Poptáváme stavební materiál

Poptáváme stavební materiál

Poptávám stavební materiál, překlady cca 90x45 4 ks.

Poptáváme uzávěr víček na zavařovací lahve

Poptáváme uzávěr víček na zavařovací lahve

Poptávám uzávěr víček na zavařovací lahve 5 L, tedy asi největší průměr.

Poptávám plechy na pečení

Poptávám plechy na pečení

Poptávám plechy na pečení v troubě o velikosti 44,5 x 37,5 x 2,5. Díky.

Dynamický nákupní systém na nábytek 2017 -2019

Dynamický nákupní systém na nábytek 2017 -2019

Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v ...

Přetrubkování kondenzátoru TG4 - 110 MW

Přetrubkování kondenzátoru TG4 - 110 MW

Předmětem veřejné zakázky je realizace kompletní výměny kondenzátorových trubek v kondenzátoru TG4 Elektrárny Ledvice.

MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno

MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení a orientačního systému.

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS dle Investičního záměru zpracovaného firmou PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 Aktualizace IZ zpracovaná SÚS JMK v 6/2017. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání stavebního ...

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Bratranců Veverkových, ul. Br. Veverkových č.p. 866 ZŠ Družstevní, ul. Družstevní č.p. 305 ZŠ npor. Eliáše, ul. Npor. Eliáše č.p. 344 ZŠ ...

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kácení dřevin a sanace území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to v souladu s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy pro kácení v lokalitě PZ Mošnov část p.č. 822/47, 822/73, 822/51“ a s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy ...

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech: 1) Respektování stávající urbanistické koncepce; 2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť; 3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a ...

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - vybavení mobiliářem

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - vybavení mobiliářem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka atypického a typového nábytku (dále jen mobiliář) pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Bratranců Veverkových, ul. Br. Veverkových č.p. 866 ZŠ Družstevní, ul. Družstevní č.p. 305 ZŠ npor. Eliáše, ul. Npor. Eliáše č.p. ...

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s údržbou veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích.

Poptávám magnezitové cihly

Poptávám magnezitové cihly

Poptávám magnezitové cihly - 20 ks.

Poptávám opravu předokenních rolet

Poptávám opravu předokenních rolet

Poptávám opravu předokenních rolet.

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

FN Motol - Dodávka tvarovaného prádla

FN Motol - Dodávka tvarovaného prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tvarovaného prádla, a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 měsíců v souladu se zadávacími podmínkami.

SOŠ a SOU Polička – dodávka nábytku a zařízení

SOŠ a SOU Polička – dodávka nábytku a zařízení

Dodávka nábytku a zařízení pro odborné učebny oboru řezník-uzenář.

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle

Poptávám servisní prohlídku plynového kotle značky Dakon Unical.

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou učeben - jazykové laboratoře pro 24 žáků a učebny přírodních věd pro 24 žáků včetně nábytku, montáže a záručního servisu.

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO.

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby

Předmětem veřejné zakázky jsou konstrukce Hlávkova mostu zahrnující z hlediska historického dvě části: a) historická památkově chráněná část – objekty SO201 a SO202, která prodělala na přelomu 50. a 60. let rozsáhlou rekonstrukci; b) novodobé konstrukce – mostní objekty SO203, SO204 i. objekt SO203 je monolitický komorový trámový dvoupólový ...

HOZ Barevna a Moravany

HOZ Barevna a Moravany

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Dašice, Moravanský a Moravany, obec Dašice a Moravany, okres Pardubice. Udržovací práce dle PD jsou navrženy do 2 stavebních objektů, a to SO 01 v km 0,080 - 1,165 spočívající v posečení průtočného profilu, vyhrabání a ekologické likvidaci pokoseného divokého porostu, odstranění, keřových ...

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

Předmětem díla je ověření statické spolehlivosti, ověření reálného chování a zhodnocení jednotlivých prvků mostu Legií.

Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II

Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV (konkrétně výkonových transformátorů 25 MVA, výkonových transformátorů 40 MVA, výkonových transformátorů 25 MVA nízký hluk, výkonových transformátorů 40 MVA nízký hluk a příprava pro Sergi). Předpokládané odebírané množství jednotlivých typů ...

(záznamy 1/25 z 30343)  strana 1 / 1214