Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích

Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obcích Oldřiš a Borová vč. ČOV.

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na Gymnáziu Svitavy.

Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa

Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa

Předmětem veřejné zakázky je 2. etapa výstavby vodovodu v Hradci nad Svitavou.

Poptávám sporák na tuhá paliva

Poptávám sporák na tuhá paliva

Poptávám sporák na tuhá paliva na chalupu. Děkuji Jílková

Poptávám vlnitý plech

Poptávám vlnitý plech

Sháníme na pergolu vlnitý plech prosím o CN a typ plechu. Plocha cca 3*6m. Děkuji Hrabě

Rozšíření vývojového centra 2. etapa

Rozšíření vývojového centra 2. etapa

Předmětem zakázky je dodání 1 kusu měřicího přístroje, signálového a spektrálního analyzátoru, pro vývojové centrum. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kamenec u Poličky – splašková kanalizace

Kamenec u Poličky – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace pro obec Kamenec u Poličky. Splaškové odpadní vody z obce budou odvedeny gravitační kanalizací do čerpacích stanic odpadních vod, odkud budou čerpány do kanalizačního systému města Polička s následným čištěním na stávající čistírně odpadních vod Polička.

Hledám soudního znalce v oboru obytné automobily

Hledám soudního znalce v oboru obytné automobily

Hledám soudního znalce v oboru obytné automobily a karavany . Jedná se o posouzení vady sendvičového pláště obytného vozidla. Způsob nápravy.

Zajištění úklidu

Zajištění úklidu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě Rámcové dohody s jedním účastníkem.

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace

Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice III/04314 od křižovatky s I/43 přes Dolní Boříkovice do Červené Vody po křižovatku s I/11. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací (PDPS) s názvem „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 ...

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace

Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice III/04314 od křižovatky s I/43 přes Dolní Boříkovice do Červené Vody po křižovatku s I/11. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací (PDPS) s názvem „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 ...

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.1.2018 do 31.12.2027 pro potřeby obyvatel města Přelouč.

Poptávám knihu Mach a Šebestová na cestách

Poptávám knihu Mach a Šebestová na cestách

Poptávám knihu Mach a Šebestová na cestách.

Svoz a nakládání s odpadem města Choceň

Svoz a nakládání s odpadem města Choceň

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Choceň“ je komplexní zajištění služeb při svozu odpadu pro město Choceň v rozsahu stanoveném v Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem na období 4 let.

Poptávám dodavatele hotových polévek

Poptávám dodavatele hotových polévek

Sháním dodavatele vařených polévek držková a gulášová ve ve větším balení do bufetu,ve skle či v pytlíku .

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města  Lázně Bohdaneč

Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč

Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo) sbíraným nádobovým systémem ve městě, zajištění provozu sběrného dvora a převzetí všech odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Lázně Bohdaneč ...

Poptávám akrylový bezbarvý lak

Poptávám akrylový bezbarvý lak

Poptávám acrylátový bezbarvý lak firmy Chamaleon-Spraylack číslo 26404 obsah 500ml.(žlutý obal).

SŠ automobilní Holice - dodávka vybavení dílen odborného výcviku

SŠ automobilní Holice - dodávka vybavení dílen odborného výcviku

Dodávka vybavení dílen odborného výcviku pro projekt "SŠ automobilní Holice - modernizace dílen odborného výcviku a praxe"

Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje

Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje

Zajištění služeb fyzické ostrahy spočívajících v nepřetržité ochraně osob a majetku (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) v 5 objektech Pardubického kraje, krajského úřadu. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb recepce.

Dodávka tonerů a inkoustových cartridge – 2. kolo

Dodávka tonerů a inkoustových cartridge – 2. kolo

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek tonerů a inkoustových cartridge do kopírek a tiskáren na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť. Požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné ...

Audiovizuální technika

Audiovizuální technika

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky audiovizuální techniky v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům nezařazeným v tomto DNS.

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky laboratorního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářského nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

(záznamy 1/25 z 33)  strana 1 / 2