Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávka specifického spotřebního materiálu

Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávka specifického spotřebního materiálu

Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu) v oblasti v zadávací dokumentaci uvedeného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do ...

Sestava výpočetního SMP systému s GPU akcelerátory a diskového úložiště včetně příslušenství

Sestava výpočetního SMP systému s GPU akcelerátory a diskového úložiště včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění sestavy výpočetního SMP systému s GPU akcelerátory a diskového úložiště včetně příslušenství. Minimální parametry plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zpracování projektové dokumentace na akci - Modernizace jídelny a výdejny jídel

Zpracování projektové dokumentace na akci - Modernizace jídelny a výdejny jídel

Zpracování PD stupeň DSP a zároveň DPS pro rekonstrukci interiérů v rámci rozsahu prací pro rozvody VZT a klimatizace, rozvodů elektro, vodovodního a odpadního potrubí, výměna sanitárních předmětů, výměny dveří, obkladů, dlažeb, podlahové krytiny, topných těles, výmalby dotčených prostor, dořešení únikových cest pro HZS Ostrava vč. estetického ...

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Dodávky nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality.

Rekonstrukce objektu jazyková škola

Rekonstrukce objektu jazyková škola

Rekonstrukce objektu jazyková škola

Chirurgický CO2 laser 60W

Chirurgický CO2 laser 60W

Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného chirurgického CO2 laseru 60W. Předmět plnění je po technické stránce detailně vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je v elektronické formě neomezeně dostupná na výše ...

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělen do tří částí. Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do učeben a kabinetů ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, Bílovec. Předmětem části ...

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

Předmětem veřejné zakázky je přístavba tělocvičny ke stávající škole č.p. 98, 21. dubna 6, Vřesina.

Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové - Lutyni

Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové - Lutyni

Jedná se o rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v rozsahu projektové dokumentace zhotovené Ing. Eduardem Přívarou - PROJEKCE, Matrosovova 31, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 12472646. Původní sportovní plochy budou rekonstruovány a částečně ozeleněny, běžecká dráha a hrací plocha pro míčové hry s přírodním trávníkem bude nahrazena ...

Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Předmětem veřejné zakázky je dodávka svařovacích zdrojů pro metody MMA, MIG/MAG a TIG a dalšího vybavení pro svářecí dílny jako jsou plazmový řezací stroj vč. kompresoru, kyslíkový řezací stroj, bruska wolframových elektrod, sušička elektrod a hydraulický lis.

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Po provedení navrhovaných stavebních úprav a přístavby bude objektu sloužit jako Obecní dům – Obecní víceúčelové kulturní a společenské zařízení. Jeho provoz bude členěn na víceúčelový společenský sál a restaurační zařízení se samostatnou extrovnou a letní terasou. V druhém nadzemním podlaží budou situovány klubovny obecních spolků a organizací a ...

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka anesteziologických přístrojů, ventilátorů a inkubátoru

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka anesteziologických přístrojů, ventilátorů a inkubátoru

Dodávka, instalace a servis nových, nepoužitých přístrojů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1a a 1b zadávací dokumentace.

Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii

Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálních zdravotnických prostředků a to konkrétně balonkových katétru, stentů a k nim náležící doplňkový materiál potřebný při léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM-Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 3 let. Veřejná zakázka je rozdělena na 35 části ve smyslu ustanovení §35 ...

Poptávám červené laserové ukazovátko

Poptávám červené laserové ukazovátko

Poptávám červené laserové ukazovátko.

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Po provedení navrhovaných stavebních úprav a přístavby bude objektu sloužit jako Obecní dům – Obecní víceúčelové kulturní a společenské zařízení. Jeho provoz bude členěn na víceúčelový společenský sál a restaurační zařízení se samostatnou extrovnou a letní terasou. V druhém nadzemním podlaží budou situovány klubovny obecních spolků a organizací a ...

Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu - Laboratoře technických měření II

Dodávka měřících pomůcek v rámci projektu - Laboratoře technických měření II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřících přístrojů, např. tvrdoměr, drsnoměr, výškoměr, dále měřících sad, měřidel a dalších měřících pomůcek pro 4 střední školy technického zaměření, které jsou zapojeny v projektu „Laboratoře technických měření“. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího krovu. Součástí výměny je nahrazení stávající konstrukce za vazníkovou, zhotovení nové střešní krytiny, osazení nových střešních oken, klempířských prvků a dalšího příslušenství. Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající vzhled domu. Funkční ani dispoziční řešení ...

Poptávám vrtání do kovu

Poptávám vrtání do kovu

Poptávám vrtání, průměr 9,5mm do hloubky 420mm, materiál 15142.6, průměr 65mm x 1000mm. Serie po 50ks, opakovaná výroba. Děkuji.

Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. – Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení

Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. – Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení

Stávající systém odsávání kuploven společnosti TATRA METALURGIE a.s. je zastaralý. Dochází k úniku spalin mimo odsávaný pecní prostor. Dalším problémem je dopalování CO v prostoru sázecího otvoru a tím způsobená neúměrná tepelná zátěž této části pecí. Během sázení při otevření pecních vrat dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Předmětem ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 8 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Automatická tiskárna kazet ČÁST 2: 1 ks - Myčka podložních mís ČÁST 3: 1 ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 8 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Automatická tiskárna kazet ČÁST 2: 1 ks - Myčka podložních mís ČÁST 3: 1 ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 8 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Automatická tiskárna kazet ČÁST 2: 1 ks - Myčka podložních mís ČÁST 3: 1 ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 8 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Automatická tiskárna kazet ČÁST 2: 1 ks - Myčka podložních mís ČÁST 3: 1 ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 8 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Automatická tiskárna kazet ČÁST 2: 1 ks - Myčka podložních mís ČÁST 3: 1 ...

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o.“, a je rozdělena na 8 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Automatická tiskárna kazet ČÁST 2: 1 ks - Myčka podložních mís ČÁST 3: 1 ...

(záznamy 1/25 z 91)  strana 1 / 4