Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v úpravě stávající nevyhovující podlahy, opravě a vyrovnání omítek a úpravě umístění rozvodů silnoproudých a slaboproudých instalací.

Vybavení pro mikrobiologické oddělení - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Vybavení pro mikrobiologické oddělení - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 1 ks Hmotnostního spektrometru pro mikrobiologické oddělení Zadavatele, včetně dopravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických ...

Poptávám půdní byt v Praze

Poptávám půdní byt v Praze

Poptávám ke koupi půdní byt 2+kk nebo 2+1 s malým balkónem/terasou do 6.000.000 Kč na Vinohradech. Děkuji, Dana Černá

Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany

Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany

2.1. Predmet zákazky s názvom Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany je stavba novej materskej škôlky na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie APRO s.r.o. Trebišov. Kukučínova 2596/4, Trebišov.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.

Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.

Predmetom obstarávania je dodávka tlačív pre všetky pracoviská VšZP v SR: -C1. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ a Príloha k výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ -C2. ...

Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací

Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací

Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů Sdružení), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti; 2. Obecné IT; 3. Účetní a ekonomické kurzy; 4. Technické a jiné odborné kurzy; 5. Cizí jazyky. Jednotlivé kurzy, respektive ...

Poptáváme dodavatele technologie na výrobu plochého skla

Poptáváme dodavatele technologie na výrobu plochého skla

Pre arabského partnera v Bahrajne hľadáme dodávateľa technológie na výrobu plochého skla / Flat Glass / a izolačného dvoj a troj skla. Tovar je určený na arabsky trh Bahrain- . Kontrakt formou bankovej garancie BD-SBLC , rokovanie formou B2B

Hledáme dodavatele kanalizačního potrubního systému pro arabský trh

Hledáme dodavatele kanalizačního potrubního systému pro arabský trh

Pre zahraničného obchodného partnera - Bahrain -Katar- hľadáme dodávateľa na kanalizačný korigovaný potrubný systém z PVC-U, 15000m/rok. Kontrakt na 4 roky , Bankova garancia BD-SBLC. rokovanie formou B2B .

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity.

Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš

Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci.

Poptáváme výstavbu železnice v Bahrajnu

Poptáváme výstavbu železnice v Bahrajnu

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme dodávateľov pre výstavbu 105 km dlhej ľahkej železnice ..Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how. Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 153 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

Kiovig 2017

Kiovig 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky léčivých přípravků. J06BA02 Imunoglobuliny, pro intravaskulární aplikaci 0026043 KIOVIG 100MG/ML INF SOL 1X20GM/200ML 0026042 KIOVIG 100 MG/ML INF SOL 1X10GM/100ML 0026041 KIOVIG 100MG/ML INF SOL 1X5GM/50ML 0026039 KIOVIG 100 MG/ML INF SOL 1X1GM/10ML

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice

Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Technická podpora SW Antivir - AVAST!

Technická podpora SW Antivir - AVAST!

Nákup služby technické podpory (maintenance) a odborné technické pomoci pro antivirový softwarový produkt AVAST! pro neomezenou multilicenci AVAST! Endpoint Protection Suite a pro 1 licenci pro 100 uživatelů AVAST! Email Server Security pro období od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Jasenovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Jasenovo

Stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Jasenovo v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa

Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících i zaniklých tůní v nivě řeky Lužnice, které se nacházejí na území přírodní rezervace Dráchovské tůně (území evropsky významné lokality CZ0313106 Lužnice a Nežárka) včetně vybudování systému propojovacích kanálů, který umožní zásobení a manipulaci s vodou mezi jednotlivými tůněmi. V průběhu výstavby ...

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od fyzických osob ze svozu prováděného zadavatelem a jeho využití či odstranění. Předpokládaný objem odpadů je 4.700 tun ročně (tj. 14.100 tun za období plnění smlouvy). Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od právnických osob a podnikajících fyzických osob ...

Papírové ručníky

Papírové ručníky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu bílých a zelených papírových ručníků a dále ručníků papírových v roli a utěrek v roli z netkaného textilu pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.

Dodávka elektrickej energie na rok 2018

Dodávka elektrickej energie na rok 2018

Dodávka elektrickej energie na rok 2018

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

Předmětem veřejné zakázky je vybavení objektu Národního divadla Liliová č.p. 211/9 nábytkem kanceláří a pracoven, regály pro hudební archiv ND, vybavení apartmánů, vybavení kuchyňských koutů. Součástí dodávky interiérů je také orientační a informační systém a ostatní zařízení dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 zadávací ...

Belimumab 2017

Belimumab 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky léčivých přípravků. 0185079 BENLYSTA 120 INF PLV CSL 1x120MG 0185080 BENLYSTA 400 INF PLV CSL 1x400MG

Těžba a přibližování harvestrovou technologií 2018

Těžba a přibližování harvestrovou technologií 2018

Těžba dřevni hmoty harvestorem v objemu 8685 m3 a přibližování vyvážecí soupravou v objemu 8085 m3

Silnice III/4832 – zajištění stability silničního tělesa zpevňujícím pilotovým prahem

Silnice III/4832 – zajištění stability silničního tělesa zpevňujícím pilotovým prahem

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stability koruny silničního tělesa silnice III. třídy č. III/4832 v obci Žilina u Nového Jičína. Stavební práce zahrnují výstavbu nového stabilizačního železobetonového prahu v místě pravostranné nezpevněné krajnice vozovky, v pravobřežním profilu vodního toku Jičínka. Z konstrukčního hlediska se jedná o ...

(záznamy 201/225 z 1565)  strana 9 / 63