Poptáváme návrh a realizaci vytápění a ohřevu TUV

Poptáváme návrh a realizaci vytápění a ohřevu TUV

Do rodinného domu (hrubá stavba) poptáváme návrh a realizaci vytápění a ohřevu na TUV. Novostavba o energetické náročnosti A. V projektu počítáno s tepelným čerpadlem vzduch voda, podlahové topení a akumulátor tepla (výkon 11,2 kW). Tento způsob vytápění není podmínkou! Můžete navrhnout jiný způsob účinného a ekonomického podlahového vytápění. Na ...

Poptávám posuvné regály

Poptávám posuvné regály

Poptávám cenovou nabídku na dodávku a montáž vnitřního vybavení, posuvné regály dle zadání. Děkuji.

Poptáváme vypalování součástí z nerezu

Poptáváme vypalování součástí z nerezu

Poptáváme vypalování tvaru součástí laserem z nerezu V4A pro přímořské prostředí (např. 1.4571, 1. 4404 atd. – podmínkou je u této součásti pružnost). Pružná západka rozvinutý tvar MWS3-019 58 ks (pružinový). Výkresy stáhnete zde: https://mega.nz/#F!ZYlxRaTD!hyl_xMiq4JPq0frqGmv95Q. Předběžně by takové série měly být celkem cca. 3 v průběhu do 3 ...

Poptávám náhradní díly k litinovému kotly

Poptávám náhradní díly k litinovému kotly

Poptávám náhradní díly k litinovému kotetly EMKA U, konkétně vrchní a spodní dvířka kompletní. Děkuji.

Poptávám přepravu palet z Gruzie

Poptávám přepravu palet z Gruzie

Poptávám přepravu palet z Gruzie do ČR. Místo nakládky: 4600 Kutaisi, Gruzie Místo vykládky: 350 02 Cheb, ČR Termín nakládky: od 10.4.2017, kdykoliv dle možností přepravce Počet palet: 10 ks Rozměry palety: 120 x 80 x 170. Děkuji. Děkuji. Celková hmotnost: 7 t Děkuji.

Poptávám přepravu briketovacího lisu ze zahraničí

Poptávám přepravu briketovacího lisu ze zahraničí

Poptávám přepravu briketovacího lisu š x d x v 2000x2500x2000 váha 3000 kg. Z Riga Litva do Sedlčánky u Čelákovic. Děkuji.

Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti EUROtoner s.r.o.

Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti EUROtoner s.r.o.

Predmetom zákazky v časti A je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie kancelárskej techniky. Predmetom zákazky v časti B je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie foto techniky a príslušenstva. Predmetom zákazky v časti C je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie počítačov, softvéru a príslušenstva.

Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje

Mapování vertikálních domén specializace RIS3 strategie Středočeského kraje

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování analýz inovačního potenciálu a technologických trendů v šesti klíčových odvětvích středočeské ekonomiky, vyplývající z RIS3 strategie Středočeského kraje a současně analýzy mezi výzkumnými organizacemi se zaměřením dominantně na přírodní a technické vědy, ale i v dalších vědních oblastech s ...

Dodávka homogenizačního a dispergačního zařízení k reaktoru 50 l

Dodávka homogenizačního a dispergačního zařízení k reaktoru 50 l

Průtočné, multifunkční homogenizační zařízení pro montáž na spodní přírubu nádoby, které je vybaveno dvěma stupni, stupněm pro čerpání a stupněm pro homogenizaci-dispergaci se systémem rotor/stator. Oba stupně jsou oddělené membránovým ventilem, stupeň čerpání musí být schopno zařízení použít samostatně. Zařízení je určené pro dispergaci, čerpání, ...

ZOO Brno – šimpanzi – expozice, venkovní výběh šimpanzů

ZOO Brno – šimpanzi – expozice, venkovní výběh šimpanzů

Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a řádné zhotovení stavby s názvem „ZOO Brno – šimpanzi – expozice, venkovní výběh šimpanzů” v rozsahu a podle projektové dokumentace a smlouvy o dílo a její předání zadavateli bez vad a nedodělků.

Pořízení technologie pro dávkování uhelného multiprachu

Pořízení technologie pro dávkování uhelného multiprachu

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění následujících zařízení: 1. Dávkování uhelného multiprachu Součástí zakázky je demontáž stávající technologie. Podrobná technická specifikace je uvedena v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí dodávky bude instalace a montáž zařízení včetně zaškolení obsluhy

Dodávka technológií recyklačného strediska pre asfaltové a betónové zmesi

Dodávka technológií recyklačného strediska pre asfaltové a betónové zmesi

Predmetom zákazky je dodávka technológií recyklačného strediska pre asfaltové a betónové zmesy. Predmet zákazky sa delí na osem častí, a to na: Časť 1 - Mobilný recyklátor stavbeného odpadu Časť 2 - Mobilná cestná váha Časť 3 - Mobilné hydraulické rýpadlo Časť 4 - Čelný kolesový nakladač Časť 5 - Ťahač s návesom Časť 6 - Trojstranný ...

Vysokoúčinné laserové zariadenie pre priemyselné čistenie materiálov

Vysokoúčinné laserové zariadenie pre priemyselné čistenie materiálov

Dodanie laserového čistiaceho zariadenia a notebooku.

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku do spoločnosti CBS spol, s.r.o.

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku do spoločnosti CBS spol, s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiace s vydávaním kníh, máp a pod. Zákazka sa delí na 5 častí, logických celkov: 1. Súbor zariadení zložených z nasledujúcich položiek: stolová digitálna gravírka, stolová tlačiareň do kovov s diamantovým hrotom pre trvalé značenie, sublimačná stolová tlačiareň, rezačka plastových ...

Femtosekundový laserový systém

Femtosekundový laserový systém

Předmětem výběrového řízení bude dodávka laserového systému s centrální vlnovou délkou 1030 nm generování impulsů laditelného v rozmezí od <290 fs do více než 10 ps, a až 2 mJ pulzní energie. Laserový systém musí umožnit 2. (515 nm), 3. (343 nm) a 4. (258 nm) harmonické generace. Laserový systém musí také možnost použití každé harmonické současně ...

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009

Předmětem plnění je zhotovení projektu stavby „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009”, získání stavebních povolení pro realizaci celé stavby, zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci na realizaci stavby a schválení projektové dokumentace Ministerstvem dopravy a SŽDC, s.o. Součástí díla je zajištění autorského ...

Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic

Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic

Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebuje pro Systém hospodaření s vozovkou zajistit průběžný víceletý sběr informací z hlediska protismykových vlastností povrchů vozovek pozemních komunikací v rozsahu dálnic a silnic I. třídy. Jedná se o měření a dodávku dat součinitele podélného tření (fp) a vyhodnocení protismykových vlastností povrchů ...

Potenciostat

Potenciostat

Dodávka potenciostatu/galvanostatu s minimálně dvěma kanály, z nichž alespoň jeden musí obsahovat možnost měření metodou EIS; přístroj má sloužit zejména vědeckému výzkumu.

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO

Předmětem zakázky je zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - budova A, VEC II, VEC III. Bližší specifikace je v příloze č. 1 Zadávací dokumentace k této zakázce

Energetické úspory společnosti Únětický pivovar a.s. – stavební práce

Energetické úspory společnosti Únětický pivovar a.s. – stavební práce

Převažujícím předmětem plnění jsou stavební práce, jedná se o úpravy kanceláří vedení Únětického pivovaru ve 2. a 3. nadzemním podlaží Únětického pivovaru; instalace systému na využití odpadního tepla pro ohřev teplé vody; osazení plyn. kotle ve 2.NP + rozvody UT; úprava místnosti ve 3. NP na kancelář; osazení nových vjezdových vrat; měření a ...

Sýpacie nadstavby - nové s dvoma rozmetadlami

Sýpacie nadstavby - nové s dvoma rozmetadlami

Dodávka nadstavieb a snehových pluhov vrátane montáže. Montáž zahŕňa aj náklady na prepravu vozidiel, na ktoré sa bude montovať predmet zákazky, do miesta a z miesta realizácie montáže predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti, ponuku je možné predkladať na jednu alebo viacero častí: 1. časť: Sýpacie nadstavby - nové s dvoma ...

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s uložením zapečetěných archivních krabic s písemnostmi vzniklými z činnosti zadavatele tj. jejich převzetí a dlouhodobé uložení (skladování), na pokyn zadavatele vyhledání archivní krabice, případně dovoz krabice zadavateli.

DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele

DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem. V rámci uvedených objektů bude Dodavatel poskytovat služby fyzické ostrahy a ...

Výstavba zberného dvor Dolný Ohaj

Výstavba zberného dvor Dolný Ohaj

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci Dolný Ohaj. Detailný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 2225)  strana 1 / 89