Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – počítačových sestav, monitorů, klávesnic, myší, serverů, licencí operačního systému, projektorů, tiskárny, zdrojů nepřerušovaného napájení, síťových komponentů a příslušenství včetně instalace síťových rozvodů a souvisejících stavební prací pro Střední školu informatiky a finančních služeb, ...

17-166 Masové konzervy – pořízení a ochraňování

17-166 Masové konzervy – pořízení a ochraňování

Předmětem VZ je pořízení 100 tun masových konzerv (dále HR masových konzerv) jejich ochraňování a obměna.

Automobil M1 - 9 míst

Automobil M1 - 9 míst

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního automobilu kategorie M1 pro 9 osob i s řidičem včetně dopravy.

Technický upgrade databázových serverů

Technický upgrade databázových serverů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů serverů pro Fakultu informatiky Masarykovy univerzity. Dodávka zahrnuje dopravu na místo plnění a poskytování servisní podpory po celou dobu záruční lhůty.

Pásový dozer

Pásový dozer

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového dozeru kategorie Ss včetně dopravy.

FN Motol – obnova skiaskopického RTG přístroje

FN Motol – obnova skiaskopického RTG přístroje

Předmětem VZ je dodávka skiaskopického RTG přístroje, včetně instalace, proškolení záručního a pozáručního servisu, drobných stavebních úprav a ekologické likvidace starého přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění této VZ je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Restaurátorské práce - Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce

Restaurátorské práce - Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce

Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské služby (obsahující zejména umělecko-řemeslné prvky) a rekonstrukční práce spočívající v obnově uvedeného klášterního areálu. V rámci veřejné zakázky dojde k revitalizaci historické kulturní památky, klášterního areálu Sv. Kopeček; účel stavby a základní kapacity zůstávají zachovány. Výsledkem Veřejné ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

Dodávka akvárií a terárií pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Modernizace stávající kuchyně - Technologie stravování

Modernizace stávající kuchyně - Technologie stravování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie stravování v rámci I. etapy Modernizace stávající kuchyně v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Jedná se o modernizaci stávající kuchyně, která poskytuje stravovací služby pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje jak dodávku nového technologického vybavení ...

Zpracování projektové dokumentace na akci - Modernizace jídelny a výdejny jídel

Zpracování projektové dokumentace na akci - Modernizace jídelny a výdejny jídel

Zpracování PD stupeň DSP a zároveň DPS pro rekonstrukci interiérů v rámci rozsahu prací pro rozvody VZT a klimatizace, rozvodů elektro, vodovodního a odpadního potrubí, výměna sanitárních předmětů, výměny dveří, obkladů, dlažeb, podlahové krytiny, topných těles, výmalby dotčených prostor, dořešení únikových cest pro HZS Ostrava vč. estetického ...

Pořízení nového informačního systému Servicedesk

Pořízení nového informačního systému Servicedesk

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku informačního systému Servicedesk, portálového řešení (DMS), informačního systému pro evidenci a správu IT majetku (Asset management) a potřebného HW/SW pro Město Boskovice za podmínek stanovených těmito zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Součástí plnění předmětu veřejné ...

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním provedení a v omezené míře osobní automobily v bežném provedení, a dále poskytnutí potřebného technického vybavení pro až 12 servisních pracovišť v souladu se zadávací dokumentací.

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Dodávky nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality.

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Vykonávanie prác na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných dopravných značiek: pozdĺžnych čiar, vodiacich čiar, priečnych čiar - priečna súvislá čiara, priechod pre chodcov a priechod pre cyklistov, šikmých rovnobežných čiar, šípok a nápisov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov s ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

D7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - SO 823 ÚSES

D7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - SO 823 ÚSES

Ozelenění lokálního biocentra LC 23 a koridoru LK 22 v km 8,6 - 9,1 na konci úseku D7 v blízkosti obce Droužkovice. Biocentrum se nachází u mimoúrovňové křižovatky, biokoridor je veden podél silnice. Realizace je podmínkou stanoviska o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. ...

FaF UK – Audiovizuální technika

FaF UK – Audiovizuální technika

Předmětem Veřejné zakázky je komplexní dodávka audiovizuální techniky a jejího příslušenství. Požadované plnění dodávky je uvedeno v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí Veřejné zakázky je také doprava, instalace a kompletní uvedení do provozu dodané audiovizuální techniky a jejího příslušenství, dále také ...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Buková

Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu obci Buková. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

SPŠ Emila Kolbena Rakovník – CNC stroje

SPŠ Emila Kolbena Rakovník – CNC stroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC strojů (včetně nástrojů), dodávky multilicence tréninkového softwaru, dodávku robotického manipulátoru a souřadnicového měřícího stroje pro výuku odborného vzdělávání v SPŠ Emila Kolbena Rakovník.

Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích

Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích

„Mediální kampaň oslav výročí 2018 na blízkých trzích“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem.

Dodávky náhradních dílů pro osobní a užitkové vozy zn. Volkswagen

Dodávky náhradních dílů pro osobní a užitkové vozy zn. Volkswagen

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek náhradních dílů pro osobní a užitkové vozy zn. Volkswagen a to na dobu 36 měsíců.

Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění

Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks frézek a 12 ks soustruhů, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Výroba a montáž nábytku II

Výroba a montáž nábytku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru z oboustranně laminované dřevotřísky pro Fakultní nemocnici Olomouc.

Rekonstrukce objektu jazyková škola

Rekonstrukce objektu jazyková škola

Rekonstrukce objektu jazyková škola

Intenzifikace ČOV Veleň

Intenzifikace ČOV Veleň

Předmětem stavebních prací je intenzifikace a modernizace, technologicko-technického vybavení stávajících objektů, odpovídajících inženýrských sítí a technologických propojení - nové aktivační nádrže, stávajících dosazovacích nádrží a uskladňovací nádrž kalu.

(záznamy 51/75 z 1782)  strana 3 / 72