Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Dodávka AV techniky - učebny

Dodávka AV techniky - učebny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuálních přístrojů na učebnách zadavatele.

Masarykovo náměstí - realizace

Masarykovo náměstí - realizace

Jedná s o kompletní rekonstrukci povrchů a podkladních vrstev zpevněných ploch s plynulým napojením na stávající chodníky v lokalitě. Oprava je navržená v rozsahu stávajícího chodníku včetně prostor zastávek MHD a BUS. Celková délka opravovaného úseku je 270,35m. Šířka chodníku je proměnlivá, min. šířka je 4,25m, max. šířka je 12 - 15m. Celá trasa ...

Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu přístrojového vybavení – zdravotnického prostředku - magnetické rezonance MR 3T včetně příslušenství a technologií, instruktáže, zajištění požadovaných servisních služeb, funkcionalit a technických požadavků uvedených v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - ...

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích

Rekonstrukce stávající zemědělské stavby na uskladnění sena a slámy. Přestavba dle historické předlohy.

Dodávka AV techniky - posluchárny

Dodávka AV techniky - posluchárny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instalace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 8 serverů, 3 diskových polí a 6 síťových přepínačů, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka AV techniky pro sál ZPk

Dodávka AV techniky pro sál ZPk

Dodávka vybavení audiovizuální techniky, včetně hlasovacího systému, a slaboproudých rozvodů pro rekonstruovaný sál Zastupitelstva Pardubického kraje.

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky laboratorního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářského nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Dodávky multifunkčních zařízení

Dodávky multifunkčních zařízení

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Školní nábytek

Školní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky školního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Výměna blokových rozvoden 6 kV

Výměna blokových rozvoden 6 kV

Předmětem plnění ZHOTOVITELE je výměna blokových rozvoden 6 kV označených jako R6-1, R6-2, R6-3, R6-4, R6-5. Součástí plnění ZHOTOVITELE jsou kompletní dodávky elektro, stavební, systém kontroly a řízení (dále té jen "SKŘ") včetně napojení na nadřazený řídicí systém pro měření, řízení a vyhodnocování provozu rozvoden.

(záznamy 1/12 z 12)  strana 1 / 1