Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna, 2 ks zdvojená okna REVITEX, masiv iroko, jednokřílové, otvíravé a sklopné OS1A, š. 175x v. 75 cm.

Poptávám výrobu interiérových dveří

Poptávám výrobu interiérových dveří

Poptávám výrobu interiérových dveří na míru. Rozměry: výška 190, šířka 79, tloušťka cca 6.

Poptávám venkovní rolety a okna do sklepa

Poptávám venkovní rolety a okna do sklepa

Poptávám rolety venkovní, barva bílá. Na ostatních oknech máme rolety z plastu pro dveře výška 1900 - šířka 920mm okno výška 1100 - šířka 550mm. Dále potřebuji okna do sklepa o rozměrech 750x400mm - 3ks neotevíratelných a 1ks otevír. Děkuji předem za sdělení přibližné ceny včetně montáže.

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově fasád a systému dešťových svodů a odvodnění a v restaurátorské obnově oken a okenních výplní včetně dalších projektovou dokumentací předepsaných restaurátorských činností, vše na objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce

Predmetom projektu je zateplenie fasád, zateplenie podstrešného priestoru, výmena obvodových okenných dverných výplní a s tým súvisiace drobné stavebné úpravy objektu Obecného úradu Petrovce.

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Poptávám zakázkovou výrobu dveří a obložkové zárubně

Poptávám zakázkovou výrobu dveří a obložkové zárubně

Poptávám zakázkovou výrobu a montáž dveří a obložkové zárubně. Popis: stavební otvor 202x81cm tloušťka stěny 70 cm 198x63cm tloušťka stěny 8 cm včetně prosklených dveří vše ve folii tmavé dřevo nutno zaměřit na místě Lokalita: Brno Střed - Veveří Termín: spěchá do 10dnů

Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého

Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého

Projekt rieši rekonštrukciu objektu pamätného domu Jána Kupeckého - strecha, podlahy, spevnené plochy, okná, dvere.

Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa

Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa

Národná kultúrna pamiatka (NKP) Budatínsky hrad s areálom prebieha postupnými rekonštrukciami. V rámci tejto etapy obnovy je plánovaná rekonštrukcia objektu Hospodárskej budovy časť hospodárske krídlo. Objekt Hospodárskej budovy prešiel viacerými adaptáciami pôvodne časť fortifikačného systému prešla v 18. storočí prestavbou na hospodársky objekt, ...

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Předmětem plnění 1. části VZ je rekonstrukce zámku města Doksy, ve kterém bude následně umístěn prohlídkový okruh pro návštěvníky zámku a informační centrum pro návštěvníky města, včetně rekonstrukce vytápění objektu a obnovy okenních výplní. Předmětem 2. části VZ je dodávka interiérového vybavení zámku Doksy.

Moravské nám. 12

Moravské nám. 12

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a oprava fasád, oprava společných prostor, zateplení střechy a její oprava domu Moravské nám. 12. Jedná se o budovu s vysokou historickou hodnotou.

UK SBZ – Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

UK SBZ – Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

S ohledem na celkový rozvoj Univerzity Karlovy a z toho vyplývající potřeba nových výukových ploch bude objekt koleje Arnošta z Pardubic přestavěn pro potřeby některých fakult a součástí Univerzity Karlovy. Všechny prostory v objektu koleje budou rekonstruovány, modernizovány a opraveny tak, aby vyhověly potřebám fakult, resp. součástí UK – ...

Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu

Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu

Pozemok na ktorom je predmetná stavba umiestnená sa nachádza v obci Oreské. Jedná sa o parcelu 81/1. Objekt je jednopodlažný, čiastočne podpivničený. Stavenisko je mierne svahovité (spádované do severozápadného rohu pozemku. Stavenisko s prihliadnutím na technické, výrobné a ekonomické podmienky stavebníka spĺňa podmienky pre realizáciu zámeru ...

Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu

Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu

Objekt nevyhovuje súčasným tepelno-technickým požiadavkám. Cieľom projektu je zníženie nergetickej náročnosti spoločenskej sály Kultúrneho domu v obci Iža. Zmeny spočívajúce v zlepšení tepelno-technických parametrov sa týkajú výmeny vonkajších dverí a okien, zateplenia existujúcich obvodových konštrukcií, zateplenie podlahy, zateplenie strechy, ...

Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien

Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien

Predmetom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti školského internátu v meste Ružomberok riešené je zateplenie fasády, zateplenie sokla, zateplenie strešných konštrukcií, výmena fasádnych výplňových drevených okien a dverí, okolo objektu je riešený nový okapový chodník, navrhnuté sú nové dažďové zvody, je navrhnutá úprava bleskozvodu ako ...

Oprava oken Valdštejnského zámku Jičín, Staré Město, Valdštejnovo náměstí

Oprava oken Valdštejnského zámku Jičín, Staré Město, Valdštejnovo náměstí

Předmětem této veřejné zakázky je renovace, repase, případně opravy oken v režimu restaurování a dále pak výroba nových oken jako náhrada za dožilé.

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Projekt rieši: Zateplenie obvodového plášťa Zateplenie podlahy podkrovia Nové dažďové žľaby a zvody Nové vonkajšie oplechovania a parapety Výmenu dverí a okien Nový okapový chodník

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Stavební práce: - bourací práce a demontáže (demontáž otvorových výplní, parapetů, mříží v oknech, klempířských prvků, části vnějších podhledů, osvětlení, elektrorozvaděčů, klimatizačních jednotek, šindelů na štítech budov, zastřešení schodiště, části dřevěné stěny schodiště, podbití říms, dlažeb okapového chodníku, lapačů střešních splavenin, ...

Výměna oken ve výrobní a administrativní budově Linaset, a.s.

Výměna oken ve výrobní a administrativní budově Linaset, a.s.

Předmětem plnění zakázky je výměna výplní otvorů (okenních i dveřních) v obvodovém plášti objektu administrativní a výrobní budovy společnosti Linaset, a.s. Předmětem plnění je dodávka nových, nikoliv repasovaných oken, dveří a vrat a jejich montáž (instalace) ve dvou budovách včetně odstranění a likvidace stávajících výplní otvorů v těchto ...

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

1.Uskutočnenie Výmeny vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste: -I. etapa, -II. etapa, je vymedzené projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 1564/28, Ivanka pri Dunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy

Predmetom rekonštrukcie je existujúca budova Kliniky hematológie a transfuziológie Národného centra hemostázy a trombózy. Rekonštrukcia bude spočívať v úprave vnútornej dispozície podľa potreby kliniky, výmene okien, dverí, nových rozvodoch kúrenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky a zateplení budovy.

Výměna oken

Výměna oken

Předmětem této zakázky na stavební práce je výměna starých betonových oken na listrovně , výměna kovových oken na centrální budově.

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dřevěná eurookna

Poptávám dřevěná eurookna 2 ks, rozměry 68, 150 x 150 cm, dvoukřídlá, otvírací, sklopná, vč. kování a nátěru. Děkuji.

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej umeleckej školy, Levoča

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej umeleckej školy, Levoča

Predmetom zákazky je uskutočnenie nasledovných stavebných prác: - výmena okien a vchodových dverí z chodby smerom do átria na 1. a 2.NP - obnova brán a vchodových dverí zo strany átria a chodby hlavného vstupu - zhotovenia zádveria pri vstupe do budovy z Námestia MP - zateplenia časti stropov nad 2.NP Detailný opis predmetu zákazky tvorí ...

(záznamy 1/25 z 1943)  strana 1 / 78