Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Opravy a údržba - odmrazovací zařízení TEMPEST

Opravy a údržba - odmrazovací zařízení TEMPEST

Provedení střední opravy s prodloužením životnosti techniky o 5 let u 1 ks odmrazovacího zařízení TEMPEST

Přístroje a zařízení laboratoří biologické ochrany

Přístroje a zařízení laboratoří biologické ochrany

1.1. Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení – konkrétně jde o: - izolátor III. třídy s mikrobiologickým bezpečnostním boxem, - parní sterilizátor o obsahu 300 – 400 l, - parní sterilizátor s vlastním vyvíječem páry, - parní sterilizátor – malý, - přístroj pro horkovzdušnou sterilizaci, - řídící a vyhodnocovací ...

Expertní poradenské a konzultační služby

Expertní poradenské a konzultační služby

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborných kapacit, zejména z oblasti ICT technologií a projektového řízení, a to jednak pro interní potřeby zadavatele a dále za účelem plnění závazků zadavatele vůči zákazníkovi na základě jeho potřeb a zadání. Zákazníkem se rozumí subjekt v postavení objednatele vůči zadavateli, jemuž zadavatel dodává zboží ...

17-158 Servis vozidel ústředí

17-158 Servis vozidel ústředí

Předmětem VZ je zajištění pravidelných servisních služeb, oprav a pneuservisu vozidel: 1. část: pro vozidla ústředí Správy státních hmotných rezerv na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 – Krč a 2. část VZ: zajištění servisu, oprav a pneuservisu pro vozidla Správy státních hmotných rezerv v Školicím středisku Gall, Dolní Dvůr 21, 543 42 ...

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikrochirurgické jednotky a spotřebního zdravotnického materiálu kompatibilního s touto mikrochirurgickou jednotkou na období 4 let ode dne účinnosti smlouvy, a to pro potřeby Oční kliniky a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově ředitelství ČIŽP je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Hradec Králové ...

ÚPMD Praha – Obnova ZT – parní sterilizátory

ÚPMD Praha – Obnova ZT – parní sterilizátory

Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 1.1 zadávací dokumentace

Rozvoj IT infrastruktury MO-A

Rozvoj IT infrastruktury MO-A

VZ je zadávána s cílem obměny L3 switchů CISCO řady 45xx a 65xx bez podpory PoE v Celoarmádní datové síti (dále jen „CADS“), zkvalitnění služeb LAN v CADS v objektu MO-A a Sítě hlasových služeb v objektu MO-A, v souvislosti s optimalizací přenosové rychlosti pro jednotlivé komunikační a informační systémy s možnosti nasazení plné IP telefonie.

Poptávám přepravu palety z Německa

Poptávám přepravu palety z Německa

Poptávám přepravu 1 palety z Německa do ČR Místo nakládky: 274 72 Cuxhaven, Německo Datum nakládky: od 21.8.2017 Místo vykládky: 280 02 Kolín, ČR Termín vykládky: do 4 pracovních dní od nakládky Počet palet: 1 ks Celková hmotnost: 1.100 kg Rozměry palety: 120 x 100 x 140 (s přesahem 140 x 120 x 140)

Poptávám pozemek

Poptávám pozemek

Poptávám pozemek v okolí Kunratic, Nupak, Dubče, Hostivaře nebo Újezda. Jedná se o pozemek za účelem uchování rostlin, keřů, zahradnického nářadí a strojů. Nabízím proti službu formou údržby pozemku nebo možnost platebního vyrovnání.

Zajištění statistického SW SAS

Zajištění statistického SW SAS

Zajištění obnov a podpory ke stávajícím licencím SAS a poskytnutí nových licencí vč. obnov a jejich podpory pro roky 2018-2021.

Anenský trojúhelník, Praha 1

Anenský trojúhelník, Praha 1

Předmětem plnění je rekonstrukce stávající konstrukce vozovky a chodníků. Budou provedeny komunikační úpravy (nová konstrukce vozovky, osazení obrub – změna rozhraní chodníků a vozovek, sanace podloží), opravy uličních vpustí a jejich přípojek a nové vodorovné dopravní značení. Povrch vozovky bude z kamenné dlažby, chodníky z pražské mozaiky. V ...

Machovcova, Praha 4

Machovcova, Praha 4

Předmětem plnění je stavební úprava komunikace v ul. Machovcova v Praze 4. Bude odstraněna a dále nově provedena stávající konstrukce vozovky a chodníku. Vozovka bude z asfaltu ACO 11 + ACL 16, tl. 40 + 70 mm, v místech zpomalovacích prahů ze žulové dlažby, tl. 120 mm, dále chodníkové přejezdy + stání z betonové dlažby tl. 80 mm, chodníky z ...

NPU II Dodávka chemikálií a laboratorního skla pro řešení projektu

NPU II Dodávka chemikálií a laboratorního skla pro řešení projektu

Dodávka chemických látek a laboratorního skla pro řešení projektu NPU II.

K Barrandovu SÚ, č. akce 13458, Praha 5

K Barrandovu SÚ, č. akce 13458, Praha 5

Souvislá údržba komunikace K Barrandovu v úseku K Holyni – Pražský okruh, spočívající ve fréze tl. 120 mm s následnou pokládkou asf. vrstev ACL 22S tl. 90 mm a obrusné vrstvy v hluk snižující úpravě tl. 30 mm. Bude provedena oprava trhlin, vyrovnání obrub a obnoveno dopravní značení.

Dodávka laboratorního materiálu pro řešení projektu NPU II

Dodávka laboratorního materiálu pro řešení projektu NPU II

Dodávka laboratorního skla, plastu a materiálu pro řešení projektu NPU II.

Rentgen s přímou digitalizací

Rentgen s přímou digitalizací

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 1 kusu nového, nerepasovaného a nepoužitého RTG digitálního skiagrafického systému rentgenu s přímou digitalizací, zaškolení obsluhy, na základě stavební připravenosti Zadavatele, demontáže a ekologické likvidace původního zařízení (s doložením likvidačního protokolu).

Dodávka multimodálního mikroskopu pro fluorescenční a kvantitativní fázové zobrazování

Dodávka multimodálního mikroskopu pro fluorescenční a kvantitativní fázové zobrazování

Dodávka a instalace nového, dosud neužívaného multimodálního mikroskopu v invertovaném uspořádání, který musí být plně vybaven pro zobrazování živých objektů a musí umožňovat interferometrické kvantitativní fázové měření kombinované se snímáním široké škály fluorescenčních proteinů.

Rozšíření konfokálních mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X

Rozšíření konfokálních mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace rozšíření mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X, které má zadavatel ve svém vlastnictví.

Poptávám KVH hranoly

Poptávám KVH hranoly

Poptávám KVH hranoly 80/240/5500 cca 65 ks, OSB P+D 2500/625/18a22a25. Celkem cca 400 m2.

Poptávám knihy

Poptávám knihy

Poptávám knihy: Tajemné stopy minulosti mezi Brdy a Berounkou Dvořák, Otomar Dolní Berounka od: Otomar Dvořák, Marie Holečková

Čistící a dezinfekční automaty

Čistící a dezinfekční automaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – čistících, dezinfekčních přístrojů pro provoz Centrální sterilizace I. chirurgické kliniky a pro pracoviště Endoskopie IV. interní kliniky, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o ...

Mgr16 - Cell counter

Mgr16 - Cell counter

přístroj pro počítání koncentrací buněk a identifikaci poměru živých a mrtvých organismů

Dodávky serverů pro resort Ministerstva spravedlnosti

Dodávky serverů pro resort Ministerstva spravedlnosti

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky: • základních serverů a • procesorů, paměťových modulů, pevných disků, fibre chanel karet, síťových karet a řadičů pevných disků k dodaným základním serverům (dále jenom „komponenty serverů“) pro centrálního Zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to v rozsahu ...

Rozšíření virtuálního prostředí na GFŘ 2017

Rozšíření virtuálního prostředí na GFŘ 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverových technologií pro rozšíření virtuálního prostředí na Generálním finančním ředitelství.

(záznamy 1/25 z 252)  strana 1 / 11