Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové - Lutyni

Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové - Lutyni

Jedná se o rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v rozsahu projektové dokumentace zhotovené Ing. Eduardem Přívarou - PROJEKCE, Matrosovova 31, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 12472646. Původní sportovní plochy budou rekonstruovány a částečně ozeleněny, běžecká dráha a hrací plocha pro míčové hry s přírodním trávníkem bude nahrazena ...

UTB – Tiskárna pro grafický design

UTB – Tiskárna pro grafický design

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskárny pro grafický design pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Dodávka svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen

Předmětem veřejné zakázky je dodávka svařovacích zdrojů pro metody MMA, MIG/MAG a TIG a dalšího vybavení pro svářecí dílny jako jsou plazmový řezací stroj vč. kompresoru, kyslíkový řezací stroj, bruska wolframových elektrod, sušička elektrod a hydraulický lis.

Bowling

Bowling

Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie technológie dvoch bowlingových dráh s bezlakovou technológiou stavačov s príslušenstvom, jej inštalácia, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým Město Kutná Hora uzavře Rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je upravení jednotlivých práv a povinností pro sjednání dílčích realizačních smluv na dodávku, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a ...

Pracovní stanice III.

Pracovní stanice III.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware serveru s příslušenstvím. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv ...

Rekonštrukcia administratívnej budovy- TOMATA s.r.o.

Rekonštrukcia administratívnej budovy- TOMATA s.r.o.

Predmetom projektu je rekonštrukcia administratívnej budovy v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

PdF - Dodávka pece a setu pro vypalování

PdF - Dodávka pece a setu pro vypalování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pece a setu pro vypalování. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

HVLP – LP pro kardiovaskulární systém-Norepinefrin

HVLP – LP pro kardiovaskulární systém-Norepinefrin

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou norepinefrin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks automobilů užitkových se speciální vestavbou pro OKS, postavených na podvozku kategorie M1 nebo N1 a 16 ks kol (pneumatiky s disky jako druhá sada ke každému z vozidel) na tyto vozidla.

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek

Jedná se o provedení rekonstrukce silnice II/198 včetně povrchu, podkladů a šířkových úprav v úseku od začátku obce Úšava až k pracovní spáře nové úpravy za sjezdem z dálnice D5 (exit 136) .Délka celého úseku je 5 396 m a je rozdělena do 5 stavebních objektů.

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích

Po provedení navrhovaných stavebních úprav a přístavby bude objektu sloužit jako Obecní dům – Obecní víceúčelové kulturní a společenské zařízení. Jeho provoz bude členěn na víceúčelový společenský sál a restaurační zařízení se samostatnou extrovnou a letní terasou. V druhém nadzemním podlaží budou situovány klubovny obecních spolků a organizací a ...

Stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 v Javorníku – vznik multifunkčního domu

Stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 v Javorníku – vznik multifunkčního domu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Puškinova č. p. 7 ve městě Javorníku.

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Dodávka stíněné komory a elektromagnetických cívek v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění je dodávka a montáž elektromagnetické stíněné komory a dvou elektromagnetických cívek s příslušenstvím do Etolotické a Eko-etologické laboratoře v rámci projektu Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace a výstavba nové mechanicko – biologické aktivační čistírny odpadních vod pro 600 EO s odvodňovačem kalů v obci Dolní Pěna.

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce“.

Nákup CAS pro JSDH Chodov

Nákup CAS pro JSDH Chodov

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 kusu cisternové automobilové stříkačky s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3000 l.min-1 (dále jen „CAS“) v souladu s ČSN EN 1028-1. Kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz a hmotnostní třída S v modifikaci pro osádku šesti osob.

Dodávka entomologických potřeb

Dodávka entomologických potřeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka entomologických potřeb pro projekt EXTEMIT-K.

Laboratoř numerických výpočtů

Laboratoř numerických výpočtů

Předmět zakázky je pořízení výpočetního serveru, pokročilých PC pro pre a post processing a souboru software pro numerická řešení a simulace výpočetních úloh v oblasti agrárního sektoru.

Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina a LT098003 Slatina – rekonstrukce vodovodu

Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina a LT098003 Slatina – rekonstrukce vodovodu

Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Slatina a doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“ dle zpracované prováděcí dokumentace stavby 1/2016, PROVOD inž. spol. s r.o., se sídlem V Podhájí ...

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 101 – chodník SO 102 – zastávkové zálivy SO 103 – stavební úpravy sjezdů SO 201 – opěrné zdi SO 301 – odvodnění komunikací SO 401 – veřejné osvětlení

Dodávka kontejnerových cisteren na pitnou vodu a auto nosiče kontejnerů

Dodávka kontejnerových cisteren na pitnou vodu a auto nosiče kontejnerů

Předmětem VZ je pořízení 21 nových kusů kontejnerových cisteren na pitnou vodu 3,2 m3, 1 nového kusu auto nosiče kontejnerů CTS 14t 6x6 s HR a 4 nových kusů kontejnerových cisteren na pitnou vodu 9 m³, pro potřeby zadavatele.

PřF – Experimentální zařízení pro realizaci laboratorních úloh v základním fyzikálním praktiku II

PřF – Experimentální zařízení pro realizaci laboratorních úloh v základním fyzikálním praktiku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka experimentálních zařízení pro realizaci laboratorních úloh v základním fyzikálním praktiku. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

Nákup spotřebního materiálu tiskáren

Nákup spotřebního materiálu tiskáren

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění tonerů pro průběžnou spotřebu v tiskárnách ŘSD ČR.

(záznamy 151/175 z 1782)  strana 7 / 72