Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Stavební úpravy průmyslového objektu v areálu na ul. Žďárského 181, Třebíč

Stavební úpravy průmyslového objektu v areálu na ul. Žďárského 181, Třebíč

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu č. 210 v průmyslové zóně Žďárského okr. Třebíč, které jsou definovány v projektové dokumentaci a jsou vymezeny v textové části ZD a v soupisu prací, dodávek, vedlejších a ostatních nákladů. Stavební úpravy musí být v souladu se splněním požadovaných legislativních předpisů včetně splnění všech ...

I/23 Vladislav - Smrk

I/23 Vladislav - Smrk

Předmětem zakázky je oprava silnice I/23 v celkové délce 3,452m v katastrálním území Vladislav a Koněšín. Navrženou opravou silnice I/23 dojde ke zlepšení jejího technického stavu, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově k prodloužení životnosti vozovky. Navržená oprava silnice I/23 se nachází v kraji Vysočina, v k.ú. Vladislav a Koněšín. Oprava ...

Poptávám nátěrovou hmotu na beton

Poptávám nátěrovou hmotu na beton

Poptávám nátěrovou hmotu na beton.

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Předmětem veřejné zakázky je doplnění systémů PAMS2 a PAMS3 (Pohavarijní monitorovací systém - Post Accident Monitoring System) o havarijní měření radiační kontroly dle doporučení národní i mezinárodní legislativy a normativní dokumentace. Pro nová havarijní měření radiační kontroly a SKŘ budou aplikovány požadavky vyplývající z doporučení ...

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...

Doplnění měření RK V BD A ND

Doplnění měření RK V BD A ND

Předmětem veřejné zakázky je zajištění monitorování radiační situace na BD a ND v Jaderné elektrárně Dukovany za všech provozních režimů formou doplnění měření radiační kontroly v uvedených prostorách. Provedení zakázky spočívá ve vypracování dokumentace a v realizaci díla nazvaného „Doplnění měření RK v BD a ND“ pro 1. až 4. blok JE Dukovany ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021

EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouúčelových obalových souborů (OS) typu B(U)F a S pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva z Jaderné elektrárny Dukovany, včetně manipulačních prostředků a příslušenství pro zavážení OS, jejich odbavení, transport a skladování ve Skladu vyhořelého paliva v JE Dukovany. Součástí dodávky je i ...

Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS

Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace veřejné zakázky nazvané „Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS“. Náhrada bude provedena na trasách pracovního napájení rozvoden blokové vlastní spotřeby (dále jen BVS), tj. v trasách 1(2,3,4)BT01-1(2,3,4)BA(BB) a 1(2,3,4)BT02-1(2,3,4)BC(BD)“ s cílem odstranit riziko ztrát na ...

6269 - Úsekové SS rozvaděče,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ - rekonstrukce

6269 - Úsekové SS rozvaděče,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ - rekonstrukce

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6269 - ÚSEKOVÉ SS ROZV. 1(2,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ - REKONSTRUKCE" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících stejnosměrných rozváděčů 1(2,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ s účelem ...

SLV - obnova ŘS, ochran a VS

SLV - obnova ŘS, ochran a VS

TR Slavětice, SLV - obnova ŘS, ochran a VS, stavebně-montážní práce

Zodolnění potrubí PV smyček 1 - 4 YA11 - 16S03

Zodolnění potrubí PV smyček 1 - 4 YA11 - 16S03

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentační části včetně výpočtů a průkazů, dodávka, realizace a všechny činnosti související s projektováním a instalací potrubí a pružinových závěsů formou dodávky „na klíč“ na akci „Zodolnění potrubí PV smyček 1-4 YA11-16S03“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, ...

5587 – Obnova SKŘ neblokového zařízení

5587 – Obnova SKŘ neblokového zařízení

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "5587 – Obnova SKŘ neblokového zařízení" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Náhrada bude provedena moderním decentralizovaným řídícím systémem, který bude mít zajištěnou dostatečnou životnost a dodávky ...

5587 – Obnova SKŘ neblokového zařízení

5587 – Obnova SKŘ neblokového zařízení

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "5587 – Obnova SKŘ neblokového zařízení" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Náhrada bude provedena moderním decentralizovaným řídícím systémem, který bude mít zajištěnou dostatečnou životnost a dodávky ...

5553 - Rekonstrukce průchodek VGU

5553 - Rekonstrukce průchodek VGU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, dodávka zařízení, realizace a uvedení do provozu díla nazvaného „5553 - Rekonstrukce průchodek VGU“ v objektu JE Dukovany. Rekonstrukce hermetických kabelových průchodek typu VGU zapojených v obvodech provozně důležitých zařízeních bezprostředně potřebných pro provoz bloku spočívající ...

(záznamy 1/19 z 19)  strana 1 / 1