Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Dodávka jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2018

Dodávka jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka bílé jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy s retroreflexní úpravou, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2018 včetně dopravy na jednotlivé závody SÚS JčK – České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry a ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Interiér Dílčí část 2: ICT

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače, návěsu s vlastním kontejnerovým nosičem a velkoobjemových kontejnerů (7 ks). Zakázka je rozdělená na dvě části.

Poptáváme výrobu součástí z nerezového materiálu

Poptáváme výrobu součástí z nerezového materiálu

Poptáváme výrobu součástí soustružením z nerezového materiálu 17 240 – opakovaně až 30 ks. Pro svého zákazníka nezávazně poptáváme možnost, termín a cenu kompletní (opakované) výroby součástí včetně nerezového materiálu 17 240. Prosíme o nabídky na výše uvedené série. Tyto série jsou opakované. Četnost však záleží na odběrech ...

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace a výstavba nové mechanicko – biologické aktivační čistírny odpadních vod pro 600 EO s odvodňovačem kalů v obci Dolní Pěna.

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 101 – chodník SO 102 – zastávkové zálivy SO 103 – stavební úpravy sjezdů SO 201 – opěrné zdi SO 301 – odvodnění komunikací SO 401 – veřejné osvětlení

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Beton Hronek s.r.o. na adresu Ohrazeníčko 23, 370 06 České Budějovice, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009735. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka ...

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Cílem je do stávajícího sálu s kopulí o průměru 8,6 m vybaveného projekčním planetáriem ZKP-1 instalovat plnohodnotné (360°x min 180°) digitální planetárium s minimálním rozlišením 4K (4096x4096). Předpokládá se, že digitální planetárium bude využíváno k: 1) živým prezentacím (s využitím předpřipravených bloků) o hvězdách a vesmíru (včetně deep ...

HW a SW podpora infrastruktury

HW a SW podpora infrastruktury

Předmět veřejné zakázky obsahuje činnosti jako například poskytnutí hot-line 24x7x365 pro nahlášení závady, ověření závady specialistou na dané zařízení, výjezd technika na místo závady, dodání náhradního dílu nebo výměna a zprovoznění nového HW nebo případné zajištění reklamace. Podrobný popis plnění je uveden v zadávací dokumentaci.

Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou – Lišov

Modernizace silnice II/146 Hluboká nad Vltavou – Lišov

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací.

Architektonická studie a dokumentace pro územní řízení na akci Generální obnova areálů

Architektonická studie a dokumentace pro územní řízení na akci Generální obnova areálů

a) Architektonická studie (AS) - návrh architektonického řešení v souladu s územní studií v rozsahu varianty 3b této studie - vypracování dispozičního, provozního a technického řešení stavby - odsouhlasení cílových představ týkajících se architektonického řešení objektu s klientem jako závazný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové ...

Poptáváme dodávku poštovních poukázek

Poptáváme dodávku poštovních poukázek

Poptávám cca 9000 ks - poštovní poukázka A + alonž A4 řezaná (včetně perforace). Dlouhodobá spolupráce.

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část

Předmětem veřejné sektorové zakázky je rekonstrukce parovodní sítě na horkovodní, a to napojení páteřního rozvodu horkovodu z areálu Teplárny České Budějovice do ulice Dvořákova, kde se u VS Zelenina napojí na páteřní trasu horkovodu vybudovanou v rámci akce „SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I. ...

Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice

Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací (rekonstrukce) a restaurátorských prací na kamenných prvcích a malbách na národní kulturní památce Hrad Strakonice. Kamenné prvky a malby jsou nedílnou součástí konstrukčních částí obnovovaných stavebních objektů.

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce

Dodávka 8 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů

Dodávka 8 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks kolových traktorů s namontovanou sekačkou travních porostů dle technické specifikace, která je nedílnou přílohou zadávací dokumentace.

Dodávka iontového chromatografu s příslušenstvím

Dodávka iontového chromatografu s příslušenstvím

Funkční analytická sestava dvoukanálového vysokotlakého iontového chromatografu doplněna o nezávislou přípravu ultračisté vody pro chromatografii. Zařízení bude sloužit pro stanovení koncentrací kationtů a aniontů v přírodních vodách s různou mineralizací a zvýšeným obsahem rozpuštěných organických látek. Souběžně se stanovením anorganických ...

F921 - Rekonstrukce fasád objektů ETE, část Kontrakt 1A - Rozvodna 2. HVB a Spojovací most

F921 - Rekonstrukce fasád objektů ETE, část Kontrakt 1A - Rozvodna 2. HVB a Spojovací most

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce fasád objektů ETE, část Kontrakt 1A - Rozvodna 2. HVB a Spojovací most mezi HVB I a BAPP včetně zpracování příslušné realizační a další technické dokumentace.

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře – Podzemní kontejnery

Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře – Podzemní kontejnery

Předmětem zakázky je dodávka podzemních kontejnerů včetně stavebních prací potřebných pro jejich osazení do terénu na dvou stanovištích, a to na Náměstí Mikoláše z Husi (dále jen „stanoviště Nám. Mikoláše z Husi“) a v prostoru u nádraží ČD ve Valdenské ulici (dále jen „stanoviště U nádraží“). Na stanovišti Nám. Mikoláše z Husi budou umístěny na ...

Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Trägera

Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Trägera

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba chodníků podél místních komunikací v ulici „Roberta Bosche“ a v ulici „A. Trägera“ v Českých Budějovicích. V současné době chodníky podél těchto městských komunikací (MK) nejsou. Pohyb pěších je dnes veden pouze po stávajících nezpevněných krajnicích a přilehlých zelených plochách. Výstavbou chodníků bude ...

Dodávka modelového vybavení pro laboratoř mechatroniky

Dodávka modelového vybavení pro laboratoř mechatroniky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robotických modelů pro zkvalitnění a podporu praktické výuky pro obory zaměřené na mechaniku, pneumatiku, elektrotechniku, robotiku a hydrauliku. Modely umožňují získávat znalosti postupně od jednoduchých technologických úkonů až po kombinované a automatizované procesy.

Dodávka jazykových laboratoří a 3D laboratoře vč. komponentů

Dodávka jazykových laboratoří a 3D laboratoře vč. komponentů

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení pro podporu funkcionality a interaktivity výuky do učeben: • Dodávka dvou digitálních jazykových laboratoří pro moderní a interaktivní výuku jazyků v provedení pro 16+1, 24+1 účastníků (PC žáci & učitel) pro školní objekty Senovážné nám. a Lidická v Českých Budějovicích, součástí dodávky pro ...

Konvenční stroje

Konvenční stroje

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky obráběcích strojů. Dodávané vybavení musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a nepoškozené. Předmětem plnění je dodání zboží do místa plnění včetně montáže a usazení na místo zprovoznění dodávky, dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém ...

CNC, robotizované pracoviště

CNC, robotizované pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky obráběcích strojů. Dodávané vybavení musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a nepoškozené. Předmětem plnění je dodání zboží do místa plnění včetně montáže a usazení na místo zprovoznění dodávky, dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém ...

Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA

Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA

Jedná se o změnu dokončené stavby.Objekt bude využíván jako malířský a sochařský ateliér pro děti s depozitářem grafik a soch, paspartovací a restaurátorskou dílnou a souvisejícími kancelářskými prostory a sociálním zázemím. Objekt navrhovaného ateliéru splňuje požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhl. OTP ...

(záznamy 1/25 z 56)  strana 1 / 3