Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Dodávka 4 ks tranformátorů o výkonu 40 MVA

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks venkovních třífázových olejových řiditelných transformátorů 110±8x2%/23/(6,3) kV o výkonu 40 MVA, a to pro následující investiční akce zadavatele: • TR Praha - SEVER – obnova T101; • TR Praha - SEVER – obnova T102; • TR Praha - SLIVENEC – dodání transformátorů T101 a T102 v rámci výstavby ...

Poptávám dálkově ovládanou zásuvku

Poptávám dálkově ovládanou zásuvku

Poptávám dálkově ovládanou zásuvku 230V 3600W/16A. 1 ks zásuvka + 1 ks ovladač.

Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody

Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody

Predmetom zákazky je: 1. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov, 2. Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením, 3. Dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže sukončením (vrátane mobilnej aplikácie), 4. Dodávka a inštalácia koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek, 5. Audio + video ...

Poptávám stolní dotykovou lampičku

Poptávám stolní dotykovou lampičku

Sháním stolní dotykovou lampičku typ OMBRA 83680071/03 má skleněný, žíhaný, oranžovo-červený klobouček na rovné noze. Byla zakoupena před dvěma roky a nemohu ji sehnat.

Výroba a dodávka lan pro fázové vodiče a zemnicí lana na vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Výroba a dodávka lan pro fázové vodiče a zemnicí lana na vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Výroba a dodávka lan pro fázové vodiče a zemnicí lana na vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Silnoprúdové zemné káble NN

Silnoprúdové zemné káble NN

Káble sú určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia.

Silnoprúdové zemné káble VN

Silnoprúdové zemné káble VN

Káble sú používané vo vysokonapäťovom rozvode elektrickej energie a káble určené na konkrétne projekty a zámery, kde je potrebná vyššia mechanická odolnosť kábla vzhľadom k jeho spôsobu a miestu uloženia.

Dodávky trasovacích kompletů

Dodávky trasovacích kompletů

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek trasovacích kompletů. Trasovací komplety se vybírají pro období 03/2018 – 02/2022. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody s jedním ...

Dodávky vodičů venkovního elektrického vedení – lana typů AL1/ST1A a AL3

Dodávky vodičů venkovního elektrického vedení – lana typů AL1/ST1A a AL3

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vodičů – lan typů AL1/ST1A a AL3 pro venkovní elektrické vedení NN, VN a VVN.

Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II

Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV (konkrétně výkonových transformátorů 25 MVA, výkonových transformátorů 40 MVA, výkonových transformátorů 25 MVA nízký hluk, výkonových transformátorů 40 MVA nízký hluk a příprava pro Sergi). Předpokládané odebírané množství jednotlivých typů ...

Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro

Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro údržbu a opravu trakčního vedení dle požadavků organizačních jednotek zadavatele. Všechen dodávaný materiál je, v souladu § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, určeným technickým zařízením a ...

Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6

Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kovově krytých, typově odzkoušených rozvaděčů do 25 kV s izolací plynem SF6 v modulárním provedení. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění šéfmontáže objednané sestavy rozvaděčů a záruční servis. Více informací viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroinstalační materiál. 4 x 50 mm2 CYKY(CYAY) -cena 1m kabelu. 4 x 35 mm2 CYKY(CYAY) -cena 1m kabelu. lisovací oko 35/12 -cena 1 ks lisovací oko 50/12 -cena 1 ks.

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektronickou součástku

Poptávám elektrolytický kondenzátor 100mikrofarat/250nebo400V.

Rozvaděče NN typu RST

Rozvaděče NN typu RST

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky rozvaděčů NN typu RST, stojanů a skříní. Konkrétně se jedná o položky uvedené v zadávací dokumentaci.

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 s názvem „Specifikace materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost a jejich jednotkové ceny“. Jedná se zejména o kabely, stožáry a výložníky, svítidla a rozvodné ...

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drobného spotřebního elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2018 na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Dodávky ochran ptactva

Dodávky ochran ptactva

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.

Poptávám vlečné kabely k výtahům

Poptávám vlečné kabely k výtahům

Poptávám vlečné kabely k výtahům se zdvihem nad 100m / 4m/s s optickým vláknem. Nejlepší kombinace by byla 8-10x optické vlákno + UTP + CU 1mm/2 Předem děkuji a přeji pěkný den. Radek Doležel

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponent - sestav kombinovaných 100GE/40GE rozšiřujících rozhraní do směrovačů Alcatel-Lucent 7750 SR-12e v uzlech sítě CESNET2 "Brno_1" a "Ostrava" pro povýšení připojení těchto směrovačů do 100GE páteřní sítě. Cílem povýšení je umožnění připojování účastníků e-infrastruktury CESNET vyššími přenosovými ...

Regeneračné zariadenie

Regeneračné zariadenie

Predmetom zákazky je nákup zariadení pre elektrochemickú regeneráciu olovo-kyselinových batérií. 1) Regeneračné zariadenie - 2 ks 2) Analyzátor batérií - 1 ks 3) Termokamera - 1 ks Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroměrový rozvaděč umělohmotný, zapuštěný, jednofázový bez HDO (i alternativa kovový).

Dodávka UPS

Dodávka UPS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka UPS. Rozdělení zakázky na jednotlivé části, předpokládaná cena jednotlivých částí, doba trvání smlouvy, množství a přesná specifikace je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Dodávky kabelů a vodičů VN a NN

Dodávky kabelů a vodičů VN a NN

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelů a vodičů NN a VN. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do sedmi (7) samostatných částí. Blíže viz zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele.

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Podrobně viz ZD.

(záznamy 1/25 z 1493)  strana 1 / 60