Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Poptáváme vedení účetnictví pro SVJ

Vedení účetnictví SVJ (18 bytů, Praha 8) Požadujeme pouze zaúčtování jednotlivých položek z bankovních výpisů a pokladny dle účetní osnovy, provedení roční uzávěrky a účetní zpracování odměn pro 3 členy výboru. Co nepožadujeme: Platební styk s bankou: obstaráváme sami formou internetového bankovnictví Příjem, kontrola a likvidace faktur: ...

Administrace stavby PVTP III

Administrace stavby PVTP III

Projekt „Plzeňský vědecko-technologický park III” obnáší výstavbu dvou budov D1 a E a související infrastruktury na území Vědeckotechnického parku Plzeň na Borských polích. K hájení zájmů investora v průběhu stavby a po jejím ukončení je nezbytné vybrat osobu managera provozovaných budov, když manažer budov má možnost ovlivňovat výslednou stavbu ...

Údržba a opravy technického vybavení budov ČNB

Údržba a opravy technického vybavení budov ČNB

Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a oprav technického vybavení budov ČNB v oblasti vzduchotechniky, strojního zařízení kotelen, zdravotně-technických instalací, zdrojů chladu včetně rozvodů, regulačních stanic plynu, chemické úpravy pitné vody apod.

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (zajištění údržby města, veřejné zeleně a osvětlení, místních komunikací a městského mobiliáře, zimní údržba, provoz koupaliště, dopravního hřiště, provoz ostatních hřišť, in-line dráhy, skateparku, sběrného Eko-dvora, údržba skládky Zdejcina, instalace dopravního značení, správa pohřebišť, správa ...

Facility management

Facility management

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb Facility management, zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a zabezpečenie služieb Infrastructure Facility Management, ktoré sa skladajú z poskytovania týchto služieb: 1. Facility Management - Správa nehnuteľností a prevádzková údržba a obsluha ...

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (zajištění údržby města, veřejné zeleně a osvětlení, místních komunikací a městského mobiliáře, zimní údržba, provoz koupaliště, dopravního hřiště, provoz ostatních hřišť, in-line dráhy, skateparku, sběrného Eko-dvora, údržba skládky Zdejcina, instalace dopravního značení, správa pohřebišť, správa Kempu ...

Zajištění části provozních činností Aquacentra Šutka

Zajištění části provozních činností Aquacentra Šutka

Provozováním Aquacentra Šutka se rozumí zejména tyto činnosti: Provozování bazénů, vodního světa (aquapark), šaten, sauny, páry, prostor pro masáže atd.; Zajištění plavčíků, pokladních, zaměstnanců úklidu denního i nočního, obsluhy baru atd.; Účinná a efektivní spolupráce při všech činnostech týkajících se provozování Aquacentra Šutka se ...

Správa, údržba a provoz budovy Úřadu městské části Praha 6 a detašovaných pracovišť

Správa, údržba a provoz budovy Úřadu městské části Praha 6 a detašovaných pracovišť

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky k provádění správy, údržby a zajištění provozu rekonstruované budovy Úřadu městské části Praha 6 včetně garáží, detašovaných pracovišť a rekreačního střediska Stará Živohošť, a to v rozsahu a za ...

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění správy a provozu nemovitostí bytového a nebytového fondu zadavatele a zajišťovaní výkonu práv a povinností pronajímatele bytových a nebytových jednotek uvedených v příloze č. 1 Obchodních podmínek za podmínek stanovených Obchodními podmínkami. Správou a provozem nemovitostí se rozumí činnost ...

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

. Předmětem této VZ je provozování zimního stadionu v Kutné Hoře, Tyršovy sady 194, 284 01 Kutná Hora na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem služby (zkráceně: „objednatel“) a vybraným uchazečem jako provozovatelem areálu zimního stadionu-poskytovatelem služby (zkráceně: „poskytovatel“). Smlouva o ...

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění správy a provozu nemovitostí bytového a nebytového fondu zadavatele a zajišťovaní výkonu práv a povinností pronajímatele bytových a nebytových jednotek uvedených v příloze č. 1 Obchodních podmínek za podmínek stanovených Obchodními podmínkami. Správou a provozem nemovitostí se rozumí činnost ...

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění správy a provozu nemovitostí bytového a nebytového fondu zadavatele a zajišťovaní výkonu práv a povinností pronajímatele bytových a nebytových jednotek uvedených v příloze č. 1 Obchodních podmínek za podmínek stanovených Obchodními podmínkami. Správou a provozem nemovitostí se rozumí činnost ...

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Správa nemovitostí bytového i nebytového fondu Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění správy a provozu nemovitostí bytového a nebytového fondu zadavatele a zajišťovaní výkonu práv a povinností pronajímatele bytových a nebytových jednotek uvedených v příloze č. 1 Obchodních podmínek za podmínek stanovených Obchodními podmínkami. Správou a provozem nemovitostí se rozumí činnost ...

Poptáváme řemeslnou údržbu domu

Poptáváme řemeslnou údržbu domu

Poptáváme řemeslnou údržbu domu. Hledáme všestranného řemeslníka/údržbáře, který by nám pomohl s nepravidelnou a různorodou údržbou domu YMCA v Hradci Králové. Prosíme ozvěte se na uvedené kontakty.

Správa, úklid a ostraha nemovitostí RRTV Praha

Správa, úklid a ostraha nemovitostí RRTV Praha

Správa budovy sídla Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na adrese Škrétova 44/6, Praha 2 spočívající v zajištění provozu, údržby a oprav budovy včetně úklidu, zajištění recepční služby a služby ostrahy budovy; zajištění úklidu a údržby služebního bytu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na adrese Bruslařská 959/1, Praha 10.

Správa a údržba obytného súboru Krasňany

Správa a údržba obytného súboru Krasňany

Predmetom zadávanej zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacich so správou a údržbou Obytného súboru Krasňany.

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III, tj. zejména zajištění řádného a včasného provedení díla PVTP III, zabezpečení základních funkcí vědeckotechnického parku (dále jen „PVTP III“ - tak, jak jsou definovány v OPPI – vědeckotechnický park je subjekt orientovaný na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného ...

Správa školiaceho a rekreačného zariadenia (ŠRZ Tále)

Správa školiaceho a rekreačného zariadenia (ŠRZ Tále)

Predmetom zákazky je spravovanie školiaceho a rekreačného zariadenia SSC (výkon správy a údržby, výkon opráv a poskytovanie ubytovacích služieb) za účelom zabezpečenia jeho bezporuchového chodu, resp. prevádzky počas jeho využitia na stanovený účel.

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

Předmětem této VZ je provozování zimního stadionu v Kutné Hoře, Tyršovy sady 194, 284 01 Kutná Hora na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem služby a vybraným uchazečem jako provozovatelem areálu zimního stadionu-poskytovatelem služby.Smlouva o poskytování služby bude uzavřena na dobu neurčitou.

Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.č. Brno-Vinohrady

Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.č. Brno-Vinohrady

Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba a opravy bytových domů a provedení havarijních oprav bytových domů. Rozsah oprav je cca 25 jednotlivě definovaných úkonů a cca 5 činností dle profesí. Mezi zadavatelem a jedním uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 11 odst. 1 zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Technická správa objektů ministerstva kultury

Technická správa objektů ministerstva kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozní a technická správa jednotlivých technologických prvků v objektech ministerstva kultury Nosticův palác, v ulici Milady Horákové a Skalní 14, 150 00 Praha 5 - Barrandov, provádění běžné údržby, zajišťování odstraňování havárií, zajišťování odborných revizí a prohlídek technologií vyplývajících ze zákonů a ...

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III, tj. zejména zajištění řádného a včasného provedení díla PVTP III, zabezpečení základních funkcí vědeckotechnického parku (dále jen „PVTP III“ - tak, jak jsou definovány v OPPI – vědeckotechnický park je subjekt orientovaný na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného ...

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Komárno.

Poptávám pronájem prostor na uskladnění nábytku

Poptávám pronájem prostor na uskladnění nábytku

Potřebuji na přechodnou dobu- 4 - 6 týdnů uskladnit 2 válendy a psací stůl.Praha.

Správa budov a zariadení

Správa budov a zariadení

Správa budov a zariadení nachádzajúcich sa v správe verejného obstarávateľa, jeho organizačných zložiek (závodov a ich stredísk) podľa potrieb verejného obstarávateľa, požiadaviek a podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

(záznamy 76/100 z 315)  strana 4 / 13