Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Nákup CAS pro JSDH Chodov

Nákup CAS pro JSDH Chodov

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 kusu cisternové automobilové stříkačky s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3000 l.min-1 (dále jen „CAS“) v souladu s ČSN EN 1028-1. Kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz a hmotnostní třída S v modifikaci pro osádku šesti osob.

Operativní leasing automobilů Karlovarského kraje - 6 vozidel

Operativní leasing automobilů Karlovarského kraje - 6 vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pořízení automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 6 automobilů. Podrobná technická specifikace pořizovaných automobilů a požadovaných služeb operativního leasingu je uvedena v příloze č. 1 této zadávací ...

Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu D

Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu D

Dodávka televizních přijímačů do pokojů klientů a společenských místností.

Rámcová dohoda - dodávka uhlíkového vlákna

Rámcová dohoda - dodávka uhlíkového vlákna

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dodávku uhlíkového vlákna pro pletení textilií. Specifikace dodávky: Uhlíkové vlákno typ 48K_3200 tex Hustota: 1,8g/cm3 Váha špulky: 6 – 8,5 kg Odvíjení: vnější odvíjení špulky Uhlíkové vlákno typ 12K_800 tex Hustota: 1,8g/cm3 Váha špulky: 6 – 8,5 kg ...

Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru

Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Účelem zakázky je přestavba stávajícího nevyhovujícího koridoru, který ...

Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 2 Dodávka uzamykatelných skříněk

Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 2 Dodávka uzamykatelných skříněk

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 300 ks dvoudvéřového kovového šatníku větratelného a uzamykatelného s předsazenou lavicí do šatních prostor v nově vystaveném koridoru. Rozměry výše uvedených šatních skříněk jsou následující: 800/600/2100 mm.

Poptávám čtyřkolové chodítko pro seniora

Poptávám čtyřkolové chodítko pro seniora

Poptávám odlehčené čtyřkolové chodítko pro seniora, širší - maximálně 56 cm.

Dodávka teplé obalované směsi 2018

Dodávka teplé obalované směsi 2018

Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je dodání teplé obalované směsi (dále též "TOS") v celkovém objemu 28 500 tun, přičemž jednotlivé druhy TOS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace (dále též "ZD"). VZ je rozdělena na 3 části podle místa plnění a to okresy Karlovy Vary (16 000 tun), Sokolov (9 000 tun) a ...

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho osobo-nákladního výtahu v osmipodlažní části DPS SKALKA v Chebu včetně jejich dodávky a souvisejících prací. Stávající osobní výtahy TOV 250 jsou umístěny ve schodišťových prostorech, v každém po jednom. Osobo-nákladní výtah TONV ...

Pořízení velkokapacitní cisterny k zajištění připravenosti JSDH Březová na důsledky změn klimatu

Pořízení velkokapacitní cisterny k zajištění připravenosti JSDH Březová na důsledky změn klimatu

Předmětem plnění je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciální velkoobjemové hašení) a hmotnosti třídy S (dále také „CAS“)

Areál Lokomotiva - Etapa I – Fáze IB - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten

Areál Lokomotiva - Etapa I – Fáze IB - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sportovní haly a vybudování přístavby šaten. Přednostně musí být stavebně i finančně ukončena přístavba šaten. Projektová dokumentace obsahuje soupis prací s rozdělením na neuznatelné a uznatelné náklady. Stavební práce budou probíhat za provozu sportovní haly. Stavba je členěna na následující stavební a ...

Dodávka osobního vozidla pro Rychlou lékařskou pomoc v systému rendez-Vous 2018

Dodávka osobního vozidla pro Rychlou lékařskou pomoc v systému rendez-Vous 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání osobního vozidla Rychlé lékařské pomoci v systému Rendez-Vous v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na ...

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III

Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem je Část 19–Nábytek nerezový a ostatní kovový, Část ...

KoDuS Nové Sedlo

KoDuS Nové Sedlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Komunitního domu seniorů (KoDuS)v Novém Sedle. Novostavba bude mít kapacitu 20 bytů. Přízemních 10bytů budou o podlahové výměře 40,64m2 a budou mít vlastní terasy o ploše 8,64m2. 10 bytů v druhém nadzemním podlaží budou o podlahové ploše 40,64m2 a budou bez balkonů. Jednotlivé byty jsou navrženy jako ...

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, I. etapa

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, I. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 1. etapy zajištění energetických úspor Základní školy Krušnohorská spočívající v kompletním zateplení střešních a obvodových plášťů všech budov v areálu, ve výměně starých prosklených plochy ve spojovacím koridoru a v provedení nuceného větrání všech učeben. S tím souvisí i řada dalších konstrukcí – ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 35

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 35

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Skříně na endoskopy, určeného pro oddělení gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 36

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 36

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Dětského videokolonoskopu, 1 ks Videoduodenoskopu, 1 ks Videokolonoskopu a 1 ks Videokolonoskopu HD, určených pro oddělení gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 52

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 52

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Přístroje na měření zón citlivosti ATB, určeného pro oddělení mikrobiologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 37

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 37

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 4 ks Automatických dezinfektorů, určených pro oddělení gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech (3 ks) a nemocnice v Chebu (1 ks).

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 07

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 07

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení - ORL jednotky, určené pro oddělení ORL Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt II - část 02

Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt II - část 02

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Systému pro snížení radiační zátěže, určeného pro oddělení kardiologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 39

Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 39

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks (sestavy) Centrálního měření teplot určených pro transfuzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 40

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 40

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Chladicích boxů, určených pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 44

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 44

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Svářečky obalů průběžné, určené pro oddělení centrální sterilizace v Chebu.

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

Vzdělávání v oblasti „měkkých“ dovedností a komunikačních schopností pracovníků zadavatele. (a) Část 1 – Vzdělávání pro krizové situace (b) Část 2 – Odborné vzdělávání a rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání (c) Část 3 – Rozvoj lidských zdrojů

(záznamy 1/25 z 32)  strana 1 / 2