Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu

Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DPS v rozsahu dle zákona č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace bude zpracována pro výstavbu ...

Poptávám palivové dřevo

Poptávám palivové dřevo

Poptávám kamion dřeva (Smrk Jehličnatý). Palivové dřevo v kládách. Kolik by stála doprava a kolik kubíků dřeva se vejde na kamion. Děkuji za odpověd Starý.

Rekonstrukce budovy radnice

Rekonstrukce budovy radnice

Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce památkové budovy radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích sloužící pro administrativní provoz magistrátu města Pardubic. V rámci realizace rekonstrukce bude především řešena: rekonstrukce vytipovaných trámových stropů; nová hygienická zařízení; výměna elektroinstalace silnoproudu a ...

Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy v areálu Borek

Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy v areálu Borek

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav v rámci areálu „Borek“, tedy zpracování DUR, DSP, DPS a inženýrská činnost k územnímu a stavebnímu řízení včetně podání žádosti o uzemní rozhodnutí a stavební povolení, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a realizace autorského dozoru při ...

Dodávky předizolovaného potrubí včetně ostatních stavebních dílů a komponentů

Dodávky předizolovaného potrubí včetně ostatních stavebních dílů a komponentů

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek účastníka, resp. dodavatele dodávat zadavateli topné a ohebné potrubí v předizolovaném provedení včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí a poskytovat služby v souvislosti s montáží a provozováním potrubí včetně stavebních dílů a komponentů potrubí dle jednotlivých ...

Rekonstrukce staré zástavby domova pro seniory v Moravské Třebové – pavilon C a D

Rekonstrukce staré zástavby domova pro seniory v Moravské Třebové – pavilon C a D

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci staré zástavby domova pro seniory (budova D a nevyužívaná budova C domova v Moravské Třebové. Rekonstrukcí budovy D bude snížena stávající předimenzovaná lůžková kapacity budovy, a to ze 101 lůžek na 54 lůžek a současně dojde k významné redukci stávajícího počtu dvoulůžkových ...

Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad ...

Předmětem veřejné zakázky je zpracování průzkumů, studie, projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, vše včetně inženýrské činnosti (zajištění a předání všech vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy), spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a ...

Poptávám reproduktor k mobilnímu telefonu

Poptávám reproduktor k mobilnímu telefonu

Poptávám reproduktor k mobilu Jbl go.

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního ...

Poptávám višně

Poptávám višně

Koupím 60 až 100kg višní na výrobu višnového likéru.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro 3D technologie pro odborné učebny pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0 pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen přílohami č. 1 a 3 zadávací dokumentace - vzorem Smlouvy, a technickou specifikací.

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtyř parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností linkového provozu při kombinovaném napájení - na části trasy přímo z dvoupólového trakčního trolejového vedení a na části trasy z trakčního akumulátoru energie - a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ...

Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Dodávka díla v rámci projektu „ Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně opláštění přístřešku a zatrubnění příkopu, Sklad druhotných surovin, Cvičná věž požárního sportu a přístřešek“

Audiovizuální technika

Audiovizuální technika

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky audiovizuální techniky v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům nezařazeným v tomto DNS.

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky laboratorního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářského nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Dodávky multifunkčních zařízení

Dodávky multifunkčních zařízení

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Školní nábytek

Školní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky školního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Výměna přehříváků páry na kotlích K4 a K1

Výměna přehříváků páry na kotlích K4 a K1

Předmětem plnění veřejné zakázky z názve "Výměna přehříváků páry na kotlích K4 a K1" je výroba a dodávka, demontáž a montáž, provedení stavební a tlakové zkoušky po výměně přehříváku páry, montáž a demontáž zařízení pro profukování kotle. Dílo musí mít charakter dodávky na klíč.

Třebovice – výstavba nové TR 110/22 kV

Třebovice – výstavba nové TR 110/22 kV

Předmětem projektové dokumentace a následné realizace je nová rozvodna 110 kV i 22 kV v zapouzdřeném provedení s plynem SF6 . V souvislosti s vybudováním nového transformačního uzlu bude potřeba provést přeložky sítí bránících výstavbě společně se zaústěním stávajících distribučních vedení 110 kV a 22 kV (včetně napáječů pro ČD) do nových ...

(záznamy 1/25 z 30)  strana 1 / 2