Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021

Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021

Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s max. 10 dodavateli na dodávky pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa, které zamezí škodám především zvěří na obnovovaných lesních porostech a zajistí řádné zajištění lesních kultur a ochranu produkovaných lesních sazenic pro umělou obnovu lesa. Dodávky jsou určeny pro potřeby zadavatele na ...

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace akce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Imunoglobuliny normální lidské 2017

Imunoglobuliny normální lidské 2017

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Dodávka technologické linky na drcení kameniva II

Dodávka technologické linky na drcení kameniva II

Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace a uvedení do provozu.

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov - síťová infrastruktura

Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov - síťová infrastruktura

Předmětem veřejné zakázky je zajištění konektivity objektu - dodávka aktivních prvků a pasivních prvků sítě včetně strukturované kabeláže a poskytnutí souvisejících služeb dle technické specifikace předmětu plnění.

Materiál pro endoskopický odběr žil

Materiál pro endoskopický odběr žil

Průběžné dodávky materiálu pro endoskopický odběr žil po období 4 let (předpokládaný odběr 416 kusů).

Kardiostimulátory pro jihočeské nemocnice

Kardiostimulátory pro jihočeské nemocnice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických přístrojů, a to konkrétně kardiostimulátorů, jejichž popis je uveden v článku 7 zadávacích podmínek, a to na základě rámcové dohody. Množství uvedené v příloze č. 2 zadávacích podmínek u požadovaného zdravotnického spotřebního materiálu má orientační charakter, resp. je to ...

Opioidní anestetika a analgetika

Opioidní anestetika a analgetika

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ze skupiny opioidních anestetik a analgetik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Restaurování vybavení Letenského kolotoče

Restaurování vybavení Letenského kolotoče

Předmětem plnění veřejné je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Figury koní vycpaných s dřevěnými částmi a koní dřevěných B) Tři figury rytířů z papírmaše se zbraněmi a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3 této Výzvy.

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Předmětem VZ je vytvoření nových postupů a technického řešení v případě převozu a likvidace velkého množství výbušniny a nástražného výbušného zařízení a dopadu výbuchu na lidský organismus v blízkosti výbuchu extrémního množství trhaviny tak, aby byla zaručena bezpečnost okolí i samotného pyrotechnika. Podrobnosti o požadovaném obsahu plnění VZ ...

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače

Dodávka nakladače o váze 15 tun s příslušenstvím

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka operačního a vyšetřovacího stolu

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka operačního a vyšetřovacího stolu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis nového, nepoužitého operačního stolu (přístroj A) a vyšetřovacího stolu (přístroj B), které musí splňovat technické parametry dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky

Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Další kódy CPV 30213300-8, 30214000-2, 30232110-8,30233141-1,48820000-2

Dodávky náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda a Volkswagen

Dodávky náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda a Volkswagen

Dodávky náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda a Volkswagen pro rok 2018 a 2019

FN Motol – dodávky aspiračních trnů

FN Motol – dodávky aspiračních trnů

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky aspiračních trnů pro vícečetné odběry lékových roztoků pro FN Motol

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského sedacího nábytku

Rámcová dohoda na dodávky kancelářského sedacího nábytku

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nového kancelářského sedacího nábytku včetně dopravy zboží do odběrného místa, umístění zboží do prostor zadavatele, montáže zboží, pojistného, inflačních vlivů, likvidace odpadů a obalového materiálu.

Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému

Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému

Predmetom zákazky sú služby spočívajúce najmä v rozšírení existujúceho systému o nové moduly, aby Národný emisný informačný systém mohol plniť úlohu nástroja pre elektronické zasielanie údajov v zmysle novovzniknutých povinností prevádzkovateľov a povinností na informovanie verejnosti; takisto má zabezpečiť integráciu nových modulov a funkcií do ...

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Komunitné centrum v obci Malá Domaša

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum v obci Malá Domaša. OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO-01Objekt komunitného centra SO-02Kanalizačná prípojka SO-03Vodovodná prípojka SO-04Odberné elektrické zariadenie SO-05Spevnené plochy a sadové úpravy Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu ...

Laparoskopická věž pro I. chirurgickou kliniku

Laparoskopická věž pro I. chirurgickou kliniku

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laparoskopické věže pro I. chirurgickou kliniku VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích , popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k ...

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov

Dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení), v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace ...

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Strečno

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Strečno

Predmetom zákazky je dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v obci Strečno. Predmetom dodania sú traktor a k nemu kompatibilné príslušenstvo, a to čelný nakladač, hákový kontajnerový nosič, kontajnery na drobný stavebný odpad, kontajnery na bežný odpad, kontajner na textílie a drvič biologicky rozložiteľného odpadu. Bližšia ...

Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT

Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT

Předmětem VZ je provádění úklidu v ubytovacích objektech ve správě ČVUT – SÚZ, včetně administrativních a kancelářských prostor. Zakázka se týká všech níže uvedených ubytovacích zařízení ve správě ČVUT v Praze – SÚZ včetně administrativních a kancelářských prostor po dobu 48 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí v souladu s § 35 ZZVZ.

Nákup stroja na metalickú potlač

Nákup stroja na metalickú potlač

Predmetom zákazky je dodávka stroja na metalickú potlač, vrátane dopravy na miesto určenia, služieb spojených s kompletnou inštaláciou a sprevádzkovaním (sfunkčnením). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto podlimitnej zákazke (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky).

Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018

Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018

Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro řízení o mezinárodní ochraně podle Zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Servis, opravy a údržba sanitních, dodávkových a osobních vozidel

Servis, opravy a údržba sanitních, dodávkových a osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky je provádění servisu, oprav a údržby sanitních, dodávkových a osobních vozidel Fakultní nemocnice Olomouc včetně dodávek výhradně nových originálních náhradních dílů. Smlouva bude uzavřena na dobu 2 let.

(záznamy 101/125 z 1565)  strana 5 / 63