Dodávka CNC ohraňovacího a vysekávacího lisu pro firmu PPI - protipožární dveře s.r.o.

Dodávka CNC ohraňovacího a vysekávacího lisu pro firmu PPI - protipožární dveře s.r.o.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CNC ohraňovacího lisu a CNC vysekávacího lisu pro potřeby společnosti PPI dveře. Zadavatel požaduje, aby dodávané stroje splňovali minimální požadavky na technické parametry a vybavení, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Metodika zjištění chemické profilace drog

Metodika zjištění chemické profilace drog

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodického postupu pro zjišťování chemických profilů metamfetaminu, heroinu a kokainu (dále jen „drog“) zajištěných v rámci trestních řízení. Prostřednictvím zjištěného profilu drog bude možné provádět jejich komparaci s dalšími zajištěnými zásilkami drog v různých trestních řízeních nejen v ČR, ale i ve ...

Náložky hodnostní

Náložky hodnostní

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky náložek hodnostních.

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové služby jako podklad pro realizaci projektu, kterým dojde k vybudování kuchyně, jídelny, kavárny, modernizaci lázeňského provozu a tím i rozšíření poskytované péče a zároveň i k navýšení ubytovací kapacity. Součástí bude také vybudování elektronického požárního a zabezpečovacího systému, dohledového ...

Povýšení výkonu databázových serverů trvalou aktivací procesorů a operační paměti RAM

Povýšení výkonu databázových serverů trvalou aktivací procesorů a operační paměti RAM

Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalé odemknutí procesorů a paměti, které jsou součástí dodávky serverů IBM Power770. Součástí odemknutí je i potřebný software – operační systém AIX s nadstavbou pro cluster PowerHA a paralelní file systém GPFS. Dodavatel provede instalační a konfigurační práce spojené s aktivací zmíněných zdrojů a jejich ...

ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7

ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatné dílčí části. Dílčí část 1 – Pořízení a instalace 53 přepážkových pracovišť Předmětem této dílčí části je dodávka a instalace 53 přepážkových pracovišť v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Dílčí část 2 – Pořízení a instalace vyvolávacího (pořadníkového) systému Předmětem ...

Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s.

Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: jejich montáž, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize ...

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR

Zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu

Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatického chemiluminiscenčního systému pro Trombotické centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze a průběžné dodávky spotřebního materiálu (dg. souprav) pro provoz přístroje.

V413/416 - smyčka HBM (P.0312), stavebně-montážní práce

V413/416 - smyčka HBM (P.0312), stavebně-montážní práce

V413/416 - smyčka HBM (P.0312), stavebně-montážní práce

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant

Služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou justičního areálu v Ústí nad Labem.

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavatelům prostřednictvím vybraného dodavatele - mobilního operátora, a to v rozsahu, za podmínek a v kvalitě specifikovaných v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Termín ...

Poptávám opravu zahradní techniky

Poptávám opravu zahradní techniky

Poptávám opravu zahradní techniky Tera. Vadná spojka, popřípadě GO.

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení dle přiložené technické specifikace. Vozidlo je určeno na obměnu služebních dopravních prostředků

Modulární maskovací souprava M-BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze

Modulární maskovací souprava M-BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze

Předmětem zakázky je dodávka nových a nepoužitých modulárních maskovacích souprav —BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze na podvozkové platformě PANDUR. Podrobněji je předmět zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Kardiální a jiné specifické markery

Kardiální a jiné specifické markery

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorního vyšetření biologického materiálu v oblasti kardiálních a jiných specifických markerů v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení ...

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení fasády předmětného, zateplení střech a výměna výplní otvorů administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno. Předmětem plnění je také zajištění prostředků povinné publicity.

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace signalizačních systémů v DZR Terezín s názvem: Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín“ včetně provedení souvisejících stavebních prací.

Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Jedná se o výstavbu vodovodního přivaděče „A“ DN250, vodovodního přivaděče „B“ DN200, rozváděcího řadu„B-1“ DN80. Stavba se nachází v extravilánu obce Droždín, intravilánu obce Samotišky a Tovéř a v extravilánu i intravilánu obce Dolany. Po vybudování navrhovaných řadů se zvýší kapacita vodovodního potrubí na trase Samotišky – Tovéř – Dolany. ...

Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni - LS H.Blatná a M.Albrechtice 2018

Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni - LS H.Blatná a M.Albrechtice 2018

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, ...

Poptáváme opravu notebooků ASUS

Poptáváme opravu notebooků ASUS

Poptáváme opravu notebooků Asus. Jedná se asi o výměnu Flex kabelu a baterie.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bažantov a v katastrálním území Pořejov, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017

Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017

Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

Předmětem díla „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“ je: - zpracování projektu stavby (dále jen P), - výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“, - zpracování žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU ...

Opravy vozidel a dodávky ND pro vozy zahraničních značek

Opravy vozidel a dodávky ND pro vozy zahraničních značek

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis (dále jen "Služby") vozidel zahraničních značek (Hyundai, Fiat, Nissan, Jeep, Mazda, Honda, Mercedes) včetně dodávek ND dílů potřebných pro poskytované Služby s min. 15 % slevou z doporučených cen dovozce vozidel. Součástí předmětu plnění je rovněž případná ...

(záznamy 51/75 z 1565)  strana 3 / 63