Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce počítačové sítě ve stávajícím objektu školy Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Komenského 234, Hradec Králové. Předmětem rekonstrukce počítačové sítě dle dále uvedené projektové dokumentace jsou: - Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky - Napájení serveroven - ...

Pořízení ultrazvukových přístrojů

Pořízení ultrazvukových přístrojů

Předmětem veřejné zakázky „Pořízení ultrazvukových přístrojů“, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí dle níže uvedeného přehledu je dodávka a instalace nových, dosud nepoužitých ultrazvukových přístrojů do Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Léčivé přípravky s obsahem somatropinu II.

Léčivé přípravky s obsahem somatropinu II.

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem somatropinu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Řezací stroj s pevnolátkovým laserem a hydraulický ohraňovací lis

Řezací stroj s pevnolátkovým laserem a hydraulický ohraňovací lis

Předmětem realizace této zakázky je dodávka dvou technologií: řezacího stroje s pevnolátkovým laserem a hydraulického ohraňovacího lisu. Každá samostatná technologie představuje individuální dílčí plnění (samostatnou část zakázky), které uchazeč může nabídnout. Uchazeč může podat nabídku na obě samostatné části, ale i jen na jednu z částí této ...

Léčivé přípravky s obsahem cetuximabu

Léčivé přípravky s obsahem cetuximabu

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem cetuximabu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Poptáváme zahraniční kamionovou dopravu

Poptáváme zahraniční kamionovou dopravu

Poptáváme dopravu z Ukrajiny, Černigovskaja obl, Morovsk, ul. Lesnaja - Jičín, ČR. Dřevěné pelety, pytle 15 kg na paletách, 22 t /2 kamiony měsíčně.

Poptáváme přepravu zeminy

Poptáváme přepravu zeminy

Poptávám přepravu 1000 t materiálu (odtěžená zemina) ze Žacléře do Lodína. Vše v termínu do 15.9.2017. V příštím roce budeme pokračovat cca 4000 t.Kvůli stavu naší skládky, prosím o nabídku osmikolky (25tnáklad) nebo jiné techniky, schopné vyjet i za deště na skládku. Prosím o zaslání cenové ...

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu č.p. 141 na poz. p.č.st. 267/1 v k.ú. Dětenice a výstavba nového obecního úřadu.

Poptávám pryžovou podložku pro ruční orážení

Poptávám pryžovou podložku pro ruční orážení

Dobrý den, poptávám pryžovou podložku pro ruční orážení.

Poptávám ekologickou likvidaci vozidel

Poptávám ekologickou likvidaci vozidel

Poptávám ekologickou likvidaci dvou vozidel.1 Seat Toledo, 98 výroba, stk 09-17, pojizdné. 2 Opel Corsa, 96 výroba, stk 08-17, pojizdné.

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace demolice stávajícího objektu, zpracování architektonické studie, projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit jako ...

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby spočívající v poskytnutí mobilních hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. (CPV: 64200000-8, 64210000-1, 64212000-5).

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme nátěr venkovních okenních parapetů, říms a plechových stříšek na budově Univerzity Karlovy v Dobrušce.Jednalo by se nátěr malých ploch bez lešení včetně úklidu. Navrhovaný postup prací : oškrabání a obroušení stávajících nátěrů, primer a dvojnásobný syntetický nátěr (základní a vrchní nátěr v jedné barvě). Celková plocha k nátěru je 150 ...

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavby Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod dle projektové dokumentace P-AQUA s.r.o. Technicke? podmi?nky na pr?edme?t ver?ejne? zaka?zky jsou uvedeny v ra?mci obchodni?ch podmi?nek a projektove? dokumentace. S ohledem na zdroj financova?ni? ver?ejne? zaka?zky musi? by?t ...

Poptávám vnitrostátání přepravu balíků sena a slámy

Poptávám vnitrostátání přepravu balíků sena a slámy

Poptávám dopravce na celoroční přepravy balíků sena a slámy. Balíky: kulaté a hranaté Druh vozidla: plata nebo plachta Relace: České Budějovice - Jičín, 1.000 tun Tábor - Jičín, 1.000 tun Nepomuk - Jičín 4.000 tun Svitavy - Jičín 1.000 tun Další relace: cca 3.000 tun Celkový počet přeprav: cca 800 ročně, 15 týdně Termín zahájení: od ...

DNS - dodávka laboratorního materiálu pro FaF UK

DNS - dodávka laboratorního materiálu pro FaF UK

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky spotřebního laboratorního materiálu pro potřeby Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Léčivé přípravky s obsahem antibiotik II

Léčivé přípravky s obsahem antibiotik II

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

DNS - dodávka chemikálií pro FaF UK

DNS - dodávka chemikálií pro FaF UK

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky chemikálií pro potřeby Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

DNS - dodávka laboratorních přístrojů pro FaF UK

DNS - dodávka laboratorních přístrojů pro FaF UK

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky neinvestičních laboratorních přístrojů pro potřeby Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

III/30122 Maršov

III/30122 Maršov

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/30122. Zájmová oblast se nachází nejprve v intravilánu obce Žďár nad Metují, ale to velmi krátce cca 5 m, poté pokračuje extravilánem mezi Žďárem nad Metují a Maršovem do km 0,883, dále do konce úseku pokračuje intravilánem obce Maršov. Začátek úseku je v km 0,509 a konec úseku v km 1,749. ...

Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou

Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.

Poptávám automobil značky Suzuki

Poptávám automobil značky Suzuki

Poptávám vůz Suzuki Vitara 4x4 ,1.6, premium.

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby na první etapu stavby Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa, ve znění pozdějších změn a podle projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu: Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a ...

Úklidové služby pro budovy LF HK

Úklidové služby pro budovy LF HK

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb ve čtyřech budovách užívaných zadavatelem. Veřejná zakázka se skládá ze 4 částí: Část 1 – Úklidové služby pro budovu teoretických ústavů a RILu LF HK, Šimkova Část 2 – Úklidové služby pro budovu Na Hradě Část 3 – Úklidové služby pro budovu Výukového centra LF HK Část 4 – Úklidové služby ...

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Předmětem veřejné zakázky je a)zajišťování komplexního servisu prádla pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s.. Komplexním servisem se rozumí pronájem prádla dodavatele, jeho praní, chemické čištění, žehlení, opravy, případně výměna za nové, dovoz prádla čistého a odvoz použitého, rozvoz prádla na jednotlivá pracoviště objednatele a poskytnutí ...

(záznamy 1/25 z 55)  strana 1 / 3