Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: 1. Zateplenie kontaktným zatepľovacím systém vrátane zateplenia sokla a medzistrešného priestoru. 2. Výmena výplní otvorov na fasáde. 3. ...

Zníženie energetickej náročnosti  administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s energeticky úspornými opatreniami samostatne stojacej administratívnej budovy v obci Veľké Dravce zateplením obvodových stien, strechy, stropu nezatepleného suterénu, výmenou výplní otvorov a obnovou inštalácií.

Vývoj mobilnej aplikácie Bergland s.r.o.

Vývoj mobilnej aplikácie Bergland s.r.o.

zavedenie inovatívnych technológií do spoločnosti Bergland s.r.o.

Linka na spracovanie piliarskej guľatiny

Linka na spracovanie piliarskej guľatiny

Predmetom zákazky je dodanie a montáž linky na spracovanie piliarskej guľatiny.

I/63 Řehlovice, most ev. č. 63-006..1 a 2

I/63 Řehlovice, most ev. č. 63-006..1 a 2

Předmětem zakázky je rekonstrukce mostního svršku mostu ev. č. 63-006..1 a 2 v Řehlovicích včetně dilatačních závěrů a odvodnění, sanace opěr a plentovacích zídek na nich, úprava prostoru opěr pro zamezení zatékání do jejich prostoru. Most přechází trať ČD - pro realizaci stavby bude zřízeno nulové pole trakčního vedení. Každá etapa bude ...

Technológia na spracovanie mlieka

Technológia na spracovanie mlieka

Predmetom zákazky je dodanie technológie na spracovanie mlieka. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Linka na výrobu a plnenie ovocných sirupov a nápojov

Linka na výrobu a plnenie ovocných sirupov a nápojov

Predmetom zákazky je linka na výrobu a plnenie ovocných sirupov a nápojov, ktorá bude slúžiť na prípravu surovín na výrobu sirupu a nápoja, varenie základu na sirup a limonádu, maceráciu, uskladnenie pred plnením a finalizáciu výroby plnenie a balenie inovatívnych produktov. Zákazka zahŕňa uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej bude verejnému ...

Obstaranie inovatívnej technológie v I food SK s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie v I food SK s.r.o.

zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti I food SK s.r.o.

Zavedenie inovatívneho výrobného procesu do spoločnosti UK rent s.r.o.

Zavedenie inovatívneho výrobného procesu do spoločnosti UK rent s.r.o.

zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti UK rent s.r.o. - Technologické zariadenia na výrobu a plnenie ryžových jogurtov

Poptávám starý šicí stroj zančky Singer na ruční pohon

Poptávám starý šicí stroj zančky Singer na ruční pohon

Hledám starý šicí strojek Singer na ruční pohon - kličkou na pravé straně, umístěnou na kolečku, které je u vetších strojů poháněn řemeničkou. Tento strojek se upínal ke stolu spodním šroubením. Jinak byl jak všechny krásné zdobené Singrovky - barevným dekorem a plně funkční.

Poptáváme okna a dveře, vč. montáže

Poptáváme okna a dveře, vč. montáže

Vážení. Dovoluji si vás požádat o nabídku v rozsahu: 1) Okna - výroba a dodávka oken vč. vyjmutí a zabudování vč. Cu klempířských prvků a žaluzií, viz příloha. Případně - vč. skleněného venkovního zádveří 1.01. - barevná úprava rámů arkýřových plast. oken/bílé v patře - Materiál: bílý/ světlý plast a dle dohody nebo ...

Poptáváme klempířské práce

Poptáváme klempířské práce

Poptáváme klempířské práce nebo klempířské firmy pro výrobu a montáž lemovacích prvků k opláštění haly v Olomouci. Nástup od konce září do půlky října. Klempíře hledáme po celé ČR.

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Sprevádzkovanie konceptu špeciálnych cvičebných strojov v spoločnosti Pohybové Centrum s.r.o.

Dodanie zariadení: 1.Elektronický stroj na cvičenie 1 - Mobilizuje lumbárnu/hrudnú chrbticu v šípovitej rovine aktivovaním extenzorov 2. Elektronický stroj na cvičenie 2 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v priečnej rovine aktivovaním rotátorov 3. Elektronický stroj na cvičenie 3 - Mobilizácia lumbárnej/hrudnej chrbtice v šípovitej rovine ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GALMM s. r. o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GALMM s. r. o.

Predmetom zákazky je dodávka 7 logických celkov (ďalej LC) v rámci výrobného procesu, ktorý zahŕňa minimálne technicko - funkčné parametre špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky. LC 1: Dopravníkový systém s variabilným taktovaním - Spoločný slovník obstarávania CPV: hlavný slovník: 42417200-4 Dopravníky LC 2: Prečerpávací okruh ...

Poptávám chromování starého kočárku

Poptávám chromování starého kočárku

Poptávám chromování podvozku starého kočárku - košatiny ------nápravy, péra , blatníky, kola.

Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty

Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty

Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty, technické zadanie na dodávku stroja - EDM elektroerozívny hĺbiaci stroj, Software CAD/CAM/DCAM/IMOLD/PC zostava DNM, DHM. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je v Prílohe č.1, (minimálne požadované technické parametre logického celku sú ...

Technologické zariadenie pre UNICOL s.r.o.

Technologické zariadenie pre UNICOL s.r.o.

Predmetom obstarávania je - Dvojvretenový extrúder na výrobu špeciálnych koncentrátov - 1ks

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EUCOS SK s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EUCOS SK s.r.o.

Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť výrobne stroje ktoré umožnia rast kvality poskytovaných služieb.

Inovácia produktov spoločnosti AVOS TRADE s.r.o. - softvér

Inovácia produktov spoločnosti AVOS TRADE s.r.o. - softvér

Predmetom obstarania je komplexný informačný systém zabezpečujúci riadenie, prevádzku a administráciu firmy vrátané finančného, ekonomického a administratívneho riadenia podniku. Ide o univerzálny systém, ktorý je využiteľný pre podniky od 1 zamestnanca, ako aj pre veľké podniky so stovkami zamestnancov.

Additive manufacturing - Logický celok A

Additive manufacturing - Logický celok A

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia pre proces ,, Additive manufacturing,, v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VÚMZ SK, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. Žeriav 5 tonový (1 ks); 2. Žeriav 3,2 tonový (1 ks); 3. Žeriav 2 tonový (1 ks); 4. Kladkostroj 500 kg (1 ks); 5. Lakovňa (1 ks); 6. Zváracie zariadenie 300A (2 ks); 7. Zváracie zariadenie 400A (1 ks); 8. Vzduchotechnika s rekuperáciou (1 set); 9. Modernizácia plazmového rezacieho zariadenia ...

Poptávám plastové střešní okno a dveře

Poptávám plastové střešní okno a dveře

Poptávám balkonové dvoukřídlé dveře plastové 140 x 200 cm a střešní okno 50 x 50 cm plastové.

Poptávám palivové dřevo

Poptávám palivové dřevo

Poptávám kamion dřeva (Smrk Jehličnatý). Palivové dřevo v kládách. Kolik by stála doprava a kolik kubíků dřeva se vejde na kamion. Děkuji za odpověd Starý.

Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia

Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia

Predmetom zákazky je dodanie logického celku - Rovnačka antikor. drôtu

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOPEX, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOPEX, s.r.o.

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Nestingové CNC obrábacie centrum - 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

(záznamy 151/175 z 1575)  strana 7 / 63