Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Práce stavební údržby sociálního zařízení v budově školy, Komenského 1, Vysoké Mýto

Práce stavební údržby sociálního zařízení v budově školy, Komenského 1, Vysoké Mýto

Předmětem veřejné zakázky je provedení prací stavební údržby sociálního zařízení v rozsahu soupisu stavebních prací, který je přílohou této výzvy.

Poptávám zadní nápravu k vozu zn. Renault Megane

Poptávám zadní nápravu k vozu zn. Renault Megane

Poptávám zadní nápravu na Renault Megane, rok výroby 1999, hatchback, zřejmě protočená torzní tyč. Děkuji, Fišarová

Speciální soupravy na převoz odpadu

Speciální soupravy na převoz odpadu

Jedná se o záměr pořídit 2 ks nákladních silničních tahačů návěsu a k nim 3 ks návěsů, které budou tvořit kompatibilní soupravy pro převážení odpadu.

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Dodávka zařízení na snížení emisní VOC z výroby kompozitních materiálů pomocí technologie na bázi zakoncentrování vzdušiny s VOC na zeolitovém rotoru v kombinaci s následnou kompaktní regenerativní termickou oxidační spalovací jednotkou (RTO) v závodě (podniku) zadavatele včetně instalací zařízení pro odsávání a čistění odpadních plynů z výroby ...

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která je přílohou č. 3 ZD. ...

Dodávky výpočetní techniky - počítače

Dodávky výpočetní techniky - počítače

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky počítačů na základě rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, tj. uzavřené s jedním dodavatelem. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.

16-143 Heřmanův Městec – rekonstrukce výhybek

16-143 Heřmanův Městec – rekonstrukce výhybek

Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci výhybek ve skladovací kapacitě zadavatele v Kostelci u Heřmanova Městce, dle Projektové dokumentace

SŠ automobilní Holice – dodávka vybavení dílen odborného výcviku

SŠ automobilní Holice – dodávka vybavení dílen odborného výcviku

Dodávka vybavení dílen odborného výcviku pro projekt „SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe“

Gymnázium Holice - dodávka nábytku

Gymnázium Holice - dodávka nábytku

Dodávka školního nábytku pro odborné učebny a laboratoře pro projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.

Gymnázium Holice – dodávka pomůcek pro odborné učebny a laboratoře

Gymnázium Holice – dodávka pomůcek pro odborné učebny a laboratoře

Dodávka školních pomůcek a přístrojů pro odborné učebny a laboratoře fyziky, biologie, chemie, pro odbornou učebnu zeměpisu a praktickou dílnu pro projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“.

Gymnázium Holice – dodávka vybavení IT a AV techniky

Gymnázium Holice – dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka vybavení IT a AV techniky pro odborné učebny a laboratoře pro projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů. Potřebovala bych vykopat jámu na bazén 3x4x1,4 m , udělat na dně betonovou desku a udělat desku pod zahradní domek 2,1 x 2.5 m. Termín do konce srpna. Děkuji. Jitka Vítková

Dodávky uhlíkových lišt

Dodávky uhlíkových lišt

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka uhlíkových lišt (z čistého a syceného uhlíku) pro sběrače proudu železničních kolejových vozidel zadavatele, do odběrného místa zadavatele. Zadavatel po dodavateli požaduje dodání uhlíkových lišt, které budou řádně zajišťovat bezpečný přenos elektrické energie mezi trakčním vedením a sběračem železničního ...

Rámcová dohoda na dodávku monokulárních pozorovacích dalekohledů se záznamovým zařízením

Rámcová dohoda na dodávku monokulárních pozorovacích dalekohledů se záznamovým zařízením

Dodávky cca 240 souprav monokulárních pozorovacích dalekohledů se záznamovým zařízením pro účely silničního dohledu na období 2017 – 2018. Předpokládaný odběr v roce 2017 je 120 souprav.

Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko

Převedení lyžařských sjezdovek přes I/34 Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu mostu a části přemostění komunikace. Stávající i navrhovaný objekt bude sloužit k převedení lyžařských sjezdovek přes komunikaci. Objekt přemostění bude využíván pro převedení sjezdovky přes těleso komunikace I/34. Projekt navrhuje prodloužení šířky převedení lyžařských sjezdovek ...

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou stávajících elektroodlučovačů za kotli K1 a K4. Dílo bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou podrobně obsaženy v Zadávací ...

Poptávám skelet sekačky značky Green Team

Poptávám skelet sekačky značky Green Team

Poptávám skelet sekačky značky Green Team GT 53 SB 5.0.

SPŠ stavební Pardubice – dodávka vybavení truhlářských dílen

SPŠ stavební Pardubice – dodávka vybavení truhlářských dílen

Dodávka strojního vybavení pro stávající dílenské prostory pro dřevařské obory pro projekt „SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen“.

Momentové klíče

Momentové klíče

Dodávka momentových klíčů na utahování šroubových spojů na předepsaný moment.

Utahovací nářadí

Utahovací nářadí

Dodávka utahovacího nářadí na utahování šroubových spojů na předepsaný moment.

Kolový traktor s čelním nakladačem

Kolový traktor s čelním nakladačem

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks kolového traktoru s čelním nakladačem.

Poptávám svařování litiny

Poptávám svařování litiny

Poptávám svařování litiny.

Rekonstrukce žst. Letohrad

Rekonstrukce žst. Letohrad

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Rekonstrukce žst. Letohrad".

Památník Zámeček

Památník Zámeček

Předmětem soutěže je nalezení vhodného architektonického řešení pro ideový koncept expozice na území NKP - Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Návrh bude obsahovat nové řešení expozice NKP (Národní kulturní památka). Nedílnou součástí bude řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku.

Audiovizuální technika

Audiovizuální technika

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky audiovizuální techniky v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům nezařazeným v tomto DNS.

(záznamy 1/25 z 36)  strana 1 / 2