Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Veřejná zakázka je členěna na 2 části, kdy dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do kterékoliv části. Část 1 – ODCHOV - Předmětem veřejné zakázky je odchov perlorodky říční in situ pro jeden rok s výstupem 72 500 ex. juvenilních perlorodek. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 5 – Projektová dokumentace a v příloze č. 1 ...

Poptávám domácí spotřebiče

Poptávám domácí spotřebiče

Poptávám nacenění těchto spotřebičů. Pro tyto spotřebiče jsou zhotovené otvory v kuchyňské lince: - Varná deska MORA VDI 645FF - Trouba MORA VT 527 MX - Digestoř MORA OT 631 x nerez - Myčka BECO DSS 28020 x. Dále nezáleží na tomto spotřebiči - možné nacenit podobné spotřebiče : - Chladnička BEKO CSA 24022 x maximální výška do 150cm - ...

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny a přilehlých prostor v apartmánu v rakouském Bad Gasteinu. Realizace by měla proběhnout v měsíci říjen 2017. Požaduji aby řemeslník byl schopen realizovat i úpravu ZTI,tzn.rozvod vody a odpady v koupelně a montáž sprchového koutu a zařizovacích předmětů. Časovou náročnost odhaduji cca 5 pracovních dní. ...

Dopravní terminál Strakonice

Dopravní terminál Strakonice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby objektů nového autobusového terminálu včetně zastřešení, parkoviště pro osobní automobily typu P+R, K+R, pěší komunikace, odpočinkových ploch, veřejného osvětlení, ozelenění vegetačních ploch, mobiliáře veřejného prostranství, odvodnění a překládky inženýrských sítí. Předmět zakázky ...

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož plnění je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obce zadavatele.

Dodávka rychlodobíjecích stanic fáze II. a III.

Dodávka rychlodobíjecích stanic fáze II. a III.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 25 ks rychlodobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto rychlodobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění rychlodobíjecí stanice, ověření její funkčnosti, provedení ...

Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory

Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory. Účelem této zakázky je zajištění realizace projektu zadavatele s názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory“, který je spolufinancován z finančních ...

Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s.

Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zdravotnické techniky a provádění pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v přílohách zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělená na dvanáct samostatných částí. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na libovolný počet částí ...

Dodávka validovaných diagnostik

Dodávka validovaných diagnostik

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky validovaných diagnostik. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem zadávacího řízení. Plnění bude probíhat na základě rámcové kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem samostatně pro ...

Progresivní dlahování končetin po úrazech

Progresivní dlahování končetin po úrazech

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky, a to „Progresivní dlahování končetin po úrazech “ 1 ks ( sada) pro pracoviště rehabilitace Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických ...

Zpracování projektové dokumentace na akci Technologický institut PřF JU

Zpracování projektové dokumentace na akci Technologický institut PřF JU

5.1. Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „Technologický institut PřF JU“ včetně zajištění inženýrských činností vedoucích k získání změny územního rozhodnutí, stavebního povolení a dále zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po dobu provádění této stavby. Předmětem změny vydaného územního ...

Digitální dermatoskop

Digitální dermatoskop

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to 1 ks Digitální dermatoskop pro pracoviště klinické onkologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických ...

Poptáváme projekční práce

Poptáváme projekční práce

Poptáváme zpracování záměru pro jednání na odboru životního prostředí, následně projekt "čistička odpadních vod".

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek

Realizací projektu bude vybudována písková jízdárna na místě stávající otevřené travnaté jízdárny – kolbiště. Dále bude řešeno zakrytí stávající konstrukce tribuny včetně dokončovacích prací (schodišťové zábradlí, obklady, úpravy vnějších povrchů, krytina, osazení sedadly) a nová výstavba věže rozhodčích.

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Podrobně viz ZD.

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově

restaurování vybraných prvků mobiliáře z kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje simulačními technologiemi pro výuku, odbornou přípravu a nácvik dovedností. Jedná se o pořízení 8 simulačních modelů dle technické specifikace: Simulátor dospělý – multifunkční – 1ks Simulátor dospělý – rodička – 1 ...

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dvoukanálový GC-MS/MS spektrometr pro měření v režimu paralelní automatické cílené a necílené metabolomické analýzy v nepřetržitém provozu, vybavený dvěma automatickými mikrodávkovači s elektronickou regulací průtoků mobilní fáze, dvoukolonovým uspořádáním, moduly pro automatické čištění mikrodávkovačů, separačních kolon a iontové optiky, ...

Poptáváme lednici

Poptáváme lednici

Poptávám zaslání nabídek lednice (do kanceláře) max. výška 120 cm, šířka 58 cm, hloubka 60 cm. Děkuji za nabídky, Keltnerová Vendula.

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

Předmětem stavby je rekonstrukce opěrné zdi a silnice II/143 v průtahu městyse Křemže. Dále stavba řeší výstavbu chodníku podél této silnice, výstavbu dešťové a splaškové kanalizace, výstavbu vodovodu, výstavby ocelového schodiště a zřízení nového veřejného osvětlení. Začátek úpravy silnice II/143 je umístěn cca. 27 m za mostním dilatačním ...

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hlavatce, Vyhnanice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací III. třídy na území Jihočeského kraje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část zahrnuje opravu vybraných úseků komunikací III. třídy, které budou realizovány v některých okresech Jihočeského kraje, a je složen z celkem 9 dílčích ...

Poptávám podzemní nádrž na dešťovou vodu

Poptávám podzemní nádrž na dešťovou vodu

Poptávám podzemní nádrž na dešťovou vodu 5 - 6 m3 s přepadem do kanalizace a vystrojením jímky pro zalévání zahrady.

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 2 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 6 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu ...

(záznamy 1/25 z 48)  strana 1 / 2