Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám zapůjčení brusky na parkety

Poptávám zapůjčení brusky na parkety

Poptávám zapůjčení brusky s odsáváním prachu na parkety.

Realizace opatření pro snížení emisních limitů SO2 a NOx

Realizace opatření pro snížení emisních limitů SO2 a NOx

Předmětem veřejné zakázky je realizace primárních opatření za účelem snížení emisí NOx a zkapacitnění dávkování vápence za účelem snížení emisí SO2 na fluidním kotli 4 (dále též FK4). Součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované dokumentace, provedení ...

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou EVEROLIMUS

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou EVEROLIMUS

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou EVEROLIMUS

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PAZOPANIB

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PAZOPANIB

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PAZOPANIB

Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina a LT098003 Slatina – rekonstrukce vodovodu

Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina a LT098003 Slatina – rekonstrukce vodovodu

Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Slatina a doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“ dle zpracované prováděcí dokumentace stavby 1/2016, PROVOD inž. spol. s r.o., se sídlem V Podhájí ...

Střední škola stavební Teplice  - dostavba areálu - I.etapa

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu - I.etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na dostavbu areálu Střední školy stavební v Teplicích. Výsledkem těchto stavební prací bude dvoupodlažní objekt, kdy v severní části objektu bude v krajní části umístěna dílna s kapacitou 40 žáků pro výcvik oborů automechanik a autoelektrikář, druhá část přízemí bude zahrnovat výukové servisní ...

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení 8 osobních vozů s alternativním pohonem, a to 7 elektromobilů pro část veřejné zakázky č. 1 a 1 plug-in hybridu pro část veřejné zakázky č. 2

Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize ...

Magnetické rezonance pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z. vč.

Magnetické rezonance pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z. vč.

Magnetické rezonance pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z. včetně příslušenství a zajištění pozáručního servisu na dobu 5 let na kompletní předmět plnění veřejné zakázky. Podmínkou je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, její doprava do místa ...

Mobilní skiagrafický přístroj pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.

Mobilní skiagrafický přístroj pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.

Digitální mobilní skiagrafický rtg přístroj pro snímkování dospělých a dětských pacientů umístěný na oddělení urgentního příjmu Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o.z.

Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.

Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.

Pojízdný skiaskopický RTG přístroj s C ramenem (1 ks) sloužící pro běžné výkony při péči o pacienty na oddělení urgentního příjmu.

Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.

Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks ultrazvukových přístrojů do Krajské zdravotní a.s. spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize ...

Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě

Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě

Přeložka částí dálkovodů benzinu/motorové nafty D101 Litvínov – Hněvice o dimenzi DN300 a D102 Litvínov – Třemošná o dimenzi DN300 provozovaných společností ČEPRO, a.s., části VTL plynovodu 4,0 MPa o dimenzi DN 500 a části VTL plynovodu 2,5 MPa o dimenzi DN 300 provozovaných společností GasNet, s.r.o., části ropovodu o dimenzi DN 500 provozovaného ...

Dynamický nákupní systém na tisky, publikace a propagační předměty

Dynamický nákupní systém na tisky, publikace a propagační předměty

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardních tisků, publikací a propagačních předmětů pro zadavatele jako je např. brožury, skripta, letáky, publikace, propagační předměty apod.

Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního nábytku pro zadavatele jako je např. kancelářský nábytek, židle, školní lavice, laboratorní nábytek apod.

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního ICT vybavení pro zadavatele jako je např. notebook, PC (stolní počítač), tiskárna, kopírka, monitor, tablet apod. Součástí předmětu plnění veřejných zakázek v rámci DNS může být rovněž instalace, uvedení ICT vybavení do provozu, zaškolení obsluhy nebo zajištění servisu.

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2018 - 2022

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2018 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardních kancelářských potřeb pro zadavatele jako je např. kancelářský papír, propisovací pera, zvýrazňovače, šanony apod.

Sekání travnatých ploch

Sekání travnatých ploch

Veřejná zakázka na služby, zadávaná otevřeným řízením, jako rámcová dohoda dle §§ 131,132 a následujících ZZVZ v platném znění. Rámcová dohoda bude stanovena dle § 132 odst. 3 písmeno b) bez obnovení soutěže mezi účastníky a bude uzavřena s jedním vítězným uchazečem. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sekání travnatých ploch veřejné ...

Dodávka motorové nafty a benzinu

Dodávka motorové nafty a benzinu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty a benzinu včetně dopravy - čtyřleté smluvní plnění formou rámcové dohody s maximálně pěti účastníky.

Rybníky Výsluní, Novoveský rybník - oprava PO, požeráku a koruny hráze

Rybníky Výsluní, Novoveský rybník - oprava PO, požeráku a koruny hráze

Předmětem projektové dokumentace je oprava návodního líce hráze – jeho položení na sklon 1:3, vyrovnání koruny hráze, zřízení patního drénu a oprava funkčních objektů rybníka – spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Není navrhována žádná změna výrazně měnící tvarovou a charakterovou povahu lokality. Stavba sestává ze stavebních objektů: ...

Operační cévní síto, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Operační cévní síto, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou chirurgické nástroje, filtrový nástrojový kontejner a síta na nástroje k nabízenému kontejneru.

Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení

Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovacího elektronového mikroskopu s příslušenstvím vč. instalace a zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.

Duchcov – demolice budovy nádraží

Duchcov – demolice budovy nádraží

Jedná se o demolici objektu nádraží v Duchcově. Bouraný objekt se nachází v obci Duchcov, nám. Legií. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 58 x 15,5 m (vstupní střední rizalit ~18,5 m). Budova je čtyřpodlažní (střední část) s dvoupodlažními krajními křídly. Na jižní straně se nachází jednopodlažní přístavek, na severní straně je venkovní schodiště ...

Chirurgický šicí materiál pro Krajskou zdravotní, a. s. 2017

Chirurgický šicí materiál pro Krajskou zdravotní, a. s. 2017

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chirurgického vstřebatelného a nevstřebatelného šicího materiálu pro Krajskou zdravotní, a.s. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, a to po dobu 48 měsíců.

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

(záznamy 1/25 z 85)  strana 1 / 4