Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení odborných učeben umístěných v nově budovaném školském objektu pro projekt „Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka“.

Podpora jazykových a přírodovědných kompetencí

Podpora jazykových a přírodovědných kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou učeben – jazykové laboratoře a učebny přírodních věd + nábytek včetně montáže a záručního servisu. Součástí dodávky je rovněž: a) doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí účastník zadávacího řízení), montáž a instalace nového vybavení b) odvoz ...

Servis automatizovaných archivačních systémů Rotomat

Servis automatizovaných archivačních systémů Rotomat

provádění komplexního servisu automatizovaných archivačních systémů Rotomat R 400/100/260/254/332

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku II

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku (otočná židle, kancelářský stůl pracovní, stolek, úložná skříňka dýha) a poskytnutí souvisejících služeb.

Rámcová dohoda na dodávky ostatního nábytku pro roky 2018 - 2019

Rámcová dohoda na dodávky ostatního nábytku pro roky 2018 - 2019

Průběžné dodávky ostatního nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný ...

Ostatní vybavení PCHO

Ostatní vybavení PCHO

Předmětem veřejné zakázky je dodání ostatního vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G.

Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram

Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodávka bezpečnostních přepážek, jejich montáž a rozmístění v budovách zadavatele ve Středočeském kraji podle přiložené specifikace. Veřejná zakázka bude realizována na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem samostatně pro každou část VZ specifikované v bodu 2 - Popis ...

ÚP ČR – Šumperk – přepážkové pracoviště

ÚP ČR – Šumperk – přepážkové pracoviště

Projekt obsahuje architektonické a technické řešení bezpečnostních přepážek. Jedná se o nábytkovou sestavu z osmi přepážkových pracovišť (A-H), a vstupní dveře pro zaměstnance (I). Nábytek lze charakterizovat jako sestavu osmi stejných modulů v rozměrech 1700 x 2350 mm. Krajní návaznost modulů na okolní konstrukci je řešena atypickým detailem. ...

Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích KrP Brno

Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích KrP Brno

Předmětem veřejné zakázky je výroba a montáž 16 ks stavebnicových modulových bezpečnostních přepážek (pokladen) v kancelářích ÚP ČR KrP Brno, rozmístěných na 12 pracovištích v Jihomoravském kraji.

HK. J. Koziny č.p. 1237 - Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří

HK. J. Koziny č.p. 1237 - Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení přístavby budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína, v ul. Jana Koziny č.p. 1237, Hradec Králové

Nábytek atypický

Nábytek atypický

Dodávka nábytku.

Nákup nábytku pro ČSÚ

Nákup nábytku pro ČSÚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nábytku pro ústředí a vybrané krajské správy ČSÚ Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1,2,3, 4 a 8 zadávací dokumentace.

Dodávka laboratorního nábytku pro projekt SoWa

Dodávka laboratorního nábytku pro projekt SoWa

Labotratorním nábytkem se pro účely této veřejné zakázky rozumí nábytek (stoly, skříně, kontejnery, police aj.) s mechanicky odolnou, nehořlavou a nenasákavou konstrukcí. Dále je kladen důraz na vysokou chemickou odolnost pracovních ploch laboratorních stolů a to jak vůči koncentrovaným kyselinám a hydroxidům tak i organickým rozpouštědlům.

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka interiérů

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka interiérů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka volně stojícího nábytku a hygienického vybavení, včetně návrhu řešení a instalace orientačního systému (štítky, tabulky, popisky a cedule na jednotlivé dveře). Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Jedná se o akci programového ...

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav – vybavení

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav – vybavení

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 6. ZŠ v Mladé Boleslavi

Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3. ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti

Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3. ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 3. ZŠ v Mladé Boleslavi

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav – vybavení

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav – vybavení

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 2. ZŠ v Mladé Boleslavi

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro multimediální výukový systém pro automobilní techniku v odborné učebně dle technické specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.

Nábytek pro vybavení kolejí ČVUT

Nábytek pro vybavení kolejí ČVUT

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž volného interiérového nábytku do objektů kolejí. Jedná se o židle jídelní, židle konferenční, válendy s úložným prostorem, jídelní stoly, kuchyňské police, šatní skříně s nástavcem a kontejnery. Podrobná specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze 1b zadávací dokumentace - ...

Dodávka a instalace interiérového vybavení pro Základní školu Schulhoffova 844/2, Praha 4

Dodávka a instalace interiérového vybavení pro Základní školu Schulhoffova 844/2, Praha 4

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení v nově zrekonstruovaných prostorách Základní školy Schulhoffova 844/2, Praha 4.

Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře

Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře

Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro odborné učebny IT a přírodovědnou učebnu pro projekt „Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů“

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - interiéry

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - interiéry

Předmětem plnění je vybavení interiéru stávajícího objektu Divadla Jiřího Myrona, správní budovy a malé scény, více v projektové dokumentaci

(záznamy 1/25 z 2723)  strana 1 / 109