CMTF – Nábytek a vybavení pro laboratoř ELISA

CMTF – Nábytek a vybavení pro laboratoř ELISA

Předmětem plnění veřejné zakázky je: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení do laboratoře ELISA Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 - Střední škola technická

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 - Střední škola technická

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení do učeben mechatroniky, elekrického měření a strojírenské metrologie, včetně přístrojového vybavení.

CMTF – dodávka nábytku

CMTF – dodávka nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž vybraného interiérového vybavení do objektů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč

Vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč

Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky spočívající ve vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč.

Dodávka kancelářského nábytku budovy Česká 11, Brno

Dodávka kancelářského nábytku budovy Česká 11, Brno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení jednacích a prezentačních prostor, prostor pro týmové aktivity a kanceláří. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.

Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 5

Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 5

Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G.

Dodávka nábytkového vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno

Dodávka nábytkového vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytkového vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.

Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – interiérové vybavení

Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – interiérové vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž kompletního interiérového vybavení 5.NP budovy Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 676/111, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 764 v kat. území Neředín.

Technologický dřevěný nábytek

Technologický dřevěný nábytek

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologického dřevěného nábytku (pracovní stoly, skříně, lavice, atd.)

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebního díla „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. a 17. ZŠ a MŠ – Vybavení odborných učeben“ v k. ú. Plzeň včetně zajištění kolaudačního souhlasu (kde je relevantní) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 5 částí: Část 1a – ...

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 6 níže uvedených dílčích částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ ...

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně ve zdravotnickém zařízení dle projektové dokumentace pod názvem „Výdej jídel, mytí nádobí a vzduchotechnika kuchyně“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem. V první části jsou zamýšleny stavební, vodovodní, elektroinstalační práce s obměnou výzbroje elektrorozvodny a výměna oken, vchodových dveří a podlahy. Podstatný objem této ...

PřF UP v Olomouci – modernizace studijních prostor v atriích

PřF UP v Olomouci – modernizace studijních prostor v atriích

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, doprava, dodávka a montáž interiérového vybavení atrií v 2. – 5. NP budovy tzv. nové Envelopy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc a budovy Pevnost poznání Olomouc, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc.

PřF UP v Olomouci – modernizace vybavení studovny

PřF UP v Olomouci – modernizace vybavení studovny

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, doprava, dodávka a montáž kompletního interiérového vybavení studovny v 6.NP budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

PF – dodávka nábytku

PF – dodávka nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž vybraného interiérového vybavení objektu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na ...

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek

UTB - Dynamický nákupní systém na nábytek

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka nábytku pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

Výroba a motáž nábytku

Výroba a motáž nábytku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru z laminované dřevotřísky dle specifikace pro Oddělení klinické biochemie, Oddělení rehabilitace, Oddělení urgentního příjmu, Kliniku plicních nemocí, Oční kliniku, Kliniku ortopedie a personální oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Nábytek kancelářský dřevěný

Nábytek kancelářský dřevěný

Dodávka dřevěného kancelářského nábytku.

Nábytek pro JU ČB

Nábytek pro JU ČB

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona

Gymnázium Litomyšl – dodávka nábytku a zařízení

Gymnázium Litomyšl – dodávka nábytku a zařízení

Dodávka nábytku a zařízení pro odborné laboratoře přírodovědných předmětů.

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Predmetom projektu: Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodanie tovaru a poskytnutie služieb v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti: B.1 Opis predmetu ...

Rámcová dohoda na dodávky nábytku pro CS ČR

Rámcová dohoda na dodávky nábytku pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky nábytku pro CS ČR. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny 39130000-2 Kancelářský nábytek 39140000-5 Domácí nábytek 39150000-8 Různý nábytek a vybavení 39160000-1 Školní nábytek 39180000-7 Laboratorní ...

Knihovna - interiér

Knihovna - interiér

výroba, dodávka a montáž nábytku do budoucí knihovny – dle technické specifikace

Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP

Dodávky nábytku pro střední školy v rámci realizace projektů IROP

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nábytku v rámci realizace projektů v oblasti školství financovaných z IROP. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části: • část 1: IT učebny • část 2: Jazyky • část 3: LVR – designový nábytek.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.

1. Deck i delt deck kombinovaný stroj s dopomocou 2. Posilňovací stroj na príťahy v predklone 3. Hyperextenzia lavica polohovateľná 4. Stroj kombinovaný (kladka vrchná a kladka spodná) 5. Lavica na izolovaný biceps v sede 6. Lýtkostroj na výpony kombinovaný 7. Stroj protismernej kladky 8. Posilňovací stroj kombinovaný (hrazda aj bradlá s ...

(záznamy 1/25 z 2791)  strana 1 / 112