Poptávám servis dalekohledu

Poptávám servis dalekohledu

Poptávám opravu staršího dalekohledu CARLZEISS JENA 8x30. V posledních letech zaostřování každé čočky začalo jít ztuha. Je potřeba vyčistit, promazat.Děkuji za odpověď. S pozdravem Kubíček Karel.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM-GROUP, a.s.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia obálok dvoch budov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV v administratívnej budove a využitie solárnej tepelnej energie v administratívnej budove.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos

Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je ...

Efektívne zníženie energetickej náročnosti firmy Július Mihályi

Efektívne zníženie energetickej náročnosti firmy Július Mihályi

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa efektívneho zníženia energetickej náročnosti firmy Július Mihályi. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Lůžka resuscitační a standardní vybavená kompletní

Lůžka resuscitační a standardní vybavená kompletní

Předmětem veřejné zakázky je modernizace a obnova přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v perinatologickém centru, jehož je Fakultní nemocnice Hradec Králové nositelem. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.

CO2 operační laser

CO2 operační laser

Předmětem veřejné zakázky je dodávka CO2 operačního laseru. Součástí dodávky je taktéž doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, a to zejména: instalace, uvedení do provozu a odstranění vzniklých odpadů a obalů včetně instruktáže a záznamu o ní, vstupní revize a ...

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti NÁKUPNÁ s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti NÁKUPNÁ s. r. o.

Zateplenie obvodového plášta na severnej a západnej strane objektu a zateplenie a rekonštrukcia krytiny strechy.

Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici

Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou hygienických zariadení na lôžkových oddeleniach Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Dolný Kubín, situovaných v bloku A a C. Stavebné úpravy pozostávajú z realizácie stavebných prác a dodávok, elektroinštalácie a zdravo technickej inštalácie v zmysle spracovanej ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu BK

Zníženie energetickej náročnosti objektu BK

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti objektu BK. Projekt rieši výstavbu fotovoltaickej elektrárne, batériového systému pre ostrovnú prevádzku na streche objektu výrobnej budovy kvôli zníženiu energetickej náročnosti objektu BK. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis ...

Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá

Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá

Dodávka technických zariadení pre vybavenie zbereného dvora v obci Banská Belá. komunálne vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov a s vlastnou hydraulikou, kontajner pre hákový nosič 3 ks, šmykom riadený nakladač.

Ultrasonograf - USG

Ultrasonograf - USG

Predmetom obstarávania je ultrasonograf - USG. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti opis predmetu zákazky.

Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu a diamantové nanovrstvy

Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu a diamantové nanovrstvy

Predmetom zákazky je dodanie tovarov na dva logické celky podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Ide o tieto časti: Časť 1: Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu (MKD) Základný stroj: Brúska DIA monokryštálu (MKD) Príslušenstvo: brúsky DIA MKD Základný stroj: Meradlo DIA MKD Príslušenstvo: Meradlo DIA MKD Základný ...

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

FTK – vybavení pro outdoorové sporty

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro outdoorové sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 Dokumentace.

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělen do tří částí. Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do učeben a kabinetů ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, Bílovec. Předmětem části ...

Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na obecnom úrade. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Empire State, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Empire State, s.r.o.

Predmetom zákazky zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Empire State, s.r.o. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okenných výplní, dvier a vrát, ako aj výmenu kotla pre ústredné vykurovanie a výmenu svietidiel v budove. Jedná sa o priemyselnú budovu na výrobu truhiel. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných ...

Soutěž na architektonicko krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Soutěž na architektonicko krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku v Kolíně a navazujících prostor. Zadavatel požaduje řešit prostor Komenského parku s ohledem na historický kontext a zároveň na soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Z hlediska města Kolína jde o ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly AUTOCOM s.r.o.

Stavebné práce na objektoch spoločnosti AUTOCOM s.r.o., ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa

Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa

Urbanisticko- architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa : Realizačný úsek C-Juh

Oprava vybraných častí administratívnej budovy

Oprava vybraných častí administratívnej budovy

Predmetom zákazky je Oprava vybraných častí administratívnej budovy na ul. Chlumeckého 2 a 4 v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitolu B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy

Předmětem veřejné zakázky je přístavba tělocvičny ke stávající škole č.p. 98, 21. dubna 6, Vřesina.

Zníženie energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o. Zákazka je rozdelená na dve časti: - Zníženie energetickej náročnosti oceľovej haly 1 - Zníženie energetickej náročnosti oceľovej haly 2 Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu ...

Oprava a prestavba administratívnej budovy umiestnenej na pozemku KOVOTVAR, výrobné družstvo

Oprava a prestavba administratívnej budovy umiestnenej na pozemku KOVOTVAR, výrobné družstvo

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybraných častiach stavby Oprava a prestavba administratívnej budovy umiestnenej na pozemku KOVOTVAR, výrobné družstvo. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 272 malých lehkých užitkových vozidel N1 (M1) (malé dodávky) s pohonem 4x4 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 150 000 km. Specifikace vozidel a další požadavky zadavatele jsou pro každou část uvedeny v příslušném vzoru Smlouvy o ...

(záznamy 126/150 z 1782)  strana 6 / 72