Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Hledáme dodavatele celodenní stravy pro mateřskou školu

Hledáme dodavatele celodenní stravy pro mateřskou školu

Hledáme dodavatele celodenní stravy pro mateřskou školu v centru Ostravy (dopolední i odpolední svačina, oběd).

Nákup dílů PLATTE - laserové výpalky

Nákup dílů PLATTE - laserové výpalky

Nákup dílů PLATTE - laserové výpalky dle technické specifikace a výkresové dokumentace

Rekonstrukce trakčních měníren

Rekonstrukce trakčních měníren

Předmět plnění je rozdělen na tři samostatné části. Předmětem plnění dvou částí je rekonstrukce VN rozvodny vč. vynucených stavebních úprav objektu. Rekonstrukce VN rozvoden bude provedena v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích ...

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou sběrného dvora v obci Libhošť.

Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice

Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice

Jedná se o dodávky rukavic pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Medicínským účelem veřejné zakázky je nákup vyšetřovacích a operačních rukavic nutných k ochraně zdravotnického personálu a pacientů při poskytování léčby ve všech medicínských oborech v rámci centrálního zadavatele i zadavatele.

Dodávka operačních stolů včetně pozáručního servisu

Dodávka operačních stolů včetně pozáručního servisu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 5 ks operačních stolů včetně nabídnutí paušálních servisních podmínek pro pozáruční servis.

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Poptávám chromování starého kočárku

Poptávám chromování starého kočárku

Poptávám chromování podvozku starého kočárku - košatiny ------nápravy, péra , blatníky, kola.

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Chodník podél silnice I/11, ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku podél silnice I/11. Stavba zajistí zvýšení bezpečnosti pro pěší v řešeném úseku podél silnice I/11.

Poptávám dovoz obědů

Poptávám dovoz obědů

Poptávám dovoz obědů do bytu, dle jídelníčku - denní menu, výběr týden dopředu. Jsem z Ostravy - Přívozu.

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Frýdlantsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Frýdlantsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Frýdlantsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

Motorová nafta na období 2017-2018

Motorová nafta na období 2017-2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka letní a zimní motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 880 000 litrů na období 2017 - 2018 pro střediska a cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci.

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém (NIS) pro potřebu klinik a oddělení FN Ostrava (ambulantní i hospitalizační část, modul "centrální pojišťovna", včetně nástrojů pro tvorbu formulářů, reportů, statistik...) včetně podpory, údržby a rozvoje v následném období. Předmětem veřejné zakázky tedy bude pořízení nového, moderního NIS, jež svými technologickými ...

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby v rámci projektu „Modernizace školního statku v Opavě“ 1.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“, 2.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ 3.část veřejné zakázky: „Vybudování ...

Poptávám kominické práce

Poptávám kominické práce

Poptávám vyvložkování komínu rodinného domku v Komorní Lhotce cca9m. Prosím o zasláni ceny za 1m i s frezováním. Děkuji

Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli, Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci.

Dodávka autobusu  - autoškola

Dodávka autobusu - autoškola

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu, dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1 zadávacích podmínek

Poptáváme uložení odpadu

Poptáváme uložení odpadu

Poptávám uložení odpadu z vybouraného podhledu - materiál minerální vata + termatex.

Analyzátor k detekci fluorescence s příslušenstvím a spotřebním materiálem pro provádění analýz

Analyzátor k detekci fluorescence s příslušenstvím a spotřebním materiálem pro provádění analýz

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je: • dodávka 1 ks analyzátoru k detekci fluorescence (detekční technika endpoint real time) a vyhodnocovacího SW systému pro genotypizaci HLA, HPA a RBC systémů metodou polymerázové řetězové reakce se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSSP) s příslušenstvím se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, ...

Poptávám překližku

Poptávám překližku

Poptávám překližku celobuk 2500*1250*18 bez suku kategorie AA/AB v množství 5500m2.

Nástavba samosběr

Nástavba samosběr

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě jedné samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Sady zvedacích a záchytných vaků

Sady zvedacích a záchytných vaků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání sad zvedacích a záchytných vaků. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: a) část 1 – dvojité vyprošťovací vaky b) část 2 – vysokotlaké zvedací vaky c) část 3 – sada zvedacích a záchytných vaků pro zvedání souprav vozidel

Revitalizace penzionu pro seniory - ul. Lískovecká 86

Revitalizace penzionu pro seniory - ul. Lískovecká 86

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny výplní fasádních otvorů mimo vstupní dveře, zateplení obvodového pláště včetně střechy a stavebních prací dle předložené projektové dokumentace.

02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – ČR, OHO

02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – ČR, OHO

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající ochranné protipovodňové hráze na českém území v délce 587 m. Na polském území na ní navazuje stávající ochranná hráz, která bude rekonstruována v obdobných návrhových parametrech v délce cca 2,83 km, a která není předmětem této VZ. Účelem ochranných hrází na LB řeky Opavy je protipovodňová ochrana ...

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

RS - Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa

Předmětem zadávacího řízení „RS-Břidličná, ul. Jesenická, 1. etapa“ je oprava (stavební úprava) stávající místní komunikace označené, jako MK_1 a stávajících chodníků. V rámci první etapy je navržena i oprava stávajícího dětského hřiště u domů č.p. 463, č.p. 464, č.p. 465. Dále bude v rámci první etapy upravena zeleň a veřejné osvětlení (výměna ...

(záznamy 1/25 z 109)  strana 1 / 5