Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o.

Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.

Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o., konkrétne: Stanica technickej kontroly: Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné automobily, Valcová skúšobňa bŕzd pre osobné automobily, Zariadenie na kontrolu vôle vzavesení auložení kolies pre nákladné automobily, Zariadenie na ...

Podpora podnikania a nárast konkurencieschopnosti žiadateľa Soňa Adamusová - NANIPEK

Podpora podnikania a nárast konkurencieschopnosti žiadateľa Soňa Adamusová - NANIPEK

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Linka na výrobu pekárenských výrobkov 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti REVOL TECHNOLOGY s.r.o.

Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti REVOL TECHNOLOGY s.r.o.

Predmetom zákazky je Inovácia procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti REVOL TECHNOLOGY s.r.o., ktorá pozostáva z obstarania 5-osého a 3-osého obrábacieho centra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla

Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla

Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy, chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklených bánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ, ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Nicota s.r.o. zavedením inovatívneho produktu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Nicota s.r.o. zavedením inovatívneho produktu

inovácia procesu výroby 3D scanner 3d tlačiareň 1 3d tlačiareň 2 Obrábací stroj - sústruh Obrábací stroj - fréza CNC ohýbačka trubiek Zvárací stroj Pieskovacia kabína injektorová Merací stroj - rameno CNC obrábacie centrum Deliaci stroj - automatická pásová píla

Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu

Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu

Poskytovanie služieb užívateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu vrátane jeho súčastí (KaPor), ktorá zahŕňa odstraňovanie prípadných chýb v prevádzkovom prostredí na obdobie 48 mesiacov

Obstaranie 5-osého obrábacieho centra

Obstaranie 5-osého obrábacieho centra

Predmetom zákazky je dodanie 5-osého obrábacieho centra. Technická špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Callio - Management kampaní a klientov

Callio - Management kampaní a klientov

Predmetom zákazky je dodávka služby a tovarov: 1. Callio ( Call in one ) Management kampaní a klientov; 2. IKT vývojové a testovacie prostredie; 3. Krabicový softvér; Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku ...

Linka na praženie kávových zŕn

Linka na praženie kávových zŕn

Predmetom dodávky je súbor technologických zariadení tvoriacich linku na spracovanie čerstvých kávových zŕn ako aj linku na balenie praženej zrnkovej a mletej kávy. Linky musia umožňovať dávkové praženie kávových zŕn a ich mletie s variabilitou hrubosti mletia ako aj konvenčné a vákuové balenie v pomletom aj nepomletom stave vrátane zatavovacieho ...

Tlačiareň na priamu potlač textilu

Tlačiareň na priamu potlač textilu

Predmetom obstarávania je nákup strojových zariadení

Stroj na krájanie mäsa

Stroj na krájanie mäsa

Predmetom zákazky sú štyri logické celky: Logický celok č. 1: Stroj na krájanie mäsa Logický celok č. 2: Stroj na sploštenie mäsa Logický celok č. 3: Stroj na oddeľovanie mäsa od kosti Logický celok č. 4: Kalibrovacia linka Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Technologické vybavenie prevádzky: Jolie, s.r.o.

Technologické vybavenie prevádzky: Jolie, s.r.o.

Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Krájacie centrum Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

2-farebný tlačový stroj

2-farebný tlačový stroj

Predmetom zákazky je dodávka nového 2-farebného tlačového strojaj (1 ks) vrátane dopravy, inštalácie a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poptávám fotoaparát značky Contax

Poptávám fotoaparát značky Contax

Poptávám fotoaparát Contax N-1 + zoom objektiv.

Poptáváme osobní vůz s mrazákem

Poptáváme osobní vůz s mrazákem

Poptáváme osobní vůz s mrazákem do -20°C na rozvoz zmrzliny. Nabídky e-mailem, tel. od 17-20 hod.

Poptávám přepravu palety z Německa

Poptávám přepravu palety z Německa

Poptávám přepravu 1 palety z Německa do ČR Místo nakládky: 274 72 Cuxhaven, Německo Datum nakládky: od 21.8.2017 Místo vykládky: 280 02 Kolín, ČR Termín vykládky: do 4 pracovních dní od nakládky Počet palet: 1 ks Celková hmotnost: 1.100 kg Rozměry palety: 120 x 100 x 140 (s přesahem 140 x 120 x 140)

Poptávám nákladní autodopravu

Poptávám nákladní autodopravu

Poptávám nákladní dopravu 3 ks tyčí v délce 6 m a o váze 69 kg. Adresa vyzvednutí zásilky: JIRY spol. s r.o., Zápečská 63/II, 503 51, Chlumec nad Cidlinou. Dodací adresa: Drozdov 172, PSČ 267 61 Cerhovice.

Vestavba zkušebny Remarkplast

Vestavba zkušebny Remarkplast

Vestavba zkušebny Remarkplast do půdního prostoru

Poptávám pozemek

Poptávám pozemek

Poptávám pozemek v okolí Kunratic, Nupak, Dubče, Hostivaře nebo Újezda. Jedná se o pozemek za účelem uchování rostlin, keřů, zahradnického nářadí a strojů. Nabízím proti službu formou údržby pozemku nebo možnost platebního vyrovnání.

UTB – Software k ovládání kapalinového chromatografu

UTB – Software k ovládání kapalinového chromatografu

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwaru pro Fakultu technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOREKT

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOREKT

Predmetom obstarávania je: 1) Čeľusťový drvič so separátorom železnej výstuže 2) Triediaca jednotka s vibračným triedičom Podrobná technická špecifikácia je v súťažných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť A a B) zateplením obvodového plášťa objektu, zateplením strechy, výmenou otvorových konštrukcii, rekonštrukciou elektroinštalácie zameranej na zabudované osvetlenie a to výmenou svietidiel, výmenou vykurovacích telies, ...

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Plně automatické krovařské centrum pro společnost Tesařské konstrukce, s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového a nepoužitého plně automatického krovařského centra. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“.

(záznamy 51/75 z 1575)  strana 3 / 63