Dodávka modelů - Simulovaný pacient I

Dodávka modelů - Simulovaný pacient I

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413, dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky k projektu "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben - opakování" v k.ú. Plzeň v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 2 části: Část 1c – zatemnění a Část 1d – schodolezy.

LF – Holterovské systémy

LF – Holterovské systémy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Holterovských systémů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

LF – Funkční model CT

LF – Funkční model CT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu funkčního modelu CT (Computed Tomography). Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

III/39613 Drnholec průtah - studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

III/39613 Drnholec průtah - studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování studie, projektové dokumentace (ve stupni DSP, PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů a doplňující diagnostiky vozovky. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění ...

LF – Ultrazvukový simulátor s příslušenstvím

LF – Ultrazvukový simulátor s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového simulátoru s příslušenstvím. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

LF – Funkční model magnetické rezonance

LF – Funkční model magnetické rezonance

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu funkčního modelu magnetické rezonance (MR). Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

LF – Endoskopický simulátor

LF – Endoskopický simulátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu endoskopického simulátoru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 3 ks výtahů umístěných v pavilonu „G“ budovy gynekologicko-porodnického oddělení a dále dostavba nadzemní chodby SO 36b, v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1 SO 02c – Rekonstrukce ...

Pořízení Dynamického chodníku pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Pořízení Dynamického chodníku pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dynamického chodníku s dynamickým odlehčením a 2 kamerami. Jedná se o dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a pro správný nácvik chůze. Dynamický chodník musí umožňovat analýzu chůze v mnoha jejích parametrech a zároveň je nácvikovým systémem pro terapii poruch chůze v rámci ...

Poptávám celokamionovou přepravu z Ukrajiny

Poptávám celokamionovou přepravu z Ukrajiny

Poptávám celokamionovou přepravu z Ukrajiny do ČR. Druh zboží: byliny ve vacích bez palet Místo nakládky: Ukrajina, oblast Zhytomyr, obec 124 10 Dovzhik Místo vykládky: 350 02 Cheb, ČR Termín nakládky: od 14.12.2017 Termín vykládky: dle dohody Celková hmotnost: 15 tun Objem: 82 m3

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 5 samostatných částí, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny ...

Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ

Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů

Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů

Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále též rehabilitačně rekondiční péče nebo pobyt) pojištěncům ČPZP zaměstnaným na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ČPZP uzavře ...

Mobilní analytická laboratoř

Mobilní analytická laboratoř

Jedná se o 2 analytické laboratoře, skládající se z: 2 ks speciálních vozidel - vymezená část I. 2 ks přívěsných vozíků - vymezená část II.

Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby

Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému diskových polí se stanovenými technickými a provozními parametry a souvisejícího příslušenství pro informační systém zadavatele provozovaný na aplikační platformě SAP. Součástí předmětu plnění bude: • Dodávka zařízení, • Instalace zařízení, • Zajištění podpůrných služeb pro uvedení zařízení do ...

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Dodávky pro projekt č. 493 Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů

Zadavatel je příjemcem dotace pro projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000493, „Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)“, v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „projekt"). Cílem projektu je vybudování ...

Rekonstrukce terminálové farmy

Rekonstrukce terminálové farmy

Rekonstrukce terminálové farmy, související upgrade Technologického centra ORP, včetně rozložení technologií do dvou lokalit a upgrade dokumentových a archivačních technologií. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále podpora provozu.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Dodávky zařízení a návazných služeb pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systému zadavatele a souvisejícího rozšíření Technologického centra ORP, včetně školení uživatelů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále podpora provozu.

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie

Předmětem plnění dodávka zařízení specifikovaného v zadávací dokumentaci a vystěhování, uskladnění a opětovné nastěhování stávajících technologií umístěných v areálu dílen Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 436, příspěvková organizace. Podrobný popis je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace - v dokumentu „Technická zpráva - ...

LF – Spirometr s kapnometrií

LF – Spirometr s kapnometrií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu spirometru s kapnometrií. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

LF – oční optický koherentní tomograf

LF – oční optický koherentní tomograf

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu očního optického koherentního tomografu. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

LF – Monitor vitálních funkcí

LF – Monitor vitálních funkcí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitoru vitálních funkcí. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2

Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2

Předmětem veřejné zakázky je vybudování sítě podzemní kontejnerů v rámci městské části Praha 2. Podzemní kontejnery budou určeny pro tříděný odpad (4 kontejnery - sklo, papír, plasty, nápojový karton). Objem jednotlivých kontejnerů je 3m3, u skla je kontejner půlený (1,5 m3 na barevné sklo, 1,5 m3 na čiré sklo). Podzemní kontejnery budou ...

Opravy a údržba komunikačních zařízení Siemens HiPath v působnosti FÚ pro Ústecký kraj

Opravy a údržba komunikačních zařízení Siemens HiPath v působnosti FÚ pro Ústecký kraj

Předmětem plnění Části 1 je: a) Pro systémy HiPath 4000 - provádění pravidelných profylaktických prohlídek, poskytnutí certifikovaného servisu včetně garance dostupnosti náhradních dílů, reakčních časů v případě poruchy, vzdálený dohled a technická podpora. b) Pro systémy HiPath 3000 a OpenScape Business - poskytnutí certifikovaného servisu ...

(záznamy 151/175 z 1412)  strana 7 / 57