Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka nábytku

Dodávka nábytku pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

Dodávka akvárií a terárií pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Dodávka AV techniky - učebny

Dodávka AV techniky - učebny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuálních přístrojů na učebnách zadavatele.

Robotizovaná svařovací pracoviště pro podsestavy autobusů

Robotizovaná svařovací pracoviště pro podsestavy autobusů

Kompletní dodávka dvou stejných robotizovaných pracovišť, která budou svářet podsestavy podvozků autobusů.

II/310 Helvíkovice, napojení na I/11

II/310 Helvíkovice, napojení na I/11

Jedná se o úpravu stávajícího napojení silnice II/310 na silnici I/11. Kromě napojení komunikace II/310 na komunikaci I/11 jsou vyvolané stavbou další stavební objekty podél II/310. Tato stavba úzce souvisí se stavbou: „I/11 Helvíkovice, most ev.č. 11-064“, v rámci které došlo k obnově stávajícího mostního objektu přes tok Divoká Orlice, včetně ...

Masarykovo náměstí - realizace

Masarykovo náměstí - realizace

Jedná s o kompletní rekonstrukci povrchů a podkladních vrstev zpevněných ploch s plynulým napojením na stávající chodníky v lokalitě. Oprava je navržená v rozsahu stávajícího chodníku včetně prostor zastávek MHD a BUS. Celková délka opravovaného úseku je 270,35m. Šířka chodníku je proměnlivá, min. šířka je 4,25m, max. šířka je 12 - 15m. Celá trasa ...

Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Krouna. Splašková kanalizace v rámci 1. části je navržena z potrubí DN 250 v délce 6 155, 62 m. Dále je v rámci této akce navržena na severním okraji obce nová čistírna odpadních vod (ČOV). Kapacitně je tato ČOV navržena na připojení 1250 EO.

Poptávám vybavení prodejny textilu

Poptávám vybavení prodejny textilu

Koupím vybavení do prodejny second hand.

Gymnázium Hlinsko – dodávka pomůcek pro odborné učebny a laboratoře

Gymnázium Hlinsko – dodávka pomůcek pro odborné učebny a laboratoře

Dodávka pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku

Gymnázium Hlinsko – dodávka nábytku

Dodávka nábytku (skříňky, stoly, židle, police, laboratorní nábytek apod.) pro odborné učebny a laboratoře přírodovědných předmětů pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Gymnázium Hlinsko – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka pomůcek pro laboratoře a dílny

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka pomůcek pro laboratoře a dílny

Dodávka pomůcek (nůžky na plech, sady šroubováků, kleští, svěrák stolní, vrtačka, pájecí stanice, voltmetr, ampermetr, apod.) pro laboratoře a dílny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.

Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Dodávka, montáž, instalace a uvedení do provozu přístrojového vybavení – zdravotnického prostředku - magnetické rezonance MR 3T včetně příslušenství a technologií, instruktáže, zajištění požadovaných servisních služeb, funkcionalit a technických požadavků uvedených v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - ...

Gymnázium Hlinsko - dodávka vybavení IT, AV a prezentační techniky

Gymnázium Hlinsko - dodávka vybavení IT, AV a prezentační techniky

Dodávka vybavení IT, AV a prezentační techniky (stolní počítače, notebooky, interaktivní tabule, tiskárny, projektory, apod.) pro odborné učebny a laboratoře pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020.

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka nábytku

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka nábytku

Dodávka nábytku (pracovní linky, kontejnery, židle, skříňky, apod.) pro laboratoř, dílny a prezentační místnost pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 s názvem "Gymnázium Vysoké Mýto - příprava laboratoře, dílny a prezentační místnosti".

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích

Rekonstrukce stávající zemědělské stavby na uskladnění sena a slámy. Přestavba dle historické předlohy.

Dodávka AV techniky - posluchárny

Dodávka AV techniky - posluchárny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a osvětlovací techniky včetně příslušenství a instalace za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 8 serverů, 3 diskových polí a 6 síťových přepínačů, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka AV techniky pro sál ZPk

Dodávka AV techniky pro sál ZPk

Dodávka vybavení audiovizuální techniky, včetně hlasovacího systému, a slaboproudých rozvodů pro rekonstruovaný sál Zastupitelstva Pardubického kraje.

Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová

Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město a ORP Česká Třebová.

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky laboratorního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářského nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Dodávky multifunkčních zařízení

Dodávky multifunkčních zařízení

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Školní nábytek

Školní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky školního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

(záznamy 1/25 z 31)  strana 1 / 2