Kultúrny dom - stavebná úprava - zníženie energetickej náročnosti

Kultúrny dom - stavebná úprava - zníženie energetickej náročnosti

Predmetom tejto zákazky je zníženie energetickej náročnosti a s tým spojené zníženie spotreby energie na vykurovanie. Predmetom riešenia je teda zmena neefektívneho zdroja kúrenia a zateplenie objektu.

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin. Součástí díla je zařízení ...

II/380 Hovorany - Mutěnice - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Hovorany - Mutěnice - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou PIS Pechal,s.r.o.,Lidická 42, 602 00, Brno. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je ...

Cyklochodník ul. Masarykova

Cyklochodník ul. Masarykova

Návrh cyklochodníka pozostáva z dvoch samostatných jednosmerných trás. Navrhovaná trasa bude spájať existujúci cyklochodník na Kuzmányho ulici s centrom mesta. Stavba sa nachádza na parcelách KN-C : 9792, 9789/1, 9794, 9789/2, 9783. Potreba realizácie cyklochodníka vyplýva zo skutočnosti, že tento úsek je už jediný chýbajúci medzi najväčším ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy – Košice

Predmetná projektová dokumentácia rieši celkovú obnovu budovy Spojenej školy v Košiciach so sídlom Opatovská cesta 101, 040 01 Košice za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Jestvujúca budova je umiestnená v intraviláne mesta Košice. Budova pozostáva celkovo z piatich pavilónov vzájomne spojených do jedného celku spojovacou chodbou (t.j. 3 ...

LF UPOL – vysokokapacitní stolní sekvenátor

LF UPOL – vysokokapacitní stolní sekvenátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu vysokokapacitního stolního sekvenátoru využívajícího technologii masivně paralelního sekvenování, využitelného v běžném laboratorním provozu.

Dodávka licencí Microsoft

Dodávka licencí Microsoft

Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí Microsoft, poskytování Software Assurance a poskytování služeb spojených s poskytováním plnění. Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

Komplexní zajištění propojení poboček SJČR s centrálou a dostupnosti aplikace SJČR na 4 roky

Komplexní zajištění propojení poboček SJČR s centrálou a dostupnosti aplikace SJČR na 4 roky

Zajištění propojení všech poboček s centrálou organizace sítí IP MPLS VPN a dále zajištění možnosti využívání mobilní aplikace pro návštěvníky jeskyní SJ ČR, a to včetně instalace a dodávky příslušného hardwaru.

Přístroj pro masivně paralelní sekvenování

Přístroj pro masivně paralelní sekvenování

Průběžné dodávky operačních setů

Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP - elokované pracovisko Gelnica

Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP - elokované pracovisko Gelnica

Predmetom tejto zákazky je zníženie energetickej náročnosti ti budovy CŠPP - elokované pracovisko Gelnica.

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení a instalace LED svítidel včetně nových rozvodů, jak ve světelném okruhu, tak i v zásuvkovém okruhu, ve výrobní hale dřevoobráběcí firmy.

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního ...

LF UPOL – mikrofluidní systém pro zpracování a analýzu knihoven

LF UPOL – mikrofluidní systém pro zpracování a analýzu knihoven

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu mikrofluidního systému pro zpracování a analýzu knihoven, využívajícího mikrofluidní technologii pro zpracování, analýzu a optickou detekci DNA knihoven.

LF UPOL – hlubokomrazící box

LF UPOL – hlubokomrazící box

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu pultového hlubokomrazícího boxu.

PřF - Fluorescenční zobrazovací systém

PřF - Fluorescenční zobrazovací systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka fluorescenčního zobrazovacího systému. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Obecného úradu v Herľanoch.

Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček

Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček

Predmetom zákazky je znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček

Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího toku, tj. stabilizaci dna a břehů.

Zajištění marketingových služeb pro projekt Pražský voucher na inovační projekty

Zajištění marketingových služeb pro projekt Pražský voucher na inovační projekty

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění komplexní realizace marketingové strategie za účelem publicity projektů pražských voucherů, povinné publicity v souladu s pravidly OP PPR. Cílem veřejné zakázky je zejména vybudování širokého povědomí o existenci pražského voucherového programu a seznámení s ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 17

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 17

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Terapeutického ultrazvuku, určeného pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu NKP SH Karlštejn

Kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu NKP SH Karlštejn

Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletního geodetického a fotogrammetrického zaměření Státního hradu Karlštejn, č. j. NPU-420/72470/2017.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 18

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 18

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Magnetoterapeutického přístroje, určeného pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 19

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 19

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Kombi elektroterapeutických přístrojů, určených pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu.

Lůžka resuscitační vč. příslušenství

Lůžka resuscitační vč. příslušenství

Předmětem této zakázky je dodávka 4 kusů nových resuscitačních lůžek vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

(záznamy 251/275 z 1412)  strana 11 / 57