Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám zhotovení ostrovní fotovoltaiky na soukromou chatu, lokalita Vranovská přehrada, poloostrov Babka. Požadavek: 10x LED osvětlení 12V (8x trubice, 3x kulaté stropní světlo) +1x napájení lednice 12V, 1x výstup na 230V pro mrazničku s příkonem 0,482kWh a 1x výstup na 230V pro možnost občasného dobití mobilu. Součástí samozřejmě kabeláž a ...

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron

VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v extraviláne obce Veľké Kozmálovce na vybudovanie bezprepážkového rybovodu s bystrinnými prvkami, na spriechodnenie migračnej bariéry (hať), ktorá znemožňuje prechod rybám a ostatným vodným živočíchom v toku Hron.

Konzultační služby v oblasti zpracování dat ve zdravotnictví a uživatelské testovaní

Konzultační služby v oblasti zpracování dat ve zdravotnictví a uživatelské testovaní

Předmětem výběrového řízení jsou Konzultační služby v oblasti zpracování dat ve zdravotnictví a uživatelské testování. Součástí služeb uchazeče budou veškeré služby a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro plnění a jeho funkci.

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového skladu soli a nového skladu dvou frakcí drti. Součástí stavby bude dále přemístění technologie míchání solanky do nového skladu soli a napojení nových objektů na areálové rozvody NN, kanalizace a vody. Soupis objektů: 001 Sklad soli 002 Sklad posypového materiálu 003 Bourací práce, ...

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček

Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií potřebných k výrobě optických čoček světlometu. Část č. 1: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování a validaci forem o svírací síle 400 tun; část č. 2: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování a validaci forem o svírací síle 250 tun; část č. 3: Vstřikovací stroj včetně robota pro testování ...

Poptávám položení kanalizačního potrubí

Poptávám položení kanalizačního potrubí

Položení kanalizačního potrubí pruměr 160,uložení revizní šachty,natažení vody 5/4" do výkopu délka 30m,zapískování a zasypat výkop.Prosím cenu.

Rekonštrukcia vykurovania a príprava TÚV

Rekonštrukcia vykurovania a príprava TÚV

Stavebné práce riešia rekonštrukciu vykurovania a zmenu prípravy teplej vody. Architektúra riešených objektov sa nemení.

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Dodávka napařovací aparatury

Dodávka napařovací aparatury

Předmětem zakázky je dodávka vysokovakuové napařovací aparatury optimalizované pro depozici kovových vrstev a systémů dielektrických a kov/dielektrických vrstev na optické elementy pro VIS a UV spektrální oblast.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, elektroinstalace, zdravotně-technických instalací. d) Provedení ...

Dodání 1 ks stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů

Dodání 1 ks stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů

Předmětem Výběrového řízení je dodání 1 kusu stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů masivních postelí. Předmětem Výběrového řízení se rozumí dodání, instalace, proškolení obsluhy a uvedení stroje do provozu.

Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou

Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v intraviláne mesta Zvolen, vybudovanie veľkokapacitného bazénového rybovodu, ktorý zabezpečí spriechodnenie troch migračných bariér hať, betónový sklz a MVE Zvolen, ktoré znemožňujú prechod rybám a ostatným vodným živočíchom v toku Hron. Súčasťou prác je preloženie existujúcich podzemných ...

Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc

Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc, ktorá pozostáva z časti ústredné kúrenie, ELI a MaR kotolne. Projekt rieši opravu - výmenu poškodeného potrubia pre rozvod vykurovacej vody, ventilov na potrubí a pred vykurovacími telesami. Potrubia a armatúry budú vymenené v ...

Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů

Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů

Předmětem zakázky je výroba osmi ocelových vstřikovacích forem pro lisování plastů. Musí se jednat o dodávky nových forem dle technických požadavků (3D dat) zadavatele včetně dopravy, stěhování na místo, příslušenství, montáže, instalace, uvedení do provozu, zkušebního provozu a potřebného zaškolení obsluhy v rozsahu požadovaném Technickou ...

Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu

Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu

Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu s příslušenstvím

Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s.

Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, ...

Dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nové mísicí zařízení na přípravu suchých pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a.s.

Poptávám opravu televizoru

Poptávám opravu televizoru

potřebuji opravit televizor Philips 40PFL 30084/12

Modernizace stadionu Kollárova

Modernizace stadionu Kollárova

celková rekonstrukce hrací plochy, modernizace budovy pro TS a rekonstrukce umělého osvětlení hrací plochy, modernizace stávajících sociální zařízení, oprava oplocení a chodníků a částečná rekonstrukce hlavní tribuny

Inovácia výrobného procesu spoločnosti Incomex s.r.o.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti Incomex s.r.o.

Dodávka a inštalácia technológie na prípravu a výrobu croissantov a dodávka a inštalácia chladiarenskej a mraziarenskej technológie.

Vývoj špecializovaného informačného systému mobilného virtuálneho streleckého trenažéra

Vývoj špecializovaného informačného systému mobilného virtuálneho streleckého trenažéra

Predmetom zákazky je poskytnutie analyticko konzultačných vývojárskych a testovacích služieb na vývoj aplikácie systému. Podrobný opis predmetu je zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Poptávám malířské práce

Poptávám malířské práce

Prosim o nabidku malovani bytu cca 35cm2/kuchyn,predsin a pokoj/ a uklid po malovani.

Řeřichy - veřejný vodovod

Řeřichy - veřejný vodovod

Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu včetně úpravny vody v obci Řeřichy. Zdrojem vody je stávající vrt. Součástí stavby jsou: - vodovodní řady z PE potrubí D 90mm v celkové délce 1900m včetně armatur - šoupat, podzemních a nadzemních hydrantů - úpravna vody - provozní zděný objekt půdorysu 7250x5750mm, přízemní, nepodsklepený s ...

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Solnice

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Solnice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v revitalizaci společenského domu, rekonstrukci stávající budovy, provedení nástavby, přístavby a stavebních úprav za účelem využití na stavbu pro kulturu s multifunkčním využitím. Součástí předmětu plnění je nové napojení na sítě technické infrastruktury, přípojkou vodovodu, kanalizace, ...

Poptávám kalové čerpadlo

Poptávám kalové čerpadlo

Dobrý den! Poptávám kalové ponorné čerpadlo...! Děkuji, JANA PAUKNEROVÁ

(záznamy 1/25 z 2333)  strana 1 / 94