Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


178_Ve_ERDF_Univerzitní licence softwaru Statistica

178_Ve_ERDF_Univerzitní licence softwaru Statistica

Licence softwaru Statistica na 5 let TIBCO Statistica Ultimate Academic – Market 3 (Production/Non-Production) Subscription 5000xNamed User + 5000xConcurent User

Stavba polní cesty VPC2 v k.ú. Dolní Sytová

Stavba polní cesty VPC2 v k.ú. Dolní Sytová

Stavba polní cesty VPC2 na pozemcích p. č. 2236, 2237, 2256/2 a 2290 v k.ú. Dolní Sytová. Jednopruhová vedlejší polní cesta, kategorie P4,5/30,celková délka 1,233 km s vozovkou z asfaltového betonu ACO11 (zpevněný jízdní pruh o šířce 3,5 m, po obou stranách krajnice z vyfrézovaného asfaltu 2 x 0,5 m - v úsecích trasy cesty, kde nebylo možné ...

192_Ve_RVI_ Systém pro vizualizaci objektů v širokém pásmu optického záření - UV záření

192_Ve_RVI_ Systém pro vizualizaci objektů v širokém pásmu optického záření - UV záření

Průmyslová kamera s režimem vysokorychlostního snímání (min. 640x480, 800 fps), černobílá: Projektor strukturovaného osvětlení, viditelné spektrum (Structured Light Projector): Kamera s přesahem do NIR spektra se sadou filtrů a redukcí pro NIR pásmo: Sada objektivů pro NIR spektrum Sada filtrů pro NIR Set osvětlovačů pro NIR Set osvětlovačů ...

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie

Předmětem plnění dodávka zařízení specifikovaného v zadávací dokumentaci a vystěhování, uskladnění a opětovné nastěhování stávajících technologií umístěných v areálu dílen Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 436, příspěvková organizace. Podrobný popis je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace - v dokumentu „Technická zpráva - ...

Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou

Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu - pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou. Objekt je navržen jako železobetonová monolitická stavba a je navržen jako 5-ti podlažní objekt s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých bude umístěno zázemí lékařů, technické prostory, oddělení ARO a ...

Pořízení lesní techniky pro komplexní obhospodařování lesního majetku Nový Berštejn

Pořízení lesní techniky pro komplexní obhospodařování lesního majetku Nový Berštejn

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lesní mechanizace podle specifikace v příloze č.4 zadávací dokumentace. (2) Uvedení předmětu koupě do provozu, případná montáž a provedení zkoušek osvědčujících provozuschopnost dodaného zboží. (3) Zaškolení obsluhy strojů. (4) Předání a předvedení kupujícímu obsluhy strojů.

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí následující služby: - Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby - Autorský dozor během realizace akce Detaily jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Údržba veřejné zeleně v České Lípě

Údržba veřejné zeleně v České Lípě

Předmětem obou částí VZ je poskytování služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě, tj. údržbou veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa podle specifikace jednotlivých částí předmětu VZ uvedené v ZD (přílohy č. 1.1, 2.1 a 3.1- pro 1. část VZ , 1.2, 2.2 a 3.2- pro 2. část VZ). Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení ...

191_Ve_RVI_Systém pro snímání a měření objektů v pásmu IR záření

191_Ve_RVI_Systém pro snímání a měření objektů v pásmu IR záření

IR obrazový senzor v pásmu kolem 1 µm nebo 3 až 5 µm, nechlazená IR obrazový senzor pro vlnové délky kolem 7,9 um, nechlazená Kompaktní a malý IR obrazový senzor pro vlnové délky 7,5 – 13 µm, nechlazená Kompaktní systém pro zpracování dat z IR obrazových senzorů Chladicí pouzdro (aktivní chlazení) IR obrazových senzorů Ostatní příslušenství a ...

Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám pravidelnou prohlídku kotle Protherm-Panther. Děkuji. Karel Simon, Lomnice nad Popelkou.

Modernizace vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Modernizace vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Předmětem dodávky je moderní diagnostická a monitorovací technika podrobně specifikovaná v zadávacích podmínkách, určená pro oddělení ARO, neurologický, interní a chirurgický JIP, DIOP a novorozenecký a ...

Poptávám čidlo airbagu na osobní automobil

Poptávám čidlo airbagu na osobní automobil

Poptávám čidlo airbagu Denso MR 587739.

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě

Předmětem zakázky je vyhotovení stavebně-projektové dokumentace vč. architektonického návrhu řešení exteriéru budovy, a souvisejécí inženýrské činnosti na stavební úpravy Domova mládeže, Těpeřská 581 v Železném Brodě v rozsahu definovaném v projektovém záměru zpracovaném Project A plus, s.r.o., Husova 581, 511 01, Turnov.

Rekonstrukce sociálních bytů čp. 315, 316, 329 Železný Brod

Rekonstrukce sociálních bytů čp. 315, 316, 329 Železný Brod

Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce, jejichž cílem je vybudovat 12 menších bytových jednotek, které budou po stránce hygienické a stavebně technické odpovídat současným standardům bydlení v Železném Brodě.

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s údržbou veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích.

Údržba městské zeleně v Jablonci nad Nisou

Údržba městské zeleně v Jablonci nad Nisou

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: - jarní a podzimní hrabání trávníků, - seče travnatých ploch, - tvarování živých plotů, - odplevelování keřových porostů a záhonů, - odstranění vzniklého bioodpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech. Uchazeč se zavazuje provádět údržbu zeleně v souladu s ...

(záznamy 1/18 z 18)  strana 1 / 1