Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) a hmotnostní třídy L. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou Zadávací dokumentace - technické podmínky ...

Nákup 2 osobních vozidel

Nákup 2 osobních vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 totožných nových osobních vozidel M1.

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení. Plněním veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro Část 1 se dále rozumí poskytnutí potřebného technického vybavení pro až 12 servisních pracovišť.

Nákup automobilů

Nákup automobilů

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 24 ks nových vozidel v rámci projektu "Ostravou na alternativní pohon".

Speciální dopravní technika - víceúčelové terénní osobní vozidlo v provedení záchranné vozidlo HS

Speciální dopravní technika - víceúčelové terénní osobní vozidlo v provedení záchranné vozidlo HS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo HS pro záchranáře Horské služby ČR. Jedno vozidlo dle „kategorie 1“, jedno vozidlo dle „kategorie 2“ a dvě vozidla dle „kategorie 3“.

Poptávám ojetý vůz VW Passat

Poptávám ojetý vůz VW Passat

Poptávám ojetý vůz VW Passat 1.6 nebo 2.0

Poptávám ojetý vůz zn. Toyota

Poptávám ojetý vůz zn. Toyota

Poptávám vůz Toyota možná Yaris ,ale netrvám na tom.

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Centrální nákup automobilů s alternativním pohonem

Centrální nákup automobilů s alternativním pohonem

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 10 nových osobních vozidel jedním dodavatelem pro centrálního zadavatele a pověřující veřejné zadavatele na základě uzavřených kupních smluv. Jedná se o pětimístné automobily se spalovacím motorem pro alternativní palivo CNG. Požadovaný typ karoserie: 7 vozidel sedan, případně hatchback, 3 ...

Servis vozidel

Servis vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření dvou rámcových smluv, a to na servis sanitních vozů a servis ostatních vozidel.

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 70 kusů nových osobních automobilů, kategorie M1 ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ...

Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF

Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF

Pronájem osobních vozidel formou operativního leasingu pro potřeby Auditního orgánu na zajištění kontrolní činnosti na čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Jedná se o dočasné užívání 20 kusů osobních vozidel, ke kterým je poskytován též full service operativního leasingu. Místem přenechání Vozidel (vč. Příslušenství) zadavateli jsou dle ...

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele, který zajistí dodávku související s realizací projektu „POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDHO POSTŘEKOV“, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropského společenství, státního rozpočtu ČR a rozpočtu ...

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení dle přiložené technické specifikace. Vozidlo je určeno na obměnu služebních dopravních prostředků

Pořízení jednoho kusu elektromobilu

Pořízení jednoho kusu elektromobilu

Projekt žadatele Plicni.eu s..o.. v rámci I. Výzvy programu podpory NUT (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x Elektromobil . Projekt je realizován v Zlínském kraji. Realizace projektu končí 30. 3. 2018. V rámci realizace ...

Pravidelná bezúplatná obměna vozového parku MZV ČR

Pravidelná bezúplatná obměna vozového parku MZV ČR

Předmětem této veřejné zakázky je pravidelná (každoroční) obměna vozového parku Ministerstva zahraničních věcí České republiky bez finančního podílu zadavatele po celou dobu trvání veřejné zakázky. Vozovým parkem se za účelem vytčení předmětu plnění této veřejné zakázky rozumí osobní automobily uvedené v příloze č. 3* zadávací dokumentace, jejichž ...

Dodávka osobních automobilů - 2017

Dodávka osobních automobilů - 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních automobilů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části a účastník může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Předmětem části A veřejné zakázky je dodání 9 ks nových osobních pětimístných automobilů s karosérií typu kombi s benzínovým motorem. Předmětem části B ...

Dodávkové MV pre bežnú prepravu materiálu

Dodávkové MV pre bežnú prepravu materiálu

Predmetom zákazky je : 1.časť - dodávka 1 ks dodávkového motorového vozidla pre bežnú prepravu materiálu podľa špecifikácie, 2.časť - dodávka 2 ks dodávkového motorového vozidla so špeciálnou výbavou pre zabezpečovanie transportov pri prepravách rádioaktívnych materiálov podľa špecifikácie, 3.časť - dodávka 1 ks motorového vozidla pre prepravu ...

Obstaranie osobných motorových vozidiel - Klipper, s.r.o.

Obstaranie osobných motorových vozidiel - Klipper, s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie 6 ks osobných motorových vozidiel podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Užitkové vozy

Užitkové vozy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 nových automobilů kategorie SUV a užitkový vůz. Zakázka je dělená na 6 částí, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (dílčí plnění).

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup osobních automobilů II

Nákup osobních automobilů II

Předmětem veřejné zakázky je nákup osobních automobilů. Jedná se o vozidla kategorie M1. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 101 zákona. Dodavatel může podat nabídku pro jednu či dvě části veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky: 2 ks osobních automobilů na elektrický pohon 2. část veřejné zakázky: 2 ks osobních automobilů ...

Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková vozidla zahraničních značek

Opravy a dodávky ND pro osobní a užitková vozidla zahraničních značek

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis vozidel zahraničních značek (Ford, Renault, Citröen a BMW) včetně dodávek náhradních dílů potřebných pro poskytované služby s min. 15 % slevou z doporučených cen dovozce.

Opravy osobních a užitkových vozidel značky Volkswagen

Opravy osobních a užitkových vozidel značky Volkswagen

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis vozidel značky Volkswagen.

(záznamy 1/25 z 2456)  strana 1 / 99