Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

Předmětem nabídky je rekonstrukce a dostavba areálu školy: SO 01 hlavní budova Hlavní budova školy se skládá ze dvou dvoupodlažních částí zastřešených valbovou střechou. Obě části budou kompletně zatepleny včetně střešního pláště s osazením střešních oken. Dále pak budou obě budovy kompletně rekonstruovány (nové instalace, nové sociální ...

Poptávám zakázkovou kovovýrobu

Poptávám zakázkovou kovovýrobu

Poptávám zakázkovou kovovýrobu, 3 mm železný plech, rozměr panelu 482,6 x 44mm, jedná se o interiér. Počet do 5 ks, zatím.

Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s.

Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: jejich montáž, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize ...

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

Služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou justičního areálu v Ústí nad Labem.

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení dle přiložené technické specifikace. Vozidlo je určeno na obměnu služebních dopravních prostředků

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace signalizačních systémů v DZR Terezín s názvem: Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín“ včetně provedení souvisejících stavebních prací.

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

Předmětem díla „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“ je: - zpracování projektu stavby (dále jen P), - výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“, - zpracování žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU ...

Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic

Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic

Realizace rekonstrukce stávajícího mostu z Mostu do Rudolic ev. č. 1c-M1, jenž je dle závěrů zpracovaných diagnostických průzkumů a prohlídek v celkově špatném technickém stavu. Stavební stav je klasifikován takto: nosná konstrukce VI – velmi špatný a spodní stavba V – špatný. Jedná se o monolitický železobetonový most s plošným založením. ...

Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice

Předmětem plnění je zejména: provádění kontrol, servisu a upgrade přístrojového vybavení Zadavatele. Účelem veřejné zakázky je realizace předmětu plnění veřejné zakázky - Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - magnetické rezonance Magnetom Avanto vč. příslušenství

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice

Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice

Předmětem plnění je zejména: provádění kontrol, servisu a upgrade přístrojového vybavení Zadavatele. Účelem veřejné zakázky je realizace předmětu plnění veřejné zakázky - Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice – počítačového tomografu OPTIMA CT660 vč. příslušenství,

Těžba a přibližování harvestrovou technologií 2018

Těžba a přibližování harvestrovou technologií 2018

Těžba dřevni hmoty harvestorem v objemu 8685 m3 a přibližování vyvážecí soupravou v objemu 8085 m3

Poptávám servis travní sekačky značky Avenberg

Poptávám servis travní sekačky značky Avenberg

Poptávám servis travní sekačky značky AVENBERG Garden technic s motorem XL 598.

Dodávka moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o.

Dodávka moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. na adresu T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov., v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – výzva č. II programu Úspory energie, reg.číslo projektu: ...

Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nízkopodlažních autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Prostřednictvím dodávky dojde k modernizaci a ekologizaci vozového parku zadavatele. Nové nízkopodlažní CNG autobusy (celkem 13 ks) nahradí stávající nevyhovující vozidla. Realizace zakázky bude mít ...

Zpracovatel nového územního plánu Teplice

Zpracovatel nového územního plánu Teplice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování územního plánu Teplice v souladu s Návrhem zadání územního plánu Teplice a poskytnutí dalších návazných činností s tím souvisejících, a to dle specifikace uvedených níže a v příloze této zadávací dokumentace. Návrh zadání územního plánu Teplice je zpracované pořizovatelem územního plánu ...

Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.

Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy, na jejímž základě bude realizován servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a dodávání náhradních dílů k těmto vozidlům na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele vymezených v rámcové smlouvě.

Depozitář Českého muzea hudby - regálové a skladové vybavení

Depozitář Českého muzea hudby - regálové a skladové vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka regálového a skladového vybavení pro objekt Depozitář Českého muzea hudby, areál bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. bližší informace viz. zadávací dokumentace.

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny - dodávka a montáž vyvolávacího systému

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny - dodávka a montáž vyvolávacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému v nově zrekonstruované budově U Plovárny 1190/14, Děčín. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků České správy sociálního zabezpečení, doprava a ekologická likvidace odpadu.

Pojízdný skiaskopický přístroj s C - ramenem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 2017

Pojízdný skiaskopický přístroj s C - ramenem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 2017

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodání Kompaktního vysoce výkonného mobilního rentgenového přístroje s C ramenem s následným digitálním zpracováním obrazu. Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky rtg záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření).

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Nákup automobilu nákladního skříňového do 3,5t

Nákup automobilu nákladního skříňového do 3,5t

Předmětem plnění je nákup 1 kusu automobilního nákladního skříňového do 3,5 t pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

Poptávám prkna na zahradní lavičku

Poptávám prkna na zahradní lavičku

Poptávám náhradní prkna na zahradní lavičku. Rozměr síla 20-25 mm, šíře 55-60 mm, délka 1400 mm, 11 ks.

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

(záznamy 1/25 z 98)  strana 1 / 4