Linka na potlač fólie a papiera

Linka na potlač fólie a papiera

Flexografická linka na potlač fólie a papiera - 1 súprava

Štěnovický Borek - rozšíření ČOV

Štěnovický Borek - rozšíření ČOV

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV spočívající ve změně původní technologie typu D-N na modernější a efektivnější technologii se systémem R-D-N s účelným využitím všech stávajících technologických nádrží v ČOV.

Linka na výrobu a regeneráciu Alphaset foriem

Linka na výrobu a regeneráciu Alphaset foriem

Predmetom zákazky je dodávka linky na výrobu a regeneráciu Alphaset foriem. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Kalivoda DC s.r.o. – Lom Těchlovice na adresu 40502 Těchlovice, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006883. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka pásového ...

Dodávka a montáž 1 ks pětiosé CNC nástrojové brusky včetně šestiosého průmyslového robota

Dodávka a montáž 1 ks pětiosé CNC nástrojové brusky včetně šestiosého průmyslového robota

Dodávka a montáž pětiosé CNC nástrojové brusky včetně šestiosého průmyslového robota.

Komunitné centrum v obci Ražňany

Komunitné centrum v obci Ražňany

Projekt vytvorenie komunitného centra v obci Ražňany rieši stavebné úpravy a zmenu stavby bývalého kaštieľa v centrálnej časti obce, v ktorej momentálne obec poskytuje služby obecnej komunity pre rozvoj voľnočasových aktivít. Tri vstupy do objektu sú zo západnej strany. Jedná sa o existujúcu stavbu bývalého kaštieľa postavenú v 17.storočí ako ...

Snížení energetické náročnosti: stavební úpravy bytových objektů Slaný, Navrátilova 1375 a 1376

Snížení energetické náročnosti: stavební úpravy bytových objektů Slaný, Navrátilova 1375 a 1376

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletním zateplení a revitalizaci dvou bytových domů z 50. let minulého století, u kterých doposud došlo pouze k dílčím investicím do úspory energií (výměna plastových oken a vchodových dveří). Realizace projektu umožní komplexní zateplení objektu, včetně rovnoměrného zateplení ...

Nákup inovatívnej technológie na opracovanie kovov pre spoločnosť FASKAL s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie na opracovanie kovov pre spoločnosť FASKAL s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie na opracovanie kovov pre spoločnosť FASKAL s.r.o.. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obecný úrad - novostavba zmena č. 1 v lokalite ul. Stredisková, v obci Lieskovec

Obecný úrad - novostavba zmena č. 1 v lokalite ul. Stredisková, v obci Lieskovec

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na novostavbe Obecného úradu v Lieskovci v zmysle Súťažných podkladov vrátane príloh.

Testovacia a rezacia linka gumových pásov

Testovacia a rezacia linka gumových pásov

Predmetom zákazky je dodanie technológie testovacej a rezacej linky gumových pásov podľa podrobnej technickej špecifikácie jednotlivých komponentov linky, zodpovedajúcich potrebám verejného obstarávateľa, uvedenej v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky. Nákup technológie povedie k inovácii výrobného procesu a bude prvkom zvýšenia ...

Linka na spracovanie mäsa

Linka na spracovanie mäsa

Predmet zákazky pozostáva z dodávky a montáže linky na spracovanie mäsa, pozostávajúcej z jednotlivých zariadení produkujúcich konečný výstup.

Cesta III/3404 Vyšný Klátov, zosuv svahu

Cesta III/3404 Vyšný Klátov, zosuv svahu

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu a za podmienok stanovených DRS, zmluvou o dielo a príslušnými stavebnými povoleniami na ceste III/3404 zameraných na sanáciu zosuvu - rekonštrukciu oporného múra, zlepšenie únosnosti podložia cestného telesa, zlepšenie systému odvodnenia komunikácie, úpravu povrchu komunikácie a ...

Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove

Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou pre realizáciu stavby "Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove", činnosť výkonu autorského dozoru a zabezpečenie inžinierskej činnosti.

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia

Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie projekčných a inžinierskych služieb pre projekt: "KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 Slanecká cesta, projektová dokumentácia, podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2016 v rozsahu: a) zabezpečenia vstupných podkladov vrátane ...

Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018

Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 01. 01. 2018 do 24:00 hod. SEČ dňa 31. 12. 2018 v predpokladanom množstve 12 000 MWh. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu ...

Remeselny minipivovar Pereš

Remeselny minipivovar Pereš

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia technológie pivovaru

Portálové CNC zariadenie s autogénnym a plazmovým rezaním

Portálové CNC zariadenie s autogénnym a plazmovým rezaním

Predmetom zákazky je dodanie logického celku - Portálové CNC zariadenie s autogénnym a plazmovým rezaním

Poptávám knihy

Poptávám knihy

Poptávám knihy: Tajemné stopy minulosti mezi Brdy a Berounkou Dvořák, Otomar Dolní Berounka od: Otomar Dvořák, Marie Holečková

Poptávám výrobce krabic s potiskem

Poptávám výrobce krabic s potiskem

Poptávám výrobce krabic s potiskem pro obchod s oblečením a obuví. Místo dodání: Slovensko.

UTB – Dodávky forem, výrobků a e-katalogu pro podprojekt Plasty, části Tlustostěnné výstřiky

UTB – Dodávky forem, výrobků a e-katalogu pro podprojekt Plasty, části Tlustostěnné výstřiky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro potřeby podprojektu Plasty, části Tlustostěnné výstřiky, v rámci projektu Plasty, kovy a technologie v automobilovém průmyslu (PLAKOTECH), CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003397, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...

Poptávám dovoz obědů

Poptávám dovoz obědů

Poptávám dovoz obědů do bytu, dle jídelníčku - denní menu, výběr týden dopředu. Jsem z Ostravy - Přívozu.

UTB – návrh výrobků, dodávka funkčních vzorků pro jejich výrobu a simulace vstřikovacího procesu

UTB – návrh výrobků, dodávka funkčních vzorků pro jejich výrobu a simulace vstřikovacího procesu

Celý název veřejné zakázky je: UTB – návrh výrobků, dodávka funkčních vzorků pro jejich výrobu a simulace vstřikovacího procesu s následným návrhem konceptu e-katalogu pro podprojekt Technologie, části Chlazení a ohřev forem pro vstřikování plastů Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro potřeby podprojektu Technologie, části Chlazení ...

Pracovisko snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov

Pracovisko snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov

Predmetom dodávky Pracoviska snímania a spracovania charakteristík povrchových zón objektov je dodávka: Systému snímania a spracovania parametrov stochastických objektov a Systému snímania a spracovania parametrov determinovaných objektov. Systém snímania a spracovania parametrov stochastických objektov je určený na digitálny záznam parametrov ...

Inovácia výrobných procesov v Applied Meters, a.s. 2017

Inovácia výrobných procesov v Applied Meters, a.s. 2017

1. Zariadenie na testovanie odolnosti - 1 ks 2. Digitálny osciloskop - 1 ks 3. Server - 1 ks 4. UPS - 1 ks 5. IDE softvér - 3 ks 6. Automatizované pracovisko balenia elektromerov - 1 ks 7. Notebook - 2 ks 8. Počítač - 2 ks 9. Monitor full HD 24" - 5 ks 10. PC pre stanice ELMA - 2 ks 11. 3D tlačiareň - 1 ks 12. 3 -fázový oddeľovací ...

Poptávám domácí spotřebiče

Poptávám domácí spotřebiče

Poptávám nacenění těchto spotřebičů. Pro tyto spotřebiče jsou zhotovené otvory v kuchyňské lince: - Varná deska MORA VDI 645FF - Trouba MORA VT 527 MX - Digestoř MORA OT 631 x nerez - Myčka BECO DSS 28020 x. Dále nezáleží na tomto spotřebiči - možné nacenit podobné spotřebiče : - Chladnička BEKO CSA 24022 x maximální výška do 150cm - ...

(záznamy 201/225 z 1575)  strana 9 / 63