Dodávka multimodálního mikroskopu pro fluorescenční a kvantitativní fázové zobrazování

Dodávka multimodálního mikroskopu pro fluorescenční a kvantitativní fázové zobrazování

Dodávka a instalace nového, dosud neužívaného multimodálního mikroskopu v invertovaném uspořádání, který musí být plně vybaven pro zobrazování živých objektů a musí umožňovat interferometrické kvantitativní fázové měření kombinované se snímáním široké škály fluorescenčních proteinů.

Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018

Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018

Predmetom zadania zákazky je nákup silovej elektrickej energie v požadovanej štruktúre vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre objekty UMB v Banskej Bystrici formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Ročný objem nákupu silovej energie u verejného ...

Rozšíření konfokálních mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X

Rozšíření konfokálních mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace rozšíření mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X, které má zadavatel ve svém vlastnictví.

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Úspory energie – kotelna, obrobna a galvanovna

Úspory energie – kotelna, obrobna a galvanovna

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Rekonstrukce elektroinstalace galvanické linky pro pokovování dílců vč. řídícího systému ČÁST 2. Dodávka regulátorů Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Poptávám KVH hranoly

Poptávám KVH hranoly

Poptávám KVH hranoly 80/240/5500 cca 65 ks, OSB P+D 2500/625/18a22a25. Celkem cca 400 m2.

Obstaranie technológií pre spoločnosť ELEKTROVAL s.r.o.

Obstaranie technológií pre spoločnosť ELEKTROVAL s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie technológií podľa požadovanej technickej špecifikácie. Zákazka sa delí na 6 častí: 1.Kovoobrábacie stroje 2.Lis na hadice 3.Lis na konštrukcie 4.Termokamera 5.Zváračky 6.Mostový žeriav Požadovaná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Modernizácia technológie za účelom zvýšenia kvality výrobkov - kultivačných médií

Modernizácia technológie za účelom zvýšenia kvality výrobkov - kultivačných médií

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia tovarov, ktoré sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na časti - logické celky: 1. Technológie pre vybavenie varne kultivačných médií 2. Tlačiareň 3. Sterilizátor 4. Inkubátor

Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna

Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna

Předmětem veřejné zakázky je obnova zámeckých valů kolem hlavní budovy zámku Slavkov u Brna, zvýšení zabezpečení památky a odstraňování přístupových bariér.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti Nicolson, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti Nicolson, s.r.o.

Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov: Logický celok č. 1: Renderovacie výpočtové stredisko č.1 Logický celok č. 2: Renderovacie výpočtové stredisko č.2 Bližší opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o.

Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o.

Predmet zákazky tvoria štyri logické celky: Logický celok č. 1: Polypethylenová baliaca linka na rošty po šírke vrátane zmršťovacieho tunela a dopravníka 1 ks Logický celok č. 2: CNC obrábacie centrum 1 ks Logický celok č. 3: Odsávacie zariadenie k výrobným technológiám 1 ks Logický celok č. 4 : Jednorotorový univerzálny drvič odpadu 1 ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HADO Investments, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HADO Investments, s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovných tovarov: Časť 1. predmetu zákazky: Automatické lineárne plniace zariadenie-1ks Časť 2. predmetu zákazky: Poloautomatické lineárne jednohlavé zatváracie zariadenie-1ks Časť 3. predmetu zákazky: Etiketovací systém-1ks Časť 4. predmetu zákazky: Vákuová miešajúca nádoba s homogenizátorom-1ks Časť 5. ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TOPSTAV É&A s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TOPSTAV É&A s.r.o.

Predmetom obstarávania je sada náradia pre zvýšenie konkurencieschopnosti zadávateľa. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

MU – rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 – generální dodávka stavby

MU – rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 – generální dodávka stavby

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby, v rámci které bude provedena kompletní rekonstrukce a modernizace objektu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na ul. Joštova 13 v Brně včetně jeho technického vybavení, venkovních úprav a sítí. Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních, ...

Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Jedná sa o obstaranie inovatívnych drevárskych technológií v nasledovných 3 častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Nárezové centrum , 1ks, 2. časť predmetu zákazky - Olepovačka hrán, 1ks. 3. časť predmetu zákazky - Formátovacia píla s elektrickým ovládacím panelom, 1 ks. Ďalšie informácie viď nižšie vo tejto výzve pri ...

Rozvoj společnosti Zámečnictví Jaromír Cigánek – pořízení hydraulického ohraňovacího lisu

Rozvoj společnosti Zámečnictví Jaromír Cigánek – pořízení hydraulického ohraňovacího lisu

Realizace projektu spočívá v nákupu hydraulického ohraňovacího lisu. Předmětem zakázky je dodávka, instalace, uvedení stroje do provozu a zaškolení obsluhy.

Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo

Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zachytenia a odvedenia dažďových vôd v obci Tešedíkovo v zmysle súťažných podkladov.

Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice

Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice

Jedná se o údržbu technické infrastruktury místní komunikace a souvisejících ploch. Povrchy chodníků i komunikace jsou již značně poničené a mohlo by dojít ke zranění osob nebo poničení majetku. Z toho důvodu pro zvýšení bezpečnosti a komfortu dětí, rodičů a dalších občanů pohybujících se po těchto komunikacích dojde k obnově povrchů komunikace a ...

MEGAMARKET - Zajištění výstavních stánků na veletrzích v roce 2017 a 2018

MEGAMARKET - Zajištění výstavních stánků na veletrzích v roce 2017 a 2018

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění výstavních stánků (expozic) pro veletrhy pořádané v roce 2017 a 2018, kterých se účastní zadavatel a poskytnutí všech souvisejících služeb, které jsou nezbytné k plnění. Přehled veletrhů: Aquatech Amsterdam 2017 Termín konání: 31. 10. - 3. 11. 2017 RAI ...

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti KOREMO - TOOL  s. r. o.

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti KOREMO - TOOL s. r. o.

Obstaranie inovatívnej brúsky v počte 1 ks pre spoločnosť KOREMO - TOOL s. r. o.. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vývoj mobilnej aplikácie Mystery trip s.r.o.

Vývoj mobilnej aplikácie Mystery trip s.r.o.

zavedenie inovatívnych technológií do spoločnosti Mystery trip s.r.o.

Zavedenie inovatívnych technológií, Ing. Erika Mikulová, PhD.

Zavedenie inovatívnych technológií, Ing. Erika Mikulová, PhD.

Predmetom zákazky je obstaranie technológie a zariadenia na výrobu olejov.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti FAUN spol. s r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti FAUN spol. s r.o.

Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie: Logický celok č.1 : Linka na pomalé zrenie a skladovanie pekárenských produktov 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zajištění vzdělávání greiner packaging slušovice s.r.o.

Zajištění vzdělávání greiner packaging slušovice s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky na služby je v rámci realizace projektu „Podnikové vzdělávání greiner packaging slušovice s.r.o.“ zajištění profesního vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a dále pak v oblasti obecného IT. Předmětem zakázky je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení, zajištění lektorů, ...

(záznamy 126/150 z 1575)  strana 6 / 63