Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava

Oprava a údržba domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, v oboru plynoinstalace a ústředního vytápění. Jedná se zejména o zjištění příčin závad a netěsností na rozvodech plynu a ústředního vytápění (centrálního nebo etážového), vyjma ...

Provozování parkovišť P+R Depo Hostivař, Ládví a Letňany

Provozování parkovišť P+R Depo Hostivař, Ládví a Letňany

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního provozování hlídaných parkovišť P+R v lokalitách Depo Hostivař, Ládví a Letňany

Provozování parkovišť P+R Depo Hostivař, Ládví a Letňany

Provozování parkovišť P+R Depo Hostivař, Ládví a Letňany

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního provozování hlídaných parkovišť P+R v lokalitách Depo Hostivař, Ládví a Letňany

Poptáváme správu bytového domu

Poptáváme správu bytového domu

Poptáváme správu bytového domu v Pardubicích právnickou osobou jako statutární orgán, tvorba nových stanov.

Zajištění vybraných činností Facility Managementu pro objekt Ministerstva dopravy

Zajištění vybraných činností Facility Managementu pro objekt Ministerstva dopravy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti provozování budovy Ministerstva dopravy na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 a provádění konkrétních činností Facility Managementu tohoto objektu zejména: - Technická správa budov a majetku - Činnost energetika - Deratizace, dezinsekce, desinfekce - Péče o zeleň, ...

Zajištění kompletní správy a údržby nemovitostí zadavatele

Zajištění kompletní správy a údržby nemovitostí zadavatele

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění kompletní správy a údržby nemovitostí zadavatele. Plnění bude spočívat v zajištění kompletní správy a údržby nemovitostí zadavatele v rozsahu a kvalitě definované zadávacími podmínkami.

Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno - Líšeň

Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno - Líšeň

Předmětem rámcové smlouvy je stanovení podmínek při dodávkách prací specifikovaných položkovým rozpočtem. Dodávaným dílem budou práce obsahově vymezené vázanou živností. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. V rámci této zakázky nebudou požadovány revize elektrických zařízení. Převažující rozsah požadovaných prací ...

Zabezpečenie poskytovania komplexných služieb pre nepretržitý a bezproblémový chod inštitúcie

Zabezpečenie poskytovania komplexných služieb pre nepretržitý a bezproblémový chod inštitúcie

Zabezpečovať každodennú údržbu a potrebné opravy v interiéri a exteriéri zariadenia podľa skutočnej potreby a v rozsahu špecifikácie predmetu zákazky presne uvedenej v súťažných podkladoch v súlade s návrhom zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

OS Litoměřice - Správa objektu soudu

OS Litoměřice - Správa objektu soudu

Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...

OS Litoměřice - Správa objektu soudu

OS Litoměřice - Správa objektu soudu

Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...

Správa a údržba obytného súboru Krasňany.

Správa a údržba obytného súboru Krasňany.

Predmetom zadávanej zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so správou a údržbou Obytného súboru Krasňany.

Zajištění části provozních činností Aquacentra Šutka - opakování

Zajištění části provozních činností Aquacentra Šutka - opakování

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění části provozních činností Aquacentra Šutka (dále jen „služby“). Službami se rozumí zejména část činností nutných k provozování Aquacentra Šutka. Specifikace rozsahu provozování je uvedena ve vzorové smlouvě a v jejich přílohách, které jsou součástí č. 2 zadávací dokumentace.

OS Litoměřice - Správa objektu soudu

OS Litoměřice - Správa objektu soudu

Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Předmětem veřejné zakázky je výstavba a provoz sportovní haly prostřednictvím soukromého subjektu. Soukromý subjekt postaví halu na základě požadavků definovaných zadavatelem (požadavky na výkon a funkci). Hala bude ve vlastnictví soukromého subjektu. Zadavatel požaduje od soukromého subjektu umožnění využití haly pro předem určené subjekty ...

Zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha

Zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13.

Služby súvisiace s výkonom správy nehnuteľností

Služby súvisiace s výkonom správy nehnuteľností

Predmetom zákazky je: a) upratovanie administratívnych priestorov DPMK, a.s. na Bardejovskej č. 6, Hornádskej 10 a v Šaci, prízemia budovy na Rooseweltovej 3, konečných zastávok MHD v počte 10 budov, skladu oddelenia logistiky a nákupu na Bardejovskej a Hornádskej ulici, objekty závodného stravovania DPMK, a.s., b) upratovanie dielenských ...

Správa, údržba a provoz budovy Úřadu městské části Praha 6 a detašovaných pracovišť

Správa, údržba a provoz budovy Úřadu městské části Praha 6 a detašovaných pracovišť

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky k provádění správy, údržby a zajištění provozu budovy Úřadu městské části Praha 6 včetně garáží, detašovaných pracovišť a rekreačního střediska Stará Živohošť, a to v rozsahu a za podmínek ...

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (zajištění údržby města, veřejné zeleně a osvětlení, místních komunikací a městského mobiliáře, zimní údržba, provoz koupaliště, dopravního hřiště, provoz ostatních hřišť, in-line dráhy, skateparku, sběrného Eko-dvora, údržba skládky Zdejcina, instalace dopravního značení, správa pohřebišť, správa ...

Upratovanie a technická správa

Upratovanie a technická správa

Predmetom zákazky Upratovanie a technická správa je zabezpečenie upratovacích prác a technickej správy budov v objektoch verejného obstarávateľa a zároveň letná a zimná údržba v objektoch verejného obstarávateľa a ich bezprostrednom okolí podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch na obdobie 4 rokov

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Předmětem veřejné zakázky je výstavba a provoz sportovní haly prostřednictvím soukromého subjektu. Soukromý subjekt postaví halu na základě požadavků definovaných zadavatelem (požadavky na výkon a funkci). Hala bude ve vlastnictví soukromého subjektu. Zadavatel požaduje od soukromého subjektu umožnění využití haly pro předem určené subjekty ...

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (zajištění údržby města, veřejné zeleně a osvětlení, místních komunikací a městského mobiliáře, zimní údržba, provoz koupaliště, dopravního hřiště, provoz ostatních hřišť, in-line dráhy, skateparku, sběrného Eko-dvora, údržba skládky Zdejcina, instalace dopravního značení, správa pohřebišť, správa ...

Poptáváme správu bytového domu v Praze

Poptáváme správu bytového domu v Praze

Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na správu bytového domu s 39 bytovými jednotkami a 3 nebytovými prostory v Praze. Jedná se o tyto služby: - vedení a správu účetnictví - zajištění a hlídání revizních kontrol, - evidence bytů, nebytových prostor a osob - tvorba a evidence předpisů plateb s ročním vyúčtováním, aktualizace ...

Zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha

Zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13.

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (zajištění údržby města, veřejné zeleně a osvětlení, místních komunikací a městského mobiliáře, zimní údržba, provoz koupaliště, dopravního hřiště, provoz ostatních hřišť, in-line dráhy, skateparku, sběrného Eko-dvora, údržba skládky Zdejcina, instalace dopravního značení, správa pohřebišť, správa ...

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Poskytování služeb a správy majetku města Beroun

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (zajištění údržby města, veřejné zeleně a osvětlení, místních komunikací a městského mobiliáře, zimní údržba, provoz koupaliště, dopravního hřiště, provoz ostatních hřišť, in-line dráhy, skateparku, sběrného Eko-dvora, údržba skládky Zdejcina, instalace dopravního značení, správa pohřebišť, správa ...

(záznamy 51/75 z 317)  strana 3 / 13