Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II

Výstavba parkovacího systému B+R (bike and ride) – automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola. Jde o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu bude stát ocelová konstrukce se skleněným pláštěm, uvnitř zařízení a SW pro ukládání a ...

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka UAV (Unmanned Aerial Vehicle) pro nesení vědeckých měřících přístrojů (které nejsou součástí dodávky) pro projekt CRREAT. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu a dokumentace specifických dílů, které jsou vyrobené pro daný typ ...

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny a přilehlých prostor v apartmánu v rakouském Bad Gasteinu. Realizace by měla proběhnout v měsíci říjen 2017. Požaduji aby řemeslník byl schopen realizovat i úpravu ZTI,tzn.rozvod vody a odpady v koupelně a montáž sprchového koutu a zařizovacích předmětů. Časovou náročnost odhaduji cca 5 pracovních dní. ...

Čistící a dezinfekční automaty

Čistící a dezinfekční automaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – čistících, dezinfekčních přístrojů pro provoz Centrální sterilizace I. chirurgické kliniky a pro pracoviště Endoskopie IV. interní kliniky, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o ...

Poptávám ztracené bednění

Poptávám ztracené bednění

Poptávám 200 Ks ztraceného bednění 40x50x25.

Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF II

Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF II

Pronájem osobních vozidel formou operativního leasingu pro potřeby Auditního orgánu na zajištění kontrolní činnosti na čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Jedná se o dočasné užívání 20 kusů osobních vozidel, ke kterým je poskytován též full service operativního leasingu.

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D1 v kilometru od 341,507 do 376,497, včetně tunelu Klimkovice a velínu řízení tunelů SSÚD Ostrava-Přívoz, a tunelu Lysůvky na D48 za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze ScienceDirect - alebo ekvivalentný

Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze ScienceDirect - alebo ekvivalentný

Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú ...

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Realizace stavebních prací a služeb a poskytnutí souvisejících dodávek, vč. stavebních a stavebně-montážních prací nutných k přípravě, k řádnému provedení a dokončení díla ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně získání kolaudačního souhlasu ve smluvním termínu.

Aplikácia na modelovanie procesov a CRM

Aplikácia na modelovanie procesov a CRM

Zákazka bude spočívať v dodaní produktu - softvérovej aplikácie (a všetkých potrebných licencií k nej) na modelovanie podnikových procesov výroby a predaja okien a dverí vrátane základnej CRM funkcionality (správy vzťahov so zákazníkmi). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú k dispozícii na webovej ...

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuálního servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti ...

Mgr16 - Cell counter

Mgr16 - Cell counter

přístroj pro počítání koncentrací buněk a identifikaci poměru živých a mrtvých organismů

Sanační materiály - Sanace odkaliště K1

Sanační materiály - Sanace odkaliště K1

Předmětem zakázky je nákup sanačních materiálů pro stavbu – Sanace odkaliště K1 – 1. etapa. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Celá dodávka bude realizována do 4 let od podpisu smlouvy a předpokládá se dodání části o výměře cca 18.000 m2 ročně.

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Predmetom dodávky Pracoviska spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov je dodávka: Systému zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov a Systému manipulácie a modelovania objektových dát. Systém zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov slúži na optické snímanie priestorových dát o objektoch rôznych veľkostí a ...

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci střechy

Poptávám rekonstrukci rovné plechové střechy se zateplením o velikosti asi 25 m2, tvaru L nad verandou. J. Kotlařík, Kostice.

Náhradné diely na autobusy SOR

Náhradné diely na autobusy SOR

Predmetom zákazky je dodávka originálnych náhradných dielov a príslušenstva alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov s originálom, ktoré musia spĺňať požadované technické parametre a požiadavky dané výrobcom v súlade s platnými normami na autobusy typu SOR.

Poptávám palivové dřevo

Poptávám palivové dřevo

Poptávám palivové dřevo do 600 Kč za kubík. Vzala bych 10 kubíků, jsem s Karlových Varů. Děkuji

Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí

Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace.

Dopravní terminál Strakonice

Dopravní terminál Strakonice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby objektů nového autobusového terminálu včetně zastřešení, parkoviště pro osobní automobily typu P+R, K+R, pěší komunikace, odpočinkových ploch, veřejného osvětlení, ozelenění vegetačních ploch, mobiliáře veřejného prostranství, odvodnění a překládky inženýrských sítí. Předmět zakázky ...

Řezací stroj s pevnolátkovým laserem a hydraulický ohraňovací lis

Řezací stroj s pevnolátkovým laserem a hydraulický ohraňovací lis

Předmětem realizace této zakázky je dodávka dvou technologií: řezacího stroje s pevnolátkovým laserem a hydraulického ohraňovacího lisu. Každá samostatná technologie představuje individuální dílčí plnění (samostatnou část zakázky), které uchazeč může nabídnout. Uchazeč může podat nabídku na obě samostatné části, ale i jen na jednu z částí této ...

Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa

Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa

Předmětem všech částí veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele ...

Zajištění závodního stravování

Zajištění závodního stravování

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel (viz smlouva I) 2) Pronájem prostor a zařízení v objektech zadavatele (viz smlouva II) podle dále uvedených podmínek.

Dodávky serverů pro resort Ministerstva spravedlnosti

Dodávky serverů pro resort Ministerstva spravedlnosti

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky: • základních serverů a • procesorů, paměťových modulů, pevných disků, fibre chanel karet, síťových karet a řadičů pevných disků k dodaným základním serverům (dále jenom „komponenty serverů“) pro centrálního Zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to v rozsahu ...

Ostatní vybavení PCHO

Ostatní vybavení PCHO

Předmětem veřejné zakázky je dodání ostatního vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G.

(záznamy 226/250 z 1575)  strana 10 / 63