Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Nákup speciálních přenosných a vozidlových radiostanic

Nákup speciálních přenosných a vozidlových radiostanic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25 a dodávka 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25, včetně jejich montáže do vozidel CS ČR.

Rámcová dohoda na nákup airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

Rámcová dohoda na nákup airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

nákup 500 ks airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT II.

Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT II.

Předmětem veřejné zakázky je realizace skupinové a individuální výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy (případně dvou pojistných smluv) pro veškerá vozidla provozovaná zadavatelem na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů , na doplňková pojištění v rámci ...

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Předmětem plnění je poskytování služeb řídícím orgánům v oblasti kontrol projektů podporovaných z ESI fondů dle článku 125 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (ES) 1303/2013, čl. 66 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1305/2013, čl. 7 odst. 1 a 3, čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (PRV) a čl. 97 odst. 1 nařízení EP a Rady ...

Marketingová komunikace OZP (Rámcová dohoda)

Marketingová komunikace OZP (Rámcová dohoda)

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především nákup medií pro reklamní činnost, zajištění služeb kreativy, grafiky, produkce, tisku klientských a propagačních materiálů, PR práce a analytické činnosti.

ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka z

ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka z

Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace. Zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Nanorobots - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GCMS) - opakování

Nanorobots - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GCMS) - opakování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu vybaveného hmotnostním detektorem, TCD a FID detektorem. Chromatograf slouží pro analýzu kapalných a plynných vzorků. Hmotnostní detektor umožňuje stanovit molekulovou hmotnost v rozsahu 2 – 1050 m/z. Součástí dodávky je ovládací software a databáze hmotnostních spekter

Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem LC-MS/MS

Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem LC-MS/MS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks analytického přístroje „LC-MS/MS“ – kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem na principu trojitého kvadrupólu, včetně hardware a software pro řízení systému a zpracování dat a dalšího příslušenství.

Nákup 12 ks užitkových vozidel

Nákup 12 ks užitkových vozidel

Pořízení 3 ks izotermického skříňového vozidla, 1 ks nákladního užitkového vozidla – 6 míst + nákladový prostor, 3ks skříňových vozidel – cca 10 m3, 2 ks skříňových vozidel – cca 3m3 4x4, 3 ks skříňových vozidel – cca 3m3 pro potřeby ZSMV a MV

ÚVN-VoFN Praha - dezinfektory pro endoskopii-nákup

ÚVN-VoFN Praha - dezinfektory pro endoskopii-nákup

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 dezinfektorů s technologickým vybavením pro současnou dezinfekci 12 flexibilních endoskopů (dále jen „dezinfektor“) pro oddělení gastrointestinální endoskopie nacházející se v areálu ÚVN Praha Střešovice, pavilon A7, 3. NP, a to včetně jejich instalace.

Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 48 měsíců pro VoZP ČR

Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 48 měsíců pro VoZP ČR

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky pro VoZP v podobě osobních počítačů a notebooků na celé období, na které bude uzavřena Rámcová dohoda za předpokladu, že nedojde k překročení cílové částky. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem o dodávce předpokládaného počtu osobních ...

Dodávky stravních a benefitních poukázek

Dodávky stravních a benefitních poukázek

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, zajišťující stravování zaměstnanců zadavatele a poskytnutí benefitů zaměstnancům zadavatele ve formě poukázek k úhradě zboží a služeb poskytovaných třetími osobami

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky velkokuchyňské technologie včetně příslušenství, její instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory návrhu Rámcových dohod a jejich příloh (technická specifikace) ...

FN Motol - zajištění servisu, oprav a údržby 2 ks GAMA KAMERA SIEMENS

FN Motol - zajištění servisu, oprav a údržby 2 ks GAMA KAMERA SIEMENS

Zajištění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek 2 ks GAMA KAMERY SIEMENS v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze

Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu v objektu FSv ČVUT, na adrese Thákurova 7, Praha 6 a v okolí budov na této adrese,

Nákup HW pro datové centrum

Nákup HW pro datové centrum

Předmětem plnění VZ je dodávka HW vybavení datového centra zadavatele na místo plnění včetně zajištění instalačních služeb, technické podpory, záručního servisu, služeb proaktivního servisu, dodávky zálohovacího SW a SW pro zabezpečení virtuálních serverů dle specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Výměna dožilých a nevyhovující výtahů V1-V3, zřízení nové plošiny V8 a schodišťové plošiny na vstupním schodišti do objektu v úrovni 2.NP včetně souvisejících prací.

Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení

Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci 3 pavilonů (B, C, D) objektu Horáčkova ...

Poptávám realizaci dřevěné branky k rodinnému domu

Poptávám realizaci dřevěné branky k rodinnému domu

Poptávám vyhotovení vstupní branky u rodinného domku. Materiál dřevo, dispozice na místě.

Poptávám zakoupení dluhopisů

Poptávám zakoupení dluhopisů

Poptávám zakoupení dluhopisů AGCT-2017/01 z první tranše emise, zakoupené firmami, nebo FO v ČR a SR. Zaplatím jmenovitou hodnotu + AUV a nabízím+3% navíc.

FN Motol - rekonstrukce křídla E - ICT

FN Motol - rekonstrukce křídla E - ICT

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž informačních a komunikačních technologií spojených s rekonstrukcí křídla E monobloku DFN v areálu FN Motol a zajištění dodavatelského úvěru v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Servis přístrojů výrobce Olympus

Servis přístrojů výrobce Olympus

Zajištění odborné údržby, oprav, zajištění a dodání náhradních dílů a ostatních materiálů a činností potřebných pro funkční a bezpečný provoz přístrojů výrobce Olympus uvedených v příloze ZP používaných zadavatelem na jeho pracovištích při poskytování zdravotních služeb.

Oxygenátory s výpůjčkou přístroje pro mimotělní oběh s výměníkem na ohřev a chlazení

Oxygenátory s výpůjčkou přístroje pro mimotělní oběh s výměníkem na ohřev a chlazení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky oxygenátorů kapilárního typu (hollowfiber) s pevným venosním (kardiotomickým) reservoárem a integrovaným nekovovým výměníkem tepla pro kardiochirurgické operace (dále jen zboží) pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Platforma pro necílenou metabolomiku

Platforma pro necílenou metabolomiku

Dodávka a instalace nové, dosud neužívané platformy pro necílenou metabolomiku – sestavy kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru - pro práci v režimu správné laboratorní praxe.

(záznamy 1/25 z 259)  strana 1 / 11