Poptávám obklady a dlažbu

Poptávám obklady a dlažbu

Poptávám 1 m2 obkladů a 1 m2 dlažby série Kleopatra. Děkuji, Vavríková.

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Koupím fasádní barvy akryl 150 kg a lazury na dřevo interiér, exteriér min. 50 kg. Taky koupím zámkovou dlažbu tl. 6 ička nebo jiní tvar, cca 120m2 za výhodnou cenu.

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

Poptávám venkovní dlažbu

Poptávám venkovní dlažbu

Poptávám venkovní dlažbu mramorit cca 11 m2. Zajímá mě zda ho máte ještě v prodeji a pak cena. Děkuji.

Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká, spracovanej spoločnosťou AMBERG ENGINEERING, s.r.o. Bratislava v 10/2016. Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý ...

Chodník pri ceste

Chodník pri ceste

Predmetom zákazky je vybudovanie chodníka pri ceste. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku podél silnice I/11. Stavba zajistí zvýšení bezpečnosti pro pěší v řešeném úseku podél silnice I/11.

Dopravní terminál Strakonice

Dopravní terminál Strakonice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby objektů nového autobusového terminálu včetně zastřešení, parkoviště pro osobní automobily typu P+R, K+R, pěší komunikace, odpočinkových ploch, veřejného osvětlení, ozelenění vegetačních ploch, mobiliáře veřejného prostranství, odvodnění a překládky inženýrských sítí. Předmět zakázky ...

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova,  1. etapa, Praha 2

Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, 1. etapa, Praha 2

První etapa rekonstrukce komunikace v ul. Na Slupi - za most přes Botič B 005 v Praze 2 zahrnuje objekty komunikace ( živičný povrch), chodníky ( mozaiková dlažba), chodníkové přejezdy (drobná kostka), opravu stávajícího mostu, přeložky sítí, úpravu mobiliáře a vegetační úpravy. Stavba je koordinována se stavbou DP HMP, a.s. Při výsadbě ...

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám položení zámkové dlažby cca. 80m2, včetně osazení palisád a dalších prvků. Místo realizace: Ústí nad Labem - Tisá. Termín realizace: 09-10/2017.

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část I - pláže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – Pláže“, zpracované v květnu 2016 společností AT Invest, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží a ...

Poptávám venkovní kamínkovou dlažbu

Poptávám venkovní kamínkovou dlažbu

Poptávám venkovní kamínkovou dlažbu DUNAJ, cca 28 m2.

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Sháníme firmu z okolí H.K., která by provedla rekonstrukci okapového chodníku z obrubníku a kačírku podél přední strany domu Na Břehách, Hradec Králové 11 (3 vchody panelového domu). Uveďte prosím cenový návrh, případně možnost termínu provedení.

Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec

Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající chodníku podél silnice II/468 (ul. Těšínská a ul. Nádražní) a rekonstrukce zastávky Třinec, Konská, výklopník směrem do města Třinec.

Realizácia parkoviska medzi ul. Dohnányho a A.Žarnova v Trnave

Realizácia parkoviska medzi ul. Dohnányho a A.Žarnova v Trnave

Predmetom zákazky je vybudovanie parkoviska s 99 parkovacími státiami s povrchom zo zámkovej dlažby. Navrhované parkovisko sa vybuduje po ľavej strane ulice Andreja Žarnova, oproti urgentnému príjmu do chirurgického pavilónu FN Trnava. Rozsah riešenia: SO-01 Parkovisko SO-02 Dažďová kanalizácia SO-03 Prekládka el. kábla VN úprava SO-04 ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťou ...

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská,  28. Října

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská, 28. Října

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajícího stavu křižovatky, které zlepší dopravní situaci v historickém centru města České Budějovice. Úprava křižovatky zvětšuje koridor linky MHD, který se tak rozšíří až na ulici Na Sadech pomocí vyhrazeného BUS pruhu z Mariánského náměstí až do zastávky Poliklinika Sever. Stavební úprava ulice ...

Poptávám obklady Rako Elbrus 4C 4084

Poptávám obklady Rako Elbrus 4C 4084

Poptávám obklad Rako Elbrus 4C 4084 zelený na rekonstrukci vany.

Obnova dlažby predného nádvoria Grassalkovichovho paláca

Obnova dlažby predného nádvoria Grassalkovichovho paláca

Predmetom zákazky je obnova dlažby predného nádvoria Grassalkovichovho paláca Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie.

Komárno – chodníky Družstevná a Gazdovská ul.

Komárno – chodníky Družstevná a Gazdovská ul.

1.)Predmetom projektu je obnova peších komunikácií v intraviláne mesta Komárno na ul. Gazdovská. Samotnému spracovaniu projektu predchádzala obhliadka a kategorizovanie jednotlivých plôch, ktoré sú predmetom riešenia. Hlavným cieľom projektu je celkovo zlepšiť kvalitu povrchov peších komunikácií, zvýšiť bezpečnosť pohybu a zveľadiť majetok mesta ...

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře včetně herních prvků a sadových úprav. Více viz zadávací dokumentace.

Poptávám úpravu terasy

Poptávám úpravu terasy

Poptávám úpravu terasy o velikosti cca 25m2. Dnes je položena zámková dlažba, kterou potřebuji odstranit, terasu vybetovovat a položit dlažbu. Děkuji. Martin Matlocha

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Rekonstrukce koupelny:zdeni pricky mater.porofix cca6m2 vcetne omitnuti, osazeni zarubni,obklad a dlazba koupelny20+4m2 obklad a dlazba wc 9+2m2,kuchyn obklad 3m2 v 2NP hranice na morave Termin 2polovina kvetna

Napojenie objektov NN prípojkami a vybudovanie spevnených plôch v areáli UKF v Nitre

Napojenie objektov NN prípojkami a vybudovanie spevnených plôch v areáli UKF v Nitre

Predmetom zákazky je napojenie objektov k novej transformačnej stanici NN prípojkami a zhotovenie chodníka pre peších v areáli UKF v Nitre.

(záznamy 1/25 z 682)  strana 1 / 28