Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, ...

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným ...

Nákup a servis klimatizací

Nákup a servis klimatizací

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis klimatizací.

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Předmětem zakázky je zajištění komplexního a bezproblémového provozu, servisu, oprav a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB v objektech Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Služby budou poskytovány včetně managementu, tj. včetně revizí, odborných prohlídek apod. Dále budou zajištěny a provedeny veškeré opravy ...

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu pavilónu č.25 Skleníky pre účely praxe a výučby za účelom zlepšenia energetickej úspornosti objektu. Objekt je v evidencii Národných kultúrnych pamiatok č.1158. Navrhované je zateplenie podlahy na teréne, zateplenie stropov alebo rekonštruovaných strešných plášťov, zateplenie obvodových stien ...

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových zařízení – klimatizace a větrání prostor, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami, s cílem realizace energetických úspor v budově základní školy v obci Milín.

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Jedná se o dodávku zcela nového zařízení dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci. Plnění je součástí projektu Inovace v PILANA Karbid.

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Jedná se o dodávku zcela nového zařízení dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci. Plnění je součástí projektu Inovace v PILANA Karbid.

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované jako součást zadávací dokumentace projekční kanceláří BKB Metal, a.s., IČ: 25355643.

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu“.

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň – viz Příloha č. 1 ZD – Specifikace klimatizací. Napojení klimatizačních jednotek FANCOIL bude provedeno na připravený páteřní rozvod chladící vody.

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení a rekonstrukce objektu s vytvořením bydlení pro seniory. - zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, - zateplení střechy a podlahy v suterénu, - výměna otvorových výplní, - rekonstrukce interiéru - vytvoření bytových jednotek, - úprava krovu a přístavba výtahové šachty, ...

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro výběr dodavatele (příloha č. 1), ve výkazu výměr (příloha č. 2) ...

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chladících jednotek vč. propojovacího potrubí a příslušenství, demontáž stávajících jednotek, kompletní profese elektroinstalace a kompletní profese měření a regulace. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu

Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu

Poptávám klimatizaci do horního patra domu v Břeclavi. Prosim o zaslání nabídky. Děkuji.

Poptáváme opravu odsávacího zařízení spalin a par

Poptáváme opravu odsávacího zařízení spalin a par

Poptáváme provedení opravy odsávacího zařízení spalin a par - ventilátoru . Došlo asi k poškození převodovky nebo zablokování oběžného kola ventilátoru. Elektromotor je funkční, ale lopatkové kolo ventilátoru se neotáčí. Děkuji za informaci ohledně provedení opravy Jiří Pavelka

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2

Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace chladícího VRV systému v budově D2 Fakultní nemocnice Olomouc.

Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  materskej školy - ÓVODA,  HVIEZDOSLAVOVA 32  Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - ÓVODA, HVIEZDOSLAVOVA 32 Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Elektroinštalácia Vzduchotechnika - Rekuperácia vzduchu Rekonštrukcia vykurovania

Poptávám hliníkovou flexi hadici

Poptávám hliníkovou flexi hadici

Poptávám hliníkovou flexi hadici, průměr 250 mm, délka 2x 2500mm.

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň v počtu 17 kusů ve specifikaci dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, České Budějovice

Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, České Budějovice

Jedná se o provedení stavebních úprav čtyř podlažního objektu bývalého ředitelství nemocnice České Budějovice. Půdorysně a výškově bude objekt zachován. V rámci úprav bude provedena komplexní sanace objektu od azbestu, jehož výskyt byl v objektu potvrzen. S novým dispozičním uspořádáním místností bude provedeno nové technické zařízení budovy – ...

(záznamy 1/25 z 1049)  strana 1 / 42