Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství

Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství

Předmětem plnění VZ je poskytnutí odborného poradenství spočívajícího v provedení přípravy a zajištění 2 zadávacích řízení určených k zadání nadlimitních veřejných zakázek pro realizaci díla „Dostavba kanalizace v Brně II" pro dostavbu oddílné kanalizace v městských částech dle FIDIC RED BOOK a retenční nádrž Červeny mlýn a retenční nádrž Královky ...

Zpracování projektové dokumentace - Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK

Zpracování projektové dokumentace - Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DUR, DSP, DPS) na akci „Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK – ul. 29. dubna“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je dořešení příjezdu do ZŠ na ul. 29. dubna v Ostravě-Výškovicích. V současné době se k ...

Vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem FN Ostrava – přístavba

Vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem FN Ostrava – přístavba

Předmětem plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava – přístavby Centrálního komplementu – operační sály a MR – projektová dokumentace“ v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DUR a DPS včetně zajištění autorského dozoru po celou dobu výstavby při realizaci projektu ...

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Všestudy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ-RP“) v katastrálním území Kokořov a v katastrálním území Klášter u Nepomuka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh ...

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu People centra v Strategickom parku Nitra

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu People centra v Strategickom parku Nitra

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a výber zhotoviteľa so zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom získania právoplatného stavebného povolenia pre projekt People centra v Strategickom parku Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...

Architektonicko-urbanistická otevřená soutěž o návrh terminál veřejné osobní dopravy

Architektonicko-urbanistická otevřená soutěž o návrh terminál veřejné osobní dopravy

Soutěžním zadáním je vypracování návrhu multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy, který musí splňovat požadavky vyplývající z řešení jednotlivých problematik – členěných na následující čtyři spolu úzce související celky, za dodržení podmínek vyplývajících z platného Územního plánu. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže ...

Terminál pasažérů Letiště Praha - designová studie

Terminál pasažérů Letiště Praha - designová studie

Předmětem plnění je vypracování studie návrhu stavby s ověřením proveditelnosti technického řešení (dále jen "Design Study") , poskytování konzultační činnosti a výkon autorského dozoru. Účelem Design Study je implementace části dlouhodobého plánu rozvoje letiště Praha týkajícího se rozšíření terminálu, zahrnující architektonický/ stavební ...

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti

Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dohľadu.

Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště

Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Výstavba 15. B.J. v obci Zákopčie

Výstavba 15. B.J. v obci Zákopčie

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 15 B.J. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

Zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka

Zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka

predmetom verejného obstarávania je vypracovanie Zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Bratislava - Dúbravka

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu pro změnu využi

Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu pro změnu využi

Předmětem veřejné zakázky je zpracování geodetického zaměření, vícestupňové projektové dokumentace a inženýrské činnosti (zajištění a předání všech vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy), spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a realizace autorského dozoru při ...

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele

Navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/67 v úseku Rožňava - hranica BSK-PSK , cesty I/66 v úseku hranica BSK-PSK - Spišská Belá - Lysá Poľana št.hr.SR/PR a cesty I/77 v úseku Spišská Belá Dlhá Lúka v okrese Bardejov. Vyhodnotenie už navrhnutých trás obchvatov a preložiek, prípadné doplnenie ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Žižkov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Žižkov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Moravský Žižkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace

Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace a zajištění všech souvisejících služeb na dílo „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace“ obsahující kompletní revitalizaci prostor přestupního uzlu na nádraží v Litvínově v souladu se zpracovanou Územně – technickou studií, zpracovanou ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizačného projektu pre stavbu: Rekonštrukcia múzea

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizačného projektu pre stavbu: Rekonštrukcia múzea

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizačného projektu pre stavbu: Rekonštrukcia múzea PD, Komplexná obnova meštianskeho domu, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovec u Jablunkova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovec u Jablunkova

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bukovec u Jablunkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště pod Babí horou

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště pod Babí horou

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hradiště pod Babí horou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), v k.ú. Kněžice v Lužických horách, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Pro potřeby KoPÚ ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březová u Úmonína, k. ú. Vavřinec a k. ú. Zdeslavice u Chlístovic v okrese Kutná Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Předprojektová dokumentace – Rekonstrukce pavilonů chirurgických oborů CH1,2 a dostavba pavilonu CH2

Předprojektová dokumentace – Rekonstrukce pavilonů chirurgických oborů CH1,2 a dostavba pavilonu CH2

Předmětem veřejné zakázky „Předprojektová dokumentace – Rekonstrukce pavilonů chirurgických oborů CH1,2 a dostavba pavilonu CH2 západ-rozšířená studie II“, je zpracování přípravné předprojektové dokumentace v rozsahu Standardů profesních výkonů a souvisejících činností ČKA a ČKAIT-výkonová fáze 1 a 2.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Luboměř u Potštátu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Revitalizace Karlova náměstí, etapa II - park

Revitalizace Karlova náměstí, etapa II - park

Aktualizace celkové koncepce Karlova náměstí, zpracování všech fází PD stavby a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru revitalizace Karlova náměstí, etapa II - park

(záznamy 1/25 z 1185)  strana 1 / 48