Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do: Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

NPÚ, Liliová 219/5 Praha – Staré Město – vybavení interiéru nábytkem

NPÚ, Liliová 219/5 Praha – Staré Město – vybavení interiéru nábytkem

Předmětem zadávacího řízení je dodávka volně vložených prvků (interiér) pro objekt zadavatele Liliová 219/5, Praha 1, dle projektových dokumentací zpracovaných spol. METROPROJEKT a.s., se sídlem I.P.Pavlova 1789/2 Praha 2 z prosince 2013 (aktualizace srpen 2017) a Masák & Partner s.r.o., se sídlem Rooseveltova 39/575 Praha 6 (červenec 2017).

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 s názvem „Specifikace materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost a jejich jednotkové ceny“. Jedná se zejména o kabely, stožáry a výložníky, svítidla a rozvodné ...

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu pavilónu č.25 Skleníky pre účely praxe a výučby za účelom zlepšenia energetickej úspornosti objektu. Objekt je v evidencii Národných kultúrnych pamiatok č.1158. Navrhované je zateplenie podlahy na teréne, zateplenie stropov alebo rekonštruovaných strešných plášťov, zateplenie obvodových stien ...

Poptávám výrobu a montáž žaluzií

Poptávám výrobu a montáž žaluzií

Poptávám výrobu žaluzií. Potřeboval bych vyrobit žaluzie 2x do oken - rozměry oken jsou 120x110 cm - jaká by prosím vycházela cena vč. montáže. Jablonec nad Nisou.

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Zateplení provozní a sociální budovy KASKOFORMY ČÁST 2. Energetická optimalizace systému osvětlení firmy KASKO spol. s r.o. Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní údržby a oprav veřejného osvětlení včetně provádění kontrol u cca 2.700 světelných zdrojů zadavatele, počty světel jsou rozděleny takto: Ostrov 1902, Dolní Žďár 16, Horní Žďár 33, Hluboký 40, Květnová 33, Maroltov 7, Mořičov 22, Kfely 54. Rozmístění světelných míst je zřejmé ze situačního plánu, ...

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s výstavbou miestnych komunikácií a chodníkov v rámci IBV Staré ihrisko vrátane inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod) a verejného osvetlenia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe D1 - Projektová dokumentácia a súpis prác je v Prílohe E1 - ...

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových zařízení – klimatizace a větrání prostor, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami, s cílem realizace energetických úspor v budově základní školy v obci Milín.

Venkovní krb, Německo

Venkovní krb, Německo

Kolik by stál vnější venkovní krb se 2 přípojkami a asi 6m vysoký? Bydlím v 93158 Teublitz , Německo S pozdravem Alexander Seidl

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Jedná se o dodávku zcela nového zařízení dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci. Plnění je součástí projektu Inovace v PILANA Karbid.

Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo I. etapa

Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo I. etapa

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie centrálnej zóny v Šulekove (miestna časť mesta Hlohovec) na základe vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá obsahuje stavebné objekty SO 01 Spevnené plochy, SO 02 Verejné osvetlenie a SO 03 Sadové úpravy. Celý rozsah zákazky je rozdelený na 3 úseky: 1. úsek (časť ulice Šulekova) 2. úsek (časť ...

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje

Jedná se o dodávku zcela nového zařízení dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci. Plnění je součástí projektu Inovace v PILANA Karbid.

Poptávám průhledné rolety na terasu

Poptávám průhledné rolety na terasu

Poptávám průhledné rolety na terasu o rozměrech š,v 2130x1195, 1890x1175, 2222x1070, 1375x2190. Jedná se o domek s terasou na Zdíkově okres Prachatice. Prosila bycho předběžnou cenovou nabídku popř. termín realizace.

Poptávám náhradní díl na kuchyňský robot

Poptávám náhradní díl na kuchyňský robot

Poptávám náhradní díl na kuchyňský robot Ronic original 3000 - oboustranná lišta pro zpracování silných plátků/tenkých nudliček a píst misky.

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Predmetom verejného obstarávania je nájsť zhotoviteľa pre revitalizáciu sídliska. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : sídlisko Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, V rámci projektu, ktorý vypracovala projektantka Ing.arch.Marcela Masaryková, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií ...

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení odborných učeben umístěných v nově budovaném školském objektu pro projekt „Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka“.

Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce autobusového nádraží ve Varnsdorfu, včetně jeho odvodnění, osvětlení, vybudování nových parkovacích míst, rekonstrukci chodníků, úpravu zeleně, výstavby nové budovy stanice a další související práce.

Podpora jazykových a přírodovědných kompetencí

Podpora jazykových a přírodovědných kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou učeben – jazykové laboratoře a učebny přírodních věd + nábytek včetně montáže a záručního servisu. Součástí dodávky je rovněž: a) doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí účastník zadávacího řízení), montáž a instalace nového vybavení b) odvoz ...

Poptávám sporák značky Mora

Poptávám sporák značky Mora

Poptávám sporák MORA IS 985 MW.

Zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov ul. Kazanská, mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov ul. Kazanská, mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Predmetom zákazky je zlepšenie bezpečnosti chodcov na ul. Kazanská v mestskej časti Vrakuňa Bratislava spočívajúce v odstránení existujúcich nadchodov, obnovy trakčného trolejového vedenia, terénnych úprav, obnovy krytu vozovky a modernizácie verejného osvetlenia podľa projektovej dokumentácie. Podrobne je predmet zákazky opísaný v oddiele B.1 ...

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo v rozsahu a podle projektové dokumentace, v soupisu stavebních prací a smlouvy o dílo.

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované jako součást zadávací dokumentace projekční kanceláří BKB Metal, a.s., IČ: 25355643.

(záznamy 1/25 z 9131)  strana 1 / 366