Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám realizaci bazénu

Poptávám realizaci bazénu

Poptávám realizaci bazénu na zahradu. Chtěla bych standartní velikost. Nejsem zatím rozhodnutá jak velký.

Lůžka resuscitační a standardní vybavená kompletní

Lůžka resuscitační a standardní vybavená kompletní

Předmětem veřejné zakázky je modernizace a obnova přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v perinatologickém centru, jehož je Fakultní nemocnice Hradec Králové nositelem. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce“.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Revitalizace učeben AV technikou na FIM UHK

Revitalizace učeben AV technikou na FIM UHK

Za účelem revitalizace učeben Fakulty informatiky a managementu UHK Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku (dále též i jen „VZ“), jejímž předmětem jsou dodávky AV techniky a doprovodné související služby tak, aby byly nově vybavené auly či učebny plně funkční. Ve vybraných stávajících učebnách (označených následně v textu ZD - konkrétně ...

Léčivé přípravky ATC

Léčivé přípravky ATC

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L01XX* po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro ...

Poptávám dodavatele dárkového zboží pro komisní prodej

Poptávám dodavatele dárkového zboží pro komisní prodej

Poptávám dodavatele dárkového zboží pro komisní prodej. Hledám velkoobchodního dodavatele se zaměřením na dárkového zboží ke spolupráci formou komisního prodeje. Sortiment: keramika, sklo, svíčky, aromalampy, obrázky, nástěnné hodiny, plyšové hračky, dárkové tašky, dřevěné a proutěné výrobky, dekorační předměty apod. Nebo hledám i jiný druh ...

Městský úřad Hronov

Městský úřad Hronov

Předmětem zakázky je přestavba stávajícího objektu přístavby Čapkova sálu pro potřeby a přesídlení MěÚ Hronov. Zájmový objekt se nachází na parcele st.p. č. 5/1 v k.ú. Hronov. Návrhem je provést částečné vybourání nenosných stěn a vytvoření nových dělících příček pro vytvoření skladovacích a administrativních prostor. Dále je navrženo vybourání ...

Digitální skiagrafické pracoviště pro odd. RDG Jičín

Digitální skiagrafické pracoviště pro odd. RDG Jičín

Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje – 1ks digitálního rtg skiagrafického systému do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

III/27932 Markvartice - Rakov - Střevač

III/27932 Markvartice - Rakov - Střevač

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/27932, sestávající z dvou samostatných částí (= sekcí). Ve směru staničení začíná 1. část (sekce) v obci Rakov (ZÚ1 km 7,735) a končí na křižovatce s III/28012 před obcí Střevač (KÚ1 km 12,181), 2. část (sekce) začíná v obci Markvartice (ZÚ2 km 5,973) a končí v obci Rakov (KÚ2 km 7,726). Délky ...

Dodávky obvazového materiálu

Dodávky obvazového materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek obvazového materiálu pro pověřující zadavatele. Veřejná zakázka bude plněna na základě rámcových dohod uzavíraných vždy s jedním účastníkem (vybraným dodavatelem) pro každou z 33 částí veřejné zakázky.

Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova

Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova

Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky a chemie, včetně kabinetů a učeben PC a dále ve vybudování bezbariérového wc.

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace výstavby měnírny na konečné zastávce MHD Slezské Předměstí – Cihelna v Hradci Králové.Předmět veřejné zakázky je podrobně upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

Vybudování trolejbusové trati v Hradci Králové

Vybudování trolejbusové trati v Hradci Králové

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace vybudování trolejbusové tratě v Hradci Králové: Brněnská - Pod Strání. Předmět veřejné zakázky je podrobně upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

Poptávám dodávku kovového plotu

Poptávám dodávku kovového plotu

Poptávám cenovou nabídku na kovový plot s betonovými sloupky. Šíře dílců je asi 180 cm, počet 10 ks. Posuvná brána o šířce asi 470 cm a bránka o šířce 150 cm.

Výpůjčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky

Výpůjčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky

Cílem zadávacího řízení je uzavření těchto dvou smluv mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem: a) Rámcové dohody - Rámcové kupní smlouvy na dodávky diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění vyšetření moče chemicky a morfologicky a provozu nabízených analytických systémů dle § 131 odst. 1 ZZVZ. Rámcová dohoda ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zkracovací pily, 1 ks širokopásové brusky a 1 ks pásové pily a poskytnutí souvisejících služeb.

Dodávka IT techniky pro FaF UK v rámci projektu - Nábyteček

Dodávka IT techniky pro FaF UK v rámci projektu - Nábyteček

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, konkrétně 55 PC AllinOne do učeben, 3PC včetně monitorů k laboratorním přístrojům a výpočetní cluster (2 servery, 2 přepínače, 1 diskové pole). Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

FN Hradec Králové - Obnova angiografického přístroje

FN Hradec Králové - Obnova angiografického přístroje

Předmětem veřejné zakázky je obnovu morálně a fyzicky zastaralého angiografického přístroje Siemens Axiom (r.v. 2006), který je součástí přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN HK vč. zajištění pozáručního full servisu na dobu neurčitou, případných stavebních úprav a zpětného odběru stávajícího ZP.

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám drátkobetonovou podlahu do haly bývalé cihelny, cca 500 m2. Je to v obci Dobřenice.

LF HK – Core Facilities – PCR a cykléry

LF HK – Core Facilities – PCR a cykléry

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky přístrojů pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR).

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

Realizace akce „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“ spočívající v odstranění nánosů z vodního díla Hoděčín v objemu cca 19,3 tis. m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na přilehlé pozemky ZPF a realizace akce "MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla" spočívající v demolici stávajícího ...

(záznamy 1/25 z 49)  strana 1 / 2