Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Rámcová dohoda na dodavatele projektových prací a autorského dozoru

Rámcová dohoda na dodavatele projektových prací a autorského dozoru

Rámcová dohoda na dodavatele projektových prací a autorského dozoru uzavřená s dodavateli zajišťujícími projekční práce pro stavby, rekonstrukce a opravy mostů a inženýrských konstrukcí a zajištění autorského dozoru u projektovaných staveb.

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Předmětem zakázky je zhotovení Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Dodávka technických pracovních stanic

Dodávka technických pracovních stanic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technických pracovnich stanic a centrálních ovládacích jednotek za účelem vybavení laboratoří zadavatelev rámci projektu "FUTURE – Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002383.

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky laboratorního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářského nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Dodávky multifunkčních zařízení

Dodávky multifunkčních zařízení

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Školní nábytek

Školní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky školního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Výměna blokových rozvoden 6 kV

Výměna blokových rozvoden 6 kV

Předmětem plnění ZHOTOVITELE je výměna blokových rozvoden 6 kV označených jako R6-1, R6-2, R6-3, R6-4, R6-5. Součástí plnění ZHOTOVITELE jsou kompletní dodávky elektro, stavební, systém kontroly a řízení (dále té jen "SKŘ") včetně napojení na nadřazený řídicí systém pro měření, řízení a vyhodnocování provozu rozvoden.

(záznamy 1/8 z 8)  strana 1 / 1