FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka

FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka

Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotností třídy S.

17-066 Nosič kontejnerů - 2 kusy

17-066 Nosič kontejnerů - 2 kusy

Předmětem VZ je pořízení 2 kusů nových nosičů kontejnerů, včetně příslušenství pro potřeby zadavatele.

Nákup 4 ks vyprošťovacích automobilů VYA 8x8

Nákup 4 ks vyprošťovacích automobilů VYA 8x8

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 4 kusů nových vyprošťovacích automobilů s podvozkem kategorie 1, schopných provozu na všech komunikací a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S převyšující 16 000 kg, vybaveno požárním příslušenstvím; podvozek opatřen antikorozní ochranou.

Nákup 5 ks automobilových jeřábů AJ-35

Nákup 5 ks automobilových jeřábů AJ-35

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 5 kusů požárních zásahových automobilů - automobilových jeřábů s podvozkem kategorie 2, schopný provozu na všech komunikací a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S převyšující 16 000 kg, vybaveno požárním příslušenstvím.

Nákup 1 ks nového speciálního nákladního vozidla s pohyblivou pracovní plošinou

Nákup 1 ks nového speciálního nákladního vozidla s pohyblivou pracovní plošinou

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového speciálního nákladního vozidla s pohyblivou pracovní plošinou pro práci pod napětím v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v ...

Nákup 6 ks požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím a 10 ks požárních automibilů CAS 30

Nákup 6 ks požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím a 10 ks požárních automibilů CAS 30

Předměte VZ je dodávka 6 ks nových požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím a 6 ks nových požárních automobilů CAS 30 s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sojovice

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sojovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Sojovice. Je požadováno vozidlo vybavené požárním čerpadlem, kategorie podvozku 2 "smíšená", v provedení "VH" (speciální pro velkoobjemové hašení), v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S. Realizace projektu povede ke zlepšení ...

Technický automobil chemický

Technický automobil chemický

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových technických automobilů chemických podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 2 zadávacích podmínek. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Bezpieczne pogranicze/Bezpečné pohraničí, CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006, spadajícího do Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ...

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Dodávka 2 ks nových nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G, rok výroby 2017

Dodávka nákladních vozidel pro Krajskou zdravotní, a.s. II

Dodávka nákladních vozidel pro Krajskou zdravotní, a.s. II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 3ks nákladních vozidel pro Krajskou zdravotní, a.s., za účelem obnovy vozového parku zadavatele.

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Chropyně

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Chropyně

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 "smíšená" v provedení "R" a hmotnostní třídy S, v počtu jeden set (dále jen „CAS“). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 ...

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Letohrad

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Letohrad

Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotností třídy S (dále jen „CAS“) včetně veškerého požadovaného a povinného ...

Nákladný automobil trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou

Nákladný automobil trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou

Nákup 1ks nákladného automobilu trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou nadstavbou.

Nákladné vozidlá

Nákladné vozidlá

Predmetom zákazky je dodanie nového strojového vybavenia pre zberný dvor v obci Trhovište. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

Lipová-lázně – Cisternová automobilová stříkačka

Lipová-lázně – Cisternová automobilová stříkačka

Předmětem veřejné zakázky „Lipová-lázně – Cisternová automobilová stříkačka“ pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 1. min -1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...

Dodávka nových vozů Sgns(s) v počtu 100 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Dodávka nových vozů Sgns(s) v počtu 100 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je zakoupení 100 ks nových nákladních vozů Sgns(s), shodného typu (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě k podání k podání nabídky, v Zadávací dokumentaci a přílohách těchto dokumentů (společně jako „Zadávací podmínky“). Vozy budou dodány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se ...

Dodávka zánovních vozů Sgns(s) pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 200 kusů v letech 2017 – 2018

Dodávka zánovních vozů Sgns(s) pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 200 kusů v letech 2017 – 2018

Předmětem této zakázky je zakoupení až 200 ks zánovních nákladních vozů Sgns(s), shodného typu (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě k podání nabídky, v Zadávací dokumentace a přílohách těchto dokumentů (společně jako „Zadávací podmínky“). Vozy budou dodány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se ...

Terénní automobil N1G

Terénní automobil N1G

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks terénních automobilů kategorie N1G včetně dopravy.

Požární kontejnerový nosič v taktickém celku s pěnovým kontejnerem

Požární kontejnerový nosič v taktickém celku s pěnovým kontejnerem

Dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče v taktickém celku s pěnovým kontejnerem.

Servis a opravy techniky Magirus

Servis a opravy techniky Magirus

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „dohoda“) na provádění servisních prací, oprav, pravidelných ročních servisních kontrol automobilových žebříku (dále jen „AZ“) a cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) Magirus dle aktuálních požadavků zadavatele. Součástí plnění je i dodávka příslušných náhradních díků dle ...

Vlčnov – cisternová automobilová stříkačka

Vlčnov – cisternová automobilová stříkačka

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužívané cisternové automobilové stříkačky pro SDH Vlčnov.

Nástavba samosběr

Nástavba samosběr

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě jedné samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

MČ Praha 12 - Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky

MČ Praha 12 - Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky, se všemi součástmi a příslušenstvím od držitele certifikátu "Norma jakosti EN ISO 9001:2008", na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel, a předání veškerých dokladů a dokumentů vztahujících se k cisternové ...

Dodávka hasičského vozidla

Dodávka hasičského vozidla

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka (koupě) 1 ks nového, nepoužitého požárního automobilu CAS 30/9000/540 – S2VH, dle zadavatelem stanovené technické specifikace a dle platných norem a nařízení. Součástí uvedené dodávky je doprava do místa plnění zakázky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy při předání předmětu dodávky. ...

(záznamy 1/25 z 2066)  strana 1 / 83