro projekt „Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka“.

Rámcová dohoda na dodávky ostatního nábytku pro roky 2018 - 2019

Rámcová dohoda na dodávky ostatního nábytku pro roky 2018 - 2019

Průběžné dodávky ostatního nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný ...

Nákup nábytku pro ČSÚ

Nákup nábytku pro ČSÚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nábytku pro ústředí a vybrané krajské správy ČSÚ Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1,2,3, 4 a 8 zadávací dokumentace.

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka interiérů

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka interiérů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka volně stojícího nábytku a hygienického vybavení, včetně návrhu řešení a instalace orientačního systému (štítky, tabulky, popisky a cedule na jednotlivé dveře). Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Jedná se o akci programového ...

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro multimediální výukový systém pro automobilní techniku v odborné učebně dle technické specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.

Nábytek pro vybavení kolejí ČVUT

Nábytek pro vybavení kolejí ČVUT

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž volného interiérového nábytku do objektů kolejí. Jedná se o židle jídelní, židle konferenční, válendy s úložným prostorem, jídelní stoly, kuchyňské police, šatní skříně s nástavcem a kontejnery. Podrobná specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze 1b zadávací dokumentace - ...

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - interiéry

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - interiéry

Předmětem plnění je vybavení interiéru stávajícího objektu Divadla Jiřího Myrona, správní budovy a malé scény, více v projektové dokumentaci

Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení a instalace laboratorního nábytku do rekonstruovaných laboratoří. Jedná se o vybavení místností v 1. pp budovy Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do budovy domova mládeže (dále i jen „DM“) ve Smetanově ulici, v Jablonci nad Nisou. Podrobně jsou dodávky a s ní související služby popsány v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 5 ZD) a ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny (viz Příloha č. 3 ZD).

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a poskytnutí souvisejících služeb.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku (otočná židle, kancelářský stůl pracovní, stolek, úložná skříňka dýha) a poskytnutí souvisejících služeb.

Vnitřní vybavení v rámci akce rekonstrukce objektu v ul. Ivana Olbrachta č.p. 59 v Brandýse nad Labem

Vnitřní vybavení v rámci akce rekonstrukce objektu v ul. Ivana Olbrachta č.p. 59 v Brandýse nad ...

Předmětem Zakázky je dodávka vnitřního vybavení nábytkem prostor současně rekonstruovaného objektu čp. 59 pro administrativní účely, když hlavním účelem současně rekonstruovaného objektu je jeho využití jako administrativní prostory pro potřeby městského úřadu, a to dle PD, resp. výkazu výměr, a předmětný nábytek je tak nezbytně nutnou součástí ...

Dodávka a instalace interiérového vybavení v rámci projektu SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4

Dodávka a instalace interiérového vybavení v rámci projektu SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení v nově rekonstruovaných prostorách ve 3.NP budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále také jen „Předmět díla“) Lipová 41a, 602 00 Brno. Nově rekonstruované a vybavené místnosti budou sloužit jako posluchárny, učebny a experimentální simulační laboratoře, které ...

Domov důchodců Černožice - mobiliář objektu A a C

Domov důchodců Černožice - mobiliář objektu A a C

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře a poskytnutí souvisejících služeb do rekonstruovaných prostor Domova důchodců Černožice. Stavební práce, které v domově důchodců v současné době probíhají, budou ukončeny na podzim 2017 a současně dojde k obnově vybavení daného zařízení.

Poptávám rohovou sedací soupravu

Poptávám rohovou sedací soupravu

Poptávám rohovou sedací soupravu - vyšší a tvrdší sezení, maximální délka 2m.

Modernizácia sedadiel v Kine Klub Revúca

Modernizácia sedadiel v Kine Klub Revúca

Predmetom zákazky je výroba a montáž sedačiek do kina vyhovujúcich novým požiadavkám na bezpečnosť a kvalitu sedenia, výmena súčasných kresiel v počte 412 za nové kreslá v počte 352 kusov, a s tým spojená výmena podlahovej krytiny. Súčasťou dodávky a montáže sedadiel je aj príprava podlahy, prebrúsenie podkladu po strhnutí pôvodného linolea, ...

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

Předmětem veřejné zakázky je vybavení objektu Národního divadla Liliová č.p. 211/9 nábytkem kanceláří a pracoven, regály pro hudební archiv ND, vybavení apartmánů, vybavení kuchyňských koutů. Součástí dodávky interiérů je také orientační a informační systém a ostatní zařízení dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 zadávací ...

Podpora dizajnérskych činností

Podpora dizajnérskych činností

dodanie výpočtovej techniky, spotrebného materiálu, softvéru, profesionálnej techniky a nábytku.

Dodávky designového nábytku a nábytku pro Postshopy

Dodávky designového nábytku a nábytku pro Postshopy

Dodávky nábytku včetně veškerých nákladů prodávajícího spojených s dodáním předmětu plnění.

GŘ OL – Dodávky kancelářských a konferenčních židlí

GŘ OL – Dodávky kancelářských a konferenčních židlí

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských a konferenčních židlí (otočných a konferenčních) na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem. Kromě výše uvedených dodávek zahrnuje předmět veřejné zakázky i balení a doručení křesel a židlí do určených míst plnění (organizační jednotky zadavatele) viz příloha č. 2 návrhu rámcové ...

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Nábytok do kancelárií, do zasadacích miestností a do učební pre Univerzitu Komenského v Bratislave, vrátane služieb súvisiacich s dodávkou (doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže).

Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc

Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc

Předmětem této veřejné zakázky je výroba, dodání, montáž, umístění a instalace 304 křesel včetně odvozu nepotřebného materiálu v hledišti Moravského divadla Olomouc.

(záznamy 1/25 z 1375)  strana 1 / 55