Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Rekonstrukce horní sféry studia S2 v TS Ostrava

Rekonstrukce horní sféry studia S2 v TS Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce horní sféry studia S2 v ČT TS Ostrava. Podrobnější popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, je uveden v zadávacích podmínkách.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Krnovsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Krnovsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Krnovsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

DMS - Document Management System

DMS - Document Management System

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních systémů pro správu dokumentů v Dopravním podniku Ostrava a.s., včetně potřebného HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace dle požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v ...

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Opavsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Opavsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Opavsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Bruntálsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Bruntálsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Bruntálsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Hledáme investory

Hledáme investory

Společný podnik, investice, Angola Hledám evropské společnosti nebo jednotlivce, kteří mají zájem rozšířit své podnikání do Afriky nebo investovat v Africe, do malé a středně velké výroby. Vztah bude společný podnik nebo přímé investice. Afrika importuje 90% produktů z Asie, Evropy a Ameriky. V Africe je velmi vysoký potenciál rentability. Jsem ...

CHASSIS TMX 150 II

CHASSIS TMX 150 II

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení a dodání CHASSIS TMX 150 II dle výkresové dokumentace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace a ceník.

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DSP, DPS) na „Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh“ se zajištěním stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je zateplení obvodového pláště domu, půdy a stropů sklepních prostor; oprava střechy vč. výměny ...

Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky – interiér

Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky – interiér

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na akci Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - interiér v rozsahu dle projektové dokumentace návrhu interiéru zpracované včetně položkového rozpočtu (výkazu výměr) Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky, Identifikační ...

Poptávám nosnice

Poptávám nosnice

Koupím nosnice.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“ 3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“

VZ 134.17 Zpracování projektové dokumentace - Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

VZ 134.17 Zpracování projektové dokumentace - Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DSP, DPS) na „Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh“ se zajištěním stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je zateplení obvodového pláště domu, půdy a stropů sklepních prostor; oprava střechy vč. výměny ...

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. 1. část veřejné zakázky: „Nábytek“ 2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“ 3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská V Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská V Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. ZŠ a MŠ Borovského v Karviné ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné ZŠ a MŠ Školská v Karviné Více v podrobnostech článku V.1) - Další informace

Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Předmětem veřejné zakázky je obnova mladých lesních porostů do 40-ti let odumřelých vlivem sucha v oblastech okolo Velkého Javorníku, Trojanovic a v masivu Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech. V rámci projektu budou odstraněny stávající suché a chřadnoucí porosty (těžba a vyklizení dřevní hmoty), úklid plochy od těžebních zbytků (úklid klestu ...

Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí

Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - lokalita Fryštátská a okolí

Účelem navrhované stavby je odkanalizování ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká a části ulic Hornosušská, Malá a Veveří v městské části města Havířova – Prostřední Suchá. Stavba představuje výstavbu splaškové kanalizace zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 1375m, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod celkové ...

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. ZŠ a MŠ U Studny v Karviné ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné ZŠ a MŠ Prameny v Karviné Více v podrobnostech článku V.1) - Další informace

Sběrný dvůr Třinec

Sběrný dvůr Třinec

Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci.

Anestetika celková, parenterální

Anestetika celková, parenterální

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky humánních léčivých přípravků - léčiv s různou s účinnou látkou – celková anestetika dle níže uvedené specifikace a aktuálních potřeb zadavatele. Dodávky budou probíhat po dobu 2 let od účinnosti smlouvy. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 části

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, provozování výdejny oděvů včetně veškerých nákladů za příjem, uskladnění, výdej zboží a nákladů na personální ...

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci.

Demolice domu č. p. 1203 - 1206

Demolice domu č. p. 1203 - 1206

Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice staveb, objektů č. p. 1203, 1204, 1205, a 1206. Jedná se o soubor čtyř stávajících objektů spojených v jeden blok, sloužících jako bytové domy. Každý bytový dům má čtyři nadz. podlaží, neobytné podkroví a celkově osm bytových jednotek o velikosti 2+1. Domy jsou obdélníkového tvaru s valbovou ...

Silnice III/4746 - rekonstrukce mostu ev.č. 4746-1 přes trať ČD v obci Havířov

Silnice III/4746 - rekonstrukce mostu ev.č. 4746-1 přes trať ČD v obci Havířov

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Silnice III/4746 - rekonstrukce mostu ev.č. 4746-1 přes trať ČD v obci Havířov“. Jedná se o třípolový kolmý most o délce přemostění 33,0 m a světlosti polí 8,70 + 14,4 + 8,7 m. Založení mostu je plošné. Krajní opěry jsou železobetonové, mezilehlé podpěry jsou rámové ...

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor, část 3 – Docházkový systém

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor, část 3 – Docházkový systém

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora docházkového systému. Požadavky na docházkový systém jsou uvedeny v zadávací dokumentaci v Příloze 2 – Technická specifikace zadávacích podmínek.

(záznamy 1/25 z 125)  strana 1 / 5