Poptávám náhradní díly na invalidní vozík značky Invacare

Poptávám náhradní díly na invalidní vozík značky Invacare

Sháním prodejce náhradních dílu na mechanický vozík INVACARE

Poptávám štípané akátové kůly, 400 ks

Poptávám štípané akátové kůly, 400 ks

Dobrý den, V žádosti o dotaci 4.1.1 z PRV jsem zařazen do kategorie doporučen a žádám Vás tímto v režimu cenového marketingu o předložení nabídky na: Štípané akátové kůly, délky 150 cm, průměru 8-12 cm, v počtu 400 ks. Dále prosím uveďte jaká je délka záruční doby, lhůta dodání a cena dopravy. Děkuji -- S pozdravem Ing. ...

Originální náhradní autodíly, Egypt

Originální náhradní autodíly, Egypt

Jsme Alhashemya pro agentury & Trading Co, (SAE) z Egypta, rádi bychom spolupracovali s vaší úctyhodnou společností v dovozu originálních náhradních dílů VW Group [VW, SKODA, AUDI & SEAT] pro osobní automobily do naší země.

Vysušené latě, Švýcarsko

Vysušené latě, Švýcarsko

Poptáváme latě, sušené na vzduchu, svázané 5.00m 27 x 40, 27 x 60 40 x 50, 50 x 60, 60 x 80 navíc ze čtyř stran hoblované. KV latě 24 x 50 in 2.50, 2.60 6 2.70 hoblované ze 4 stran, svázané. Množství: 40/45M3. na každou dodávku 10 / 15 M3 na rozměr Ceny ze závodu Příplatek za dopravu Švýcarsko

Palivové dřevo, Rakousko

Palivové dřevo, Rakousko

Máme zájem o koupi 6 m3 palivového dřeva. Bydlíme v Tallesbrunn, Rakousko. Prosíme o brzkou odpověď. Tisíceré díky Marek Karin

Projekční práce na obnovu energetického centra v ZTC 1

Projekční práce na obnovu energetického centra v ZTC 1

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla, které spočívá v(e): a. vyhotovení komplexní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) k obnově energetického centra v ZTC 1 (dále jen „akce“) včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost, b. provedení výkonu inženýrské činnosti pro akci za účelem vyřízení ...

Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích

Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích

Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v provedení interiérové vestavby a změně využití prostorů (kobek) v nábřežní zdi v Praze. Využití se převážně mění na veřejné toalety nebo zázemí provozů. Projekt řeší vestavbu do stávajících prostor nábřežních kobek a jejich dílčí rekonstrukci odehrávající se převážně ...

Obstaranie 7 nájomných bytov v obci Jakubov

Obstaranie 7 nájomných bytov v obci Jakubov

Predmetom zákazky je "Obstaranie 7 nájomných bytov v obci Jakubov" vrátane infraštruktúry a pozemkov. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu so siedmimi bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. Celkovo je v obytnom dome ...

Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v ...

LF – Sonografický simulátor pro A a B zobrazení

LF – Sonografický simulátor pro A a B zobrazení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu sonografického simulátoru pro A a B zobrazení. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Jakubov

Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Jakubov

Predmetom zákazky je "Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Jakubov" vrátane infraštruktúry a pozemkov. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu / domov so štrnástimi bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. Celkovo je v obytnom ...

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Zajištění systémové, technické podpory aplikace Pozem+

Zajištění systémové, technické podpory aplikace Pozem+

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je Zajištění systémové (licenční) a technické podpory aplikace Pozem+ na platformě Bentley Systems a rozvoje aplikací a školení formou ad hoc služeb.

LF – Modely orgánů pro RTG a UZ vyšetření

LF – Modely orgánů pro RTG a UZ vyšetření

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 sady modelů orgánů pro RTG a UZ vyšetření. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Soutěž o návrh řešení základní školy

Soutěž o návrh řešení základní školy

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné ...

Mediální nákup - tisková kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Mediální nákup - tisková kampaň na podporu kvalitních potravin v 1. čtvrtletí 2018

Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v tisku v 1. čtvrtletí 2018 dle přiloženého Mediaplánu Print, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace

Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů

Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Specifické agendové systémy - Evidence dotací

Specifické agendové systémy - Evidence dotací

Předmět veřejné zakázky se skládá z: - Vypracování projektu nasazení. - Dodávka a implementace Evidence dotací kompletního softwarového řešení potřebného k provozování všech požadovaných součástí této zakázky v potřebném počtu softwarových licencí, včetně integrace s vybranými informačními systémy. - Školení zaměstnanců zadavatele pro ...

LF – Simulátor dynamiky proudění kapalin v cévách

LF – Simulátor dynamiky proudění kapalin v cévách

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu simulátoru dynamiky proudění kapalin v cévách. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Krnovsko

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Krnovsko

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Krnovsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.

LF – Spiroergometrický simulátor s ergometrem

LF – Spiroergometrický simulátor s ergometrem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu simulátoru pro artroskopie. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov  -  EXIT 134 Měřín

D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.

Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově plaveckého bazénu Sparta Kutná Hora

Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově plaveckého bazénu Sparta Kutná Hora

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve budově plaveckého bazénu na adrese Čáslavská 198, 284 01 Kutná Hora, v majetku TJ SPARTA Kutná Hora, z.s. a Město Kutná Hora. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů ...

LF – Model horní končetiny pro dopplerovské měření s pulzní pumpou

LF – Model horní končetiny pro dopplerovské měření s pulzní pumpou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu modelu horní končetiny pro dopplerovské měření s pulzní pumpou. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také ...

LF – Poslechový simulátor pro výuku interních oborů

LF – Poslechový simulátor pro výuku interních oborů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu poslechového simulátoru pro výuku interních oborů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace.

(záznamy 51/75 z 1412)  strana 3 / 57