Stavební úprava kžiřovatky Staré dálnice - Kohoutovická - Žebětínská včetně signalizace

Stavební úprava kžiřovatky Staré dálnice - Kohoutovická - Žebětínská včetně signalizace

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav v prostoru křižovatky (doplnění dělicích ostrůvků ve vozovce, výměna a doplnění svodidel), oprava vozovek v oblasti křižovatky a na přilehlých úsecích do ní ústících silnic a úprava obou zastávek MHD „Stará dálnice“ a instalace světelného signalizačního zařízení.

Víceúčelové sportovní zařízení Jiříkovice

Víceúčelové sportovní zařízení Jiříkovice

Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpacovala firma ATELIER 205, Ing. arch. Vilém Chroboczek., Pod Kaštany 631, Cˇerná Hora 679 21, IČ: 121 68 980, vedoucí projektant Ing. arch. Vilém Chroboczek, CˇKA 1216. Základní kapacity funkčních jednotek Užitná plocha 1.NP stávající budova: 108,1 m2 Užitná plocha ...

Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří a V 4

Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří a V 4

Předmětem plnění je realizace polních cest PC 7 a PC 14 včetně přeložky Telefonica ČR v k.ú. Chlum Svaté Maří a realizace úseků polních cest V4, V4b v k.ú. Kaceřov a V5 v k.ú. Chlum Sv. Maří

Oprava povrchu silnice III/4603 Malé Heraltice - Sosnová

Oprava povrchu silnice III/4603 Malé Heraltice - Sosnová

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4603 Malé Heraltice - Sosnová v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, IV. etapa

Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, IV. etapa

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, IV. etapa

II/441Potštát – úseky betonové vozovky

II/441Potštát – úseky betonové vozovky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice II/441 v úseku od km 0,326 – 2,040 provozního staničení.

Poptávám náhradní díly do chladničky

Poptávám náhradní díly do chladničky

Poptávám náhradní díly na chladničku LG GR - 469BLCA, a to: - kryt spodního šuplíku (na zeleninu) v horní části chladničky - první šuplík nebo alespoň nasazovací kryt k tomuto šuplíku do mrazničky

Hledáme dopravce pro přepravu paletových zásilek

Hledáme dopravce pro přepravu paletových zásilek

TNT Express Worldwide hledá dopravce pro distribuci paletových zásilek v Praze a ve Středních Čechách. Distribuce probíhá od pondělí do pátku v běžné pracovní době od 8:00 do 17:00. Požadavky na vozidlo: skříňové provedení, minimálně 14 EUR paletových míst, celková hmotnost vozidla v rozmezí od 7,5 tun do 18 tun, hydraulické čelo o nosnosti ...

Poptáváme automatizovaný stínicí systém na terasu

Poptáváme automatizovaný stínicí systém na terasu

Poptávám automatizovaný stínící systém na terasu.

Poptávám náhradní díl k elektrické pile, hnací kolečko

Poptávám náhradní díl k elektrické pile, hnací kolečko

Poptávám náhradní díl k elektrické pile značky Black-Decker GK30, hnací kolečko řetězu.

Poptávám hydroizolaci částečně podsklepené novostavby

Poptávám hydroizolaci částečně podsklepené novostavby

Poptávám hydroizolaci částečně podsklepeného domu, dům je novostavba ve tvaru L. Rozměry 15x8x7m.

Komplexná  rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica

Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii geriatrického pavilónu Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici. Rozsah stavebných prác je definovaný výkazom výmer.

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Predmetom zákazky sú búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Predmetom zákazky je realizácia stavby Stavebné úpravy športovej haly strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod. Realizácia samotnej stavby zahŕňa: vybúranie pôvodných vonkajších drevených, kovových okien a dverí za plastové; výmenu vonkajších a vnútorných parapetov; zateplenie medzistrešného priestoru; zhotovenie hydroizolácie tekutou ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa: -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa: - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy, - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroju tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích ...

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

Predmetom zákazky je inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina. Projekt pre realizáciu stavby rieši vybudovanie učebne č. 1 dielne a č. 2 učebný pavilón) pre odborné vyučovanie žiakov v areáli SOŠ stavebnej Bánovská cesta 9, Žilina. ...

I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska – ul. Gen. Svobodu, križovatka

I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska – ul. Gen. Svobodu, križovatka

Rekonštrukcia križovatky na ceste I. triedy v intraviláne mesta Prešov pre zlepšenie priepustnosti dopravného uzla. Jestvujúca dvojpruhová obojsmerná komunikácia kategórie MZ 14/60 sa zrekonštruuje na trojpruhovú obojsmernú komunikáciu s pôvodnou šírkou 15,0 m. Povaha a množstvo stavebných prác sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je komplexná rekonštrukcia (prestavba) kuchyne a jedálne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú v pôvodnom stave. Ide o stavebné práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch: architektonicko stavebné riešenie, statika, zdravotechnické inštalácie, plynofikácia, vykurovanie, ...

Korektívne opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Korektívne opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Predmetom zákazky je korektívna oprava vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov (servisná hodina technikov, dodávka náhradných dielov a vystavenie protokolu po oprave). Vozíky musia byť pravidelne kontrolované a udržované v prevádzkyschopnom stave, čo je požiadavka zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z.z.. Ďalšie informácie ...

Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok VZV

Technické prehliadky, plánovaná údržba a opravy vyplývajúce z technických prehliadok VZV

Predmetom zákazky je vykonanie technickej prehliadky motorových vozíkov, plynového vozíka, vykonanie technickej prehliadky elektrických vozíkov, oprava vozíkov ktorá vyplynula z technickej kontroly (servisná hodina technikov a dodávka náhradných dielov) a plánovaná údržba vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov (kontrola systému riadenia, ...

Taktické vesty

Taktické vesty

Taktické vesty pozostávajú zo samotných viest, zo samostatných taktických návlekov na opasky a zo sumiek na zásobníky a iný materiál.

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Výměna dožilých a nevyhovující výtahů V1-V3, zřízení nové plošiny V8 a schodišťové plošiny na vstupním schodišti do objektu v úrovni 2.NP včetně souvisejících prací.

Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení

Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3 pro Azylový dům a chráněné bydlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci 3 pavilonů (B, C, D) objektu Horáčkova ...

Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu (silnice III/48425 Frýdlant nad Ostravicí)

Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu (silnice III/48425 Frýdlant nad Ostravicí)

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“. Stavba řeší dopravní situaci křižovatky u železničního přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí stavební úpravy ul. Hlavní (silnice III/48425 Frýdlant nad Ostravicí), vybudování autobusového zálivu na ul. Poštovní. V rámci ...

(záznamy 151/175 z 2043)  strana 7 / 82