Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy nachádzajúcej sa na ulici Volgogradská 48 v Prešove. Uskutočnia sa stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Volgogradská. V rámci uvedenej aktivity sa zrealizuje zníženie spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142

Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá nie ...

Zariadenia na výrobu dentálych potrieb - časť č. 1

Zariadenia na výrobu dentálych potrieb - časť č. 1

Technické vybavenie na výrobu dentálnych potrieb. Jedná sa o nasledovné zariadenia podľa uvedeného delenia: Časť 1: skener, intraorálny skener, 3D tlačiareň, fréza Časť 2: odsávanie, kompresor, sintrovacia zirkónová pec, presovacia keramická pec, svetelná piecka, vypaľovacia pec, zváranie, elektrolytické čistenie, pieskovačka, pracovný stôl ...

Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov

Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov

Dodanie a inštalácia technologického vybavenia v rámci realizácie projektu: VÝVOJ A VÝROBA VEĽKOOBJEMOVÝCH IRIGAČNÝCH ROZTOKOV"

Nástrojárska CNC fréza 1 ks

Nástrojárska CNC fréza 1 ks

Predmet zákazky tvorí päť logických celkov: Logický celok č. 1: Nástrojárska CNC fréza 1 ks Logický celok č. 2: Cyklický CNC sústruh hrotový 1 ks Logický celok č. 3: Pneumatické náradie 1 kpl Logický celok č. 4: Plazmová rezačka 1 ks Logický celok č. 5: Indukčný ohrev 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti ...

Kontinuálna linka na výrobu šumivých vín

Kontinuálna linka na výrobu šumivých vín

Predmetom je dodávka technologickej linky na prípravu sýteného vína. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú presne uvedené a definované v súťažných podkladoch.

Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice na obdobie 24 mesiacov. Časť I.: Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II: Mobilné linky pre ...

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Zriadenie kryptovacieho centra pre oblasť telekomunikácií

Zriadenie kryptovacieho centra pre oblasť telekomunikácií

Predmetom technickej špecifikácie je definovanie predmetu dodávky, ktorým je kompletné riešenie pre kryptovanie signálu. Obsahuje tak hardvérovú ako aj softvérovú časť.

Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.

Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o., konkrétne: Stanica technickej kontroly: Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné automobily, Valcová skúšobňa bŕzd pre osobné automobily, Zariadenie na kontrolu vôle vzavesení auložení kolies pre nákladné automobily, Zariadenie na ...

Podpora podnikania a nárast konkurencieschopnosti žiadateľa Soňa Adamusová - NANIPEK

Podpora podnikania a nárast konkurencieschopnosti žiadateľa Soňa Adamusová - NANIPEK

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Linka na výrobu pekárenských výrobkov 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti REVOL TECHNOLOGY s.r.o.

Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti REVOL TECHNOLOGY s.r.o.

Predmetom zákazky je Inovácia procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti REVOL TECHNOLOGY s.r.o., ktorá pozostáva z obstarania 5-osého a 3-osého obrábacieho centra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla

Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla

Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy, chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklených bánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ, ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Nicota s.r.o. zavedením inovatívneho produktu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Nicota s.r.o. zavedením inovatívneho produktu

inovácia procesu výroby 3D scanner 3d tlačiareň 1 3d tlačiareň 2 Obrábací stroj - sústruh Obrábací stroj - fréza CNC ohýbačka trubiek Zvárací stroj Pieskovacia kabína injektorová Merací stroj - rameno CNC obrábacie centrum Deliaci stroj - automatická pásová píla

Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu

Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu

Poskytovanie služieb užívateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu vrátane jeho súčastí (KaPor), ktorá zahŕňa odstraňovanie prípadných chýb v prevádzkovom prostredí na obdobie 48 mesiacov

Obstaranie 5-osého obrábacieho centra

Obstaranie 5-osého obrábacieho centra

Predmetom zákazky je dodanie 5-osého obrábacieho centra. Technická špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Callio - Management kampaní a klientov

Callio - Management kampaní a klientov

Predmetom zákazky je dodávka služby a tovarov: 1. Callio ( Call in one ) Management kampaní a klientov; 2. IKT vývojové a testovacie prostredie; 3. Krabicový softvér; Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku ...

Linka na praženie kávových zŕn

Linka na praženie kávových zŕn

Predmetom dodávky je súbor technologických zariadení tvoriacich linku na spracovanie čerstvých kávových zŕn ako aj linku na balenie praženej zrnkovej a mletej kávy. Linky musia umožňovať dávkové praženie kávových zŕn a ich mletie s variabilitou hrubosti mletia ako aj konvenčné a vákuové balenie v pomletom aj nepomletom stave vrátane zatavovacieho ...

Tlačiareň na priamu potlač textilu

Tlačiareň na priamu potlač textilu

Predmetom obstarávania je nákup strojových zariadení

Stroj na krájanie mäsa

Stroj na krájanie mäsa

Predmetom zákazky sú štyri logické celky: Logický celok č. 1: Stroj na krájanie mäsa Logický celok č. 2: Stroj na sploštenie mäsa Logický celok č. 3: Stroj na oddeľovanie mäsa od kosti Logický celok č. 4: Kalibrovacia linka Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Technologické vybavenie prevádzky: Jolie, s.r.o.

Technologické vybavenie prevádzky: Jolie, s.r.o.

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Krájacie centrum Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

2-farebný tlačový stroj

2-farebný tlačový stroj

Predmetom zákazky je dodávka nového 2-farebného tlačového strojaj (1 ks) vrátane dopravy, inštalácie a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOREKT

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOREKT

Predmetom obstarávania je: 1) Čeľusťový drvič so separátorom železnej výstuže 2) Triediaca jednotka s vibračným triedičom Podrobná technická špecifikácia je v súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 271)  strana 1 / 11