Inovácia procesu v spoločnosti STELMO SK s.r.o.

Inovácia procesu v spoločnosti STELMO SK s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru: CNC riadený hydraulický ohraňovací lis. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Vsetína včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valašská Polanka včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – ICT vybavení

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – ICT vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení (počítačová sestava, monitor, laserová myš, klávesnice, wifi AP, switch, SFP modul duplex) a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je dále podrobně stanoven v zadávacích podmínkách.

Webová a mobilná aplikácia pre projekt RESTAURANT ORDER DELIVERY ERP

Webová a mobilná aplikácia pre projekt RESTAURANT ORDER DELIVERY ERP

Predmetom zákazky je poskytnutie služby Webovej a mobilnej aplikácie pre projekt RESTAURANT ORDER DELIVERY ERP, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-H/DP/2016/3.1.1-3 vyhlásenej dňa ...

Software pre projekt Webová a mobilná aplikácia pre rezerváciu a správu športovísk v SR

Software pre projekt Webová a mobilná aplikácia pre rezerváciu a správu športovísk v SR

Predmetom zákazky je poskytnutie služby Sofware v rámci projektu s názvom Webová a mobilná aplikácia pre rezerváciu a správu športovísk v SR, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom ...

ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka z

ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka z

Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace. Zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra

Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra

Predmetom zákazky je riešenie sanácie a opráv so zameraním na obvodový plášť piatich pavilónov a niekoľkých menších prevádzkových objektov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Obvodový plášť pavilónov A, B, C, D, a E : Fasáda pavilónov v dôsledku tepelných strát , mikrotrhlín, opadávajúcej krycej vrstvy a zatekaniu neplní svoju ...

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

SO 01 - Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků. SO 02 - Rozšíření komunikace v prostoru nakládky a otoč pro kamiony. SO 03 - Terénní úpravy. SO 04 - Přeložka požárního vodovodu.

Rekonštrukcia plaveckého bazéna a telocvične SPŠSG, Drieňová 35, Bratislava

Rekonštrukcia plaveckého bazéna a telocvične SPŠSG, Drieňová 35, Bratislava

Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia plaveckého bazéna a telocvične. Rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu nefunkčných konštrukcií (podlahy, priečky, obklady, podhľad, výplne otvorov), technickej infraštruktúry (vzduchotechnika, elektroinštalácia, slaboprúd, bazénová technológia), zateplenie fasády a rekonštrukciu časti vonkajšej ...

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor Rychnov nad Kněžnou

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor Rychnov nad Kněžnou

Plněním veřejné zakázky se rozumí provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla. Stavba je členěna na stavební objekty: o SO 01 – hlavní objekt o SO 02 – vedlejší objekt o SO 03 – garáže Předmětem díla je: - Demontáž stávajícího opláštění – „boletické“ panely - Zateplení ...

Projektová dokumentace pro provedení stavby Depozitárně – expozičního objektu v Ostravě

Projektová dokumentace pro provedení stavby Depozitárně – expozičního objektu v Ostravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, projektové dokumentace pro účely výběru zhotovitele stavby dle zákona a prováděcích předpisů k ...

Nanorobots - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GCMS) - opakování

Nanorobots - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GCMS) - opakování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu vybaveného hmotnostním detektorem, TCD a FID detektorem. Chromatograf slouží pro analýzu kapalných a plynných vzorků. Hmotnostní detektor umožňuje stanovit molekulovou hmotnost v rozsahu 2 – 1050 m/z. Součástí dodávky je ovládací software a databáze hmotnostních spekter

Dodávka zdravotnického vybavení sanitních vozidel II. – Transportní ventilátor

Dodávka zdravotnického vybavení sanitních vozidel II. – Transportní ventilátor

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 kusů transportního ventilátoru (přístroje pro umělou plicní ventilaci) pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje včetně příslušenství. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č.1 Zadávací dokumentace – Technická ...

Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem LC-MS/MS

Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem LC-MS/MS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks analytického přístroje „LC-MS/MS“ – kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem na principu trojitého kvadrupólu, včetně hardware a software pro řízení systému a zpracování dat a dalšího příslušenství.

Speciální dopravní technika - víceúčelové terénní osobní vozidlo v provedení záchranné vozidlo HS

Speciální dopravní technika - víceúčelové terénní osobní vozidlo v provedení záchranné vozidlo HS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo HS pro záchranáře Horské služby ČR. Jedno vozidlo dle „kategorie 1“, jedno vozidlo dle „kategorie 2“ a dvě vozidla dle „kategorie 3“.

Nákup 12 ks užitkových vozidel

Nákup 12 ks užitkových vozidel

Pořízení 3 ks izotermického skříňového vozidla, 1 ks nákladního užitkového vozidla – 6 míst + nákladový prostor, 3ks skříňových vozidel – cca 10 m3, 2 ks skříňových vozidel – cca 3m3 4x4, 3 ks skříňových vozidel – cca 3m3 pro potřeby ZSMV a MV

ÚVN-VoFN Praha - dezinfektory pro endoskopii-nákup

ÚVN-VoFN Praha - dezinfektory pro endoskopii-nákup

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 dezinfektorů s technologickým vybavením pro současnou dezinfekci 12 flexibilních endoskopů (dále jen „dezinfektor“) pro oddělení gastrointestinální endoskopie nacházející se v areálu ÚVN Praha Střešovice, pavilon A7, 3. NP, a to včetně jejich instalace.

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku II

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a poskytnutí souvisejících služeb.

Konsolidácia systému pre komunikáciu a tímovú spoluprácu

Konsolidácia systému pre komunikáciu a tímovú spoluprácu

Predmetom zákazky je Konsolidácia prevádzkovaného Systému do centrálneho datacentra vrátane jeho update, modernizácie, doplnenia licencií a funkcionality, na aktuálne potreby verejného obstarávateľa, ako aj zabezpečenie vysokej dostupnosti Systému a zálohovania dát Systému prostredníctvom integrácie do centrálneho backup systému na báze Veritas ...

Software pre projekt Webová multiplatformová aplikácia elektronického systému monitorovania IT

Software pre projekt Webová multiplatformová aplikácia elektronického systému monitorovania IT

Predmetom zákazky je poskytnutie služby Software pre projekt Webová multiplatformová aplikácia elektronického systému monitorovania IT infraštruktúry, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom ...

Poptávám opravu bazénovou technologie

Poptávám opravu bazénovou technologie

Poptávám servis bazénové technologie (čerpadla, kompresory atd.). Bazén je v obci Mokrovraty u Dobříše. Zdraví Hyklová

Hledáme rodinný domek nebo pozemek, Patokryje u Mostu

Hledáme rodinný domek nebo pozemek, Patokryje u Mostu

Hledáme pozemek či domek na prodej v obci Patokryje u Mostu. Děkuji Tóthová.

Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 48 měsíců pro VoZP ČR

Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 48 měsíců pro VoZP ČR

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky pro VoZP v podobě osobních počítačů a notebooků na celé období, na které bude uzavřena Rámcová dohoda za předpokladu, že nedojde k překročení cílové částky. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem o dodávce předpokládaného počtu osobních ...

(záznamy 76/100 z 2043)  strana 4 / 82