Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

UTB – Nábytek – vybavení laboratoří FAI

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních stolů, katedry a antistatických židlí pořizovaného pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět ...

Informační a komunikační systém a infrastruktura ORP Otrokovice

Informační a komunikační systém a infrastruktura ORP Otrokovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: 1. Část – Elektronizace finančního řízení; 2. Část – Elektronizace personálního řízení; 3. Část – Infrastruktura HW a SW. - Digitalizace dokumentů - HW - Servery HW - Licence OS - SAN - Datové úložiště - SW virtualizace - Licence pro zálohovací SW - Monitorovací systém - Aktivní síťové ...

UTB – Audiovizuální technika 4K

UTB – Audiovizuální technika 4K

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

UTB – Tiskárna pro grafický design

UTB – Tiskárna pro grafický design

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskárny pro grafický design pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek nábytku a pomůcek v areálu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Realizací dodávek dojde k modernizaci učeben pro výuku odborných předmětů zaměřených na přírodní vědy, cizí jazyky a dále k modernizaci počítačových učeben. Pořízením nového vybavení učeben dojde ke zkvalitnění výuky. Součástí realizace ...

Poptáváme výrobu ocelových konstrukcí

Poptáváme výrobu ocelových konstrukcí

Poptáváme volné kapacity pro výrobu ocelových konstrukcí. Termín realizace: květen, červen, červenec Odhadovaná cena: dle domluvy.

Poptáváme přepravu dvou minibagrů z Belgie

Poptáváme přepravu dvou minibagrů z Belgie

Poptávám přepravu 2x Minibagr: Nakládka: B-2440 Geel Vykládka: CZ-76001 Zlín Rozměry, minibagr č.1: Šířka: 1,3 metru Výška: 2,3 metru Délka:2,6 metru Hmotnost: 1700 Kg Rozměry, minibagr č.2: Šířka: 1,4 metru Výška: 2,4 metru Délka: 3,0 metru Hmotnost: 2600 Kg

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK

UTB – Nábytek - vybavení učeben FMK

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stohovatelných židlí se sklopným pultem a kancelářských židli pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a ...

Rozvoj sociálního bydlení v obci Liptál

Rozvoj sociálního bydlení v obci Liptál

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy stávající mateřské školy v obci Liptál a jejího nově navrženého využití jako objektu sociálních služeb. Spolu se změnou provozního řešení dojde zejména k úpravě dispozic a zateplení objektu. Zakázka zahrnuje zejména odbourání stávajících příček, odstranění nášlapných vrstev, stávajících výplní ...

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben Metrologie, Chemie, Dělení materiálu, Měření elektro a CAM, o zařízení a technologie, které žákům umožní zkvalitnit vzdělávání, zejména pak praktickou výuku. Žákům školy bude pořízena moderní technologie běžně využívána v praxi u okolních společností, která přispěje k snadnější adaptaci ve výrobě ...

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění všech podkladů a projednání s orgány statní správy a samosprávy k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném ...

UTB – Zobrazovací technika

UTB – Zobrazovací technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projektorů, vizualizérů a dataprojektorů pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále ...

Pořízení diagnostického přístroje MRI pro zvýšení kvality návazné péče

Pořízení diagnostického přístroje MRI pro zvýšení kvality návazné péče

Předmětem veřejné zakázky je pořízení Magnetické rezonance do prostředí magnetické rezonance pro provoz ve zdravotnickém zařízení.

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Projekt řeší rekonstrukci strojovny zimního stadionu, především inovace technologie chlazení, včetně úpravy trubního vedení s napojením na ledovou plochu. Realizací dojde k podstatnému snížení množství chladícího média (kapalného čpavku) v zařízení a na komplexní systém zajištění bezpečnosti provozu strojovny jak z požárního hlediska, tak z ...

Dodávka asfaltových směsí pro pokládku živičných koberců pro rok 2018

Dodávka asfaltových směsí pro pokládku živičných koberců pro rok 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka asfaltových směsí pro pokládku živičných koberců na rok 2018 pro oblast Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

Poptávám plastové dózy

Poptávám plastové dózy

Poptávám plastové dózy, 1000 ml se širokým hrdlem, bezp. uzávěr, počet cca 10 000 ks.

UTB – Projekční plátna a tabule

UTB – Projekční plátna a tabule

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekčních pláten a tabulí pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizovaná v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

Údržba veřejné zeleně Vsetín

Údržba veřejné zeleně Vsetín

Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně na území města Vsetína. Jedná se o údržbu veřejné zeleně ve čtvrtích Dolní Město, Ohrada, Horní Město, Jasenka, Hrbová, Lázky, Vesník, Rybníky a Sychrov. Dodavatel bude vykonávat tyto činnosti: 1. Sečení rovinných ploch, sečení svahů trávníku, sečení nerovných ploch mimo zastavěné území města, ...

UTB - Pulty přednášejícího

UTB - Pulty přednášejícího

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pultů přednášejícího pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

Stavební úpravy objektu bývalého DOZP v Zašové, za účelem změny využití na Komunitní dům

Stavební úpravy objektu bývalého DOZP v Zašové, za účelem změny využití na Komunitní dům

Předmětem zadávacího řízení jsou stavební úpravy objektu bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové za účelem změny využití na Komunitní dům seniorů.

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

dodávka trolejbusů s trakčními bateriemi pro nezávislý pojezd v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 kupní smlouvy a Přílohy č. 1 kupní smlouvy (Technické podmínky), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. kupní smlouvy a Přílohy č. 4 kupní smlouvy a služby spojené s dodávkou trolejbusů, a to školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. ...

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 6 níže uvedených dílčích částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ ...

TR Otrokovice - Otrokovice I - stavebně montážní práce

TR Otrokovice - Otrokovice I - stavebně montážní práce

TR Otrokovice - Otrokovice I - stavebně montážní práce

Refinancování investiční akce náhrada pohonů napájecích čerpadel formou úvěru

Refinancování investiční akce náhrada pohonů napájecích čerpadel formou úvěru

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru k refinancování investiční akce „ Náhrada pohonů napájecích čerpadel“ u zadavatele, a to elektromotoru TN3 a turbonapaječky TN4 včetně příslušenství (dále «Zařízení »), Doba trvání úvěru je stanovena v délce 120 měsíců, splátky měsíční na konci období.

Zajištění služeb železniční dopravy

Zajištění služeb železniční dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravy ucelených vlakových souprav hnědého uhlí po železnici z žst Třebušice – přesněji odjezdové koleje nádraží Washington vlečky Úpravy uhlí Komořany do žst Otrokovice – přesněji na odevzdávkovou kolej vlečky Barum Continental

(záznamy 1/25 z 25)  strana 1 / 1