Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptáváme nové EUR palety IPPC

Poptáváme nové EUR palety IPPC

Poptáváme palety EUR nové IPPC, cca 1000ks/měsíčně.I s dopravou.

Poptávám rukavice VÖLKL CLASSIC

Poptávám rukavice VÖLKL CLASSIC

Poptávám rukavice VÖLKL CLASSIC.

Poptávám zelí na krouhání.

Poptávám zelí na krouhání.

Poptávám zelí na krouhání za ruzumnou cenu, pokud možno v blízkosti Bohnic v množství cca 15 - 21 kg.

Poskytování mobilních komunikačních služeb

Poskytování mobilních komunikačních služeb

Předmětem VZ je zajištění mobilních hlasových a datových komunikačních služeb.

Opto-mechanical design services 2 - II

Opto-mechanical design services 2 - II

Předmětem veřejné zakázky je poskytování opto-mechanických konstrukčních služeb pro účely výstavby systému distribuce nosníků pro mezinárodní laserové výzkumné pracoviště ELI Beamlines. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Omezení zdravotních následků  v místech nelegální výroby narkotik

Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik

Předmětem veřejné zakázky je snížení sekundární kontaminace bezpečnostního personálu, prostor i nezúčastněné veřejnosti v místech nelegální výroby či pěstování biologicky aktivních látek. Je zaměřena na identifikaci a srovnání postupů zavedených v zahraničí, na jejich ověření a transformaci v souladu s mezinárodními postupy do podmínek PČR, ...

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1, včetně dodávky souvisejících technologií v rámci projektu bezpečnosti měkkých cílů: Ochrana měkkých cílů – Maiselova/U Starého hřbitova/Široká/Břehová - dodávky a výstavby výsuvných patníků na vjezdech do dané lokality. Dopravně bezpečnostní ...

FIT-1702 Dodávka IT - servery, storage, centrální firewall

FIT-1702 Dodávka IT - servery, storage, centrální firewall

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 3a a 3b zadávací dokumentace, včetně zajištění dopravy do místa plnění a montáže. Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství pro montáž jednotlivých částí, propojení jednotlivých částí a zapojení do elektrické sítě v ČR.

Poptávám kolagen pro koně

Poptávám kolagen pro koně

Poptávám kolagen pro koně. Děkuji Ing.Perla

Zajišťování provozu a poskytování servisu, provádění revizí v centru BIOCEV

Zajišťování provozu a poskytování servisu, provádění revizí v centru BIOCEV

Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování servisu a pravidelném provádění revizí v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). V souladu s ustanovením § 35 zákona je veřejná zakázka rozdělena na čtrnáct níže ...

Správa WAN

Správa WAN

Předmětem této veřejné zakázky je servis sítě elektronických komunikací zahrnující servis pasivních i aktivních prvků sítě (vlákna, aktivní prvky), poskytování služeb elektronických komunikací, poskytování služeb výstavby a oprav sítě a dodávky TELCO materiálu po dobu pěti let od podpisu smlouvy pro společnost NET4GAS. Předmětem plnění jsou dále ...

Metodika zjištění chemické profilace drog

Metodika zjištění chemické profilace drog

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodického postupu pro zjišťování chemických profilů metamfetaminu, heroinu a kokainu (dále jen „drog“) zajištěných v rámci trestních řízení. Prostřednictvím zjištěného profilu drog bude možné provádět jejich komparaci s dalšími zajištěnými zásilkami drog v různých trestních řízeních nejen v ČR, ale i ve ...

Náložky hodnostní

Náložky hodnostní

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky náložek hodnostních.

Povýšení výkonu databázových serverů trvalou aktivací procesorů a operační paměti RAM

Povýšení výkonu databázových serverů trvalou aktivací procesorů a operační paměti RAM

Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalé odemknutí procesorů a paměti, které jsou součástí dodávky serverů IBM Power770. Součástí odemknutí je i potřebný software – operační systém AIX s nadstavbou pro cluster PowerHA a paralelní file systém GPFS. Dodavatel provede instalační a konfigurační práce spojené s aktivací zmíněných zdrojů a jejich ...

ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7

ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatné dílčí části. Dílčí část 1 – Pořízení a instalace 53 přepážkových pracovišť Předmětem této dílčí části je dodávka a instalace 53 přepážkových pracovišť v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Dílčí část 2 – Pořízení a instalace vyvolávacího (pořadníkového) systému Předmětem ...

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu

Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatického chemiluminiscenčního systému pro Trombotické centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze a průběžné dodávky spotřebního materiálu (dg. souprav) pro provoz přístroje.

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavatelům prostřednictvím vybraného dodavatele - mobilního operátora, a to v rozsahu, za podmínek a v kvalitě specifikovaných v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Termín ...

Opravy vozidel a dodávky ND pro vozy zahraničních značek

Opravy vozidel a dodávky ND pro vozy zahraničních značek

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis (dále jen "Služby") vozidel zahraničních značek (Hyundai, Fiat, Nissan, Jeep, Mazda, Honda, Mercedes) včetně dodávek ND dílů potřebných pro poskytované Služby s min. 15 % slevou z doporučených cen dovozce vozidel. Součástí předmětu plnění je rovněž případná ...

Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek zemního plynu - velkoodběr/středoodběr (dále jen "VO/SO") a dodávek zemního plynu - maloodběr (dále jen "MO") na předpokládané období od 1.1.2018 do 31.12.2020 pro orgány a organizace hlavního města Prahy dle uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání. Centralizovaná ...

Automatický analyzátor hemostázy

Automatický analyzátor hemostázy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístrojového vybavení – automatického analyzátoru hemostázy pro Centrální hematologické laboratoře Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. ...

Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí (dále jen "NN") a v napěťové hladině vysokého napětí (dále jen "VN") na předpokládané období od 1.1.2018 do 31.12.2020 pro orgány a organizace hlavního města Prahy dle uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání. ...

FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II

FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhrad kolenních kloubů pro potřeby I. ortopedické kliniky UK 1. LF a FN Motol a Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Zabezpečení výroby a distribuce časopisu Historie a vojenství včetně poskytování veškerých souvisejících služeb

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Předmět plnění veřejné zakázky je obsahem přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných (ode dne uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky) zadavatelem do celkové výše vysoutěžené ceny a do termínu ukončení veřejné zakázky, tj. do 31. 12. ...

(záznamy 1/25 z 259)  strana 1 / 11