Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Předmětem veřejné zakázky je třípodlažní přístavba školy jižním směrem ke stávající mateřské škole a jídelně na pozemcích 328/24, 328/14 k.ú. Okrouhlice. Parkovací stání osobních vozidel v počtu 29 včetně 2 ZTP a úpravu místní komunikace. Součástí přístavby školy jsou nové přípojky vody, elektroinstalace, plynu, splašková kanalizace do nové žumpy ...

I/19 Přibyslav - Ronov nad Sázavou

I/19 Přibyslav - Ronov nad Sázavou

Předmětem zakázky je oprava silnice I/19 kategorie S 9,5 v celkové délce 4,023 km v kraji Vysočina v k.ú. Přibyslav a Ronov nad Sázavou. Navrženou opravou silnice I/19 dojde ke zlepšení jejího technického stavu, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově k prodloužení životnosti vozovky. Oprava silnice I/19 začíná na začátku města Přibyslav ve ...

Kanalizace a ČOV Herálec

Kanalizace a ČOV Herálec

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Herálec v Kraji Vysočina.

II/150 Pavlíkov - Leštinka

II/150 Pavlíkov - Leštinka

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a přeložka silnice II/150 v extravilánu, která nahradí nevyhovující úzkou silnici II/150 v lesním úseku kolem přírodní rezervace Stvořidla.

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

(záznamy 1/5 z 5)  strana 1 / 1