I/13 okr. Chomutov, oprava komunikace

I/13 okr. Chomutov, oprava komunikace

Předmětem zakázky jsou souvislé opravy asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/13 okr. Chomutov v těchto úsecích: 1) I/13 Zelená - Málkov, staničení km 45,620-45,980 a km 46,590-46,780. 2) I/13 Chomutov MÚK Kamenná, staničení 54,630 km.

I/27 okr. Teplice (Lom), oprava komunikace

I/27 okr. Teplice (Lom), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/27 okr. Teplice (Lom) ve staničení 8,900 - 13,400 km.

I/13 okr. Teplice, oprava komunikace

I/13 okr. Teplice, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/13 okr. Teplice ve staničení 84,200 - 85,700 km.

I/27 okr. Teplice (Křižanov), oprava komunikace

I/27 okr. Teplice (Křižanov), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/27 okr. Teplice (Křižanov) ve staničení 4,200 - 6,700 km.

I/8 okr. Teplice, oprava komunikace

I/8 okr. Teplice, oprava komunikace

Předmětem zakázky jsou souvislé velkoplošné opravy asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/8 v úsecích: Kozlíky - OK Nové Dvory, Žalany - Bořislav a Teplice průtah

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom, výmeny okien a dverí, vybudovaním strednotlakovej plynovej prípojky, ktorá sa pripojí na ...

Poptávám výrobu betonové nádrže

Poptávám výrobu betonové nádrže

Poptávám výrobu betonové nádrže viz příloha. Děkuji Zdeněk Mach

Regenerace - úpravy sídliště Smetanovo nábřeží - V. etapa

Regenerace - úpravy sídliště Smetanovo nábřeží - V. etapa

Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 (dvou) smluv o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, stavebního povolení a územního rozhodnutí a smluv. Dále viz zadávací dokumentace.

B.j. 10 PB - PČB Staré Heřminovy

B.j. 10 PB - PČB Staré Heřminovy

Předmět veřejné zakázky je technicky definován projektovou dokumentací nazvanou: "Bytový dům Staré Heřminovy č.p. 37 - stavební úpravy objektu". Prováděcí projektová dokumentace je k dispozici volně ke stažení na : http://leteckaposta.cz/960594937. Předmětem veřejné zakázky je kompletní přestavba objektu v obci Staré Heřminovy na parc. č. st. ...

Testovací systémy pro HiL testy III

Testovací systémy pro HiL testy III

Předmětem zakázky je dodávka 3 ks testovacích systémů dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Stanovená doba na poskytnutie polygrafických ...

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu v Bohušově (okr. Bruntál) na pozemcích parc. č. 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 3489 a 3488, k.ú: Bohušov na bytový dům pro seniory. Jedná se o novostavbu, vytvoření dispozice a práce s tím spojené a práce na vnějším plášti objektu vč. řešení obálky. Vybudován bud také výtah, přípojky inž. sítí, zpevněné ...

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Předmětem plnění jsou stavební práce při stavebních úpravách objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, na pozemku parc.č. st. 91/2, v k.ú. Libhošť, spočívající v rekonstrukci krovové soustavy, výměně střešního pláště a dodávce a montáži hromosvodu. Práce budou prováděny v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Jiřím ...

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove

Úlohou projektu je zvýšenie energetickej účinnosti budovy MSKS v Kolárove, ktorá sa týka výmeny všetkých jestvujúcich okenných a dverných výplní na obvodovej fasáde za nové s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a stropu nad suterénom. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách v roku 2017 ...

R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej činnosti

R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej ...

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka.

Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Louny veřejnými službami v přepravě

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Louny veřejnými službami v přepravě

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2018 do 30.6.2028 pro potřeby obyvatel města Louny.

Chebsko - zlepšení kvality vody

Chebsko - zlepšení kvality vody

Předmětem díla je výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Tři Sekery - Tachovská Huť v délce cca 1,3 km. A dále výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Křižovatka - Hrzín - Nový Kostel v délce cca 6 km (součástí stavby je i cca 130 m rekonstrukce vodovodu).

OR PZ Nové Zámky, stredisko služobnej kynológie – výstavba objektu

OR PZ Nové Zámky, stredisko služobnej kynológie – výstavba objektu

Predmetom zákazky je výstavba strediska služobnej kynológie v Nových Zámkoch v rozsahu spracovaného projektu stavby.

Poptávám výfuk na motocykl Yamaha YZF 1000R Thunderace

Poptávám výfuk na motocykl Yamaha YZF 1000R Thunderace

Poptávám výfuk na motocykl Yamaha YZF 1000R Thunderace.

Poptávám studnařské práce, vyvrtání studny

Poptávám studnařské práce, vyvrtání studny

Poptávám vyvrtání studny v Panenské Rozsičce u Třeště .

Poptávám pobytový zájezd k moři do Itálie

Poptávám pobytový zájezd k moři do Itálie

Poptávám pobytový zájezd k moři do Itálie od 28. 7 do 6. 8 pro dvě osoby s polopenzí a dopravou autobusem. Přivítala bych odjezd z Kroměříže. Děkuji Jolana Pavlíčková.

Poptávám zednické práce, renovace zdí a stropů v kamenném domě

Poptávám zednické práce, renovace zdí a stropů v kamenném domě

Poptávám renovace zdí a stropů ve starém kamenném domě...cca 150m2 zdí a 60 m2 stropů. Cenu za m2 prosím nabídněte. Termín červenec 2017.

Bytový dom Sučany - Hradiská.

Bytový dom Sučany - Hradiská.

Predmetom postupu zadávania zákazky je vybudovanie 40 bytových jednotiek bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 m2 v existujúcom objekte Pavilón C, súpisné číslo 879, na pozemku KNC 1905/2, katastrálne územie Sučany a potrebnej technickej vybavenosti tak, aby ich parametre vyhovovali podmienkam získania úveru zo ŠFRB a štátnej dotácie na ...

UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren r. 2017

UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren r. 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních tiskáren, vč. servisních služeb pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Jednotlivé přístroje jsou vymezeny v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

(záznamy 126/150 z 2043)  strana 6 / 82