Inhibitory TNF 2017

Inhibitory TNF 2017

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Denosumab 2017

Denosumab 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky léčivých přípravků 167653 PROLIA 60 MG/ML INJ SOL 1X1ML

Léčivé přípravky pro léčbu revmatických onemocnění a osteoporózy 2017

Léčivé přípravky pro léčbu revmatických onemocnění a osteoporózy 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky léčivých přípravků. L01BA01 methotrexat L04AX03 methotrexat L04AA13 leflunomid P01BA02 hydroxychlorochin

Rituximab 2017

Rituximab 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky léčivých přípravků. 26544 MABTHERA 500 MG INF CNC SOL 1X50ML

Simponi 2017

Simponi 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky léčivých přípravků. 149564 SIMPONI 50 MG PERO INJ SOL 1X0.5ML 149566 SIMPONI 50 MG INJ SOL 1X0.5ML

Teriparatid 2017

Teriparatid 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky léčivých přípravků. 25491 FORSTEO INJ SOL 1X3ML

Sety operačního rouškování

Sety operačního rouškování

Průběžné dodávky operačních setů

LED Osvětlení

LED Osvětlení

Dodávka a montáž LED osvětlení

Konstrukční materiál - Rafinace

Konstrukční materiál - Rafinace

Dodávka konstrukčního materiálu

Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018

Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018

Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2018 na dobu jednoho roku. Předmětem veřejné zakázky je tedy fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku dodavatele. ...

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky

Dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na Gymnáziu Svitavy.

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu. Datum 8.11. 2017, trasa ZŠ Neplachovice- Technická škola Opava (Kolofíkovo nábřeží 55), odjezd od základní školy ve 13.00, odjezd od Technickę školy v 15.00. Počet žáků 50.

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám zapůjčení řetězových zvedáků

Poptávám cenovou nabídku na zapůjčení 2ks řetězových zvedáků (kladkostrojů) o nosnosti 10t a zdvihu 8-10m. Termín zapůjčení: od 2.1.2018 do 31.1.2018. Za zaslání nabídky předem děkuji a těším se na další spolupráci. Lubomír Hartman

Poptávám obklady a dlažbu

Poptávám obklady a dlažbu

Poptávám 1 m2 obkladů a 1 m2 dlažby série Kleopatra. Děkuji, Vavríková.

Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh

Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh

Poptávám nerezovou nádrž s vodoznakem na líh.

Hledám svářeče pro práci v Německu

Hledám svářeče pro práci v Německu

Poptávám svářeče TIG a potrubáře pro práci v Německu. Plat na ŽL 20 - 23 EUR/hod.

Poptávám výrobu a montáž vjezdových vrat

Poptávám výrobu a montáž vjezdových vrat

Poptávám výrobu a montáž vjezdových vrat s ovládáním a vchodových vrátek podle nákresu a obrázků. Instalace v Praze 5, ulice V Borovičkách 1215/6.

Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá

Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Imunochemický analyzátor

Imunochemický analyzátor

a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která ...

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky je 1. výkon technického dozoru stavebníka 2. koordinátora BOZP nad prováděním stavby v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby 3. vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce a monitorovací zprávy 4. zajištění povolení a následná kolaudace celé ...

Servis a údržba predselektívnych systémov

Servis a údržba predselektívnych systémov

Predmetom tejto zákazky je zmluva na Servis a údržbu pred selektívnych systémov s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod týchto zariadení (bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch).

Technologické vybavenie a dovybavenie Zberného dvora odpadov v Banskej Štiavnici

Technologické vybavenie a dovybavenie Zberného dvora odpadov v Banskej Štiavnici

Predmetom zákazky je technické, technologické vybavenie a dovybavenie Zberného dvora odpadov v Banskej Štiavnici pre zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu.

Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I

Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení výsadeb v extravilánu města Velké Pavlovice. Záměrem města je realizovat část navržených skladebných částí ÚSES a tím přispět ke zlepšení životního prostředí. Projekt se zabývá návrhem chybějících částí dvou biokoridorů a pěti interakčních prvků. Všechny zakládané krajinné prvky budou ...

(záznamy 226/250 z 1565)  strana 10 / 63