Přístrojového vybavení pro zajištění rehabilitace pacientů

Přístrojového vybavení pro zajištění rehabilitace pacientů

Pořízení přístrojového vybavení pro zajištění rehabilitace pacientů zadavatele.

Vysokotlaký analyzátor sorpčních charakteristik vodíku

Vysokotlaký analyzátor sorpčních charakteristik vodíku

Dodávka nového vysokotlakého analyzátoru sorpčních charakteristik vodíku – plně automatizovaného zařízení k měření absorpčních a desorpčních charakteristik vodíku v materiálech pro ukládání vodíku. Měřící metoda bude objemová (Sievertsova). Součástí plnění bude dodání nezbytného hardware a software umožňujícího plně automatizované měření i ...

Analyzátor mateřského mléka

Analyzátor mateřského mléka

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to Analyzátor mateřského mléka pro neonatologické odd. perinatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o ...

Technopark Kralupy II – Skenovací elektronový mikroskop

Technopark Kralupy II – Skenovací elektronový mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronového mikroskopu pro provádění analýz chemického složení a zobrazování v režimu sekundárních a zpětně odražených elektronů. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha ...

Geodetické služby 2017-2018 - KPÚ pro LK

Geodetické služby 2017-2018 - KPÚ pro LK

Provádění geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vytyčování hranic pozemků, stabilizaci lomových bodů vytyčených hranic pozemků (včetně dodávky materiálu pro stabilizaci), fyzické předání hranic vlastníkům předmětných pozemků, vyhotovení dokumentace o vytyčení hranic ...

Provádění sečí (opravných sečí)

Provádění sečí (opravných sečí)

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby údržby zeleně spočívající v sečení travnatých ploch včetně sběru, odvozu a likvidace posečené hmoty na území městské části Praha 8. Předmět plnění bude prováděn na plochách vymezených Pasportem zeleně.

Obalované směsi ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2017

Obalované směsi ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO8 v celkovém množství cca 2 450 tun, živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACO11 v celkovém množství cca 3 660 tun a živičné obalované asfaltobetonové směsí – ACL16 v celkovém množství cca 200 tun ,výroba dle ČSN EN 13 108-1.

Kationaktivní asfaltová emulze na rok 2017

Kationaktivní asfaltová emulze na rok 2017

Předmětem soutěže je dodávka kationaktivní asfaltové emulze rychleštěpné s obsahem pojiva 65% (dále jen KAE 65) na rok 2017-2018 pro technologii vyspravení povrchu tryskovou metodou. v celkovém množství cca 565 tun.

Ramanův spektrometr, Technologický celek 1 – Ramanova spektrometrie

Ramanův spektrometr, Technologický celek 1 – Ramanova spektrometrie

Dodávka nového Disperzního Ramanova konfokálního mikrospektrofotometru s dvěma excitačními lasery a elektrochemickou celou v rámci Technologického celku 1 – Ramanova spektrometrie.

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

FN Motol - Dodávky nábytku

FN Motol - Dodávky nábytku

Dodávka nábytku a nábytku na zakázku.

Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba

Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba

Zimní údržba a přečišťování místních komunikací III. třídy, parkovišť, komunikací IV. třídy, chodníků a účelových komunikací na území SMO-MOb Poruba

Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí

Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí

Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby spočívající v provádění pravidelného, mimořádného a havarijního úklidu společných prostor bytových domů a společných a veřejných prostor dvou zdravotnických zařízení včetně úklidových prací na přilehlých venkovních plochách a chodnících vč. úklidu psích exkrementů.

Rámcová dohoda na dodávky koronárních stentů pro Nemocnici Na Homolce

Rámcová dohoda na dodávky koronárních stentů pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem všech částí veřejné zakázky je zajištění dodávek koronárních stentů, které jsou zaváděny v průběhu perkutánních koronárních intervencí (PCI) (dále jen „stenty“) a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 24 kalendářních měsíců.

Videobronchoskop pro TRN

Videobronchoskop pro TRN

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení - 1 ks videobronchoskopu pro I. kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze – bronchologické pracoviště, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...

Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov - projekt I, etapa I.

Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov - projekt I, etapa I.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů a vybavení.

Poptávám klempířské práce, výměnu okapů

Poptávám klempířské práce, výměnu okapů

Poptávám demontáž starých okapů a následnou montáž.

Poptávám náhradní díl, trysku, do závlahového zařízení

Poptávám náhradní díl, trysku, do závlahového zařízení

Poptávám náhradní trysku tip RAIN BIRT do závlahového zařízení.

Poptávám 400 kg ječmene

Poptávám 400 kg ječmene

Koupím 400kg ječmene.

Poptávám náhradní díl k vozu zn. Subaru Forester, přední nerezový rám

Poptávám náhradní díl k vozu zn. Subaru Forester, přední nerezový rám

Poptávám přední ochranný nerezový rám na vůz SUBARU Forester, r.v.2010. Děkuji

Poptávám střešní latě

Poptávám střešní latě

Poptávám 25 ks střešních latí 50x30 4M.

Poptávám filtry do tiskáren LINX

Poptávám filtry do tiskáren LINX

Poptávám filtry do tiskáren LINX 6000 a 6200. Děkuji. Vladimíra Horáková

Poptávám ojetý vůz VW Passat

Poptávám ojetý vůz VW Passat

Poptávám ojetý vůz VW Passat 1.6 nebo 2.0

Poptávám ojetý vůz zn. Toyota

Poptávám ojetý vůz zn. Toyota

Poptávám vůz Toyota možná Yaris ,ale netrvám na tom.

Poptávám zakoupení prasat

Poptávám zakoupení prasat

Poptávám nákup prasat.

(záznamy 251/275 z 2043)  strana 11 / 82