Dodávka nábytku 2018

Dodávka nábytku 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení prostor Rudolfina atypickým nábytkem.

Poptávám opravu vyplétaného nábytku

Poptávám opravu vyplétaného nábytku

Poptávám opravu vyplétaného nábytetku, (židle).

Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory – dodávka vybavení

Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory – dodávka vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení 4kmenových učeben, 3 odborných učeben, vybavení společné do všech učeben a do kabinetů, skladů, šatny. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technická specifikace“.

Poptávám koženou sedací soupravu

Poptávám koženou sedací soupravu

Poptávám černou koženou sedací soupravu okolo 50.000.

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku

Modernizace infrastruktury ZŠ - dodávky nábytku do nově zrekonstruovaných odborných učeben

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dílenského a kancelářského vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do ...

Nábytek pro MŠMT 2018 - 2022

Nábytek pro MŠMT 2018 - 2022

Předmětem plnění je dodávka kancelářského, sedacího, lehacího, atypického a jiného nábytku včetně dopravy na místo určení, manipulace, montáže, úklidu a likvidace obalového materiálu. Bližší technická specifikace, vymezení předpokládaného množství odebraných kusů a podrobnější popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 ZD – Vymezení předmětu ...

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních stolů, katedry a antistatických židlí pořizovaného pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Interiér Dílčí část 2: ICT

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle – Vybavení odborných učeben

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle – Vybavení odborných učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben žákovským nábytkem a ostatními školními pomůckami, které souvisí s výukou odborných předmětů v dotčených učebnách. Předmětem veřejné zakázky je rovněž montáž nábytku, instalace a uvedení školních pomůcek do provozu.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka - Vybavení odborných učeben

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka - Vybavení odborných učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben žákovským nábytkem a ostatními školními pomůckami, které souvisí s výukou odborných předmětů v dotčených učebnách. Předmětem veřejné zakázky je rovněž montáž nábytku, instalace a uvedení školních pomůcek do provozu.

PdF – dodávka nábytku a interiérového vybavení

PdF – dodávka nábytku a interiérového vybavení

Dodávka nábytku a interiérového vybavení pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, zajištění záručního servisu a podpory.

Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního nábytku pro zadavatele jako je např. kancelářský nábytek, židle, školní lavice, laboratorní nábytek apod.

Dodávka a montáž mobiliáře do sněmovny Ústavního soudu

Dodávka a montáž mobiliáře do sněmovny Ústavního soudu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do sněmovního sálu Ústavního soudu a do přilehlých prostor. Sněmovní sál bude sloužit nejen pro jednání pléna Ústavního soudu, ale i pro pořádání konferencí. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 4 části veřejné zakázky.

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku

Dodávka nábytku (skříňky, stoly, židle, police, laboratorní nábytek apod.) pro odborné učebny a laboratoře přírodovědných předmětů pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.

CMTF – Nábytek a vybavení pro laboratoř ELISA

CMTF – Nábytek a vybavení pro laboratoř ELISA

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení do laboratoře ELISA Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 - Střední škola technická

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 - Střední škola technická

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení do učeben mechatroniky, elekrického měření a strojírenské metrologie, včetně přístrojového vybavení.

Dodávka nábytkového vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno

Dodávka nábytkového vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytkového vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.

Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – interiérové vybavení

Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – interiérové vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž kompletního interiérového vybavení 5.NP budovy Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 676/111, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 764 v kat. území Neředín.

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 6 níže uvedených dílčích částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ ...

PřF UP v Olomouci – modernizace studijních prostor v atriích

PřF UP v Olomouci – modernizace studijních prostor v atriích

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, doprava, dodávka a montáž interiérového vybavení atrií v 2. – 5. NP budovy tzv. nové Envelopy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc a budovy Pevnost poznání Olomouc, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc.

PřF UP v Olomouci – modernizace vybavení studovny

PřF UP v Olomouci – modernizace vybavení studovny

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, doprava, dodávka a montáž kompletního interiérového vybavení studovny v 6.NP budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

PF – dodávka nábytku

PF – dodávka nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž vybraného interiérového vybavení objektu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na ...

Nábytek pro JU ČB

Nábytek pro JU ČB

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona

(záznamy 1/25 z 1417)  strana 1 / 57