Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo - Krásná

Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo - Krásná

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo - Krásná v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Rámcová dohoda na nákup airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

Rámcová dohoda na nákup airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

nákup 500 ks airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

Oprava povrchu silnice III/4739 Dolní Datyně

Oprava povrchu silnice III/4739 Dolní Datyně

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4739 Dolní Datyně v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění: (1) fyzické ostrahy a ochrany budov Zadavatele, (2) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, (3) přeprava cenin včetně doprovodu při převozu cenin. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o komplex Plzeň-město (budovy v ...

Hmotnostní spektrometr pro oddělení klinické mikrobiologie

Hmotnostní spektrometr pro oddělení klinické mikrobiologie

Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje – hmotnostního spektrometru do Oblastní nemocnice Jičín a.s., Centrum klinických laboratoří, oddělení klinické mikrobiologie.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – krmný vůz – tažený traktorem

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – krmný vůz – tažený traktorem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka krmný vůz – taženého traktorem včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – rozdružovač balíků

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – rozdružovač balíků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozdružovače balíků včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – smykový nakladač

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – smykový nakladač

Předmětem veřejné zakázky je dodávka smykového nakladače včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT II.

Jazykové vzdělávání zaměstnanců MŠMT II.

Předmětem veřejné zakázky je realizace skupinové a individuální výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Robotický operační systém (2. vyhlášení)

Robotický operační systém (2. vyhlášení)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, montáž a uvedení do provozu nového nepoužitého, nerepasovaného robotického operačního systému (dále jen „zařízení“), dále průběžné dodávky instrumentárií a zdravotnického spotřebního materiálu pro zařízení, poskytování servisních služeb zařízení a dále provedení a provádění souvisejících dodávek a ...

Úklidové služby pro potřeby SZPI

Úklidové služby pro potřeby SZPI

Poskytování úklidových služeb na jednotlivých inspektorátech zadavatele: Ústřední inspektorát Brno, Inspektorát v Brně, Inspektorát v Praze, Inspektorát v Olomouci, Inspektorát v Hradci Králové, Inspektorát v Plzni, Inspektorát v Táboře, Inspektorát v Ústí nad Labem.

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Předmětem veřejné zakázky je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě.

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – fekální vůz

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – fekální vůz

Předmětem veřejné zakázky je dodávka fekálního vozu včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Poptávám zakázkovou výrobu dveří a obložkové zárubně

Poptávám zakázkovou výrobu dveří a obložkové zárubně

Poptávám zakázkovou výrobu a montáž dveří a obložkové zárubně. Popis: stavební otvor 202x81cm tloušťka stěny 70 cm 198x63cm tloušťka stěny 8 cm včetně prosklených dveří vše ve folii tmavé dřevo nutno zaměřit na místě Lokalita: Brno Střed - Veveří Termín: spěchá do 10dnů

Nové technologické zariadenia spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o. II.

Nové technologické zariadenia spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o. II.

Nákup nových technologických zariadení, ktoré budú určené pre nový výrobný program, zameraný hlavne na produkty pre automobilový priemysel (výroba nástrojov, foriem a presných súčiastok), strojársky priemysel (návrh a výroba komponentov a celkov do výrobných liniek, nástroje na obstrih hliníkových výliskov) a opravy, úpravy a údržba foriem ...

Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom, Trebišov

Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom, Trebišov

Predmetom zákazky je zriadenie nových podkladových vrstiev pre uloženie umelej trávy stávajúcej plochy starého tréningového futbalového ihriska s pôvodným škvarovým povrchom, ktorý je v súčasnosti zatrávnený. Terajšie ihrisko nemá vyhovujúce smery spádovania. Je nutné previesť nové spádovanie tak, aby bol sklon od stredovej pozdĺžnej osi cca 0,5 ...

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy (případně dvou pojistných smluv) pro veškerá vozidla provozovaná zadavatelem na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů , na doplňková pojištění v rámci ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 11 - Nová Ves a SSÚ

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 11 - Nová Ves a SSÚ

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 11 - Nová Ves a 12 Řehlovice

Speciální dopravní technika – terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo HS – 14 ks

Speciální dopravní technika – terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo HS – 14 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo HS pro záchranáře Horské služby ČR.

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských fondů

Předmětem plnění je poskytování služeb řídícím orgánům v oblasti kontrol projektů podporovaných z ESI fondů dle článku 125 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (ES) 1303/2013, čl. 66 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1305/2013, čl. 7 odst. 1 a 3, čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (PRV) a čl. 97 odst. 1 nařízení EP a Rady ...

Poptávám výkopové práce pro vodovodní přípojku

Poptávám výkopové práce pro vodovodní přípojku

Poptávám výkopové práce pro vodovodní přípojku v Horusicích (Veselí nad Lužnicí)

Poptávám náhradní díly k lázeňským kamnům

Poptávám náhradní díly k lázeňským kamnům

Poptávám náhradní díly k lázeňským kamnům nerez (Zavadil Z 92015).

Marketingová komunikace OZP (Rámcová dohoda)

Marketingová komunikace OZP (Rámcová dohoda)

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především nákup medií pro reklamní činnost, zajištění služeb kreativy, grafiky, produkce, tisku klientských a propagačních materiálů, PR práce a analytické činnosti.

Mobilný operátor

Mobilný operátor

Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb a nákup akciových mobilných telefónov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v opise predmetu zákazky podľa prílohy číslo B. Súťažných podkladov.

II/380 Mutěnice – Hodonín, I/55 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Mutěnice – Hodonín, I/55 - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00, Brno, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního ...

(záznamy 51/75 z 2043)  strana 3 / 82