Poptávám Amury

Poptávám Amury

Poptávám 10-15 ks amurů, mladých chovných do rybníka ,velikost 20-25 cm. Nabídky pouze okres Vsetín, Zlín.

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo

Poptávám náhradní díl na jízdní kolo značky Shimano BL-M 355,, sháním kryt expanzní nádržky na levou brzdu.

Poptávám knihu Krvavé jahody

Poptávám knihu Krvavé jahody

Poptávám knihu: Krvavé jahody od Jiřího Kupky.

Poptávám renovaci vstupních dveří

Poptávám renovaci vstupních dveří

Poptávám renovaci vstupních venkovních dveří.

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Předmětem veřejné zakázky je komplexní úprava západní části hradu – 6. brány a přilehlých objektů: SO.01: Opravy, úpravy a vestavbu do tzv. západního traktu (jinak také „západní Jurkovičův palác“, „prostor dvořanské světnice“). SO.02: Opravy a doplnění chybějících prvků v objektu 6. brány. Součástí jsou opravy fasád 6. brány. SO.03: Demolice ...

Společenský dům Jindřichov

Společenský dům Jindřichov

Rekonstrukce a nadstavba stávajícího objektu Společenského domu včetně přípojek inženýrských sítí, studny, vsakovacího zařízení, zpevněných ploch (příjezdová komunikace, terasa) a dětského hřiště, dále viz projektová dokumentace ve stupni DPS.

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou pracovních stanic pro náročné výpočtové úkoly nad rámec běžné PC techniky. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku ssúd 8 - Rudná 2017 - 2021

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku ssúd 8 - Rudná 2017 - 2021

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Střediska správy a údržby dálnic 8 - Rudná (dále jen „SSÚD 8“).

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce, spočívající v novostavbě základní školy dle specifikace viz bod 2.2 Zadávací dokumentace a jejích příloh, pro projekt „Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ pro obce Veleň, Mírovice, Brázdim a Sluhy“, ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 - Domašov  2017-2020

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 - Domašov ...

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Střediska správy a údržby dálnic 4 - Domašov

Dodání letištních širokozáběrových shrnovačů ofukovačů

Dodání letištních širokozáběrových shrnovačů ofukovačů

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek letištních širokozáběrových shrnovačů ofukovačů (dále jen „ofukovače“), včetně zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů, a to minimálně po dobu 10 let od dodání každého jednotlivého stroje a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách. Bližší ...

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - automaty na výdej jízdenek

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - automaty na výdej jízdenek

Předmětem zakázky je dodávka 30 ks nových mobilních automatů a 5 ks nových stacionárních automatů na výdej jízdenek dle specifikace v Zadávací dokumentaci, včetně neomezené licence k softwaru obou typů automatů, k softwaru společného back-office a zdrojových kódů a dále nezbytné stavební práce, spojené s instalací dvou z pěti dodaných nových ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích  SSÚD 5 – Kocourovec

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovec

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 5 - Kocourovec a 20 - Ivanovice

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 22 Mankovice a 23 Ostrava

Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů

Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a dodání řešení informačního systému řízení přístupů do základních registrů a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje.

FN Motol - Operační pláště

FN Motol - Operační pláště

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky operačních plášťů sloužících k ochraně personálu a k zabránění přenosu infekčních agens.

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje simulačními technologiemi pro výuku, odbornou přípravu a nácvik dovedností. Jedná se o pořízení 8 simulačních modelů dle technické specifikace: Simulátor dospělý – multifunkční – 1ks Simulátor dospělý – rodička – 1 ...

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 6 Chrlice a SSÚD 7 Podivín

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 6 Chrlice a SSÚD 7 ...

Předmětem Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, bude poskytování stavebních prací spočívajících v opravách svodidel na dálnicích, které jsou ve správě Středisek správy a údržby dálnic 6 Chrlice a 7 Podivín

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění pěstebních činností (PČ) spočívajících zejména v pěstební práce ve školkách (pletí, vyzvedávání, třídění, školkování apod.), zalesňování sadbou, ochraně mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům a ostatní ochrana lesa, ostatní pěstební práce, dočišťování ploch po těžbě, ...

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Pěstební činnosti - pěstební služby - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění pěstebních činností (PČ) spočívajících zejména ve vyklízení ploch po těžbě, přípravě půdy pro obnovu lesa, ochraně mladých lesních porostů proti zvěři, buřeni, hlodavcům a ostatním škodlivým vlivům, dále hnojení lesních porostů, zřizování, rozebírání a likvidace oplocenek. ...

Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou - LZ Konopiště 2018

Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje zejména kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení, výrobu sortimentů a manipulaci dříví. Práce s motorovou pilou zahrnuje ...

Těžební činnosti - přibližování dříví potahem - LZ Konopiště

Těžební činnosti - přibližování dříví potahem - LZ Konopiště

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví živým koněm z lokality pařez na lokalitu vývozní místo nebo odvozní místo, třídění dříví dle sortimentu včetně navalování a začelování dříví na skládkách. Blíže viz ZD.

Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem - LZ Konopiště 2018

Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem - LZ Konopiště 2018

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování nebo vyvážení dříví (surových kmenů nebo vyrobených sortimentů) od pařezu na odvozní místo, případně z vývozního místa na odvozní místo, ...

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dvoukanálový GC-MS/MS spektrometr pro měření v režimu paralelní automatické cílené a necílené metabolomické analýzy v nepřetržitém provozu, vybavený dvěma automatickými mikrodávkovači s elektronickou regulací průtoků mobilní fáze, dvoukolonovým uspořádáním, moduly pro automatické čištění mikrodávkovačů, separačních kolon a iontové optiky, ...

Poskytování služeb KIVS - 2013-2017

Poskytování služeb KIVS - 2013-2017

Poskytování datových a hlasových služeb orgánům veřejné správy České republiky. Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých orgánů státní správy (OSS), ať již v rámci jednoho OSS nebo mezi více OSS. Dále datové služby umožňující ...

(záznamy 1/25 z 1510)  strana 1 / 61