Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou

Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy do ...

Univerzálny nosič pracovných nadstavieb

Univerzálny nosič pracovných nadstavieb

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu ...

Vozidlo pro přepravu osob a materiálu - speciální

Vozidlo pro přepravu osob a materiálu - speciální

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 kusů automobilů pro přepravu osob a speciálních sil.

Nákladní automobily – nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK

Nákladní automobily – nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie N3G s nástavbami pro zimní údržbu a letní údržbu (pro 3 vozidla) a sněhovými radlicemi (rok výroby kompletů 2018 nebo novější) dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů jednotlivých automobilů uvedených v ZD

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Intenzifikace systému sběru BRKO BIOLIPOL SE

Předmětem zakázky je dodávka technologie pro zajištění a intenzifikaci systému sběru BRKO: - Kontejnery – 5 ks - Nosič kontejnerů – 1 ks - Vyhrnovací nástavba - 1 ks - Návěs s výtlačným čelem – 1 ks - Manipulátor – 1 ks

Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci zberný dvor technológia

Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci zberný dvor technológia

Predmetom zákazky je dodávka technológií pre zberný dvor Lúč na Ostrove rozdelený na 2 logické celky nasledovne: Logický celok č. 1: Vozidlo valník s nadstavbou na manipuláciu so závesnými kontajnermi - vozidlo slúžiace na prenos a manipuláciu s veľkoobjemovými závesnými kontajnermi pri ich umiestňovaní za účelom triedeného zberu - 1 ...

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových (909 ks) osobných a (485 ks) nákladných vozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý e vymedzený v častiach B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania ...

Kolesový traktor s príslušenstvom

Kolesový traktor s príslušenstvom

Predmetom zakazky je dodavka technologie na zabezpecenie triedeneho zberu odpadov v obci Oravská Lesná. Predmet zakazky je rozdeleny na 6 nasledovnych casti: 1. Kolesový traktor s príslušenstvom, 2. Hakovy nosič kontajnerov, 3. Kontajnery, 4. Nákladné motorové vozidlo s nadstavbou, 5 Teleskopický nakladač, 6. Mostová cestná váha. Bližšia ...

Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2017

Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2017

Dodávka 9 ks velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček – „CAS 30/9000/540 – S 3 VH“ a dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky „CAS 20/4000/240 – S 1 T“.

Dodávky středních a velkých užitkových vozidel, těžkých terénních vozidel 4x4 a nákladních vozidel

Dodávky středních a velkých užitkových vozidel, těžkých terénních vozidel 4x4 a nákladních vozidel

Dodávky osobních, užitkových, užitkových terénních a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění servisu a údržby dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Technológia pre zhodnocovanie BRO

Technológia pre zhodnocovanie BRO

Nákup zariadení pre projekt na zhodnocovanie BRO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

GŘ OL – Nákladní skříňová vozidla

GŘ OL – Nákladní skříňová vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30 kusů nákladních skříňových vozidel zadavateli.

Univerzálny nosič pracovných nadstavieb

Univerzálny nosič pracovných nadstavieb

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Moravany nad Váhom, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy do miesta ...

Dodání 2 ks nových nákladních vozidel - třístranný sklápěč a sypač s příslušenstvím

Dodání 2 ks nových nákladních vozidel - třístranný sklápěč a sypač s příslušenstvím

Dodávka 2 ks nových nákladních vozidel (dále také jen zboží nebo předmět plnění) v provedení dle technických specifikací předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.

Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je zakoupení 80ks nových cisternových nákladních vozů Zacns (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Dodávky jednotlivých nákladních vozů (dále „Vozy“) budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád ...

Karlovice – Cisternová automobilová stříkačka

Karlovice – Cisternová automobilová stříkačka

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Karlovice dle technické specifikace tvořící přílohu zadávací dokumentace.

Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, přívěsu pro převoz kontejnerů a kontejnerů.

Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica

Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica

Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvora vrátane dodania na miesto určenia . Zákazka je rozdelená na 4 časti: Časť 1 Traktor s čelným nakladačom1 ks Časť 2 2.1. Ramenový nosič kontajnerov1 ks 2.2.Závesný kontajner 10,0 m3 , z toho : 3 ks otvorených kontajnerov, 2 ks otvorených ...

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil značky IVECO.

Nákup nákladných automobilov s hydraulickou rukou pre stavbu

Nákup nákladných automobilov s hydraulickou rukou pre stavbu

Predmetom zákazky je nákup 4 kusov nákladných automobilov s hydraulickou rukou, ktorých presnú špecifikáciu uvádza verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch. Minimálny rozsah požiadaviek na technické parametre: palivo nafta, nosnosť do 20 t, 3 nápravové, prevodovka s uzávierkou diferenciálu, ložná plocha korby min. dĺžky 6,3m, šírky 2,4m, ...

Dodávka nosiče 4x4 se sypací nástavbou s radlicí a seřezávačem krajnic

Dodávka nosiče 4x4 se sypací nástavbou s radlicí a seřezávačem krajnic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu univerzálního nosiče výměnných pracovních nástaveb a zařízení 4x4, 1 kusu nástavby frézy na krajnice s vynášecím pásem a zametacím kartáčem, 1 kusu sypací výměnné nástavby, 1 kusu sklopné korby a 1 kusu radlice – sněhového pluhu, dále předepsané servisní služby univerzálního nosiče výměnných ...

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie vozu 3 „terénní“, v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“), v bližší specifikaci dle Technických podmínek, které ...

Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím

Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových požární automobilů (automobilových plošin) s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída M nepřevyšující 16 000 kg.

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody II.

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody II.

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívající v dodávce velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody, tj. cisternové automobilové stříkačky, (dále jen „CAS“) a dále zajištění a poskytování záruky za jakost (po dobu běhu záruční lhůty). Bližší technická specifikace ...

Aktivačno - zmiešavacia linka

Aktivačno - zmiešavacia linka

Verejný obstarávateľ plánuje nákup tovaru pre projekt: Centrum zhodnocovania minerálnych odpadov. Konkrétne sa jedná o: Aktivačno - zmiešavacia linka 1 ks Ťahač návesov 4x4 1 ks Náves silo cisterna 1 ks Špeciálne vozidlo - Nosič kontajnerov hákový 1 ks Špeciálne vozidlo - Nosič kontajnerov ramenový 1 ks Kolesový zemný stroj 1 ks Cestná ...

(záznamy 1/25 z 2116)  strana 1 / 85