Poptáváme výrobu napínáku do obuvi

Poptáváme výrobu napínáku do obuvi

Poptáváme výrobu napínáku do obuvi, dovážíme cedrové ale zajímá nás výroba i z jiných dřev jako smrk, borovice, dub atd, dále výrobu krabic/bedýnek na napínáky a krémy na obuv Aktuálně poptáváme 500 000 párů. Foto napínáků a info na www.lamarche.cz/poptavkanapinak.

Hledám dětského stomatologa

Hledám dětského stomatologa

Sháním stomatologa nebo stomatoložku, který by vzal do ošetřování dětskou pacientku z Ostravy - Poruby.

Poptávám zařízení pro výrobu ovocných šťáv

Poptávám zařízení pro výrobu ovocných šťáv

Dopytujem: - mobilná mostáreň ovocie - drvič ovocia - hydraulický lis - filter na ovocnú šťavu - paster (150l) - plnič šťavy.

Kryogenní skladování a transport biologického materiálu

Kryogenní skladování a transport biologického materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kryogenního skladování a transportu biologických vzorků v prostředí kapalného dusíku (LIN) nebo v parách tekutého dusíku v rozsahu dle zákona č. 296/2008 Sb. v platném znění, v kryogenních monitorovaných kontejnerech s prokazatelně nižší teplotou než -150°C, chladící medium kapalný dusík o čistotě 5.0.

Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy

Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy.

Systém plazmového leptání za účelem výzkumu a vývoje 2D materiálů

Systém plazmového leptání za účelem výzkumu a vývoje 2D materiálů

Hlavním účelem je plazmové leptání a čištění usazených tenkých vrstev na polymérech, systémech typu grafénu a kovových povrchách.

Poptávám garážová vrata

Poptávám garážová vrata

Poptávám sekvenční garážová vrata. Barva tmavě hnědá. Rozměry výška 198,šířka 238, nadpraží22cm.Elektrické ovladaní.Děkuji za nabídku.

Systém magnetronového naprašování ve vakuu

Systém magnetronového naprašování ve vakuu

Přístroj musí být schopen nanášet tenké vrstvy (cca. 100 nm) mědi a zlata na vybrané substráty (do průměru 2 palců). Možnost nanášení jiných kovů (Fe, Ni, Pt, Pd) je vysoce žádoucí.

Dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX

Dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX

Předmětem výběrového řízení je dodávka přístroje pro stanovení AOX EOX Technické parametry: A. Přístroj 1. Horizontální spalovací pec s možností spalování vzorku při teplotě až 11500C 2. Spalovací pec rozdělena alespoň na 2 samostatně řízené části 3. Spálení vzorku v křemenné trubici s vnitřní úpravou do šroubovice pro delší dobu zádrže ...

Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů EDĚ

Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů EDĚ

Předmětem díla je provedení rekonstrukce opláštění a osvětlení vybraných provozních a výrobních objektů Elektrárny Dětmarovice, a.s. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty: SO 631 Správní budova SO 635 Jídelna a kuchyně SO 631.1 Koridor spojovací správní budova – I. Dvojblok SO 502 Dvojbloková dozorna I. SO 503 Dvojbloková dozorna II. SO ...

Zkušebna podvozků

Zkušebna podvozků

Pro realizaci nové zkušebny podvozků je třeba vyvinout el. technologie, které budou zabezpečovat její napájení, ovládání, měření a vyhodnocování s výstupním protokolem. Zkušebna je koncipována pro zkoušení jak celých podvozků a to s motory AC nebo DC (případně dle konstrukce - trakční motor jen s dvojkolím mimo podvozek), tak pro zkoušení ...

Potenciometrický titrátor pre stanovenie čísla kyslosti v olejoch podľa normy ASTM D  664

Potenciometrický titrátor pre stanovenie čísla kyslosti v olejoch podľa normy ASTM D 664

Predmetom zákazky je dodávka analyzačných zariadení spolufinancovaná z Operačný program Kvalita životného prostredia

Výroba a montáž slnolamov Verejná knižnica J. Bocatia

Výroba a montáž slnolamov Verejná knižnica J. Bocatia

Výroba a montáž slnolamov na obvodný plášť - fasádu knižnice Verejná knižnica J. Bocatia podľa priloženej projektovej dokumentácie

Horizontální vstřikolis 650t a automatizace

Horizontální vstřikolis 650t a automatizace

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vstřikovacího stroje s uzavírací silou 650t včetně příslušenství a dodávka automatizovaného pracoviště pro lis 650t. Předmět plnění je rozdělen na 2 dílčí částí, dle tabulky uvedené níže. Bližší specifikace předmětu a podmínek plnění jednotlivých částí zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací ...

Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek

Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na realizaci kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev a zjištění dalších parametrů pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací ve Středočeském kraji (dále jen „diagnostické průzkumy vozovek“ a „Rámcová dohoda“), a to s 5 účastníky na dobu 4 let. Na základě ...

Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou

Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou

Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela (VD) Gabčíkovo motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, 19 hodín denne, pričom počas zvyšných 5-tich hodín denne bude zabezpečená pohotovosť pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného ...

Jímací území Lednice – zvýšení kapacity

Jímací území Lednice – zvýšení kapacity

Předmětem plnění je realizace nových jímacích vrtů a příslušných propojovacích potrubí spolu s rekonstrukcí hlavních násoskových řadů, čerpacích stanic a výtlačných řadů do ÚV Lednice. Kombinace těchto opatření zabezpečí zkapacitnění zdroje Lednice.

Poptáváme dodávku řeziva

Poptáváme dodávku řeziva

Poptáváme dodávky fošen a prken pro další zpracování(hoblování), může být i sušené na cca 12-15%. Jednalo by se o fošny tl. 50mm šíře 225mm délky 4m a 5m + prkna tl.24mm šíře 150mm a 200mm délky 4 a 5m vždy nakombinované dle potřeb skladu na ucelený kamion.Popřípadě jiný materiál . Prosím o info zda je možné od Vás materiály odebírat .Pokud ano ...

Luční potok v Leštině – oprava opevnění u č.p. 1

Luční potok v Leštině – oprava opevnění u č.p. 1

Předmětem projektu je oprava stávajících kamenných zdí, jejich částečné přezdění a přespárování. V rámci stavebních prací dojde k odtěžení sedimentu na dně koryta, ochraně paty zdí kamenným záhozem a dočasnému přeložení SEK. Celková délka upravovaného koryta bude 176,0 m (ř. km 3,530 – 3,706). Akce je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 01 – ...

Poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP

Poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP v letech 2017 - 2020. Dodavatel zajistí přistavení a provozování simulátorů na dopravně preventivních akcích BESIP, a to v termínech dle dílčích objednávek zadavatele, na různých místech v rámci České republiky.

Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken objektu C10

Dodávka oken a dveří objektu C10 při dodržení podmínek zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto výběrového řízení v oddílu Seznam aktuálních zakázek na profilu zadavatele

Automatický vjezdový systém

Automatický vjezdový systém

Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Vjezdový systém bude plně automatický a bude obsahovat bezobslužný vjezd a výjezd do areálu, s následnou evidencí a WEB rozhraním pro objednávání vjezdu do areálu. Pro urychlení zlepšení dopravní situace při vjezdu a výjezdu do areálu FNOL, budou ...

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava podľa projektu stavby. Stavebné úpravy pozostávajú z: - výmeny výplní otvorov presklené steny, dvere, okná so žalúziami a mrežami, - zamurovania dverných otvorov, - zmeny dispozície priestorov, ktorá spočíva vo vybúraní nenosných deliacich priečok a realizácia nových ...

I/63, I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno, štúdia realizovateľnosti

I/63, I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno, štúdia realizovateľnosti

Navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/63 a I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno. Vyhodnotenie už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie. Podrobné vymedzenie a špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

VŘ – Kontrolní pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků

VŘ – Kontrolní pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků

Předmětem výběrového řízení je pořízení 1 kusu nového (nebyl předmětem odpisů) kontrolního pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků, a to včetně dopravy, uvedení zařízení do provozu, jeho vyzkoušení, kalibrace a zaškolení personálu zadavatele, vše v místě plnění zakázky.

(záznamy 1/25 z 1783)  strana 1 / 72