Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám hranaté, kulaté balíky sena a slámy

Poptávám hranaté, kulaté balíky sena a slámy

Poptávám hranaté a kulaté balíky sena a slámy. Množství: 3.000 tun Lokalita: celá ČR Termín: dle dohody

Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, přívěsu pro převoz kontejnerů a kontejnerů.

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.

CPV: 72200000-7; 72222300-0; 72253200-5; 48810000-9. Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY (dále jen „Systém“) a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje, včetně ověření jeho vlastností formou dodání prototypu, jeho nasazení do ověřovacího a produktivního ...

Zajištění servisní a licenční podpory zažízení v CMS

Zajištění servisní a licenční podpory zažízení v CMS

Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní a licenční podpory zařízení (dále také „HW“) a programových prostředků (dále také „SW“) ve vlastnictví zadavatele v prostředí Centrálního místa služeb (dále také „CMS“). Specifikace předmětu plnění a podrobný seznam HW a SW jsou uvedeny v ZD

FN Motol – dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře - úrazy

FN Motol – dodávky dlah pro stabilizaci krční páteře - úrazy

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dlah a šroubů pro chirurgické řešení úrazů krční páteře pro Kliniku spondylochirurgie 1. LF Uk a FN Motol

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení

Dodání sportovního vybavení dle specifikace výzvy

FN Motol -  Goserelin

FN Motol - Goserelin

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole

FN Motol – INTERFERON BETA 1 B

FN Motol – INTERFERON BETA 1 B

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole.

FN Motol - Norepinefrin-Tartarát

FN Motol - Norepinefrin-Tartarát

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole

FN Motol -  Heparin

FN Motol - Heparin

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole

Projekční práce na obnovu energetického centra v ZTC 1

Projekční práce na obnovu energetického centra v ZTC 1

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla, které spočívá v(e): a. vyhotovení komplexní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) k obnově energetického centra v ZTC 1 (dále jen „akce“) včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost, b. provedení výkonu inženýrské činnosti pro akci za účelem vyřízení ...

Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích

Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích

Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v provedení interiérové vestavby a změně využití prostorů (kobek) v nábřežní zdi v Praze. Využití se převážně mění na veřejné toalety nebo zázemí provozů. Projekt řeší vestavbu do stávajících prostor nábřežních kobek a jejich dílčí rekonstrukci odehrávající se převážně ...

Zajištění systémové, technické podpory aplikace Pozem+

Zajištění systémové, technické podpory aplikace Pozem+

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je Zajištění systémové (licenční) a technické podpory aplikace Pozem+ na platformě Bentley Systems a rozvoje aplikací a školení formou ad hoc služeb.

Mediální nákup - tisková kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Mediální nákup - tisková kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v tisku v 1. čtvrtletí 2018 dle přiloženého Mediaplánu Print, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace

KS Praha - Centrální telefonní ústředna

KS Praha - Centrální telefonní ústředna

Jedná se o dodávku a instalaci centrální telefonní ústředny pro Krajský soud v Praze a Okresní soudy Středočeského kraje umístěné v budově Krajského soudu v Praze včetně lokálních částí umístěných u jednotlivých Okresních soudů Středočeského kraje.

Mediální nákup - online kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Mediální nákup - online kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v online médiích v 1. čtvrtletí 2018 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Kriminologická analýza hate crime

Kriminologická analýza hate crime

Výzkum se primárně zaměří na sociálně-psychologické profilování pachatelů kriminality motivované rasovou, národnostní, náboženskou nebo podobnou záští. Z výzkumu vyplyne skladba trestných činů a jejich druhovost (především násilné versus „propagační“ trestné činy); typologie pachatelů; jejich osobnostní a sociální profil. Na základě toho je možné ...

Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje

Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy školy v návaznosti na novou přístavbu základní školy prvního a druhého stupně. Přístavba je navržena s kapacitou o čtyřech kmenových učebnách pro max. 120 žáků se spojovací chodbou zajišťující propojení stávající školy, přístavby, jídelny a tělocvičny. V podrobnostech je předmět plnění ...

Dodávka lineárních fixních panelových sestav pro historickou budovu UPM v Praze

Dodávka lineárních fixních panelových sestav pro historickou budovu UPM v Praze

Předmětem zadávacího řízení je dodávka lineárních fixních panelových sestav pro krátkodobé a stálé expozice ve výstavních sálech objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Podrobné informace viz Zadávací dokumentace.

UK  SBZ – rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

UK SBZ – rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

S ohledem na celkový rozvoj Univerzity Karlovy a z toho vyplývající potřeba nových výukových ploch bude objekt koleje Arnošta z Pardubic přestavěn pro potřeby některých fakult a součástí Univerzity Karlovy. Všechny prostory v objektu koleje budou rekonstruovány, modernizovány a opraveny tak, aby vyhověly potřebám fakult, resp. součástí UK – ...

VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B

VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnější obálky budovy B, Vysoké školy chemicko-technologická v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, projektant ing. Luboš Hubal, Na Novině ...

Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ

Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby

Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému diskových polí se stanovenými technickými a provozními parametry a souvisejícího příslušenství pro informační systém zadavatele provozovaný na aplikační platformě SAP. Součástí předmětu plnění bude: • Dodávka zařízení, • Instalace zařízení, • Zajištění podpůrných služeb pro uvedení zařízení do ...

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Zadavatel je příjemcem dotace pro projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000493, „Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)“, v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „projekt"). Cílem projektu je vybudování ...

Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2

Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2

Předmětem veřejné zakázky je vybudování sítě podzemní kontejnerů v rámci městské části Praha 2. Podzemní kontejnery budou určeny pro tříděný odpad (4 kontejnery - sklo, papír, plasty, nápojový karton). Objem jednotlivých kontejnerů je 3m3, u skla je kontejner půlený (1,5 m3 na barevné sklo, 1,5 m3 na čiré sklo). Podzemní kontejnery budou ...

(záznamy 1/25 z 219)  strana 1 / 9