Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří

Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří

Předmětem plnění je realizace polních cest PC 7 a PC 14 včetně přeložky Telefonica ČR v k.ú. Chlum Svaté Maří a realizace úseků polních cest V4, V4b v k.ú. Kaceřov a V5 v k.ú. Chlum Sv. Maří

Poptávám výrobu betonové nádrže

Poptávám výrobu betonové nádrže

Poptávám výrobu betonové nádrže viz příloha. Děkuji Zdeněk Mach

Chebsko - zlepšení kvality vody

Chebsko - zlepšení kvality vody

Předmětem díla je výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Tři Sekery - Tachovská Huť v délce cca 1,3 km. A dále výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Křižovatka - Hrzín - Nový Kostel v délce cca 6 km (součástí stavby je i cca 130 m rekonstrukce vodovodu).

Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří a V 4

Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří a V 4

Předmětem plnění je realizace polních cest PC 7 a PC 14 včetně přeložky Telefonica ČR v k.ú. Chlum Svaté Maří a realizace úseků polních cest V4, V4b v k.ú. Kaceřov a V5 v k.ú. Chlum Sv. Maří

Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov - projekt I, etapa I.

Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov - projekt I, etapa I.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů a vybavení.

Modernizace ŽST Cheb

Modernizace ŽST Cheb

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kolejiště ŽST Cheb, úprava nástupišť , zastřešení a stávající podchod. Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup, v celé délce budou vybavena varovným pasem min. šířky 400 mm umístěným 800 mm od nástupištní hrany pro nevidomé. Rovněž budou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a ...

Poptávám dětskou matraci

Poptávám dětskou matraci

Poptávám dětskou matraci o rozměrech 160×90 cm, výška 15 cm.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 22

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 22

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 5 ks Anesteziologických přístrojů, určených pro oddělení ARO Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 23

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 23

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – anesteziologického přístroje včetně odpařovače anestetik, určeného pro oddělení Centrální příjem Emergency Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 26

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 26

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – laparoskopické věže 2D, určené pro centrální operační sály Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 27

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 27

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Operační věže, určené pro centrální operační sály Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 28

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 28

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks zdroje studeného světla, určené pro centrální operační sály Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Dodávka automobilu s odtahovou a vyprošťovací nástavbou

Dodávka automobilu s odtahovou a vyprošťovací nástavbou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automobilu s odtahovou a vyprošťovací nástavbou

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 34

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 34

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení - operačního stolu (endoskopického), určeného pro gastroenterologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 47

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 47

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení - UZV portabilního, určeného pro oddělení emergency Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Poptávám rekvalifikační kurz asistent pedagoga

Poptávám rekvalifikační kurz asistent pedagoga

Poptávám rekvalifikační kurz asistent pedagoga. Karlovarský kraj.

Poptávám opravu žehličky na prádlo

Poptávám opravu žehličky na prádlo

Poptáávm opravu žehličky LAURA STAR+.

D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě

D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě

Jedná se o souvislou opravu povrchu v délce 1640 m a v rozsahu 15.993,20 m2 dle PD. Celková šířka úpravy 10,5 m.V daném úseku vykazuje vozovka značné množství poruch dle TP 82: vysprávky, vyjeté koleje, podélné rozvětvené trhliny, podélné trhliny a příčné trhliny, mozaikové trhliny. Odstraněním poruch dojde k prodloužení životnosti a zvýšení ...

D6 od estakády - k MÚK Chlumeček

D6 od estakády - k MÚK Chlumeček

Jedná se o souvislou opravu povrchu dálnice v délce 1460 m a rozsahu 17.164,9 m2 dle PD. Jízdní pruhy mají šířku 3,75 m a zpevněná krajnice (odstavný pruh) je též opravována. Celková šířka úpravy je 10,5 m. V místech větších poruch je počítáno s lokálním provedením hloubkových oprav. V opravovaném úseku se nachází poruchy dle TP 82: kaverny, ...

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku dobrovolných hasičů

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku dobrovolných hasičů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční cisternové automobilové stříkačky (CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ a provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy „S“, spolu se všemi právy ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 15

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 15

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Fototerapie (kabinového zářiče UV), určeného pro kožní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 31

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 31

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks centrálního monitorovacího systému a 6 ks monitorů vitálních funkcí, určených pro urologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, 8 ks monitorů standardních, určených pro lůžková oddělení, Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v ...

Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní, Chodov

Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní, Chodov

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Lesopark ul. Lesní, Chodov zpracovatel Ing. Vít Doležal, leden 2013, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je obnova lesoparku spočívající především v obnově stávajících živičných komunikací a budování nových komunikací, revitalizace rybníka (odstranění ...

KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Radvanov, Verušice a Protivec s částmi katastrálních území Žlutice, Mostec, Semtěš a Záhořice, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí katastrální ...

Energie 2017

Energie 2017

Fyzická dodávka silové elektřiny pro období roku 2017 v předpokládaném množství 12,892GWh s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb. a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb. v platném znění.

(záznamy 1/25 z 32)  strana 1 / 2