Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám kalibraci měřiče krevního tlaku

Poptávám kalibraci měřiče krevního tlaku

Poptávám kalibraci měřiče krevního tlaku -Tensoval duo control zn.HARTMANN.Děkuji

III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř

III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř

Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci a rozšíření silnic III/221 36 a III/220 4, včetně úpravy křižovatkového rozjezdu silnice III/220 4 se změnou přednosti v jízdě. Součástí stavby bude rozšíření silničního tělesa, úprava stávajících příčných sklonů, prověření a úprava odvodnění, včetně úprav propustků, výškové vyrovnání ...

III/220 6 modernizace silnice – průtah Děpoltovice

III/220 6 modernizace silnice – průtah Děpoltovice

Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající komunikace, ve výstavbě dešťové kanalizace a v rekonstrukci propustku, který převádí komunikaci III/220 6 přes tok Lužeckého potoka. Stavba je členěna na pět stavebních objektů: SO 101 Komunikace SO 102 Chodníky SO 201 Propustek přes Lužecký potok SO 301 Dešťová kanalizace SO ...

Poptávám celokamionovou přepravu z Ukrajiny

Poptávám celokamionovou přepravu z Ukrajiny

Poptávám celokamionovou přepravu z Ukrajiny do ČR. Druh zboží: byliny ve vacích bez palet Místo nakládky: Ukrajina, oblast Zhytomyr, obec 124 10 Dovzhik Místo vykládky: 350 02 Cheb, ČR Termín nakládky: od 14.12.2017 Termín vykládky: dle dohody Celková hmotnost: 15 tun Objem: 82 m3

Rekonstrukce terminálové farmy

Rekonstrukce terminálové farmy

Rekonstrukce terminálové farmy, související upgrade Technologického centra ORP, včetně rozložení technologií do dvou lokalit a upgrade dokumentových a archivačních technologií. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále podpora provozu.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Dodávky zařízení a návazných služeb pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systému zadavatele a souvisejícího rozšíření Technologického centra ORP, včetně školení uživatelů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále podpora provozu.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 17

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 17

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Terapeutického ultrazvuku, určeného pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 18

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 18

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Magnetoterapeutického přístroje, určeného pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 19

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 19

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Kombi elektroterapeutických přístrojů, určených pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 20

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 20

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Dynamického vertikalizátoru, určeného pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova

Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je novostavba dvou rodinných domů, a to v ulici Nedbalova p.p.č. 2242/1, 2242/12, 3570/1, 3570/5 a ulici Všehrdova, p.p.č. 1072/6, katastrální území Aš, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek ...

III/220 4 modernizace silnice – průtah Odeř

III/220 4 modernizace silnice – průtah Odeř

Jedná se o stavební práce spočívající v modernizaci silnice III/200 4 – průtah Odeř zahrnující stavební úpravy v intravilánu obce Odeř mezi dopravními značkami IZ4a „Obec“ a IZ4b „Konec obce“ v délce 814,816 m, jejichž součástí bude nahrazení stávajících konstrukčních vrstev novými, úprava nivelety silnice ve staničení 0,010 – 0,075 a úprava šířky ...

Poptávám tuzemskou přepravu autovleku

Poptávám tuzemskou přepravu autovleku

Poptávám tuzemskou přepravu autovleku. Adresa nakládky : Tanatech s.r.o. Budišov č.p. 398, 67503 Budišov. Vykládka: Kfely 86, 363 01 Ostrov. Rozměry vleku : rozměry vleku : 407 x 193 x 82 cm. Váha : 250 kg. Nakládka i vykládka: vysokozdvižným vozíkem.

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje

Vzdělávání v oblasti „měkkých“ dovedností a komunikačních schopností pracovníků zadavatele. (a) Část 1 – Vzdělávání pro krizové situace (b) Část 2 – Odborné vzdělávání a rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání (c) Část 3 – Rozvoj lidských zdrojů

Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“, zpracované v září 2013 společností KV Engineering spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, čistírny odpadních vod a její přípojky NN a následně ...

I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006

I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006

Jedná se o opravu mostu v tomto rozsahu: - nosná konstrukce mostu odstraněna v celém jejím rozsahu, včetně konstrukcí mostního svršku a vybavení, - na opěrách spodní stavby budou odbourány železobetonové monolitické závěrné zídky a úložné prahy až na úroveň dříku, - budou odstraněna stávající železobetonová monolitická stativa středních ...

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 8 ks nových a nepoužitých bezbariérových, nízkopodlažních, nízkoemisních CNG autobusů pro příměstský provoz. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 Technické podmínky.

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec

Předmětem plnění je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu KN

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Energie 2017

Energie 2017

Fyzická dodávka silové elektřiny pro období roku 2017 v předpokládaném množství 12,892GWh s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb. a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb. v platném znění.

Dodávku autobusů v letech 2014 až 2018

Dodávku autobusů v letech 2014 až 2018

Nákup 18 kusů nových autobusů pro městskou a příměstskou dopravu v Karlovarském kraji v letech 2014 až 20018

Dodávku autobusů v letech 2014 až 2018

Dodávku autobusů v letech 2014 až 2018

Nákup 18 kusů nových autobusů pro městskou a příměstskou dopravu v Karlovarském kraji v letech 2014 až 20018

Poskytování úvěrů

Poskytování úvěrů

Poskytování úvěrů

Poskytování uvěrů

Poskytování uvěrů

Poskytování úvěrů

(záznamy 1/25 z 28)  strana 1 / 2