Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Předmětem veřejné zakázky je vybudování cyklistického propojení města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny, kde sídlí významní zaměstnavatelé Jihlavské sídelní aglomerace. Vlastní cyklostezka, která vychází z Generelu cyklistické dopravy města Jihlavy, je vedena převážně v extravilánu města v prostoru mezi železniční tratí ...

Poptávám polici do lednice značky Liebherr

Poptávám polici do lednice značky Liebherr

Poptávám polici do dveří do lednice Liebherr 4805 -20 , seriál-nr:33.657.570.8, service no.:9992010-03. Rozměr:44×11cm šířka ×6cm výška.1 ks. S pozdravem Vetchý

Rámcová dohoda na dodávky bílé dvousložkové plastické hmoty a balotiny pro vodorovné dopravní značení

Rámcová dohoda na dodávky bílé dvousložkové plastické hmoty a balotiny pro vodorovné dopravní ...

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky.

VŠPJ - Dodávka servoelektrického testovacího stroje

VŠPJ - Dodávka servoelektrického testovacího stroje

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Servoelektrického testovacího stroje.

Efektivní elektronický úřad města Telč

Efektivní elektronický úřad města Telč

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu s názvem „Efektivní elektronický úřad města Telče“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003105, v rámci IROP, 28. výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Předmětem veřejné zakázky je též uvedení do provozu ...

VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu

VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Systému pro analýzu pohybu.

VŠPJ - Dodávka mikroskopu

VŠPJ - Dodávka mikroskopu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Mikroskopu.

Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy

Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy

Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...

Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy

Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy

Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...

Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy

Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Jihlavy

Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele vodohospodářského majetku, se kterým bude uzavřena smlouva ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozovatel zajistí poskytování vodohospodářských služeb ve smyslu § 2 odst. 3 tohoto zákona. Předmětem koncesního řízení je ...

(záznamy 1/10 z 10)  strana 1 / 1