Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Specifické agendové systémy - Evidence dotací

Specifické agendové systémy - Evidence dotací

Předmět veřejné zakázky se skládá z: - Vypracování projektu nasazení. - Dodávka a implementace Evidence dotací kompletního softwarového řešení potřebného k provozování všech požadovaných součástí této zakázky v potřebném počtu softwarových licencí, včetně integrace s vybranými informačními systémy. - Školení zaměstnanců zadavatele pro ...

Specifické agendové systémy - Evidence majetku

Specifické agendové systémy - Evidence majetku

Předmět veřejné zakázky se skládá z: - Vypracování projektu nasazení. - Dodávka, instalace, konfigurace hardware komponent, vč. implementace do stávající infrastruktury, dodání veškerých podkladů nutných k převzetí a užívání dodaného tech. zařízení. - Dodávka a impl. Evidence majetku kompletního sw. řešení potřebného k provozování všech ...

Specifické agendové systémy - Síť Wi-Fi

Specifické agendové systémy - Síť Wi-Fi

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy- síť Wi-Fi“ je kompletní pokrytí prostor Zadavatele WiFi technologií a zajistit dostatečný diskový prostor pro ukládání dat souvisejících s tímto projektem, které se skládá z dodávek následujícího zařízení a softwarového vybavení. Podrobná specifikace předmětu plnění ...

Veřejná zakázka na uzavření rámcové dohody na dodávky léků pro SLL JL

Veřejná zakázka na uzavření rámcové dohody na dodávky léků pro SLL JL

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní dohody na průběžné dodávky léků, které jsou určeny pro poskytování nemocniční péče pro léčbu dospělých a léčbu dětí. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena rámcová dohoda na období 48 měsíců, bez obnovení soutěže. Detailně je předmět popsán v ...

Specifické agendové systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Podprobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávcí dokumentaci.

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 2 ks nových a nepoužitých bezbariérových, bezemisních městských elektrobusů. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

Hledáme svářeče

Hledáme svářeče

Firma zabývající se výrobou velkoobjemových kontejnerů hledá do svého týmu nové kolegy na pozici Svářeč. Požadujeme: znalost a praxe svařování CO2. Nabízíme: Odpovídající finanční ohodnocení, příspěvěk na stravování. Nástup možný ihned.

Poptávám ojetý vůz značky Volkswagen Multivan

Poptávám ojetý vůz značky Volkswagen Multivan

Poptávám ojetý vůz Wolksvagen T5 Multivan,Transportér.

Poptávám náhradní díly na vůz značky Citroën

Poptávám náhradní díly na vůz značky Citroën

Poptávám na vůz Citroën Xsara 1.4, 55kw, r.v. 2002 středový dil výfuku a zadní tlumič + příslušenství gumy, spony.

Lůžka resuscitační vč. příslušenství

Lůžka resuscitační vč. příslušenství

Předmětem této zakázky je dodávka 4 kusů nových resuscitačních lůžek vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Lůžka polohovací vč. příslušenství

Lůžka polohovací vč. příslušenství

Předmětem této zakázky je dodávka 115 kusů nových polohovacích lůžek včetně příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Sterilní svářečka hadiček

Sterilní svářečka hadiček

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kus sterilní svářečky hadiček, včetně pozáručního servisu, zpětného odběru původního přístroje a dodávky spotřebního materiálu pro Transfuzní oddělení FN Hradec Králové.

Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021

Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Butoves na roky 2018 - 2021 v rozsahu blíže specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP

Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP

Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele.

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme cenovou nabídku na taneční povrch baletizol. Pro národní soutěže sháníme baletizol - taneční, rozměry 12 x 12 m.  Jedná se soutěže - mažoretek (kozačky) či akrobatické třásně (gymnastické cvičky). Prosím o zaslání cenové nabídky (12 x 12 m) o síle (tloušťce min 2,0 mm).

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala).

Léčivé přípravky s obsahem nintedanibu, afatinibu, gefitinibu

Léčivé přípravky s obsahem nintedanibu, afatinibu, gefitinibu

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem nintedanibu, afatinibu, gefitinibu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové“.

Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice – 1. etapa (severní část)

Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice – 1. etapa (severní část)

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce severní části ulice Nádražní, která se nachází v západní části města Smiřice, poblíž železniční stanice Smiřice. Konkrétně se jedná o rekonstrukci vozovky, chodníku, sjezdů, vybudovaní parkovacích stáni, rekonstrukce veřejného osvětlení a sadové úpravy.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku III

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku (otočná židle, kancelářský stůl pracovní, úložná skříň) a poskytnutí souvisejících služeb.

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody II.

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody II.

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívající v dodávce velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody, tj. cisternové automobilové stříkačky, (dále jen „CAS“) a dále zajištění a poskytování záruky za jakost (po dobu běhu záruční lhůty). Bližší technická specifikace ...

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správy Krkonošského národního parku plnění zakázky na části, celkem 13 částí. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla atd.) je uvedena v části B) Zvláštní část, technická ...

Poptávám síťový modul na televizi LG

Poptávám síťový modul na televizi LG

Poptávám síťový modul na televizi LG 47LB650V výrobní číslo 410WRYUN0362,číslo síťového modulu 55LB650V,EBT62987206.

III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

Účelem stavby je vybudování vjezdových bran na silnici III/3049 a tím zabránit přenosu vysokých rychlostí z extravilánu do intravilánu. Vjezdové brány budou umístěny na vjezdech do obcí. Vjezdová brána č. 1 bude umístěna na vjezdu do obce Žernov ve směru od Červené Hory. Vjezdová brána č. 2 bude umístěna na vjezdu do obce Červená Hora ve směru od ...

(záznamy 1/25 z 49)  strana 1 / 2