Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu a vybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ...

Specifické agendové systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Podprobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávcí dokumentaci.

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Pořízení elektrobusů ve společnosti CDS s.r.o. Náchod

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 2 ks nových a nepoužitých bezbariérových, bezemisních městských elektrobusů. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukový přístroj

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného ultrazvukového přístroje (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

Śportová hala Hlboká

Śportová hala Hlboká

Predmetom postupu zadávania zákazky je výstavba objektu športovej haly na Hlbokej ulici v Nitre.

Hledáme investory

Hledáme investory

Společný podnik, investice, Angola Hledám evropské společnosti nebo jednotlivce, kteří mají zájem rozšířit své podnikání do Afriky nebo investovat v Africe, do malé a středně velké výroby. Vztah bude společný podnik nebo přímé investice. Afrika importuje 90% produktů z Asie, Evropy a Ameriky. V Africe je velmi vysoký potenciál rentability. Jsem ...

Poptávám roletu zavazadlového prostoru na vůz Volkswagen Passat

Poptávám roletu zavazadlového prostoru na vůz Volkswagen Passat

Sháním roletu zav. prostoru WV Passat, šíře úchytu 138cm, šíře upnutí rolety 123cm.

Zvýšenie efektívnosti výroby a spotreby energie v podniku Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Zvýšenie efektívnosti výroby a spotreby energie v podniku Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Projekt rieši kombinovanú výrobu elektriny a tepla prostredníctvom kogeneračnej jednotky (KGJ). Navrhovaná je KGJ na zemný plyn, umiestnená v priestoroch jestvujúcej strojovne ÚK a TÚV. Vyrobená elektrická energia z KGJ bude vyvedená do jestvujúcej distribučnej siete podniku a spotrebovaná priamo v podniku, teplo bude slúžiť na prípravu TÚV a ÚK. ...

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok stavebného ...

Kriminologická analýza hate crime

Kriminologická analýza hate crime

Výzkum se primárně zaměří na sociálně-psychologické profilování pachatelů kriminality motivované rasovou, národnostní, náboženskou nebo podobnou záští. Z výzkumu vyplyne skladba trestných činů a jejich druhovost (především násilné versus „propagační“ trestné činy); typologie pachatelů; jejich osobnostní a sociální profil. Na základě toho je možné ...

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody Ariston , hledám firmu v Havlíčkově Brodě a okolí. Brožová

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu

Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy skleníka v areáli Trenčianskeho hradu. Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou s oficiálnym názvom STAVBA OBYTNÁ II. je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 1345/50. Ide o dvojpodlažnú budovu obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavebnom objekte spoločnosti MONTA Žilina, s.r.o., ktoré budú viesť k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Zákazka sa nedelí na časti, ide o jeden vecne, funkčne a logicky prepojený logický celok. Podrobne v súťažných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Na objekte sú navrhnuté stavebné úpravy, ktoré nezasahujú do nosnej konštrukcie objektu. V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - realizácia okapového chodníka d, - zateplenie plochých striech e, - zateplenie šikmej strechy f, - ...

III/220 6 modernizace silnice – průtah Děpoltovice

III/220 6 modernizace silnice – průtah Děpoltovice

Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající komunikace, ve výstavbě dešťové kanalizace a v rekonstrukci propustku, který převádí komunikaci III/220 6 přes tok Lužeckého potoka. Stavba je členěna na pět stavebních objektů: SO 101 Komunikace SO 102 Chodníky SO 201 Propustek přes Lužecký potok SO 301 Dešťová kanalizace SO ...

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je poskytnutí stavebních prací za účelem rozšíření objektu Seniorcentra města Svitavy s cílem navýšení kapacity lůžkových míst pro osoby se sníženou soběstačností a dále poskytnutí dodávek, služeb a stavebních prací, které jsou nezbytné pro poskytnutí výše uvedených stavebních prací. Předmětem plnění části ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov

Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove 2 stavebných objektov (SO.01 - administratívno - prevádzková budova a SO.02 - výrobná hala), na parc. č. KNC 1291/3, 1291/4, k.ú.: Sabinov, okres: Sabinov, kraj: Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ...

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří II.

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nástavba, přístavba a rekonstrukce budovy gymnázia.

Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta

Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta“, spočívající zejména v odstranění překážek v korytě toku, nánosu, břehového porostu a dále oprava koryta spočívající v opevnění ...

Vystavba komunitneho centra v obci Hranovnica

Vystavba komunitneho centra v obci Hranovnica

Predmetom prác je výstavba prízemného objektu pre potreby komunitného centra.

Komplexní realizace expozic kvalitních potravin v rámci tuzemských veletrhů

Komplexní realizace expozic kvalitních potravin v rámci tuzemských veletrhů

Předmětem zakázky je komplexní realizace výstavních expozic kvalitních potravin a zajištění služeb v rámci veletrhu Salima v Brně konaného ve dnech 27. 2. – 2. 3. 2018 a veletrhu TechAgro v Brně konaného ve dnech 8. 4. – 12. 4. 2018. Cílem prezentace je představit odborné i široké veřejnosti potraviny oceněné značkami kvality (KLASA, Regionální ...

Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje

Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy školy v návaznosti na novou přístavbu základní školy prvního a druhého stupně. Přístavba je navržena s kapacitou o čtyřech kmenových učebnách pro max. 120 žáků se spojovací chodbou zajišťující propojení stávající školy, přístavby, jídelny a tělocvičny. V podrobnostech je předmět plnění ...

Rekonštrukcia a nadstavba zdravotného strediska Pobedim

Rekonštrukcia a nadstavba zdravotného strediska Pobedim

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy zdravotného strediska v obci Pobedim - prestavba horného podlažia na byty vrátane nadstavby.

Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby

Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby

Výber zhotoviteľa služby: odber, transport a analýzy vzoriek automobilového benzínu, motorovej nafty, skvapalneného ropného plynu - LPG, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého, vykurovacieho plynového oleja.

(záznamy 101/125 z 1412)  strana 5 / 57