Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky

Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované včetně položkového rozpočtu (výkazu výměr) Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky, ...

Poptávám plastové díly k botníku

Poptávám plastové díly k botníku

Poptávám náhradní plastové díly k botníku (uchycení výklopných dvířek).

Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje

Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je technologický celek, jehož součástí je dodávka hardwarového a softwarového vybavení, odborná montáž, vývoj a instalace software, služby související se zavedením a zprovozněním systému, zajištění funkčnosti systému a zaškolení. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí licencí (příp. podlicencí, nebude-li ...

Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů

Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů

Předmětem plnění je dodávka nových systémů pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem ...

Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Předmětem veřejné zakázky je dodávka virtuálních svařovacích simulátorů vč. zaškolení obsluhy a dále vybavení pro svářecí dílny v 5 středních školách Moravskoslezského kraje. Jedná se zejména o svařovací zdroje a dále např. hydraulické lisy či plazmové zdroje. Dodávka je realizována v rámci projektu „Modernizace výuky svařování“ financovaného z ...

Kardiální a jiné specifické markery

Kardiální a jiné specifické markery

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorního vyšetření biologického materiálu v oblasti kardiálních a jiných specifických markerů v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení ...

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka operačního a vyšetřovacího stolu

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka operačního a vyšetřovacího stolu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis nového, nepoužitého operačního stolu (přístroj A) a vyšetřovacího stolu (přístroj B), které musí splňovat technické parametry dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Poptávám výměnu plynového kolte

Poptávám výměnu plynového kolte

Poptávám výměnu plynového kolte nástěnného o obsahu 40 l za kotel stávající Dakon DUo 28. Bydlíme v Pusté Polomi.

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám prohloubení studny cca o tři a půl metru v normálním podloží a to do prvních mrazů. Jaká by byla možnost?

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. II

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. II

Předmětem této veřejné zakázky je dodání přístrojů a dalšího vybavení oborů návazné péče, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži či implementaci ...

Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací

Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací

Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů Sdružení), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti; 2. Obecné IT; 3. Účetní a ekonomické kurzy; 4. Technické a jiné odborné kurzy; 5. Cizí jazyky. Jednotlivé kurzy, respektive ...

Silnice III/4832 – zajištění stability silničního tělesa zpevňujícím pilotovým prahem

Silnice III/4832 – zajištění stability silničního tělesa zpevňujícím pilotovým prahem

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stability koruny silničního tělesa silnice III. třídy č. III/4832 v obci Žilina u Nového Jičína. Stavební práce zahrnují výstavbu nového stabilizačního železobetonového prahu v místě pravostranné nezpevněné krajnice vozovky, v pravobřežním profilu vodního toku Jičínka. Z konstrukčního hlediska se jedná o ...

Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018

Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018

Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2018 na dobu jednoho roku. Předmětem veřejné zakázky je tedy fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku dodavatele. ...

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu. Datum 8.11. 2017, trasa ZŠ Neplachovice- Technická škola Opava (Kolofíkovo nábřeží 55), odjezd od základní školy ve 13.00, odjezd od Technickę školy v 15.00. Počet žáků 50.

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám cenovou nabídku na zapůjčení 2ks řetězových zvedáků (kladkostrojů) o nosnosti 10t a zdvihu 8-10m. Termín zapůjčení: od 2.1.2018 do 31.1.2018. Za zaslání nabídky předem děkuji a těším se na další spolupráci. Lubomír Hartman

Imunochemický analyzátor

Imunochemický analyzátor

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která ...

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky je 1. výkon technického dozoru stavebníka 2. koordinátora BOZP nad prováděním stavby v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby 3. vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce a monitorovací zprávy 4. zajištění povolení a následná kolaudace celé ...

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 03/2016 společností MR Design CZ s.r.o., IČO 253 88 606, Nábřeží 457, 708 00 Ostrava Poruba, pod názvem ...

Technologie pro bubnovou linku

Technologie pro bubnovou linku

Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele pro zakázku spočívající v dodávce (tj. koupi) bubnové linky dle technické specifikace, včetně jejího zprovoznění v provozovně zadavatele a implementaci (seřízení, nastavení a uvedení do provozu) a zaškolení obsluhy tohoto vybavení.

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Předmětem veřejné zakázky je celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.

Poptávám zemní práce

Poptávám zemní práce

Poptávám zemní práce, protlaky pod cestou pro vodovodní přípojku, cca 5-6m 2x vedele sebe, (6+6)1- protlak bude pro potrubí dm 40, 2-protlak bude pro potrubí dm 25. Lokalita Vratimov.

Sháním autodíl k vozu značky Fiat

Sháním autodíl k vozu značky Fiat

Poptávám na vůz Fiat Brava 1,6 16V 76kw rok 98 řídící jednotku airbagu 99902000. Děkuji za info.Gula

Poptávám hutní materiál

Poptávám hutní materiál

Poptávám jekl 200x120x5 délka 1m.

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokládku střešní krytiny na rodinném domku ccc 155m. Výška 6-9m.Stará krytina již odstraněna. Na střeše je zatím podkladní folie.

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 03/2016 společností MR Design CZ s.r.o., IČO 253 88 606, Nábřeží 457, 708 00 Ostrava Poruba, pod názvem ...

(záznamy 1/25 z 112)  strana 1 / 5