Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Stravenky

Stravenky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávání poukázek na stravování pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka audiovizuálního systému

OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka audiovizuálního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního systému a jeho instalace a zapojení. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o akci programového financování MŠMT s názvem „OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava“, id. č. EDS 133D21N002505.

RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK

RÁMCOVÁ DOHODA - Oprava povrchu silnic REMIX Plus v MSK

Jedná se o provozní škody (koroze asfaltového povrchu, staré vysprávky, podélné a příčné trhliny, výtluky) na silnicích I.tříd v rámci Moravskoslezského kraje, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Plánovaná oprava bude provedena odfrézováním v tl. 30 mm a ...

Systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště popáleninn

Systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popáleninového centra FN Ostrava, ve specifikaci a dle požadavků zadavatele uvedených zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmětem plnění je rovněž bezplatné zajištění podpory a údržby dodaného systému po dobu 24 ...

Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo - Krásná

Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo - Krásná

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo - Krásná v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Oprava povrchu silnice III/4739 Dolní Datyně

Oprava povrchu silnice III/4739 Dolní Datyně

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4739 Dolní Datyně v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Projektová dokumentace pro provedení stavby Depozitárně – expozičního objektu v Ostravě

Projektová dokumentace pro provedení stavby Depozitárně – expozičního objektu v Ostravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, projektové dokumentace pro účely výběru zhotovitele stavby dle zákona a prováděcích předpisů k ...

Dodávka ochranné pracovní obuvi III

Dodávka ochranné pracovní obuvi III

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka ochranné pracovní obuvi dle aktuálních potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předpokládaného množství a druhů ochranné pracovní obuvi je uvedena v příloze č. 1 výzvy.

Oprava povrchu silnice III/04614 Sudice - st. hranice

Oprava povrchu silnice III/04614 Sudice - st. hranice

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/04614 Sudice - st. hranice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Oprava povrchu silnice III/4803 Proskovice

Oprava povrchu silnice III/4803 Proskovice

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4803 Proskovice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

B.j. 10 PB - PČB Staré Heřminovy

B.j. 10 PB - PČB Staré Heřminovy

Předmět veřejné zakázky je technicky definován projektovou dokumentací nazvanou: "Bytový dům Staré Heřminovy č.p. 37 - stavební úpravy objektu". Prováděcí projektová dokumentace je k dispozici volně ke stažení na : http://leteckaposta.cz/960594937. Předmětem veřejné zakázky je kompletní přestavba objektu v obci Staré Heřminovy na parc. č. st. ...

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu v Bohušově (okr. Bruntál) na pozemcích parc. č. 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 3489 a 3488, k.ú: Bohušov na bytový dům pro seniory. Jedná se o novostavbu, vytvoření dispozice a práce s tím spojené a práce na vnějším plášti objektu vč. řešení obálky. Vybudován bud také výtah, přípojky inž. sítí, zpevněné ...

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Předmětem plnění jsou stavební práce při stavebních úpravách objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, na pozemku parc.č. st. 91/2, v k.ú. Libhošť, spočívající v rekonstrukci krovové soustavy, výměně střešního pláště a dodávce a montáži hromosvodu. Práce budou prováděny v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Jiřím ...

Oprava povrchu silnice III/4603 Malé Heraltice - Sosnová

Oprava povrchu silnice III/4603 Malé Heraltice - Sosnová

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4603 Malé Heraltice - Sosnová v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, IV. etapa

Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, IV. etapa

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, IV. etapa

Poptávám náhradní díl k elektrické pile, hnací kolečko

Poptávám náhradní díl k elektrické pile, hnací kolečko

Poptávám náhradní díl k elektrické pile značky Black-Decker GK30, hnací kolečko řetězu.

Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu (silnice III/48425 Frýdlant nad Ostravicí)

Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu (silnice III/48425 Frýdlant nad Ostravicí)

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“. Stavba řeší dopravní situaci křižovatky u železničního přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí stavební úpravy ul. Hlavní (silnice III/48425 Frýdlant nad Ostravicí), vybudování autobusového zálivu na ul. Poštovní. V rámci ...

Oprava povrchu silnice III/4591 Krnov - Býkov I. etapa

Oprava povrchu silnice III/4591 Krnov - Býkov I. etapa

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4591 Krnov - Býkov I. etapa v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Oprava povrchu silnice II/452 Mezina - Razová, IV. etapa

Oprava povrchu silnice II/452 Mezina - Razová, IV. etapa

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice II/452 Mezina - Razová, IV. etapa v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Cílem prací je vybudování nového gravitačního kmenového sběrače jednotné kanalizace v lokalitě Nový Svět obce Albrechtice. Jedná se o jednotnou kanalizaci, z tohoto důvodu je součástí stavby také prefabrikovaná odlehčovací komora včetně potrubí odlehčení a výustního objektu.

Poptávám výměnu elektrické trouby v bytě, Opava

Poptávám výměnu elektrické trouby v bytě, Opava

Poptávám výměnu vestavné elektrické trouby v bytě. Opava

Poptávám dodávku měřičů tepla

Poptávám dodávku měřičů tepla

Poptávám vypracování cenové nabídky na ověření kompletních sad níže uvedených měřičů tepla včetně dodání dokladu o ověření stanoveného měřidla:(První dva měřiče nám ověřovala fa CODEA spol. s r.o. a další čtyři ověřil v září 2013 pan Zdařil.) 1. CALOR 20, COMAC, DN 80, snímače teploty – ZPA EKOREG Pt100 2. CALOR 20, COMAC, DN 80, snímače teploty ...

Poptávám úklid domu

Poptávám úklid domu

Poptávám úklid domu v Brušperku. Termín 1. července 2017.

Poptávám chladicí agregát k vozu zn. Renault Trafic

Poptávám chladicí agregát k vozu zn. Renault Trafic

Poptávám chladící agregát (2-8 stupňů) na vůz Renault Trafic 2.0ccm,66kw L1-H1,r.2011.

Dodávka tepla do kotelny Tovární prostřednictvím instalace kombinovaného zdroje tepla

Dodávka tepla do kotelny Tovární prostřednictvím instalace kombinovaného zdroje tepla

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli, a to z nově vybraným dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále také KVET), a to vše s cílem snížení nákladů na výrobu tepelné energie z kotelny Tovární. Dodávky tepla budou realizovány na základě uzavřené Smlouvy o dodávkách ...

(záznamy 1/25 z 136)  strana 1 / 6