Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Pořízení mobilního průmyslového vysavače

Pořízení mobilního průmyslového vysavače

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového hybridního mobilního průmyslového vysavače na podvozku nákladního automobilu, který umožňuje sací provoz nástavby na elektromotor 400 V, i na motorový náhon pro pravidelný úklid v prostorách elektrárny.

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

Předmětem podlimitní veřejné zakázky ("VZ") na stavební práce je provedení stavebních prací - zřízení hydrogeologických vrtů metodou jádrového vrtání, situovaných v Ústeckém kraji, mezi městy Teplice a Chomutov, které budou součástí Monitorovací sítě podzemních vod a stařinových vod na území Mostecké pánve. plnění předmětu VZ je členěno na tři ...

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s. uvedených v bodu 5 ...

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin. Součástí díla je zařízení ...

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení a instalace LED svítidel včetně nových rozvodů, jak ve světelném okruhu, tak i v zásuvkovém okruhu, ve výrobní hale dřevoobráběcí firmy.

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci různých chemikálií i bez označení ze základní školy. S pozdravem Milan Armstark

Rozšíření kapacity stávajícího datového centra - dodávky HW, SW a dieselagregátu

Rozšíření kapacity stávajícího datového centra - dodávky HW, SW a dieselagregátu

1. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra – dodávka hardware“ Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka hardwaru (dále též „HW“) k rozšíření datového centra dle specifikace stanovené zadavatelem v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 2. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra – dodávka software“ Předmětem ...

SVK Ústí n. L. – vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie

SVK Ústí n. L. – vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení technologie RFID (radio freqency identification). Jedná se o moderní a pokrokové řešení pro identifikaci a zabezpečení dokumentů v knihovně. Zjednodušuje procesy výpůjček a návratů jakýchkoli dokumentů nebo médií v knihovně. Současně chrání fond knihovny a zrychluje také proces ...

Poptávám síťovací jehly

Poptávám síťovací jehly

Poptávám jehly síťovací s dřívkem.

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám dodávku plastových oken

Poptávám plastová okna dekor dřevo šxv:90x80 1ks,100x80 1ks,90x75 1ks,70x130 4ks. Termín realizace:jaro 2018 Lokalita realizace: Louny

Nákup elektrické energie 2018 - 2020

Nákup elektrické energie 2018 - 2020

Předmětem veřejné zakázky bude realizace dodávek elektrické energie v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie do stávajících odběrných míst centrálního zadavatele - Města Krupky a jiných zadavatelů - příspěvkových organizací města, a to v období od 16.2.2018 do 15.2.2020. Hodnocení nabídek bude realizováno s využitím ...

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby včetně projektu interiéru a lékařské technologie. Součástí plnění bude i zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na základě zpracované projektové dokumentace bude také ...

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68

Rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce napájecích stanic bloků 57 a 68, a to formou dodávky na „klíč“, což v souhrnu představuje zajištění všech hmotných dodávek a prací v části: stavební, strojní, elektro, SKŘ včetně seřízení dodané technologie, provedení všech požadovaných zkoušek, uvedení díla do trvalého provozu a zpracování veškeré ...

Poptávám pronájem bytu v Žatci

Poptávám pronájem bytu v Žatci

Poptávám pronájem bytu o velikosti 2+1 v Žatci.

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace Budovy Fakulty zdravotnických studií NFZS

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace Budovy Fakulty zdravotnických studií NFZS

Celkové předpokládané investiční náklady na realizaci záměru novostavby včetně řešeného území činí 325 000 000,- Kč s DPH. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů, ale i ve výši budoucích provozních nákladů a nákladů životního cyklu (zadavatel požaduje energetickou třídu budovy ...

Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín

Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín

Předmětem zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace pod názvem: „Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín“. Bližší specifikace je uvedena v příloze Projektová dokumentace.

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

Technické vzdělávání – SOŠ Litvínov - Hamr

Technické vzdělávání – SOŠ Litvínov - Hamr

Předmětem plnění je dodání strojů do truhlářské dílny Střední odborné školy, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov-Hamr. Jedná se o tyto stroje: • Vertikální formátovací pila • Formátovací pila • Egalizační bruska • Srovnávací frézka • Tlouštkovací frézka • Spodní frézka Podrobná specifikace ...

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 ...

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Vypracování projektové dokumentace, zajištění příslušných úředních povolení a následná realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren, uvedení do zkušebního provozu.

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

Služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou justičního areálu v Ústí nad Labem.

Rekonstrukce přípravy vápencové suspenze

Rekonstrukce přípravy vápencové suspenze

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce technologického zařízení přípravy vápencové suspenze. Součástí veřejné zakázky je i provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření/testů a prokázání ...

Rekonstrukce odsíření elektrárny Počerady

Rekonstrukce odsíření elektrárny Počerady

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího sytému odsíření na výrobních blocích B2, B3, B4 a B5 Elektrárny Počerady. Součástí veřejné zakázky je zejména provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně ...

Ekologizace teplárny Trmice

Ekologizace teplárny Trmice

Předmětem zakázky je dodání a montáž kompletního systému pro snížení emisí NOx, SO2 a Hg ve spalinách vstupujících do komína K2. Součástí je provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření/testů a prokázání ...

(záznamy 1/25 z 94)  strana 1 / 4