Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 11 - Nová Ves a SSÚ

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 11 - Nová Ves a SSÚ

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 11 - Nová Ves a 12 Řehlovice

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

SO 01 - Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků. SO 02 - Rozšíření komunikace v prostoru nakládky a otoč pro kamiony. SO 03 - Terénní úpravy. SO 04 - Přeložka požárního vodovodu.

Hledáme rodinný domek nebo pozemek, Patokryje u Mostu

Hledáme rodinný domek nebo pozemek, Patokryje u Mostu

Hledáme pozemek či domek na prodej v obci Patokryje u Mostu. Děkuji Tóthová.

Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č

Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č

Jedná se o stavební práce spojené se zateplením obvodových stěn, zateplení stropu a střechy, podlahy nad terénem a výměnu otvorových výplní objektu základní školy čp. 846 a základní školy praktické čp. 847 o celkové výměře 3 871,8 m2.

I/62 okr. Děčín (Malšovice), oprava komunikace

I/62 okr. Děčín (Malšovice), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu. Zakázka zahrnuje dva úseky na komunikaci č. I/62: 1.) I/62 Choratice - Malšovice, km 16,600 - 18,330 2.) I/62 Děčín, OK Pohraniční - 28. října, km 23,611 - 23,850.

I/30 okr. Ústí nad Labem, oprava komunikace

I/30 okr. Ústí nad Labem, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace č. I/30 v km 20,400 - 21,100 (Ústí nad Labem, Pražská ul. - cukrovar - žel. most), včetně příslušenství, na základě diagnostického průzkumu.

I/13 okr. Chomutov (Klášterec nad Ohří), oprava komunikace

I/13 okr. Chomutov (Klášterec nad Ohří), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu. Zakázka zahrnuje dva úseky na komunikaci č. I/13: 1.) I/13 MÚK Klášterecká Jeseň, oprava povrchu km 30,660 2.) I/13 Klášterec n. Ohří - OK Tesco (km 31,970 - 32,990)

I/30 okr. Ústí nad Labem (Vaňov), oprava komunikace

I/30 okr. Ústí nad Labem (Vaňov), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/30 okr. Ústí nad Labem (Vaňov) ve staničení 12,100 - 16,240 km.

I/13 okr. Most, oprava komunikace

I/13 okr. Most, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu. Zakázka zahrnuje dva úseky na komunikaci č. I/13: 1.) I/13 hr. okr. Most směr Komořany (62,650 - 64,000) 2.) I/13 MÚK Ervěnice (km 64,961 až -0,107).

I/13 okr. Chomutov, oprava komunikace

I/13 okr. Chomutov, oprava komunikace

Předmětem zakázky jsou souvislé opravy asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/13 okr. Chomutov v těchto úsecích: 1) I/13 Zelená - Málkov, staničení km 45,620-45,980 a km 46,590-46,780. 2) I/13 Chomutov MÚK Kamenná, staničení 54,630 km.

I/27 okr. Teplice (Lom), oprava komunikace

I/27 okr. Teplice (Lom), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/27 okr. Teplice (Lom) ve staničení 8,900 - 13,400 km.

I/13 okr. Teplice, oprava komunikace

I/13 okr. Teplice, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/13 okr. Teplice ve staničení 84,200 - 85,700 km.

I/27 okr. Teplice (Křižanov), oprava komunikace

I/27 okr. Teplice (Křižanov), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/27 okr. Teplice (Křižanov) ve staničení 4,200 - 6,700 km.

I/8 okr. Teplice, oprava komunikace

I/8 okr. Teplice, oprava komunikace

Předmětem zakázky jsou souvislé velkoplošné opravy asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/8 v úsecích: Kozlíky - OK Nové Dvory, Žalany - Bořislav a Teplice průtah

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Louny veřejnými službami v přepravě

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Louny veřejnými službami v přepravě

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2018 do 30.6.2028 pro potřeby obyvatel města Louny.

PNP PRAHA – dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn

PNP PRAHA – dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn

Předmětem zadávacího řízení je dodávka a montáž posuvných a stacionárních regálů a závěsných stěn, pro objekty zadavatele SO.017 a SO.021 v bývalém vojenském areálu kasáren v Litoměřicích

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Dodávky ŘS, ochran a HMI

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích systému + ochran a HMI do el. stanic s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2017 –06/2023.

Dodávky přijímačů HDO

Dodávky přijímačů HDO

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Přijímačů HDO s vybraným/i uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Přijímačů HDO zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2018 – 02/2022.

Poptávám filtry do tiskáren LINX

Poptávám filtry do tiskáren LINX

Poptávám filtry do tiskáren LINX 6000 a 6200. Děkuji. Vladimíra Horáková

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí ze systému rotační pece a surovinové mlýnice ostatní CPV kódy: 42514300-5 42123000-7 42520000-7

Kompletní řešení úspor energií objektu Neprakta klub

Kompletní řešení úspor energií objektu Neprakta klub

• zateplení zděného obvodového pláště budovy • zateplení střechy • výměna všech kovových a dřevěných oken za okna plastová bílá s izolačním dvojsklem • výměna dveří v obvodovém plášti • zazdění části oken ve III.NP • odstranění luxferových výplní u oken na západní straně stavby • zazdění části vstupních dveří a výloh ve II.NP (boční ...

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

Demolice současné mostní konstrukce a stavba nové.

Poptávám servis traktoru Zetor super 50

Poptávám servis traktoru Zetor super 50

Poptávám servis traktoru značky Zetor super 50, potřebuji přebrousit kliku a válce.

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Mostu a právní ochrany. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: Část 1: Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Objem pojištěného majetku • Budovy a stavby: 6 848 808 773 Kč • Movitý majetek vč. zásob: ...

Soutěž o návrh na řešení výstavby nové smuteční síně v Litvínově včetně řešení širších vztahů

Soutěž o návrh na řešení výstavby nové smuteční síně v Litvínově včetně řešení širších vztahů

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení nové smuteční síně v Litvínově včetně řešení širších vztahů, tzn. řešení výstavby objektu nové smuteční síně na hřbitově, nových vstupních prostor hřbitova, nového oplocení v severní části areálu včetně vjezdů, úpravy okolí nově navrhované smuteční síně a zvýšení kapacity parkoviště. Dále by mělo ...

(záznamy 1/25 z 126)  strana 1 / 6