Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro výběr dodavatele (příloha č. 1), ve výkazu výměr (příloha č. 2) ...

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chladících jednotek vč. propojovacího potrubí a příslušenství, demontáž stávajících jednotek, kompletní profese elektroinstalace a kompletní profese měření a regulace. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu

Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu

Poptávám klimatizaci do horního patra domu v Břeclavi. Prosim o zaslání nabídky. Děkuji.

Poptáváme opravu odsávacího zařízení spalin a par

Poptáváme opravu odsávacího zařízení spalin a par

Poptáváme provedení opravy odsávacího zařízení spalin a par - ventilátoru . Došlo asi k poškození převodovky nebo zablokování oběžného kola ventilátoru. Elektromotor je funkční, ale lopatkové kolo ventilátoru se neotáčí. Děkuji za informaci ohledně provedení opravy Jiří Pavelka

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2

Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace chladícího VRV systému v budově D2 Fakultní nemocnice Olomouc.

Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  materskej školy - ÓVODA,  HVIEZDOSLAVOVA 32  Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - ÓVODA, HVIEZDOSLAVOVA 32 Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Elektroinštalácia Vzduchotechnika - Rekuperácia vzduchu Rekonštrukcia vykurovania

Poptávám hliníkovou flexi hadici

Poptávám hliníkovou flexi hadici

Poptávám hliníkovou flexi hadici, průměr 250 mm, délka 2x 2500mm.

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň v počtu 17 kusů ve specifikaci dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, České Budějovice

Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, České Budějovice

Jedná se o provedení stavebních úprav čtyř podlažního objektu bývalého ředitelství nemocnice České Budějovice. Půdorysně a výškově bude objekt zachován. V rámci úprav bude provedena komplexní sanace objektu od azbestu, jehož výskyt byl v objektu potvrzen. S novým dispozičním uspořádáním místností bude provedeno nové technické zařízení budovy – ...

Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice

Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace obnovy klimatizačních zařízení vč. zajištění záručního servisu v objektu knižního depozitáře zadavatele na adrese Neratovická 247, Kojetice. Veřejná zakázka řeší výměnu stávajících, již dosluhujících, jednotek přesné klimatizace, úpravu rozvodů ústředního topení (ÚT), systém měření a regulace (MaR) tak ...

Záložní agregát pro noční chlazení v objektu CCHS

Záložní agregát pro noční chlazení v objektu CCHS

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění stávající centrální chladící stanice České televize o záložní chladící agregát pro noční chlazení o chladícím výkonu max. 1400 kW v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je i poskytování servisních služeb a záruky na dodaný chladící agregát po dobu 60 měsíců.

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 -  4 a A1 - 5

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, údržbových pracích, opravách a dispozičních změnách 2 sekcí (sekce A1-4NP a A1-5NP) Ústavu imunologie budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Záchytné zařízení prachu na provozu VS

Záchytné zařízení prachu na provozu VS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního záchytného zařízení prachu na provozu druhotných surovin v areálu Třineckých železáren, a.s. v Třinci, a to na plošných zdrojích – víceúčelové ekologické ploše, na odvalu, haldě a mlýnici. Průmyslový areál se vyznačuje vysokou mírou znečištění prachovými částicemi, které jsou emitovány jednotlivými ...

Klimatická komora

Klimatická komora

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie klimatickej komory. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny

Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny

Zpracování, dodání projektové dokumentace stupeň DSP (zároveň DPS) a zajištění stavebního povolení na rozšíření současných rozvodů VZT a klimatizace v prostorách veřejné knihovny a dvou sálů, v 1. a 2. NP objektu K-TRIO, kdy rozvody této technologie není přípustné vést po fasádě objektu.

Zhotovenie stavebných prác na stavbe Hendrichovce, kaštieľ - Zníženie energetickej náročnosti stavby

Zhotovenie stavebných prác na stavbe Hendrichovce, kaštieľ - Zníženie energetickej náročnosti stavby

Predmetom prác je zníženie energetickej náročnosti stavby - kaštieľa v obci Hendrichovce, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1832 bol kompletne prebudovaný na klasicistický kaštieľ. V súčasnosti v budove kaštieľa sídli na 2.NP obecný úrad so zázemím, spoločenská sála, sociálne zariadenia a predajňa potravín. Materiál, z ktorého je ...

Snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Bělé nad Radbuzou

Snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Bělé nad Radbuzou

Stavební objekty jsou v souladu se základními urbanistickými požadavky. Dojde k provedení zateplení všech objektů s finální povrchovou vrstvou z tenkovrstvé omítky, výměně všech otvorových prvků ve fasádách a k výměně částečné střešní krytiny na objektu staré školy. Součástí projektu je řešení odvodnění všech stavebních objektů od dešťových vod. ...

Filtre vzduchové

Filtre vzduchové

Predmetom zákazky je dodávka vzduchových filtrov, ktoré sa v spoločnosti JAVYS,a.s. používajú na zabezpečenie prevádzky vzduchotechnických systémov JE A1 a V1. Tieto systémy sa nachádzajú v hlavnej budove bloku, v budove pomocných prevádzok, v spaľovni BSC RAO, vo filtračných staniciach, v monitore areosólov v sklade vyhoretého jadrového paliva, v ...

Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni

Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby „Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní 859 v Orlové-Lutyni“ (dále také „stavba“). V rámci stavby bude provedeno kompletní zateplení objektů (fasáda, střecha s výjimkou objektu „E“ a terasy v 2.N.P. u objektu „B“), výměna otvorových výplní objektu a instalace ...

Poptávám držák klimatizace

Poptávám držák klimatizace

Poptávám držák klimatizace Diavia 001383BW. Děkuji za odpověď. S pozdravem David Žurovec

Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky a výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku A

Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky a výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku A

Předmět veřejné zakázky na stavební práce je: I. Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky II. Výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku „A“ a „B“, vše v objektu Envelopa, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, Olomouc.

Dodávka technologického celku pro tryskání a lakování velkých kovových dílů

Dodávka technologického celku pro tryskání a lakování velkých kovových dílů

Předmětem této zakázky je dodávka technologického celku pro tryskání a lakování velkých kovových dílů, který se skládá z těchto částí: - Lakovna včetně dvou lakovacích pracovišť - Odsávací a ventilační systém pro lakovací halu - Termo ventilační jednotka - Plénum (vhánění vzduchu do prostor lakovny) - Rekuperační jednotka - Patrony s ...

Obstaranie zariadení pre výrobu ohýbaných dielov

Obstaranie zariadení pre výrobu ohýbaných dielov

Predmetná zákazka sa delí na 2 časti: Zariadenia pre výrobu ohýbaných dielov - časť 1: 1. Olepovačka 2. Kompresor 3. Lis Zariadenia pre výrobu ohýbaných dielov - časť 2: 1. CNC stroj 2. Odsávanie

(záznamy 1/25 z 1035)  strana 1 / 42