Dodávka elektrickej energie

Dodávka elektrickej energie

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.3.2018 31.12.2020 pre odberné miesta Mesta Žiliny a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Predpokladaný odber elektriny za celé obdobie je 39 950 MWh.

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace Velké a Malé kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v obci Luhačovice. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Výroba hliníkové kopule, CZ

Výroba hliníkové kopule, CZ

Hledám výrobní společnost pro výrobu velké kopule. Materiálem je hliníkový válec o průměru 4400 mm a tloušťce 115 mm. Bude muset být zatlačen do tvaru kopule a pak mechanicky opracován až do vysoké tolerance. Máte-li nějaké informace týkající se společnosti v České republice, která má schopnost vyrábět takový díl, rád ji obdržím. Předem ...

Hledáme svářeče

Hledáme svářeče

Firma zabývající se výrobou velkoobjemových kontejnerů hledá do svého týmu nové kolegy na pozici Svářeč. Požadujeme: znalost a praxe svařování CO2. Nabízíme: Odpovídající finanční ohodnocení, příspěvěk na stravování. Nástup možný ihned.

Laserové řezání, zpracování plechů, Německo

Laserové řezání, zpracování plechů, Německo

Poskytujete laserový řez, odhrotování a ohýbání plechů z nerezavějící oceli, max. 3 mm? Prosím o zaslání informací, abychom mohli požádat o cenovou nabídku. Děkuji, s pozdravem Werner Greipl

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

Předmětem podlimitní veřejné zakázky ("VZ") na stavební práce je provedení stavebních prací - zřízení hydrogeologických vrtů metodou jádrového vrtání, situovaných v Ústeckém kraji, mezi městy Teplice a Chomutov, které budou součástí Monitorovací sítě podzemních vod a stařinových vod na území Mostecké pánve. plnění předmětu VZ je členěno na tři ...

Dodávka lineárních fixních panelových sestav pro historickou budovu UPM v Praze

Dodávka lineárních fixních panelových sestav pro historickou budovu UPM v Praze

Předmětem zadávacího řízení je dodávka lineárních fixních panelových sestav pro krátkodobé a stálé expozice ve výstavních sálech objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Podrobné informace viz Zadávací dokumentace.

Obstaranie inovatívnej technológie spolpočnosti Soft-Tech EU, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie spolpočnosti Soft-Tech EU, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti Soft-Tech EU, s.r.o. Zákazka sa skladá z dvoch častí: 1.časť: Logický celok č.1 ITK technológia Interaktívna tabula Notebook Obrazovka Projektor Videokonferenčná obrazovka Videokonferečný prístroj Server počítač Tlačiarne, multifunčné zariadenia A3 Tlačiarne, multifunkčné zariadenia A4 3D ...

UK  SBZ – rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

UK SBZ – rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic

S ohledem na celkový rozvoj Univerzity Karlovy a z toho vyplývající potřeba nových výukových ploch bude objekt koleje Arnošta z Pardubic přestavěn pro potřeby některých fakult a součástí Univerzity Karlovy. Všechny prostory v objektu koleje budou rekonstruovány, modernizovány a opraveny tak, aby vyhověly potřebám fakult, resp. součástí UK – ...

Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi

Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi

Hlavním cílem je vytvoření metodického materiálu (ve formě certifikované metodiky), který by komplexně řešil problematiku ochrany obojživelníků v ČR v souladu s doporučením Stálého výboru Bernské úmluvy, a dále nastavení mechanizmů, které by pomocí opatření vyplývajících z této metodiky umožnily efektivní prevenci a kontrolu infekčních onemocnění ...

Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov

Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov

Predmet zákazky predstavuje realizáciu stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie v zmysle právoplatného stavebného povolenia a výkazu-výmer s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Centrum návštevníkov - Debraď

Centrum návštevníkov - Debraď

Predmetom postupu zadávania zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu na Centrum návštevíkov - Debraď. Projekt stavby Centrum návštevníkov - Debraď je riešený rekonštrukciou existujúceho objektu v obci Debraď na parcele č. 366 a 367 pod popisným číslom 148. Objekt je v súčasnosti čiastočne zrekonštruovaný. Exteriér prízemia v rozsahu cca 85 ...

Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Medzilaborce 9x12 b.j.

Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Medzilaborce 9x12 b.j.

Predmetom zákazky je vybudovanie deviatich samostatne stojacich bytových domov nižšieho štandardu vrátane napojenia na inžinierske siete. V každom z bytových domov bude vytvorených 12 bytových jednotiek. Jednotlivé bytové domy budú realizovaná postupne podľa termínov stanovených verejným obstarávateľom, v nadväznosti na objem finančných ...

Lezecké centrum - Inováciou k pohybu

Lezecké centrum - Inováciou k pohybu

Predmetom postupu zadávania zákazky je realizácia cvičnej lezeckej steny pre lezecké centrum vrátane súvisiacich služieb - doprava, montáž lezeckej steny a zaškolenie obsluhy.

VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B

VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnější obálky budovy B, Vysoké školy chemicko-technologická v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, projektant ing. Luboš Hubal, Na Novině ...

Dodanie výpočtovej techniky

Dodanie výpočtovej techniky

Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky pre zamestnancov verejného obstarávateľa, umožnenie bezproblémového využívania informačných systémov a služieb prevádzkovaných v internej sieti a zvyšovanie kompatibility, bezpečnosti a kontinuity elektronických procesov.

Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN

Mobilné telekomunikačné služby – mobilná VPN

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných komunikačných služieb operátora prostredníctvom kombinovanej virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPN).

Poptáváme dodávku kartáčů

Poptáváme dodávku kartáčů

Poptáváme 10 ks kartáčů viz. příloha, délka je 83 cm, chlupy jsou dlouhé 5 cm a umělá hmota má na šířku 4 cm.

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil značky IVECO.

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Predmetom zákazky je dodávka tovaru v rámci realizácie záväzku spoločnosti JAVYS, a.s. vytvoriť materiálne a technické podmienky na obmenu a dovybavenie poskytovateľa fyzickej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu. Dodávka taktického oblečenia, pozostáva z : taktickej bojovej košele (100 ks), taktických bojových nohavíc (100 ks), ľahkej ...

Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě

Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

192_Ve_RVI_ Systém pro vizualizaci objektů v širokém pásmu optického záření - UV záření

192_Ve_RVI_ Systém pro vizualizaci objektů v širokém pásmu optického záření - UV záření

Průmyslová kamera s režimem vysokorychlostního snímání (min. 640x480, 800 fps), černobílá: Projektor strukturovaného osvětlení, viditelné spektrum (Structured Light Projector): Kamera s přesahem do NIR spektra se sadou filtrů a redukcí pro NIR pásmo: Sada objektivů pro NIR spektrum Sada filtrů pro NIR Set osvětlovačů pro NIR Set osvětlovačů ...

CHASSIS TMX 150 II

CHASSIS TMX 150 II

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení a dodání CHASSIS TMX 150 II dle výkresové dokumentace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace a ceník.

Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav

Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka insekticidních sítí a odchytových souprav určených na ochranu lesa (dále též „insekticidní přípravky“).

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace - zateplení obvodového pláště, půdy a stropů

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DSP, DPS) na „Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh“ se zajištěním stavebního povolení. Záměrem tohoto projektu je zateplení obvodového pláště domu, půdy a stropů sklepních prostor; oprava střechy vč. výměny ...

(záznamy 126/150 z 1412)  strana 6 / 57