Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Kontejner chemický

Kontejner chemický

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Rozšíření systému SIEM v ČNB

Rozšíření systému SIEM v ČNB

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace technických a programových prostředků do systému SIEM, který zadavatel v současné době provozuje, a jenž je založený na produktu HP ArcSight v konfiguraci HP ArcSight Express 7511. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy včetně ...

HDI High definition IVUS systém, vč. katétrů

HDI High definition IVUS systém, vč. katétrů

Předmětem veřejné zakázky ? je dodávka 1 ks intravaskulárního ultrazvukového přístroje s vysokým rozlišením pro provádění komplexních koronárních intervencí na katetrizačním pracovišti; ? jsou dodávky spotřebního materiálu – katétrů kompatibilních s dodaným přístrojem. Zadavatel předpokládá odběr 20 ks katétrů ročně. Ultravaskulární ultrazvuk ...

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a související servis nových komponent pro systémovou infrastrukturu Monitorovacího systému Central 2007. Jedná se o následující komponenty: - 2x Databázový server - 6x virtualizační server - 2x služební server - 2x diskové pole - 2x FC switch - 2x Ethenet switch 10 Gbit/s - 1x ...

Zajištění analytického rozboru ropy pro CTR Nelahozeves – příjem ropy z ropovodů IKL a Družba

Zajištění analytického rozboru ropy pro CTR Nelahozeves – příjem ropy z ropovodů IKL a Družba

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu čtyř let pro akreditovaný rozbor příjmu ropy pro Centrální tankoviště ropy Nelahozeves dle požadovaných stanovení. Zahrnuje rovněž dovoz vzorků v kyvetách, jejich vymytí a předání pro další odběr. Přípravu a předání archivních vzorků, zasílání akreditovaných atestů určených parametrů ...

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství

Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství

Předmětem plnění VZ je poskytnutí odborného poradenství spočívajícího v provedení přípravy a zajištění 2 zadávacích řízení určených k zadání nadlimitních veřejných zakázek pro realizaci díla „Dostavba kanalizace v Brně II" pro dostavbu oddílné kanalizace v městských částech dle FIDIC RED BOOK a retenční nádrž Červeny mlýn a retenční nádrž Královky ...

Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava

Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - IT dovednosti Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 - Účetní, ekonomické a právní kurzy Část 5 - ...

Modernizace rezortního informačního systému ADAM MO

Modernizace rezortního informačního systému ADAM MO

Dodávka technologií pro výstavbu informačního systému ADAM MO - II. pro podporu interních administrativně správních činností rezortu MO.

Dodávka automatizovaného zařízení pro akustický přenos kapalin

Dodávka automatizovaného zařízení pro akustický přenos kapalin

Za účelem rozšíření portfolia stávajících využívaných přístrojů pro výzkumné účely je předmětem veřejné zakázky dodávka automatizovaného azřízení pro akustický přenos kapalin - bezkontaktního pipetovacího systému pro pipetování nanolitrových objemů DMSO a vodných roztoků, umožňující také pipetování nukleových kyselin a proteinů.

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ...

Rozšíření diskových polí IT ŘSD

Rozšíření diskových polí IT ŘSD

Předmětem zakázky je rozšíření diskových polí IT ŘSD. Cílem je rozšíření datových polí o definovanou kapacitu s možností, jejich další modifikaci - rozšíření. Zakázka respektuje výhled a připravenost na požadavky jednotlivých serverů, aplikací a uživatelů. Součástí zakázky je autorizovaná instalace HW dodavatelem a servisní podpora na celkové ...

Specifické informační systémy statutárního města Karviné

Specifické informační systémy statutárního města Karviné

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka programového a dalšího vybavení pro statutární město Kaviná, a to: 1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“ - Předmětem dodávky je kompletní intranetový portál úředníka (dále jen „InP“) pro zaměstnance Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a ...

Technický automobil chemický

Technický automobil chemický

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Technického automobilu chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043

II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043“, která spočívá v provedení rekonstrukce mostu ev. č. 602-043 (délka přemostění je 198 m).

Tiskové služby

Tiskové služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb podle konkrétních potřeb zadavatele. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na období 48 měsíců se 3 dodavateli, kteří se umístí v pořadí na 1., 2. a 3 místě. V případě, že bude hodnoceno méně než 3 nabídky, bude rámcové dohoda uzavřena se všemi dodavateli, jejichž nabídky budou hodnoceny, a ...

Hepariny 2017

Hepariny 2017

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do dodání veškerého plnění dle rámcové dohody ve výši 19 000 000,- Kč bez DPH (dále „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je provedení ...

Dodávky kartonových obalů

Dodávky kartonových obalů

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 31 typů kartonových obalů. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Dodávka a montáž CT přístroje

Dodávka a montáž CT přístroje

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace počítačové tomografie (multidetektorové CT) včetně záručního a pozáručního servis po celkovou dobu 8 let. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum

Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum

Provést řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 4 ks přenosných ultrazvukových přístrojů, high-end s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a 1 ks ultrazvukový přístroj přenosný s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření.

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridního zobrazovacího multidetekčního readeru umožňujícího současnou kvantitativní analýzu změn absorbance, fluorescence a chemiluminiscence a mikroskopickou analýzu buněčných parametrů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a ...

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktního stolního mikrodestičkového readeru určeného k měření absorbance biologických vzorků v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti spektra pro stanovení koncentrací biologických analytů a makromolekul a analýzu aktivity enzymů.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do: Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Technická podpora SW Antivir

Technická podpora SW Antivir

Nákup služby technické podpory pro zadavatelem používaných antivirových produktů McAfee Gold Plus a Symantec na ochranu počítačů zadavatele na období od 1.1.2018 do 31.12.2020.

(záznamy 1/25 z 946)  strana 1 / 38