Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Dodávka technických pracovních stanic

Dodávka technických pracovních stanic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technických pracovnich stanic a centrálních ovládacích jednotek za účelem vybavení laboratoří zadavatelev rámci projektu "FUTURE – Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002383.

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je poskytnutí stavebních prací za účelem rozšíření objektu Seniorcentra města Svitavy s cílem navýšení kapacity lůžkových míst pro osoby se sníženou soběstačností a dále poskytnutí dodávek, služeb a stavebních prací, které jsou nezbytné pro poskytnutí výše uvedených stavebních prací. Předmětem plnění části ...

Dodávka modelů - Simulovaný pacient I

Dodávka modelů - Simulovaný pacient I

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413, dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Poptávám akumulační kamna

Poptávám akumulační kamna

Poptávám akumulační kamna STM 085G, 850W, 230V a nebo akumulační kamna do 1000W v okrese Ústí nad Orlicí.

Poptávám přepravu nákladu do Finska

Poptávám přepravu nákladu do Finska

Poptávám cenovou nabídku na přepravu nákladu z Rosic (okres Chrudim,538 34) do Finska (Perniö). Jedná se o přepravu kontejnerové ocelové nástavby, vzhledem k šířce je třeba plato nebo nosič kontejneru, váha 4,5t, rozměry uvedeny v příloze. Nakládka 7. 12. 2017, vykládka del dohody.

Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Slatiňany

Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Slatiňany

Předmětem rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto řízení jsou podkovářské služby pro středisko Slatiňany.

Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Kladruby nad Labem

Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Kladruby nad Labem

Předmětem rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto řízení jsou podkovářské služby pro středisko Kladruby nad Labem.

Poptávám převoz sporáku

Poptávám převoz sporáku

Poptávám převoz indukčního sporáku z Uherského Hradiště do Poličky.

SOU Svitavy - dodávka zařízení pro výrobu a zpracování plastů

SOU Svitavy - dodávka zařízení pro výrobu a zpracování plastů

Dodávka zařízení pro výrobu a zpracování plastů pro učebnu plastikářských strojů pro obor Mechanik plastikářských strojů.

SOU Svitavy - dodávka strojního vybavení

SOU Svitavy - dodávka strojního vybavení

Dodávka strojního vybavení pro školní dílny pro obory Mechanik plastikářských strojů, Nástrojař a Mechanik seřizovač CNC.

Poptávám automat na balené potraviny

Poptávám automat na balené potraviny

Poptávám automat na balené potraviny do naší firmy. Sídlo firmy je v Pardubicích. Automat potřebujeme průběžně zásobovat potravinami. Jsme firma, která má cca 50 zaměstnanců. Děkuji.

Hasičská zbrojnice – Hradiště na Písku

Hasičská zbrojnice – Hradiště na Písku

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Hradiště na Písku včetně okolních zpevněných ploch, přípojek vody, kanalizace a elektro.

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s vlakovým nádražím Českých drah. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího ...

Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví

Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví

Předmětem plnění veřejné zakázky je: zajištění úklidových služeb tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné poskytování pravidelných úklidových a čistících prací a zajištění dalších úklidových prací včetně mimořádného úklidu dle požadavků zadavatele v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření ...

Poptávám kompletní zapalování na motocykl značky Husqvarna

Poptávám kompletní zapalování na motocykl značky Husqvarna

Poptávám kompletní zapalování na enduro Husquarna TE610e r.v. 1990. S pozdravem FRIEDL Josef

Poptávám mlýnek na maso

Poptávám mlýnek na maso

Poptávám ruční mlýnek na maso.

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory do níže uvedených základních škol v Pardubicích: ZŠ Bratranců Veverkových, č.p. 866 ul. Br. Veverkových ZŠ Družstevní, č.p. 305 ul. Družstevní ZŠ npor. Eliáše, č.p. 344 ul. npor. Eliáše ZŠ Ohrazenice, ...

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Bratranců Veverkových, ul. Br. Veverkových č.p. 866 ZŠ Družstevní, ul. Družstevní č.p. 305 ZŠ npor. Eliáše, ul. Npor. Eliáše č.p. 344 ZŠ ...

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž

Provedení stavebních úprav osmi objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic za účelem zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektů a bezbariérové užívání staveb v zájmových částech objektů a dále rekonstrukce či nové vybudování a vybavení odborných učeben a kabinetů, provedení souvisejících úprav stávajících ...

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru (SW) a hardwaru (HW) pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Bratranců Veverkových, ul. Br. Veverkových č.p. 866 ZŠ Družstevní, ul. Družstevní č.p. 305 ZŠ npor. Eliáše, ul. Npor. Eliáše č.p. 344 ZŠ Ohrazenice, ...

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - vybavení mobiliářem

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - vybavení mobiliářem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka atypického a typového nábytku (dále jen mobiliář) pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Bratranců Veverkových, ul. Br. Veverkových č.p. 866 ZŠ Družstevní, ul. Družstevní č.p. 305 ZŠ npor. Eliáše, ul. Npor. Eliáše č.p. ...

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování Přestupního terminálu Svitavy před vlakovým nádražím ve Svitavách v ulici 5. května v rozsahu od ulice Tovární přes Nádražní ulici po zaústění do stykové křižovatky v ulici 5. května u železničního přejezdu přes železniční trať Česká Třebová – Brno. Cílem stavby je ...

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky pro nově budované dílny odborného výcviku v SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.

SOŠ a SOU Polička – dodávka nábytku a zařízení

SOŠ a SOU Polička – dodávka nábytku a zařízení

Dodávka nábytku a zařízení pro odborné učebny oboru řezník-uzenář.

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky laboratorního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

(záznamy 1/25 z 34)  strana 1 / 2