Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptáváme dodávku reklamních předmětů

Poptáváme dodávku reklamních předmětů

Poptáváme dodávku reklamních předmětů, včetně brandingu pro cestovní kancelář. Popis: - dárkové/reklamní předměty vhodné pro klienty cestovní kanceláře - nabídněte levné i dražší variace - chceme něco co zaujme a zákazník uvítá - budou se brandovat - pokud umíte nabídnout produkty i s brandingem, tak cenu za branding k jednotlivým produktům ...

Poptáváme USB flash disky s potiskem

Poptáváme USB flash disky s potiskem

Poptávám: USB flash disky s potiskem, 50, 100, 500 ks Popis: - máme zájem o USB flash disky ve tvaru platebních karet (možno i jiné) - potisk naším logem (4 CMYK) - vel. 2-8 GB. Množství: - 50, 100, 500 ks. Lokalita: - Praha, Ústí nad Labem - nabídky celá ČR. Termín dodání: - září, říjen 2017.

Poptávám reklamní rollup s potiskem

Poptávám reklamní rollup s potiskem

Poptáváme reklamní rollup s potiskem, 1 ks Popis: - poptávám reklamní rollup s potiskem - výška cca 180 cm - jednoduchá a lehká konstrukce - grafika vlastní. Počet: - 1 ks Lokalita: - Praha nebo Ústí nad Labem. Termín: - září 2017.

Poptáváme pronájem reklamních ploch v Ústí nad Labem

Poptáváme pronájem reklamních ploch v Ústí nad Labem

Poptávám pronájem reklamních ploch v Ústí nad Labem. Popis: - pronájem reklamních ploch v Ústí nad Labem - billboardy, bannery, lavičky, MHD, úřady, restaurace, nádraží, mosty, nákipní centra apod - délka pronájmu cca na 3 měsíce i déle - cílem je zvýšení povědomí o službách cestovní kanceláře - oblast Ústí nad Labem, do budoucna i Ústecký ...

Poptáváme výrobu reklamního stojanu

Poptáváme výrobu reklamního stojanu

Poptáváme výrobu reklamního stojanu, zhotovení postavy v životní velikosti na pevném kartonu, fotografii dodáme. Výška cca 180 cm, 1-5 kusů s možností další doobjednávky v průběhu roku.

Poptávám firemní víno

Poptávám firemní víno

Poptávám firemní víno, 100 - 500 ks. Popis: - máme zájem o víno v láhvích, bílé nebo červené pro propagační účely - s etiketou nebo bez - podstatná je v tomto případě cena Množství: 100 - 500 ks, ideálně dodáváno ve více dodávkách Lokalita: - Sídlo firmy Praha - nabídky celá ČR Termín dodání: - první dodávka v říjnu, další dle ...

Poptáváme distribuci letáků

Poptáváme distribuci letáků

Poptáváme distribuci letáků v Ústí nad Labem.

SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice

SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice

Jedná se o výstavbu nové požární stanice. Budova bude obdélníkového půdorysu se dvěma nadzemními podlažími o půdorysných rozměrech 21,32 x 63,12 m. Součástí budovy bude věž pro výcvik jednotek včetně zařízení pro výcvik průmyslového lezení, kde bude horolezecká stěna, hromosvodné lezení a cvičná kovová plošina, přichycená k fasádě budovy.

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech

Dílo bude řešit náhradu zastaralých komponentů strojovny Městského zimního stadionu v Lounech za komponenty odpovídající současné technické úrovni (kompresory, čerpadla, kondenzátor atp.) vč. souvisejících stavebních úprav a nového systému měření a regulace technologie strojovny chlazení. Kompletní nové napojení kompresorů, čerpadel a ventilátorů ...

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Počaply. Celková délka navržené kanalizace je 1265m a výstavba nové ČOV s kapacitou 200 EO.

Dodávka a instalace technologie kotelny

Dodávka a instalace technologie kotelny

DODÁVKA A INSTALACE TECHNOLOGIE KOTELNY

Provedení zateplení fasád a střešního pláště vč. výměny výplní otvorů

Provedení zateplení fasád a střešního pláště vč. výměny výplní otvorů

PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČ. VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ

I/63 Řehlovice, most ev. č. 63-006..1 a 2

I/63 Řehlovice, most ev. č. 63-006..1 a 2

Předmětem zakázky je rekonstrukce mostního svršku mostu ev. č. 63-006..1 a 2 v Řehlovicích včetně dilatačních závěrů a odvodnění, sanace opěr a plentovacích zídek na nich, úprava prostoru opěr pro zamezení zatékání do jejich prostoru. Most přechází trať ČD - pro realizaci stavby bude zřízeno nulové pole trakčního vedení. Každá etapa bude ...

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Kalivoda DC s.r.o. – Lom Těchlovice na adresu 40502 Těchlovice, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006883. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka pásového ...

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II

Výstavba parkovacího systému B+R (bike and ride) – automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola. Jde o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu bude stát ocelová konstrukce se skleněným pláštěm, uvnitř zařízení a SW pro ukládání a ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel Ústeckého kraje za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2018 na území Městských lesů Chomutov

Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2018 na území Městských lesů Chomutov

Předmětem veřejné zakázky je provádění lesnických činností, zejména pěstebních a těžebních činností, v roce 2018 na základě uzavřené písemné rámcové smlouvy.

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizaci malířských a natěračských prací, včetně souvisejících činností. Blíže je předmět této veřejné zakázky definován v závazném návrhu rámcové dohody, tj. v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Požární kontejnerový nosič v taktickém celku s pěnovým kontejnerem

Požární kontejnerový nosič v taktickém celku s pěnovým kontejnerem

Dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče v taktickém celku s pěnovým kontejnerem.

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

Zakázka je rozdělena do dvou stavebních celků: 1) Rekonstrukce spodních výpustí - výměna provozních regulačních uzávěrů a repase provozních návodních uzávěrů. Rekonstrukce zahrnuje i nutné stavební práce při změně profilu odpadního potrubí od regulačního uzávěru uvnitř objektu strojovny. Dále je součástí prací úprava potrubí od čerpání průsaků v ...

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám pokládku zámkové dlažby

Poptávám položení zámkové dlažby cca. 80m2, včetně osazení palisád a dalších prvků. Místo realizace: Ústí nad Labem - Tisá. Termín realizace: 09-10/2017.

Informační systém II. - Litvínov

Informační systém II. - Litvínov

Jedná se o dodávky a jejich následnou implementaci spojenou s provedením informačního systému veřejné dopravy a propojení dopravního dispečinku Litvínov optickým páteřním kabelem s předprodejními místy ve městě Litvínov. Součástí plnění předmětu díla je také poskytování kompletního záručního servisu po celou dobu záruky. Jedná se o uložení ...

Oprava MVN Běsno a Kryry

Oprava MVN Běsno a Kryry

Předmětem veřejné zakázky – část MVN BĚSNO – OPRAVA NÁDRŽE je oprava nerybochovné malé vodní nádrže nacházející se v intravilánu obce Běsno (p.č. 71, k.ú. Běsno; odtok z nádrže se nachází na p.č. 1215/1, k.ú. Běsno). Součástí prací bude oprava opěrné kamenné zdi nádrže, která je podemletá, nestabilní a okolo přítoku a odtoku jsou značné kaverny. ...

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroinstalační materiál

Poptávám elektroměrový rozvaděč umělohmotný, zapuštěný, jednofázový bez HDO (i alternativa kovový).

Dodávka kompresorů s elektro motorem

Dodávka kompresorů s elektro motorem

Předmětem veřejné zakázky je nalézt vhodné řešení a provést návrh, zhotovení, dodávku(včetně dokumentace),testování, instalaci (opční položka), uvedení do provozu, certifikaci a další s tím spojené služby: pro tři (3) nové kompresory s elektrickým motorem s definovaným parametry, zahrnující I&C (opční položka), na kompresní stanici ...

(záznamy 1/25 z 128)  strana 1 / 6