Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS ANIMA Baškovce

Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS ANIMA Baškovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov zariadení sociálnych služieb v súlade s vypracovanými projektovými dokumentáciami, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Cieľom realizovaných stavených prác je zvýšenie energetickej efektívnosti jednotlivých objektov.

Práce stavební údržby sociálního zařízení v budově školy, Komenského 1, Vysoké Mýto

Práce stavební údržby sociálního zařízení v budově školy, Komenského 1, Vysoké Mýto

Předmětem veřejné zakázky je provedení prací stavební údržby sociálního zařízení v rozsahu soupisu stavebních prací, který je přílohou této výzvy.

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v Obci Dolná Poruba

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v Obci Dolná Poruba

Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v Obci Dolná Poruba", ktorý vyhotovil Ing. arch. Miroslav Halčin, Rajecká 4, 821 07 Bratislava v apríli 2017. Hlavným cieľom projektu je úspora energií a emisií vo všetkým miestach spotreby objektu. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Zateplenie a výmena okien na objekte Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, Bratislava

Zateplenie a výmena okien na objekte Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20, Bratislava

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia objektu a výmeny okien na SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu

VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu

Rekonstrukce vodního díla Fojtka tak, aby dílo umožnilo bezpečné převedení extrémní povodně PV1000 přes korunu hráze. V rámci rekonstrukce budou provedeny nezbytné stavební úpravy objektů na koruně hráze (izolace, odvodnění, kamenné prvky, objekty manipulačních zařízení - věží, domků) a úpravy směřující ke stabilizaci podhrází a k zajištění ...

Dodávka ochranné pracovní obuvi III

Dodávka ochranné pracovní obuvi III

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka ochranné pracovní obuvi dle aktuálních potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předpokládaného množství a druhů ochranné pracovní obuvi je uvedena v příloze č. 1 výzvy.

Vybavení návazné péče  Nemocnice Tábor, a.s. – zobrazovací technika

Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. – zobrazovací technika

Pořízení přístrojového vybavení pro zobrazovací účely při léčbě pacientů zadavatele

Dodávky stravních a benefitních poukázek

Dodávky stravních a benefitních poukázek

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, zajišťující stravování zaměstnanců zadavatele a poskytnutí benefitů zaměstnancům zadavatele ve formě poukázek k úhradě zboží a služeb poskytovaných třetími osobami

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

GŘ OL - velkokuchyňská technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky velkokuchyňské technologie včetně příslušenství, její instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory návrhu Rámcových dohod a jejich příloh (technická specifikace) ...

Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří

Realizace polních cest PC 7, PC 14 včetně přeložky vedení Telefonica ČR v k.ú. Chlum sv. Maří

Předmětem plnění je realizace polních cest PC 7 a PC 14 včetně přeložky Telefonica ČR v k.ú. Chlum Svaté Maří a realizace úseků polních cest V4, V4b v k.ú. Kaceřov a V5 v k.ú. Chlum Sv. Maří

Transientní elastograf

Transientní elastograf

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje (transientního elastografu včetně sondy pro pacienty s normální hmotností, sondy pro obézní pacienty a modulu pro hodnocení steanóz) za podmínek definovaných v zadávací dokumentaci a kupní smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace.

Oprava povrchu silnice III/04614 Sudice - st. hranice

Oprava povrchu silnice III/04614 Sudice - st. hranice

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/04614 Sudice - st. hranice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

FN Motol - zajištění servisu, oprav a údržby 2 ks GAMA KAMERA SIEMENS

FN Motol - zajištění servisu, oprav a údržby 2 ks GAMA KAMERA SIEMENS

Zajištění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek 2 ks GAMA KAMERY SIEMENS v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Mamografické zařízení

Mamografické zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného digitálního mamografického přístroje a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

II/374 Brno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

II/374 Brno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev.č. 374-048 B1, B2. Most se nachází v intravilánu MČ Brno – Černovice a převádí silnici II/374 (ulice Černovická) přes ulici Olomouckou (silnice II/430). V podélném směru se jedná o tři prostá pole z nosníků KA-73. V příčném směru je tvořen dvěma samostatnými konstrukcemi pro každý ...

Oprava povrchu silnice III/4803 Proskovice

Oprava povrchu silnice III/4803 Proskovice

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4803 Proskovice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze

Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu v objektu FSv ČVUT, na adrese Thákurova 7, Praha 6 a v okolí budov na této adrese,

Nákup HW pro datové centrum

Nákup HW pro datové centrum

Předmětem plnění VZ je dodávka HW vybavení datového centra zadavatele na místo plnění včetně zajištění instalačních služeb, technické podpory, záručního servisu, služeb proaktivního servisu, dodávky zálohovacího SW a SW pro zabezpečení virtuálních serverů dle specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.

Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č

Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č

Jedná se o stavební práce spojené se zateplením obvodových stěn, zateplení stropu a střechy, podlahy nad terénem a výměnu otvorových výplní objektu základní školy čp. 846 a základní školy praktické čp. 847 o celkové výměře 3 871,8 m2.

I/62 okr. Děčín (Malšovice), oprava komunikace

I/62 okr. Děčín (Malšovice), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu. Zakázka zahrnuje dva úseky na komunikaci č. I/62: 1.) I/62 Choratice - Malšovice, km 16,600 - 18,330 2.) I/62 Děčín, OK Pohraniční - 28. října, km 23,611 - 23,850.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová

Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Šrobárová

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Šrobárová v zmysle súťažných podkladov.

I/30 okr. Ústí nad Labem, oprava komunikace

I/30 okr. Ústí nad Labem, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace č. I/30 v km 20,400 - 21,100 (Ústí nad Labem, Pražská ul. - cukrovar - žel. most), včetně příslušenství, na základě diagnostického průzkumu.

I/13 okr. Chomutov (Klášterec nad Ohří), oprava komunikace

I/13 okr. Chomutov (Klášterec nad Ohří), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu. Zakázka zahrnuje dva úseky na komunikaci č. I/13: 1.) I/13 MÚK Klášterecká Jeseň, oprava povrchu km 30,660 2.) I/13 Klášterec n. Ohří - OK Tesco (km 31,970 - 32,990)

I/30 okr. Ústí nad Labem (Vaňov), oprava komunikace

I/30 okr. Ústí nad Labem (Vaňov), oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/30 okr. Ústí nad Labem (Vaňov) ve staničení 12,100 - 16,240 km.

I/13 okr. Most, oprava komunikace

I/13 okr. Most, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu. Zakázka zahrnuje dva úseky na komunikaci č. I/13: 1.) I/13 hr. okr. Most směr Komořany (62,650 - 64,000) 2.) I/13 MÚK Ervěnice (km 64,961 až -0,107).

(záznamy 101/125 z 2043)  strana 5 / 82