Poptávám dodávku oken a dveří

Poptávám dodávku oken a dveří

Poptávám nová plastová fasádní okna cca 12 ks. Taky koupím interiérové nové dveře dřevo nebo plast 22 ks. Výměry oken a dveří dodám a přesně specifikuji. Rozhoduje cena- Nabídněte. Nabídky z celé ČR-Spěchá-

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu pavilónu č.25 Skleníky pre účely praxe a výučby za účelom zlepšenia energetickej úspornosti objektu. Objekt je v evidencii Národných kultúrnych pamiatok č.1158. Navrhované je zateplenie podlahy na teréne, zateplenie stropov alebo rekonštruovaných strešných plášťov, zateplenie obvodových stien ...

Poptávám plastová okna

Poptávám plastová okna

Poptávám plastová okna 3ks, otevírací a větrací, š. 88cm x v.1560cm. Zděná bytovka, rozhoduje cena. Děkuji.

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác a to: na prízemí a na poschodí sa obnovia vstupné priestory, schodiská, hygienické zariadenia, komunikačné priestory a chodby, zázemie pre personál a dennú časť (herňu) spojenú so spálňou a budú vytvorené výdajne stravy. Pri obnove priestorov škôlky dôjde aj k výmene okenných a dverných výplní v ...

Poptávám vchodové plastové dveře

Poptávám vchodové plastové dveře

Poptávám vchodové plastové dvojkřídlé dveře 2300x1400. Zvenku zlatý dub, uvnitř bílé, obojí křídla otevírací a levé na kliku. Ve dveřích prosklený světlík.

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 247/5 – mesto Bytča

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 247/5 – mesto Bytča

zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Hurbanova 247/5 v meste Bytča. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie striech, nové ďažďové žľaby a zvody, nové vonkajšie oplechovania, parapety a vetracie mriežky, nové podlahy na schodiskách pri vstupoch, výmenu dverí a okien, nový okapový chodník a bleskozvod. Podrobný opis ...

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou chodbou okolo átria, pavilóny 1, 2 a 3 sú dvojpodlažné budovy, technický pavilón a vstupné časti do pavilónov 1 až 3 sú jednopodlažné. Strechy sú ploché so živičnou krytinou s vnútornými dažďovými zvodmi. Na pavilónoch boli ...

Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 1. etapa

Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 1. etapa

Obnova je zameraná v budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou na výmenu výplní otvorov a obnovu fasády reštaurátorským spôsobom.

Budova Ľudovej školy Nižná Slaná; Zvýšenie energetickej účinnosti

Budova Ľudovej školy Nižná Slaná; Zvýšenie energetickej účinnosti

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti stavby. Zvýšenie energetickej účinnosti si vyžiada zateplenie obvodových konštrukcií vrátane podlahy a stropu ako aj výmenu všetkých výplní otvorov na fasáde budovy.

Komunitné centrum Sobrance

Komunitné centrum Sobrance

Predmetom zákazky je novostavba objektu komunitného centra v Sobranciach. Objekt sa navrhuje v zastavanom území, s ohľadom na charakter okolitej výstavby. Navrhovaný samostatne stojaci objekt komunitného centra má jedno nadzemné podlažie, riešený je bez podpivničenia, s nevyužívanou povalou. Objekt má tvar otvoreného L, rozm. Cca 10,3x15,65+17,45 ...

Snížení energetické náročnosti budov na ulici na Pískách

Snížení energetické náročnosti budov na ulici na Pískách

Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budov na ulici na Pískách, č. p. 3275/3, parcele č. 5857/1 a parcele č. 7637/1 v Hodoníně (mj. bude realizováno zateplení budovy pomoci systému ETICS, zateplení střechy, výměna výplní otvorů, elektroinstalace, plynové vytápění). Stávající okapový chodník okolo administrativní ...

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok - rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu rieši dispozičné zmeny (prispôsobenie dispozície požiadavkám prevádzky KD, čím sa vytvoria chýbajúce priestory), zateplenie obvodového muriva, výmena vonkajších a vnútorných výplní otvorov, sanácia proti vlhkosti, rekonštrukcia ...

Výmena okien – Justičný palác

Výmena okien – Justičný palác

Predmetom zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce je výmena okien predných sekcií uličných fasád objektu Krajského súdu v Bratislave: 1.- 4. nadzemné podlažie (NP), sekcie: D - Lavé krídlo Čelo, E-Lavý Hlavný bok, F1 Hlavné priečelie Vľavo, G - Hlavné priečelie (vstup), H1 Hlavné priečelie Vpravo, I - Pravý Hlavný bok, J - Pravé krídlo ...

BD Budovcova 1147, Poděbrady

BD Budovcova 1147, Poděbrady

- Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – dokumentace pro provedení stavby

Poptávám dodávku vchodových dveří

Poptávám dodávku vchodových dveří

Poptávám dodávku vchodových dveří do bytu, v bílé barvě včetně obložek.

Budova Ľudovej školy Nižná Slaná; Zvýšenie energetickej účinnosti

Budova Ľudovej školy Nižná Slaná; Zvýšenie energetickej účinnosti

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti stavby. Zvýšenie energetickej účinnosti si vyžiada zateplenie obvodových konštrukcií vrátane podlahy a stropu ako aj výmenu všetkých výplní otvorov na fasáde budovy. Architektonické riešenie sa bude meniť čiastočne a to doplnením šambrány okolo okien a novotvarom strešných okien z pôvodne ...

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Plněním veřejné zakázky se rozumí provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla. Stavba je členěna na stavební objekty: o SO 01 – hlavní objekt o SO 02 – vedlejší objekt o SO 03 – garáže Předmětem díla je: - Demontáž stávajícího opláštění – „boletické“ panely - Zateplení ...

Realizace úspor energie - PČR - KŘP Ústeckého kraje, Lidické náměstí

Realizace úspor energie - PČR - KŘP Ústeckého kraje, Lidické náměstí

Předmětem veřejné zakázky je realizace úspor energie v rámci operačního programu OPŽP. Realizace zateplení zahrnuje zateplení objektu jako celku, tzn. zateplení obvodových stěn, výměnu venkovních výplní otvorů a zateplení a rekonstrukci střešních konstrukcí a s tím souvisejících úprav. Stavební úpravy budou probíhat v rozsahu dotčených konstrukcí ...

Realizace úspor energie - PČR - KŘP Ústeckého kraje, Chomutov

Realizace úspor energie - PČR - KŘP Ústeckého kraje, Chomutov

Realizace zateplení zahrnuje zateplení obvodových stěn formou revitalizace boletických panelů (včetně odstranění azbestu a následných sanačních opatření), výměna otvorových výplní, zateplení a rekonstrulce střešního pláště, a s tím souvisejících úprav.

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám nacenění plastových oken bílé barvy, dvojsklo, bez parapetů. Rozměry 900 mm x 1800 mm, celkem 22 kusů. Okna mají být jednoduchá bez dalšího členění, otevírat celé i na větračku. Do ceny zahrňte prosím i dopravu a montáž. Děkuji.

Zvyšovanie energetickej účinnosti - Obecný úrad a kultúrny dom

Zvyšovanie energetickej účinnosti - Obecný úrad a kultúrny dom

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Zvyšovanie energetickej účinnosti-Obecný úrad a kultúrny dom v obci BARA ,pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer na týchto objektoch nasledovne: Zateplenie obvodových stien plášťa budovy Zateplenie strešného plášťa Výmena otvorov výplní - okná a dvere ...

Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu

Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy Obecného úradu a Kultúrneho domu Lastomír pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer na týchto objektoch nasledovne: Zateplenie plochy obvodového plášťa Ostatné práce pri zateplení plochy obvodového plášťa Zateplenie plochy strešného plášťa Ostatné práce pri ...

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce - časť stavebné práce

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce - časť stavebné práce

Predmetom projektu je zateplenie fasád, zateplenie podstrešného priestoru, výmena obvodových okenných dverných výplní a s tým súvisiace drobné stavebné úpravy objektu Obecného úradu Petrovce.

Zníženie energetickej náročnosti budovy OUI Mojmírovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy OUI Mojmírovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovu školy - Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce v elokovonom pracovisku v Palárikove. Budova je umiestnená na parcele č. 708/5 nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Palárikovo. Budova od jej postavenia slúžila pre potreby školy.Stavebné úpravy budú vykonávané za účelom ...

UK  KAM – zateplení koleje Otava - Praha

UK KAM – zateplení koleje Otava - Praha

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště v rámci kolejí Otava, Praha. Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy včetně nové hydroizolace, výměny okenních prvků. Bližší specifikace je uvedena v rámci technických podmínek a návrhu smlouvy, které jsou nedílnou ...

(záznamy 1/25 z 3964)  strana 1 / 159