Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy, realizaci ploché střechy včetně klempířských prací. Krov je vyřešen. Lokalita: Kostelec na Hané. Doplňující informace: řešení atiky je pomocí atikové zavětrovací lišty, fólie m-pvc, vpusť jedna viz výkres, přes atiku.

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce ...

Výroba a montáž nábytku II

Výroba a montáž nábytku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru z oboustranně laminované dřevotřísky pro Fakultní nemocnici Olomouc.

PřF - Zařízení pro tvorbu plnobarevných 3D objektů II

PřF - Zařízení pro tvorbu plnobarevných 3D objektů II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro tvorbu plnobarevných 3D objektů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

RCPTM/ Sada elektronického vybavení pro testování detektorů s vysokým časovým rozlišením

RCPTM/ Sada elektronického vybavení pro testování detektorů s vysokým časovým rozlišením

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronického vybavení pro testování detektorů s vysokým časovým rozlišením pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická ...

FTK – Plastové modulární systémy tvorby mola

FTK – Plastové modulární systémy tvorby mola

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plastových modulárních systémů tvorby mola. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 Dokumentace.

RCPTM/PřF –  Generátor dusíku

RCPTM/PřF – Generátor dusíku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka generátoru dusíku, který slouží pro kontinuální proplachování optického systému. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Poptávám servis dalekohledu

Poptávám servis dalekohledu

Poptávám opravu staršího dalekohledu CARLZEISS JENA 8x30. V posledních letech zaostřování každé čočky začalo jít ztuha. Je potřeba vyčistit, promazat.Děkuji za odpověď. S pozdravem Kubíček Karel.

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro outdoorové sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 Dokumentace.

PdF - Dodávka pece a setu pro vypalování

PdF - Dodávka pece a setu pro vypalování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pece a setu pro vypalování. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 v Javorníku – vznik multifunkčního domu

Stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 v Javorníku – vznik multifunkčního domu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 ve městě Javorníku.

PřF – Experimentální zařízení pro realizaci laboratorních úloh v základním fyzikálním praktiku II

PřF – Experimentální zařízení pro realizaci laboratorních úloh v základním fyzikálním praktiku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka experimentálních zařízení pro realizaci laboratorních úloh v základním fyzikálním praktiku. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

PdF - Dodávka multimediální, audiovizuální a audiotechniky

PdF - Dodávka multimediální, audiovizuální a audiotechniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka multimediální, audiovizuální a audiotechniky. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

PdF - Dodávka robotických pomůcek, 3D skeneru, učebních pomůcek pro virtuální realitu

PdF - Dodávka robotických pomůcek, 3D skeneru, učebních pomůcek pro virtuální realitu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotických pomůcek, 3D skeneru, učebních pomůcek pro virtuální realitu. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také ...

Pořízení kompostérů pro domácnosti a štěpkovače

Pořízení kompostérů pro domácnosti a štěpkovače

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 635 ks kompostérů o velikosti 1.400 l, 325 ks kompostérů o velikosti 2.000 l včetně jednoho odborného semináře pro občany v každé obci, o tom jak správně kompostovat, v délce min. 2 hodiny. Předmětem zadávacího řízení je i dodávka 1 kusu štěpkovače včetně zaškolení obsluhy. Více viz zadávací dokumentace.

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám natažení fasády cca 90m2, rozhodující je cena a rychlost. Děkuji. (tel. pouze 8:00-14:30).

ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek - dodávka simulátorů

ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek - dodávka simulátorů

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.

Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov

Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov

Předmětem zakázky je demolice domu. Jedná se o zděnou třípatrovou stavbu z cihel plných, s ustupující šířkou stěny od 750mm do 450mm, s půdorysným tvarem do U. Dům tvoří 6 vchodů č. p. 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 a č. p. 1831, přičemž předmětem dokumentace je pouze část objektu představující č. p. 1831, která je v současnosti neobydlená. Objekt ...

ZŠ Vřesovice - stavební práce

ZŠ Vřesovice - stavební práce

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby (obě části) v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Zahrnuje zejména: 1) Provedení stavby podle zadávací dokumentace, smlouvy, povolení a projektu; 2) Provedení souvisejících prací, dodávek a činností podle zadávací dokumentace a smlouvy.

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stavebních prací, dodávek a služeb v rámci investiční akce s názvem „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840“. Předmětem stavby je zajištění přírodě blízkých protipovodňových opatření na toku řeky Desné, zejména zajištění protipovodňové ochrany zástavby obcí na obou ...

FTK - Lukostřelecké vybavení

FTK - Lukostřelecké vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lukostřeleckého vybavení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.

FTK – vybavení pro vodní sporty

FTK – vybavení pro vodní sporty

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro vodní sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.

Poptávám rekonstrukci balkonů na bytovém domě

Poptávám rekonstrukci balkonů na bytovém domě

Poptávám rekonstrukci výplní balkonového zabradlí a omítek na pětipatrovém bytovém domě v Olomouci. 10x balkon 3,5 metru 10x balkon 6,55 metru a 1,5 metru (zábradlí ze dvou stran) 5x balkon 5,3 metry a 2 metry (zábradlí ze dvou stran) Termín realizace: 2018 Lokalita realizace: Olomouc.

LF/Imunologie – biohazard boxy

LF/Imunologie – biohazard boxy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů biohazard boxů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

RCPTM – Kryogenní systém pro měření v magnetickém poli

RCPTM – Kryogenní systém pro měření v magnetickém poli

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kryogenního systému s technologií uzavřeného oběhu chladicího média s integrovaným párem cívek supravodivého magnetu s horizontální osou, umožňující dosáhnout proměnné teploty na vzorku v intervalu 5 až 300 K a proměnné intenzity magnetického pole v místě vzorku 0 až 7 T bez použití kryokapalin. Kryogenní ...

(záznamy 1/25 z 111)  strana 1 / 5