Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do: Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

NPÚ, Liliová 219/5 Praha – Staré Město – vybavení interiéru nábytkem

NPÚ, Liliová 219/5 Praha – Staré Město – vybavení interiéru nábytkem

Předmětem zadávacího řízení je dodávka volně vložených prvků (interiér) pro objekt zadavatele Liliová 219/5, Praha 1, dle projektových dokumentací zpracovaných spol. METROPROJEKT a.s., se sídlem I.P.Pavlova 1789/2 Praha 2 z prosince 2013 (aktualizace srpen 2017) a Masák & Partner s.r.o., se sídlem Rooseveltova 39/575 Praha 6 (červenec 2017).

I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji

I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji

Kácení stromů a odstranění pařezů frézováním v období vegetačního klidu (od 1.10. do 31.3.) v souladu se zákonem 117/1992 SB. o ochraně přírody a krajiny. Nevyhovující zdravotní stav stromů u silnic I.tříd v Královéhradeckém kraji.

Zpracování projektové dokumentace - Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK

Zpracování projektové dokumentace - Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DUR, DSP, DPS) na akci „Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK – ul. 29. dubna“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je dořešení příjezdu do ZŠ na ul. 29. dubna v Ostravě-Výškovicích. V současné době se k ...

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 s názvem „Specifikace materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost a jejich jednotkové ceny“. Jedná se zejména o kabely, stožáry a výložníky, svítidla a rozvodné ...

Poptávám přechodku kouřovodu

Poptávám přechodku kouřovodu

Poptávám přechodku kouřovodu ( z komínového vývodu na kouřovod)130/120 mm a 140/130 mm. (nerez). Zdeněk Ramian

Poptávám nátěrové hmoty

Poptávám nátěrové hmoty

Poptávám fasádní barvy akryl 150 kg a lazury na dřevo interiér a exteriér min. 50 kg. Za výhodnou cenu. Nabídněte. Platba hotově

Poptávám dodávku oken a dveří

Poptávám dodávku oken a dveří

Poptávám nová plastová fasádní okna cca 12 ks. Taky koupím interiérové nové dveře dřevo nebo plast 22 ks. Výměry oken a dveří dodám a přesně specifikuji. Rozhoduje cena- Nabídněte. Nabídky z celé ČR-Spěchá-

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Koupím fasádní barvy akryl 150 kg a lazury na dřevo interiér, exteriér min. 50 kg. Taky koupím zámkovou dlažbu tl. 6 ička nebo jiní tvar, cca 120m2 za výhodnou cenu.

Poptávám dodávku a montáž interiérových dveří

Poptávám dodávku a montáž interiérových dveří

Poptávám zaměření a montáž 5 interiérových dveří (byt), včetně obložek. Kontakt možný nejprve mailem. Kompletní cena s montáží, úpravou a dopravou do 15 tisíc Kč.

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu pavilónu č.25 Skleníky pre účely praxe a výučby za účelom zlepšenia energetickej úspornosti objektu. Objekt je v evidencii Národných kultúrnych pamiatok č.1158. Navrhované je zateplenie podlahy na teréne, zateplenie stropov alebo rekonštruovaných strešných plášťov, zateplenie obvodových stien ...

Poptávám akrylový bezbarvý lak

Poptávám akrylový bezbarvý lak

Poptávám acrylátový bezbarvý lak firmy Chamaleon-Spraylack číslo 26404 obsah 500ml.(žlutý obal).

Poptávám výrobu a montáž žaluzií

Poptávám výrobu a montáž žaluzií

Poptávám výrobu žaluzií. Potřeboval bych vyrobit žaluzie 2x do oken - rozměry oken jsou 120x110 cm - jaká by prosím vycházela cena vč. montáže. Jablonec nad Nisou.

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, je dodávka vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno. Jde o nábytkové vybavení prostor kavárny, jednacích a prezentačních prostor, recepce a infocentra, komunikačních prostor a jejich zázemí, prostor pro týmové aktivity, kanceláří a ubytovacích prostor. Součástí předmětu veřejné ...

Realizace ÚSES v k. ú. Věžky

Realizace ÚSES v k. ú. Věžky

Předmětem veřejné zakázky je založení a regenerace 4 lokálních biokoridorů (LBK 4, 5, 6 a 7) a dvou lokálních biocenter LBC 5 a 7. Jednotlivé prvky na sebe vzájemně navazují a procházejí severní polovinou katastrálního území Věžky od hranice s Kovalovicemi na severovýchodě až po hranici s Dřínovem na západě. Úpravy se týkají ploch na obecních ...

Vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem FN Ostrava – přístavba

Vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem FN Ostrava – přístavba

Předmětem plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „FN Ostrava – přístavby Centrálního komplementu – operační sály a MR – projektová dokumentace“ v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DUR a DPS včetně zajištění autorského dozoru po celou dobu výstavby při realizaci projektu ...

Dodávky řemeslnického nářadí

Dodávky řemeslnického nářadí

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek řemeslnického nářadí s vybraným uchazečem pro období 02/2018– 01/2022. Zadavatel bude zadávat Části 4 a 5 veřejné zakázky dle § 18, odst. 3 ZZVZ a § 158, odst. 1 ZZVZ, tj. Zadavatel nemusí při zadávání těchto Částí veřejné zakázky postupovat dle ZZVZ, protože u těchto částí veřejné zakázky ...

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Zateplení provozní a sociální budovy KASKOFORMY ČÁST 2. Energetická optimalizace systému osvětlení firmy KASKO spol. s r.o. Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drobného spotřebního elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2018 na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Údržba Lesoparku Skalky

Údržba Lesoparku Skalky

Předmětem zakázky je zajištění kompletní udržovací a rozvojové péče o zeleň, včetně údržby zpevněných ploch (mlatové stezky, dlážděná plocha u altánu, chodníčky u teras s růžemi) a mobiliáře v lokalitě Lesopark Skalky v Novém Jičíně v letech 2018 - 2022 dle projektu „Plán péče o Lesopark Skalky - aktualizace“, zpracovaného Ing. Janou Drochytkovou ...

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní údržby a oprav veřejného osvětlení včetně provádění kontrol u cca 2.700 světelných zdrojů zadavatele, počty světel jsou rozděleny takto: Ostrov 1902, Dolní Žďár 16, Horní Žďár 33, Hluboký 40, Květnová 33, Maroltov 7, Mořičov 22, Kfely 54. Rozmístění světelných míst je zřejmé ze situačního plánu, ...

Údržba veřejné zeleně v k.ú. Medlánky

Údržba veřejné zeleně v k.ú. Medlánky

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba veřejně přístupných ploch zeleně v k.ú. Brno-Medlánky, plochy jsou vymezeny graficky a textově zadávací dokumentací s prováděním údržby v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací.

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Všestudy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Regenerace sídlištní zeleně II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová (Brno - Medlánky)

Regenerace sídlištní zeleně II - Rybízová, Ostružinová, Jabloňová (Brno - Medlánky)

Předmětem plnění veřejné zakázky je regenerace sídlištní zeleně v k. ú. Brno – Medlánky lokalita ul. Rybízová, ul. Ostružinová a část ul. Jabloňová podle projektové dokumentace. Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru v Brně - Medlánkách, jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh nové koncepce řešení prostoru a zeleně s ...

(záznamy 1/25 z 30121)  strana 1 / 1205