Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení fasády předmětného, zateplení střech a výměna výplní otvorů administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno. Předmětem plnění je také zajištění prostředků povinné publicity.

Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů

Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chromatografu pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů. Tento chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů musí mít funkce a musí splňovat požadavky zadavatele stanovené v technické specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov - síťová infrastruktura

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov - síťová infrastruktura

Předmětem veřejné zakázky je zajištění konektivity objektu - dodávka aktivních prvků a pasivních prvků sítě včetně strukturované kabeláže a poskytnutí souvisejících služeb dle technické specifikace předmětu plnění.

Opioidní anestetika a analgetika

Opioidní anestetika a analgetika

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ze skupiny opioidních anestetik a analgetik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita

Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Automatický izolátor nukleových kyselin

Automatický izolátor nukleových kyselin

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů automatických izolátorů nukleových kyselin, včetně pozáručního servisu na dobu neurčitou a dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou pro ÚKBD Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a zajištění konektivity (aktivních a pasivních prvků síťové infrastruktury) a poskytnutí souvisejících služeb.

Nákup 3D tiskáren a IT techniky

Nákup 3D tiskáren a IT techniky

Předmětem této zakázky je dodávka 3D tiskáren a IT techniky do 16-ti školských zařízení na celém území České republiky. Zadavatel se rozhodl rozdělit předmět zakázky do dvou částí: 1. část: Nákup 3D tiskáren, 2. část: Nákup IT techniky.

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v úpravě stávající nevyhovující podlahy, opravě a vyrovnání omítek a úpravě umístění rozvodů silnoproudých a slaboproudých instalací.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity.

Poptávam náhradní díly k pohonu garážových vrat

Poptávam náhradní díly k pohonu garážových vrat

Poptávám náhradní díly k pohonu garážových vrat Superlift, jedná se o díly do převodovky.

Pomůcky pro badatelsky orientovanou výuku

Pomůcky pro badatelsky orientovanou výuku

Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro zajištění realizace výše uvedeného projektu za podmínek stanovených zadávací dokumentací a kupní smlouvou. Podrobné vymezení předmětu plnění viz Zadávací dokumentace

Léčivé přípravky s obsahem cyklofosfamidu, chlorambucilu, melfalanu a ifosfamidu

Léčivé přípravky s obsahem cyklofosfamidu, chlorambucilu, melfalanu a ifosfamidu

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem cyklofosfamidu, chlorambucilu, melfalanu a ifosfamidu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa pro Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa pro Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa (diagnostické radiofarmakum 2-[18F]fluor-2-deoxy-Dglukosa) pro humánní vyšetření metodou PET/CT, ve formě injekčního roztoku (pro i.v. podání) s objemovou aktivitou minimálně 1000 MBq/ml, v jedné lahvičce o objemu 10 ml, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

FN Hradec Králové - skiagrafické RTG přístroje včetně zajištění jejich servisu

FN Hradec Králové - skiagrafické RTG přístroje včetně zajištění jejich servisu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů a souvisejícího příslušenství vč. zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou. Součástí plnění je dále demontáž a zpětný odběr některých nahrazovaných ZP a případné stavební úpravy pro dodávané ZP.

Poptávám balíky sena a slámy na výrobu pelet

Poptávám balíky sena a slámy na výrobu pelet

Poptávám: balíky sena a slámy na výrobu pelet Množství: 5.000 tun, minimálně ucelené auto Termín: dle dohody Lokalita: celá ČR Spolupráce: dlouhodobá

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby dle projektových dokumentací s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“ a „Příprava území pro uložení ...

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit jako podklad zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce v ...

Poptávám hadicový kompenzátor výfukového systému

Poptávám hadicový kompenzátor výfukového systému

Poptávám hadicový kompenzátor výfukového systému o rozměrech pr.100 mm délka 400 mm s návarovými konci.

Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany

Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných učeben ZŠ a MŠ Libčany spočívající v dodávkách technického vybavení a zařízení za účelem modernizace odborných učeben pro výuku

Poptávám náhradní díl na automobil značky Citroën

Poptávám náhradní díl na automobil značky Citroën

Poptávám náhradní díl na automobil značky Citroën Xsara Picasso r.v.2005,1.8, 16V, 85 kW. benzin, levá poloosa 47 drážek ABS, benzin, ruční řazení.

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám plynovou přípojku k domu ve Vrbici u Jičína.

Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace

Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace

Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialýzu a on-line hemodiafiltraci a výpůjčka 40 ks hemodialyzačních přístrojů na období 4 let od uzavření smlouvy o veřejné zakázce včetně provádění bezplatného servisu.

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – stavební práce“.

(záznamy 1/25 z 45)  strana 1 / 2