Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Pořízení systému SLS pro společnost One3D s.r.o.

Pořízení systému SLS pro společnost One3D s.r.o.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, konkrétně pořízení systému SLS (Selective Laser Sintering) dle specifikovaných technických parametrů. Stručný výčet technických požadavků: • Selective Laser Sintering systém • rozměry využitelného pracovního prostoru v osách x, y, z min. 300 x 300 x 500 mm, • výrobní materiály minimálně: ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen

Poskytování energetických služeb metodou EPC spojené s provozováním kotelen

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v objektech v majetku města Mnichovo Hradiště. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat ...

Výběrové řízení na dodavatele strojů a zařízení pro výrobu doplňků stravy a ošetřující kosmetiky

Výběrové řízení na dodavatele strojů a zařízení pro výrobu doplňků stravy a ošetřující kosmetiky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří samostatných technologických celků (výrobních linek), které se sestávají z několika jednotlivých strojů a zařízení. Zakázky obsahuje: o linku na plnění gelů – sestava strojů a zařízení v čele s karuselem a etiketovacím zařízením i na kónické kelímky. Linka bude vyžadovat určitý podíl ruční ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Jilemnice

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Jilemnice

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování energetických služeb zaručujících výsledek (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energie – dále jen “služby“) v objektech zadavatele, a to metodou Energy Performance Contracting (EPC). Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a ...

Zajištění videokonferenčního řešení

Zajištění videokonferenčního řešení

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění videokonferenčního řešení poskytovaného formou služby, zahrnující návrh videokonferenčního řešení a následnou dodávku nezbytného vybavení, jeho instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy tak, aby Zadavateli bylo umožněno provádění videokonferencí mezi jednotlivými místy plnění, uvedenými Zadávací dokumentaci, ...

Obráběcí kapaliny

Obráběcí kapaliny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka obráběcích kapalin

Rekonstrukce vrat vybraných objektů v areálu MSV Metal Studénka, a.s.

Rekonstrukce vrat vybraných objektů v areálu MSV Metal Studénka, a.s.

Výměna plechových vrat za sekční v rámci zateplení objektů

Rekonstrukce úpravny vody pro obec Líštany

Rekonstrukce úpravny vody pro obec Líštany

Stávající technologie úpravny vody bude celá demontována. Při rekonstrukci dojde k výměně stávající technologie a potrubních rozvodů vč. armatur uvnitř stávající budovy úpravny vody a vodojemu za novou technologii stejných parametrů. Výkon úpravny je zachován stávající a je navržen na Q= 2 l/s.

Modernizace nasaditelných prostředků HMSl - OBLAK II, BLESK - 1. část

Modernizace nasaditelných prostředků HMSl - OBLAK II, BLESK - 1. část

Pořízením a instalací požadovaných přístrojů a zařízení provést modernizaci vybavení nasaditelných (mobilních) hydrometeorologických stanic typu OBLAK II a BLESK.

Automobil speciální pro Vojenskou Policii

Automobil speciální pro Vojenskou Policii

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je nákup 1 ks automobilu speciálního pro VP - mobilního prostředku dodávkového typu s polointegrovanou obytnou zástavbou určeného ke skryté ochraně zájmových objektů, určených chráněných osob a preventivní využití v rámci kriminální služby Vojenské policie.

Konzervační a obráběcí oleje

Konzervační a obráběcí oleje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka konzervačních a obráběcích olejů

I.tř. Sečení trávy u silnic I.tř. oblast Jičín

I.tř. Sečení trávy u silnic I.tř. oblast Jičín

Sečení trávy u silnic I. třídy na území oblasti Jičín ( krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky). Rozsah jedné kompletní seče činí: 985 936 m2

Ostraha budov Justiční akademie 2017 – 2020

Ostraha budov Justiční akademie 2017 – 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pořádku, ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb pro jednotlivé uvedené objekty zadavatele v Kroměříži. Služba bude vykonávána jedním pracovníkem vybraného dodavatele beze zbraně v každém objektu. Služba při plnění povinností využívá elektronický zabezpečovací systém (EZS), lokální ...

Motorové a převodové oleje

Motorové a převodové oleje

Dodávka Motorových a převodových olejů

Sportovní hala Klimeška - 2. etapa

Sportovní hala Klimeška - 2. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba středního traktu mezi sportovními halami v lokalitě „Klimeška“ v Kutné Hoře. Střední trakt je složen v 1.NP ze vstupní části, bufetu a zázemí pro sportovce včetně přístupového schodiště do 2.NP. Ve 2.NP středního traktu je zařízení pro vícedenní pobyt sportovců a snídárna se zázemím. Dále jsou zde šatny ...

FN Motol - přístroj k elastrografickému vyšetření

FN Motol - přístroj k elastrografickému vyšetření

Přístroj určeny k provedení neinvazivního elastrografického vyšetření jaterní tkáně.

CNC 5-ti osé nástrojové brusné centrum pro vysokou produktivitu a flexibilitu

CNC 5-ti osé nástrojové brusné centrum pro vysokou produktivitu a flexibilitu

Předmětem zakázky je dodávka a uvedení do provozu následující technologie: 1 kus CNC 5-ti osé nástrojové brusné centrum pro vysokou produktivitu a flexibilitu, s možností broušení extrémně dlouhých nástrojů v bezobslužném režimu výroby, jejíž potřeba vychází z realizovaného projektu s názvem: „Inovativní technologie výrobního procesu s principy ...

Školicí středisko - stavební práce

Školicí středisko - stavební práce

Předmětem zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce nevyužitých prostor budovybez č. p. /č.e., na parčele č. st. 604, pozemková parcela 1110/13 v k. ú. Nový Bydžov, která se nachází v areálu společnosti NATURA DK, a.s., za účelem vybudování školicího střediska. Podrobnější informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Vodovod Sasina - Svitávka

Vodovod Sasina - Svitávka

Zakázka je rozdělena na dvě etapy. V rámci I. etapy bude provedena výstavba vodovodního řadu v celkové délce 1891,5 m z PE 100 DN 80 a 50 mm pro místní část Sasina. Součástí plnění je také automatická tlaková stanice (ATS) a související (přípojka nn, oplocení). Dále bude řešena oprava požární nádrže pro zajištění požární vody v řešeném území. ...

Servisní služby pro CT zařízení Toshiba AQUILION CXL

Servisní služby pro CT zařízení Toshiba AQUILION CXL

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v odborné údržbě a odstraňování závad zdravotnického prostředku – přístroje pro počítačovou tomografii TOSHIBA AQUILION CXL, model TSX-101A/SC, v. č. SCC13Y2062 a poskytování souvisejících služeb.

Kruhoměr

Kruhoměr

kruhoměr - 1 ks

Strojní oleje a plastická maziva

Strojní oleje a plastická maziva

Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojních olejů a plastických maziv

Oleje a maziva produkty pro Linde 1401

Oleje a maziva produkty pro Linde 1401

Předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv produktů pro Linde 1401

Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní kancelářské ICT vybavení 2017

Dynamický nákupní systém pro vybrané standardní kancelářské ICT vybavení 2017

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky vybraného standardního kancelářského ICT vybavení blíže specifikovaného zadávací dokumentací.

Dodávka datových kazet

Dodávka datových kazet

Předmětem veřejné zakázky je dodávka datových kazet pro ukládání digitalizovaných pořadů a střednědobou archivaci rozpracované výroby v souladu se zadávacími podmínkami.

(záznamy 1/25 z 967)  strana 1 / 39