Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna, 2 ks zdvojená okna REVITEX, masiv iroko, jednokřílové, otvíravé a sklopné OS1A, š. 175x v. 75 cm.

Poptávám koncové vinohradnické sloupky

Poptávám koncové vinohradnické sloupky

Poptávám koncové vinohradnické sloupky v kovovém provedení (výška cca 2,7m).

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Předmětem veřejné zakázky je provedení předprojektových prací, zpracování studie bezbariérového řešení škol včetně propočtu nákladů, zpracování projektové dokumentace v rozsahu společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně neoceněného a oceněného ...

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Kamenický Šenov - Slunečná

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Kamenický Šenov – Slunečná , která se nachází podél silnice vedoucí z Kamenického Šenova do Slunečné, v katastru Kamenického Šenova. Alej se nachází na pozemcích p.č. 2551/1, p.č. 1353, p.p.č. 1327/5, p.č. 1327/4, p.č. 1403, p.č. 1237/1 v k.ú. Kamenický Šenov. Začíná ihned za ...

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Významné aleje Libereckého kraje 2.etapa - Albrechtice - Vítkov

Předmětem veřejné zakázky je ošetření, kácení a výsadba dřevin v aleji Albrechtice – Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov na pozemcích p. č. 936, 602/1, 602/7, 603 a 633/3 a 937 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu a na pozemku p. č. 1229 v k.ú. Horní Vítkov. Stromy rostou v těsné blízkosti ...

Úprava osvětlovací soustavy Galerie Rudolfinum

Úprava osvětlovací soustavy Galerie Rudolfinum

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce zářivkového osvětlení a oprava automatického stínění.

Poptáváme spojovací materiál

Poptáváme spojovací materiál

Poptáváme spojovací materiál, šroub vratový se čtyřhranem DIN 603 M 16x 140 88, 100 ks

Poptávám výrobu interiérových dveří

Poptávám výrobu interiérových dveří

Poptávám výrobu interiérových dveří na míru. Rozměry: výška 190, šířka 79, tloušťka cca 6.

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro výběr dodavatele (příloha č. 1), ve výkazu výměr (příloha č. 2) ...

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle závěsného kombinovaného typ Mora, umístěný v koupelně rodinného domu, vytápění a ohřev vody. Doporučeno výměna za kombinovaný průtokový kotel plynový, typ ARISTON. Prosím nabídněte.

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79 se nachází v klidné části MO Plzeň 2 Slovany, řešené území je ohraničeno ulicí Koterovskou, Táborskou a 13. ZŠ. V současnosti se ve vnitrobloku nachází obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem. Účelem stavby je vybudování nových 49 parkovacích stání, úprava území na obytnou zónu, rekonstrukce veřejného osvětlení, ...

Poptávám venkovní rolety a okna do sklepa

Poptávám venkovní rolety a okna do sklepa

Poptávám rolety venkovní, barva bílá. Na ostatních oknech máme rolety z plastu pro dveře výška 1900 - šířka 920mm okno výška 1100 - šířka 550mm. Dále potřebuji okna do sklepa o rozměrech 750x400mm - 3ks neotevíratelných a 1ks otevír. Děkuji předem za sdělení přibližné ceny včetně montáže.

Poptávám mletý vápenec

Poptávám mletý vápenec

Poptávám mletý vápenec pro zahradu na potlačení mechu v trávě.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u ...

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...

Poptávám ventilátory s ionizátorem

Poptávám ventilátory s ionizátorem

Poptávám ventilátory s ionizátorem.

Výměna 2. a 4. přehříváku páry včetně komor na kotli č. 1 až 6

Výměna 2. a 4. přehříváku páry včetně komor na kotli č. 1 až 6

Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletní výměny 2. a 4. přehříváku páry na kotlích č. K1 až K6, dále výměna komor, vyzdívek, kotvení ocelových prvků a izolací. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování dokumentace skutečného stavu výměny, ostatní požadované dokumentace a likvidace odpadů.

Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava

Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro následné provádění ošetření několika typů arboristických zásahů za účelem zajištění vitality a perspektivy jednotlivých stromů. Typy zásahů vycházejí ze standardu "Řez stromů" (SPPK A02 02: 2015-AOPK, Standardy péče o přírodu a ...

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části stávající budovy Jesenického koupaliště – vybudování nového zázemí pro venkovní bazén a doplnění o prostory wellness a s tím související stavební úpravy. Plánované stavební práce mají charakter stavebních úprav na stávajícím objektu na parcele č. 2413. Východní část objektu bude stavebně upravena ...

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Předmětem je zpracování: studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP.

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka technického vybavení - lanové pily“ a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

Bude provedena obnova vrchnostenské okrasné zahrady, jejíž součástí bude obnovená terasová partie zahrady, včetně funkční obnovy vodních prvků, související terénní úpravy a rozsáhlý systém parkových cest. Pod terasami je situován původní rybník, který bude obnoven. Celá spodní část zahrady v rovině bude upravena pro účely zahradního parteru, kde ...

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové služby jako podklad pro realizaci projektu, kterým dojde k vybudování kuchyně, jídelny, kavárny, modernizaci lázeňského provozu a tím i rozšíření poskytované péče a zároveň i k navýšení ubytovací kapacity. Součástí bude také vybudování elektronického požárního a zabezpečovacího systému, dohledového ...

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově fasád a systému dešťových svodů a odvodnění a v restaurátorské obnově oken a okenních výplní včetně dalších projektovou dokumentací předepsaných restaurátorských činností, vše na objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Poptávám sezónní sečení trávy

Poptávám sezónní sečení trávy

Poptávám sezónní sečení trávy kolem chaty v chatové oblasti obce Valšov, okres Bruntál. - pozemek cca 900 m2, mírný svah, celistvý - bez překážek na pozemku - sezóna květen až září, sečení 1x až 2x v měsíci pravidelně - dosekávání kolem plotu - cca 35 m - posekanou trávu nechat na kompostu - eventuálně dokončit letošní sezónu, domluva na ...

(záznamy 1/25 z 29861)  strana 1 / 1195