Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  materskej školy - ÓVODA,  HVIEZDOSLAVOVA 32  Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - ÓVODA, HVIEZDOSLAVOVA 32 Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Elektroinštalácia Vzduchotechnika - Rekuperácia vzduchu Rekonštrukcia vykurovania

Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o. II

Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o. II

obstaranie technologického vybavenia Vstrekovacie a plniace zariadenie Etiketovacie zariadenie Dátumovací stroj Injekt CK zrecie a ležiace tanky Mobilná CIP jednotka

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu nad ...

Skládka technického komunálneho odpadu

Skládka technického komunálneho odpadu

Zákazka rieši návrh výstavby II. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a vykonanie uzatvorenia a rekultivácie povrchu telesa I. etapy skládky odpadov. Územie rozšírenia skládky je rovnako ako už vybudované časti skládky odpadov súčasťou oploteného areálu určeného pre nakladanie s ...

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena klampiarskych výrobkov, -inštalácia regulačných a vyvažovacích armatúr na existujúci vykurovací systém a ...

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Realizácia projektu zahŕňa: - výmena vonkajších okien a dverí - výmena krovu, latovania a strešnej krytiny - výmena dažďových žľabov a zvodov - výmena bleskozvodu - oprava striešky nad hlavným vstupom - oprava a zateplenie vonkajšej fasády objektu - zateplenie stropu nad 1. N.P. z hora minerálnou vlnou hr. 450 mm - zateplenie stropu ...

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany v členení: SO 02 Tomášovská SO 03.1 Jahodová chodníky SO 03.2 Jahodová cesty SO 04 Rázusova (parkovanie) SO 05 Za kaštieľom SO 06 Jesenského SO 07.1 Ružová chodníky SO 07.2 Ružová komunikácie Bližšia špecifikácia je uvedená v ...

Inovácia procesu otryskávania oceľového materiálu, Promont, s.r.o.

Inovácia procesu otryskávania oceľového materiálu, Promont, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodanie tryskacieho systému pre tryskanie plechov a profilov: technológia pre tryskanie oceľového materiálu oceľových profilov a plechov hrúbky nad 4 mm.

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou chodbou okolo átria, pavilóny 1, 2 a 3 sú dvojpodlažné budovy, technický pavilón a vstupné časti do pavilónov 1 až 3 sú jednopodlažné. Strechy sú ploché so živičnou krytinou s vnútornými dažďovými zvodmi. Na pavilónoch boli ...

Merací prístroj

Merací prístroj

Dodávka modernej obrábacej a meracej techniky za účelom zvýšenie konkurencieschopnosti firmy.

Zníženie energetickej náročnosti  budovy  Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Bleskozvod Rekonštrukcia vykurovania Vzduchotechnika - rekuperácia vzduchu

Nádstavby pre motorové vozidlá

Nádstavby pre motorové vozidlá

Verejný obstarávateľ obdržal v roku 2011 od svojho zriaďovateľa 6 vozidiel na vykonávanie údržby komunikácií ( čistenie, zametanie). Vzhľadom na potreby obstarávateľa, má tento záujem využívať tieto vozidlá aj na zimnú a letnú údržbu komunikácií. V takomto prípade je nutné zakúpiť príslušenstvo, ktoré umožní obstarávateľovi vykonať jeho zámer. ...

Križovatka Hodonínska - Vrančovičova v Bratislave

Križovatka Hodonínska - Vrančovičova v Bratislave

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie križovatky Hodonínska Vrančovičova v mestskej časti Lamač Bratislava na súčasných komunikáciách a priľahlých chodníkoch. Riešená križovatka je stykovou atypickou križovatkou. Navrhovaná rekonštrukcia pozostáva zo zriadenia nových jazdných pruhov a nových priechodov pre peších s čakacím ostrovčekom, z ...

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Malý Lapáš a jeho zateplenie

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Malý Lapáš a jeho zateplenie

Predmetom zákazky je zvýšiť energetickú účinnosť budovy OcÚ Malý Lapáš. Budova bola postavená v rokoch 1930 - 1935. Obvodové múry sú zo surovej tehly, časť prístavby z roku asi 1960 z tehly pálenej. Stropy drevené hrady, obyté doskami. so záklopom. Povala mazanina. Krytina azbestová vlnovka bez zateplenia. Kúrenie v kachliach GAMAT, plynové, nízka ...

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu -  kultúrny dom Hrabové č.s.77

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu - kultúrny dom Hrabové č.s.77

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu - kultúrny dom Hrabové

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Litmanová

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Litmanová

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti materskej školy v obci Litmanová č.11 na parc. č. 516. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Dolné Zelenice

Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Dolné Zelenice

Predmetom zákazky je realizácia diela "REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU, DOLNÉ ZELENICE". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra

Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra

Predmetom zákazky je obstaranie cvičebných zariadení a technického vybavenia fitnescentra pre potreby projektu Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s manipuláciou tovaru, ako je naloženie, dovoz a vyloženie tovaru.

Zateplenie Obecného úradu

Zateplenie Obecného úradu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia so zameraním na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Hajnáčka. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Rekonštrukcia mosta – Čierny Balog, KRÁM

Rekonštrukcia mosta – Čierny Balog, KRÁM

Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesta a rekonštrukciou mosta Čierny Balog, KRÁM .

Opasky popruhové

Opasky popruhové

Opasky popruhové určené pre príslušníkov Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície slúžiace na nosenie doplnkov k poľnému odevu vyhotovené vo farbe zelenej, béžovej a čiernej.

Kolesový traktor

Kolesový traktor

Predmetom zákazky sú stroje pre technologické vybavenie Zberného dvora v obci Moča.

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Kolesový traktor s prídavným zariadením

Predmetom zákazky je dodávka manipulačnej techniky na nakladanie s odpadom a to : 1. Kolesový traktor s prídavným zariadením 2. Teleskopický manipulátor

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Predmetom zákazky je dodávanie osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov (náradie/nástroje), ich rozvoz/distribúcia na aktivačné centrá príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, slúžiace ako ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradie pre občanov, ktorí vykonávajú činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o ...

(záznamy 1/25 z 728)  strana 1 / 30