Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Libavá - rekonstrukce části parku techniky

Libavá - rekonstrukce části parku techniky

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Předmětem plnění zadávané VZ je vybudování vodovodu v obci Štarnov pro zásobování pitnou vodou. Počet napojených obyvatel na vodovodní síť je 700 osob. Celková délka vodovodního přivaděče je cca 2 128,0 m a rozvodné vodovodní sítě cca 5 420,0 m. Celková délka veřejných odboček je cca 1 687,5 m. Předpokládaný maximální průtok je cca 5,00 l/s.

Přístroj na chemisorpci a charakterizaci povrchů katalyzátorů

Přístroj na chemisorpci a charakterizaci povrchů katalyzátorů

Předmětem zadávacího řízení je přístroj pro chemisorpční analýzy povrchu pevných, zejména práškových materiálů, který umožňuje měření specifických vlastností povrchu (aktivních míst) metodami tepelně programované redukce, desorpce a oxidace, pulsní chemisorpce, charakterizaci disperzity studovaných materiálů a acidobazických vlastností povrchu. ...

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavbu "Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci", včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Vestavba zkušebny Remarkplast

Vestavba zkušebny Remarkplast

Vestavba zkušebny Remarkplast do půdního prostoru

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování centrálního řízení dopravy, které umožní efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy (také projekt). Jedná se o vybudování technologického zařízení, které bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem ...

Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací

Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací

Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 3 let.

Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019

Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2018 od 31. 12. 2019.

Úspory energie – kotelna, obrobna a galvanovna

Úspory energie – kotelna, obrobna a galvanovna

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Rekonstrukce elektroinstalace galvanické linky pro pokovování dílců vč. řídícího systému ČÁST 2. Dodávka regulátorů Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Poptávám starý šicí stroj zančky Singer na ruční pohon

Poptávám starý šicí stroj zančky Singer na ruční pohon

Hledám starý šicí strojek Singer na ruční pohon - kličkou na pravé straně, umístěnou na kolečku, které je u vetších strojů poháněn řemeničkou. Tento strojek se upínal ke stolu spodním šroubením. Jinak byl jak všechny krásné zdobené Singrovky - barevným dekorem a plně funkční.

Poptáváme klempířské práce

Poptáváme klempířské práce

Poptáváme klempířské práce nebo klempířské firmy pro výrobu a montáž lemovacích prvků k opláštění haly v Olomouci. Nástup od konce září do půlky října. Klempíře hledáme po celé ČR.

Jiná cytostatika - monoklonální protilátky 2017

Jiná cytostatika - monoklonální protilátky 2017

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického vybavení kompresorové stanice chemické knihovny, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, včetně napojení na instalační rozvody, uvedení do provozu včetně kalibrace, zaškolení obsluhy ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Luboměř u Potštátu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

ÚP ČR – Šumperk – přepážkové pracoviště

ÚP ČR – Šumperk – přepážkové pracoviště

Projekt obsahuje architektonické a technické řešení bezpečnostních přepážek. Jedná se o nábytkovou sestavu z osmi přepážkových pracovišť (A-H), a vstupní dveře pro zaměstnance (I). Nábytek lze charakterizovat jako sestavu osmi stejných modulů v rozměrech 1700 x 2350 mm. Krajní návaznost modulů na okolní konstrukci je řešena atypickým detailem. ...

Chemiluminiscenční analyzátor oxidu dusnatého a reaktivních sloučenin dusíku

Chemiluminiscenční analyzátor oxidu dusnatého a reaktivních sloučenin dusíku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro kvantitativní analýzu obsahu oxidu dusnatého (NO) a reaktivních sloučenin dusíku (S-nitrosothioly) a sledování aktivity metabolických drah jejich biosyntézy a degradace (NOsyntasa, nitrátreduktasa) v biologických vzorcích dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...

Endoskopická věž a dezinfektor endoskopů

Endoskopická věž a dezinfektor endoskopů

Předmětem této VZ je právní závazek vybraného účastníka řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks endoskopické věže (nabízený systém musí být kompatibilní se stávajícími gastroskopy GIF Q 165 a kolonoskopy CF Q165L výrobce Olympus) a 1 ks dezinfektoru endoskopů s min. kapacitou 2 endoskopů pro Jesenickou nemocnici a.s. ...

Dodávka 1 kus CNC horizontálního centra a 1 kus CNC ohraňovacího lisu

Dodávka 1 kus CNC horizontálního centra a 1 kus CNC ohraňovacího lisu

Předmět zakázky 1,Technologie A (CNC horizontální centrum) Předmětem zakázky je pořízení technologie pro opracování dílců plochého i skříňového tvaru. Daná technologie by měla umožnit pomocí předem zhotoveného programu dosáhnout požadovaného finálního výrobku a to působením jednotlivých nástrojů na obrobek. Požadovaná technologie by měla mít ...

Technologická linka pro dokončovací operace kroužků válečkových ložisek nové řady LOW NOISE TRANSMIS

Technologická linka pro dokončovací operace kroužků válečkových ložisek nové řady LOW NOISE TRANSMIS

Dodávka a instalace technologických zařízení pro dokončovací operace kroužků válečkových ložisek.

Hledáme investory

Hledáme investory

Hledáme investory Investiční nabídka Jedná se o stavební pozemky, smíšené zástavby: - KOMERČNÍ ZÁSTAVBY - RODINNCÝH DOMŮ - REKREAČNÍ ZÁSTAVBY (hotely, penziony a individuální zástavba) V resortu Jesenického podhůří pod Pradědem, údolí řeky Moravice V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NEJVYŠŠÍ HORY JESENÍKŮ - PRADĚDU, SLEZSKÉ HARTY a KARLOVY STUDÁNKY v ...

FN Olomouc - pořízení O-arm NCHIR

FN Olomouc - pořízení O-arm NCHIR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks O-arm – zobrazovacího systému pro Kliniku neurochirurgickou Fakultní nemocnice Olomouc.

Poptávám svářečské práce

Poptávám svářečské práce

Poptávám svaření malého hliníkového odlitku v Olomouci.

Analýza specifických proteinů

Analýza specifických proteinů

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky analytických souprav, reagencií a veškerého spotřebního materiálu pro analýzu specifických proteinů a současně zápůjčka analyzátoru, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách analytických souprava, reagencií a spotřebního materiálu.

Centrální nákup výpočetní techniky 2017 - 2018

Centrální nákup výpočetní techniky 2017 - 2018

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek stolních počítačů, monitorů, notebooků a tabletů pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační systém). Předmětem je i poskytnutí záruční doby a servisu ...

Sestava monitorů životních funkcí

Sestava monitorů životních funkcí

Předmětem této VZ je právní závazek vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu monitorovací sestavu životních funkcí pro oddělení ARO (1 ks centrálního monitoru, 5 stacionárních monitorů a 1 ks transportních monitorů) a monitorovací sestavu pro interní oddělení (1 ks stacionárního ...

(záznamy 1/25 z 58)  strana 1 / 3