Automobil pre zimnú údržbu s výmenným systémom, sypačom, radlicou a cisternou

Automobil pre zimnú údržbu s výmenným systémom, sypačom, radlicou a cisternou

Predmetom zákazky je dodávka nového automobilu s výmenným systémom, sypačom, radlicou a cisternou pre potreby verejného obstarávateľa.

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního vozidla pro přepravu koní a zajištění servisu po záruční dobu a pozáruční servis vozidla.

Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Dolní Dvořiště

Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Dolní Dvořiště

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 30, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 (terénní) v provedení "VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění ...

Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice

Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice. Zákazka je rozdelená na časti: 1.Časť: 1a/ Nákladné vozidlo 1 ks 1b/ Hákový nakladač 1 ks 1c/ Nadstavba za zber a zvoz BRO /BRKO/ - 1 ks 2.Časť: 2a/ Plastová nádoba na bio odpad 120 litrov 3000 ks 2b/ Plastová nádoba na bio odpad 1100 ...

Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Chotilsko

Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Chotilsko

repase a technické zhodnocení automobilové stříkačky T 815 - PR2

Dodávka nákladního automobilu s valníkem

Dodávka nákladního automobilu s valníkem

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového nákladního automobilu s valníkem schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících ...

Opravy užitkových a nákladních vozidel a dodávky ND pro vozy zn. Iveco a Mercedes

Opravy užitkových a nákladních vozidel a dodávky ND pro vozy zn. Iveco a Mercedes

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis (dále jen "Služby") užitkových a nákladních vozidel značek Iveco a Mercedes Benz, včetně dodávek ND dílů potřebných pro poskytované Služby a pro potřeby Objednatele.

Nákup vozidla CAS 20 pro účely fungování JSDH Běchovice

Nákup vozidla CAS 20 pro účely fungování JSDH Běchovice

Předmětem zakázky je pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen ,,CAS‘‘)od držitele certifikátu ,,Norma jakosti EN ISO 9001:2008“ na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel. Předmětem technicky?ch podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se ...

Nákup technických automobilů TA-L2Z s příslušenstvím

Nákup technických automobilů TA-L2Z s příslušenstvím

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky je pořízení 14 ks tzv. technických automobilů TA-L2Z dovybavených pro technické zásahy na železnici.

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Předmětem zakázky je dodávka technologie pro zajištění a intenzifikaci systému sběru BRKO: - Kontejnery – 5 ks - Nosič kontejnerů – 1 ks - Vyhrnovací nástavba - 1 ks - Návěs s výtlačným čelem – 1 ks - Manipulátor – 1 ks

Celkové opravy nástaveb zimní a letní údržby

Celkové opravy nástaveb zimní a letní údržby

Předmětem Veřejné zakázky je provedení oprav nástaveb na údržbu komunikací rozdělených do následujících 6 kategorií: 1. Nástavby zimní údržby pro aplikaci posypového materiálu – celkem 6 ks, 2. Radlice – celkem 19 ks, 3. Výsprávková souprava – celkem 1 ks, 4. Sklápěcí ocelové korby – celkem 4 ks, 5. Zametací pracovní přípojný stroj – celkem 2 ks, ...

Výměnné nástavby pro údržbu silnic pro SÚSPK

Výměnné nástavby pro údržbu silnic pro SÚSPK

dodávka 8 kusů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací pro nákladní automobily kategorie N3G VZ je rozdělena na 2 části a) část 1 – speciály (3 různé nástavby); b) část 2 – sklápěče (5 shodných nástaveb

Požární kontejnerový nosič

Požární kontejnerový nosič

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým nakládacím jeřábem, dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, zejména v technické specifikaci.

Rychlý zásahový automobil

Rychlý zásahový automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks RZA (rychlých zásahových automobilů), které budou mít lepší technické parametry než stávající RZA – výkon motoru, stabilitu podvozku, bezpečnost osádky, výkonnější hydraulické vyprošťovací zařízení. Více v zadávacích podmínkách.

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov

Dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení), v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace ...

Nákup 4 ks požárních automobilů TACH s příslušenstvím a 3 ks požárních automobilů PKN

Nákup 4 ks požárních automobilů TACH s příslušenstvím a 3 ks požárních automobilů PKN

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 4 kusů požárních automobilů s podvozkem kategorie 2, schopných provozu na všech komunikací a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída L do 7 500 kg a 3 kusů hmotnostní třídy M nepřevyšující 16 000 kg.

Dodávka 3 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic pro údržbu komunikací

Dodávka 3 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic pro údržbu komunikací

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů jako nosiče výměnných nástaveb pro údržbu komunikací včetně 3 ks sypacích nástaveb a 2 ks sněhových radlic dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1-3 zadávací dokumentace.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky pro šest osob vybavené požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3 000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšený“, v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy „S“ (dále jen „CAS“), včetně příslušenství.

Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky

Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky,dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek. Veřejná zakázka financovaná z prostředků získaných z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Cisternové zodolněné stříkačky 8x8

Cisternové zodolněné stříkačky 8x8

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks cisternových zodolněných stříkaček 8x8.

Nákladné vozidlá

Nákladné vozidlá

Predmetom zákazky je dodanie techniky s príslušenstvom na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov pre mesto Krupina. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) včetně ...

Nákup automobilu nákladního skříňového do 3,5t

Nákup automobilu nákladního skříňového do 3,5t

Předmětem plnění je nákup 1 kusu automobilního nákladního skříňového do 3,5 t pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ...

Technický automobil chemický

Technický automobil chemický

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Technického automobilu chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

(záznamy 1/25 z 2091)  strana 1 / 84