Dodávka bolometru a osciloskopu

Dodávka bolometru a osciloskopu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů. Konkrétně se jedná o dodávku bolometru a osciloskopu dle technické specifikace.

Dodávky balónkových katetrů pro Oddělení RDG Nemocnice Na Homolce II.

Dodávky balónkových katetrů pro Oddělení RDG Nemocnice Na Homolce II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek balónkových katetrů pro oddělení radiodiagnostiky NNH.

Nákup osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu státu

Nákup osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu státu

Dodávky osobních silničních automobilů a budou-li sjednány v příslušné dílčí kupní smlouvě, také servisní služby a asistenční služby

Dynamický nákupní systém na vybavení prádelen

Dynamický nákupní systém na vybavení prádelen

Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dynamický nákupní systém na dodávku vybraného vybavení prádelen pro své příspěvkové organizace.

Dodávka 2 ks sypačů včetně podvozku, posypové nástavby chemické, radlice, třístranné sklápěcí korby

Dodávka 2 ks sypačů včetně podvozku, posypové nástavby chemické, radlice, třístranné sklápěcí korby

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových dosud nepoužívaných 2ks sypačů včetně podvozku, posypové nástavby chemické, radlice a třístranné sklápěcí korby. Vozidla budou používána pro celoroční silniční údržbu komunikací.

FN Motol - Obměna lineárních urychlovačů - 3 ks

FN Motol - Obměna lineárních urychlovačů - 3 ks

Obměna lineárních urychlovačů – 3 ks, včetně příslušenství. - Dva identické lineární urychlovače s fotonovými svazky o dvou energiích 6MV a 18MV a elektronovými svazky - Lineární urychlovač s fotonovým svazkem o energii 6MV - Plánovací systém a verifikační systém - 3D automatický vodní fantom pro dozimetrii lineárních urychlovačů Tento ...

Komplexná letná a zimná údržba komunikácií

Komplexná letná a zimná údržba komunikácií

Letná údržba - zahŕňa služby v oblasti údržby komunikácií zahŕňajú stavebno- technickú údržbu komunikácií, parkovísk a iných odstavných plôch, krajníc, chodníkov, cyklistických trás, spevnených verejných priestranstiev, mostov, zábradlí a odvodňovacích systémov, čím sa rozumie najmä ich udržovanie v prevádzkovej spôsobilosti pri všetkých ...

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné. ZŠ a MŠ U Studny v Karviné ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné ZŠ a MŠ Prameny v Karviné Více v podrobnostech článku V.1) - Další informace

Dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby

Dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby

Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dynamický nákupní systém na dodávku vybraných na zdravotnických potřeb pro své příspěvkové organizace.

Dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích provozů

Dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích provozů

Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dynamický nákupní systém na dodávku vybraného vybavení stravovacích provozů pro své příspěvkové organizace.

Zajištění ostrahy objektu

Zajištění ostrahy objektu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby ostrahy v areálu Kamýk nad Vltavou - Středočeský kraj

Úklid prostor sídla NKÚ

Úklid prostor sídla NKÚ

Předmětem veřejné zakázky je úklid prostor sídla NKÚ, CPV kód: 90910000 - 9. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ.

Poptávám ojetý vůz značky Volkswagen Multivan

Poptávám ojetý vůz značky Volkswagen Multivan

Poptávám ojetý vůz Wolksvagen T5 Multivan,Transportér.

Rekonstrukce tramvajové trati Vinohradská

Rekonstrukce tramvajové trati Vinohradská

Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vinohradská v úseku mezi ulicemi Škrétova a Jana Želivského v Praze. Předmětem plnění Veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových zastávek; b) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení ...

Modernizace záznamového systému MKS Bezpečná osmička

Modernizace záznamového systému MKS Bezpečná osmička

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace záznamového systému městského kamerového systému „Bezpečná osmička“. Cílem modernizace je úplný přechod na kamery komunikujícím prostřednictvím TCP/IP protokolu a změna principu realizace záznamu signálů z jednotlivých kamer.

Výstavba IV. etapy skládky

Výstavba IV. etapy skládky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Výstavba IV. etapy skládky. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu a smlouvy. Při provádění prací bude zhotovitel povinen respektovat provozní řád. Předmět veřejné zakázky (předmět díla podle smlouvy) je ...

Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici v Gabčíkove

Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici v Gabčíkove

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa modernizácie materskej školy. Stavba sa v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer člení na nasledovné stavebné objekty: -01 Architektúra -02 Bleskozvod -03 Vsakovanie Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd

Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd

Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič, magnetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2: Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, ...

Síran železitý

Síran železitý

Predmetom zákazky je vodný roztok síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40 % až 43 % váhovej koncentrácii, určený na úpravu a čistenie všetkých druhov odpadových vôd, vrátane dokladov viažucich sa k tovaru a súvisiacich služieb - dopravy a vykládky v mieste plnenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch, časť B. OPIS ...

Pořízení lesní techniky pro komplexní obhospodařování lesního majetku Nový Berštejn

Pořízení lesní techniky pro komplexní obhospodařování lesního majetku Nový Berštejn

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lesní mechanizace podle specifikace v příloze č.4 zadávací dokumentace. (2) Uvedení předmětu koupě do provozu, případná montáž a provedení zkoušek osvědčujících provozuschopnost dodaného zboží. (3) Zaškolení obsluhy strojů. (4) Předání a předvedení kupujícímu obsluhy strojů.

Inovatívna technológia - Baliaca linka

Inovatívna technológia - Baliaca linka

Predmetom verejného obstarávania je nákup zariadenia (technológie) na inováciu výrobného procesu, v nasledovnej špecifikácii: - Baliaca linka - 4-stranná automatická hranová brúska - Dvojvretenová automatická CNC fréza s automatickým vákuovým nakladacím zariadením - Nárezové a píliace centrum - Univerzálny obrábací stroj. Bližšia ...

Nákup pětiosého CNC obráběcího centra s naklápěcím karuselovacím stolem pro Výzkumné centrum ABO

Nákup pětiosého CNC obráběcího centra s naklápěcím karuselovacím stolem pro Výzkumné centrum ABO

Nákup pětiosého CNC obráběcího centra s naklápěcím karuselovacím stolem.

Sběrný dvůr Třinec

Sběrný dvůr Třinec

Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci.

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje

Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí následující služby: - Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby - Autorský dozor během realizace akce Detaily jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Rámcová dohoda na opravu komunikací 2018 - 2022

Rámcová dohoda na opravu komunikací 2018 - 2022

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na provádění oprav komunikací v letech 2018 – 2022. Předmětem plnění veřejných zakázek, které budou prováděny po zadání veřejných zakázek na základě rámcové dohody, je realizace stavebních prací při opravě komunikací v městě Olomouc. Součástí oprav komunikací mohou být i zahradnické služby vč. ...

(záznamy 201/225 z 1412)  strana 9 / 57