Poptávám tuzemskou přepravu autovleku

Poptávám tuzemskou přepravu autovleku

Poptávám tuzemskou přepravu autovleku. Adresa nakládky : Tanatech s.r.o. Budišov č.p. 398, 67503 Budišov. Vykládka: Kfely 86, 363 01 Ostrov. Rozměry vleku : rozměry vleku : 407 x 193 x 82 cm. Váha : 250 kg. Nakládka i vykládka: vysokozdvižným vozíkem.

Poptávám náhradní díl na vůz značky Nissan

Poptávám náhradní díl na vůz značky Nissan

Sháním náhradní díl - zadní boční okno na straně šoféra - pro vůz Nissan quashqai 1,9 dci r.v. 2010.

Sanitní automobily

Sanitní automobily

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku jedenácti kusů nových sanitních automobilů včetně zástavby dle uvedené specifikace.

Zajištění služeb autoservisu pro nákladní vozidla SSHMP

Zajištění služeb autoservisu pro nákladní vozidla SSHMP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb pro nákladní automobily včetně nakládacího jeřábu a navíjecí soupravy (dále jen „nákladní vozidla“) spočívající v provádění kompletního pozáručního servisu, údržby a pozáručních oprav (dále jen „servisní služby“) a současně zajištění dodávek náhradních dílů pro nákladní vozidla dodavatele. ...

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) s celkovou hmotností od 3000 do ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Automobil pre zimnú údržbu s výmenným systémom, sypačom, radlicou a cisternou

Automobil pre zimnú údržbu s výmenným systémom, sypačom, radlicou a cisternou

Predmetom zákazky je dodávka nového automobilu s výmenným systémom, sypačom, radlicou a cisternou pre potreby verejného obstarávateľa.

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko - saském příhraničí.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního vozidla pro přepravu koní a zajištění servisu po záruční dobu a pozáruční servis vozidla.

Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Dolní Dvořiště

Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Dolní Dvořiště

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 30, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 (terénní) v provedení "VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění ...

Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice

Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice. Zákazka je rozdelená na časti: 1.Časť: 1a/ Nákladné vozidlo 1 ks 1b/ Hákový nakladač 1 ks 1c/ Nadstavba za zber a zvoz BRO /BRKO/ - 1 ks 2.Časť: 2a/ Plastová nádoba na bio odpad 120 litrov 3000 ks 2b/ Plastová nádoba na bio odpad 1100 ...

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.

Účelem poptávkového řízení je uzavření pojistné smlouvy na POV pojištění vozidel Zadavatele a vybrat takového dodavatele, který podle potřeb Zadavatele zajistí rozsah požadovaného pojištění.

Dodávka vozidla zajišťujícího přepravu osob pod vlivem návykových látek

Dodávka vozidla zajišťujícího přepravu osob pod vlivem návykových látek

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka jednoho skříňového vozidla (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.

Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Chotilsko

Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Chotilsko

repase a technické zhodnocení automobilové stříkačky T 815 - PR2

Nákup automobilů II.

Nákup automobilů II.

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 15 ks nových vozidel v rámci projektu "Ostravou na alternativní pohon".

Dodávka osobních automobilů pro resort ČÚZK

Dodávka osobních automobilů pro resort ČÚZK

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka osobních automobilů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části a účastník může podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.Předmětem části A veřejné zakázky je dodání 21 ks nových osobních pětimístných automobilů s karosérií typu kombi s benzínovým motorem. ...

Dodávka nákladního automobilu s valníkem

Dodávka nákladního automobilu s valníkem

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového nákladního automobilu s valníkem schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících ...

Oprava a údržba osobných motorových vozidiel pre IVSC Bratislava a generálne riaditeľstvo

Oprava a údržba osobných motorových vozidiel pre IVSC Bratislava a generálne riaditeľstvo

Predmetom zákazky je vykonávať pre objednávateľa a jeho organizačné zložky servis, údržbu a opravy osobných motorových vozidiel

Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení

Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení

Předmětem veřejné zakázky je nákup 9 ks technologických vozidel a 4 ks monitorovacích vozidel pro výkon trestního řízení

Opravy užitkových a nákladních vozidel a dodávky ND pro vozy zn. Iveco a Mercedes

Opravy užitkových a nákladních vozidel a dodávky ND pro vozy zn. Iveco a Mercedes

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis (dále jen "Služby") užitkových a nákladních vozidel značek Iveco a Mercedes Benz, včetně dodávek ND dílů potřebných pro poskytované Služby a pro potřeby Objednatele.

Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo

Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo

Předmětem tohoto zadávacího řízení bude dodávka reprezentativního osobního vozidla pro potřeby Českého rozhlasu, včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ke dni dodání vozidla (dále jen jako „povinná výbava“), zimních pneumatik na discích, dálniční známky pro aktuální rok a přihlášení do Registru motorových ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce k ...

(záznamy 1/25 z 8043)  strana 1 / 322