Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Jedná se o výstavbu vodovodního přivaděče „A“ DN250, vodovodního přivaděče „B“ DN200, rozváděcího řadu„B-1“ DN80. Stavba se nachází v extravilánu obce Droždín, intravilánu obce Samotišky a Tovéř a v extravilánu i intravilánu obce Dolany. Po vybudování navrhovaných řadů se zvýší kapacita vodovodního potrubí na trase Samotišky – Tovéř – Dolany. ...

Imunoglobuliny normální lidské 2017

Imunoglobuliny normální lidské 2017

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače o váze 15 tun s příslušenstvím

Servis, opravy a údržba sanitních, dodávkových a osobních vozidel

Servis, opravy a údržba sanitních, dodávkových a osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je provádění servisu, oprav a údržby sanitních, dodávkových a osobních vozidel Fakultní nemocnice Olomouc včetně dodávek výhradně nových originálních náhradních dílů. Smlouva bude uzavřena na dobu 2 let.

VTP UP: Vybavení UPrint3D – 3D tiskárny a 3D scanner

VTP UP: Vybavení UPrint3D – 3D tiskárny a 3D scanner

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu speciálních tiskařských a grafických zařízení pro potřeby Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR ...

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě - projektová dokumentace

Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě - projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je: - zpracování projektové dokumentace vybavení laboratorním nábytkem (dále jen „Projekt vybavení laboratorním nábytkem“) pro stavbu s názvem „Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě“ (dále jen „Stavba“). - spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na dodavatele vybavení laboratorním ...

Spektrální průtokový cytometr

Spektrální průtokový cytometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrálního monohobarevného průtokového cytometru, který rozšíří možnosti kombinace širokého spektra fluorochromů pro analytické panely, umožní odečet autofluorescence buněk a další standardní cytometrické aplikace bez limitace dané emisním spektrem fluorochromů.

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc - Vybavení interiéru

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc - Vybavení interiéru

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž kompletního interiérového vybavení objektu Filozofické fakulty a Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci na ulici Na Hradě 5 v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 18 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z ...

Inhibitory TNF 2017

Inhibitory TNF 2017

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Nákup vývojového a analytického softwaru a systému pro správu dokumentace pro výzkumné centrum ABO

Nákup vývojového a analytického softwaru a systému pro správu dokumentace pro výzkumné centrum ABO

Nákup vývojového a analytického softwaru a systému pro správu dokumentace pro výzkumné centrum ABO valve, s.r.o. na výzkum a vývoj speciálních armatur.

III/4562 Nová Červená Voda – po kř. II/456

III/4562 Nová Červená Voda – po kř. II/456

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice III/4562 v obci Nová Červená Voda ve staničení 0,138-0,748 a 1,166-1,976km.

III/37324 Loštice - Žadlovice

III/37324 Loštice - Žadlovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice III/37324 v intravilánu obcí Loštice a Žadlovice ve staničení 0,000-1,650 km dle projektové dokumentace.

Poptávám náhradní díl na vůz značky Renault

Poptávám náhradní díl na vůz značky Renault

Poptávám levou zadní svítilnu na auto Renault Scenic r. výroby 2000. Děkuji za zaslání informace.

Úspora energií v objektu společnosti KAJA s.r.o.

Úspora energií v objektu společnosti KAJA s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro realizaci opatření úspory energií v objektu společnosti KAJA s.r.o. Zateplení fasády bude provedeno v celém rozsahu objektu od úrovně cca -0,050m (to je 50mm pod úrovní podlahy). V rozsahu ramp bude zateplení řešeno od úrovně ± 0,0 (to je úroveň podlahy rampy). Konstrukčně se bude jednat o ...

UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků

UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění aktivních síťových prvků v areálech a objektech Univerzity Palackého v Olomouci a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace; b) optické i metalické propojovací či napájecí kabely, SFP(+) moduly, montážní sady pro ...

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Předmětem veřejné zakázky je sanace vlhkosti obvodových konstrukcí průčelí stěny zámku v Plumlově (objekt SO 02) a vyspádování terénu nádvoří zámku směrem od objektu dle požadavku sanačních opatření (objekt SO 03). Na základě vyhodnocení finančních možností investora byl projekt sanace rozdělen do postupných, technologicky navazujících ...

Bioreaktor pro kultivaci bakteriálních kultur při expresi rekombinantních proteinů

Bioreaktor pro kultivaci bakteriálních kultur při expresi rekombinantních proteinů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka bioreaktoru pro kultivaci bakteriálních kultur při expresi rekombinantních proteinů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 ...

Vybavení laboratoře jaderných analytických metod

Vybavení laboratoře jaderných analytických metod

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu vybavení laboratoře jaderných analytických metod. Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ. Součástí plnění je i předání ...

Hmotnostní spektrometr napojený na plynový chromatograf pro analýzu katalytických procesů

Hmotnostní spektrometr napojený na plynový chromatograf pro analýzu katalytických procesů

Předmětem zakázky je dodávka plynového chromatografu s autosamplerem, ECD a TCD detektory napojenými na hmotnostní spektrometr s jednoduchým kvadrupólem a vybaveným řídící stanicí se softwarem pro ovládání zařízení, sběr a zpracování dat. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, a to gravitační kanalizace v délce cca 6 143 m a tlaková kanalizace v délce cca 1 006 m včetně 4 ks ČS. Součástí stavby je také vybudování nové ČOV pro 650 EO. Součástí plnění jsou i související objekty a provozní soubory. Součástí je i propagace dle podmínek OPŽP. Bližší informace jsou ...

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks

Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování služeb záručního a pozáručního servisu.

UPLC-MS systém pro analýzu nízkomolekulárních látek a peptidů

UPLC-MS systém pro analýzu nízkomolekulárních látek a peptidů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka analytického systému pro identifikaci a kvantifikaci nízkomolekulárních látek a peptidů v biologických vzorcích separovaných pomocí kapalinového chromatografu typu UHPLC s přímým napojením do zdroje s ionizací elektrosprej tandemového hmotnostního spektrometru na bázi technologie hybridního systému ...

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače

Dodávka jednoho kusu kolového nakladače 15 tun s příslušenstvím

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukový přístroj

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks ultrazvukových přístrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc, a to dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce

Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací při celkové rekonstrukci objektů koupaliště Vrahovice. Bude provedena demolice stávajících objektů vč. bazénu a výstavba nového bazénu vč. provozních objektů sloužících pro bezproblémový provoz areálu koupaliště. Jedná se o vstupní halu, šatny, bufet, provozní zázemí, technologie bazénu, ...

(záznamy 1/25 z 70)  strana 1 / 3