Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.

ID poptávky: 264865
Počet zhlédnutí: 6

Laboratórium so špecializáciou na testovanie vlastností osiva a polymérovLaboratórium so špecializáciou na testovanie vlastností osiva a polymérov

Verejný obstarávateľ sa uchádza o schválenie finančných zdrojov z prostriedkov EÚ. Na základe tejto skutočnosti predpokladá nákup tovaru v rozsahu opísanom v opise predmetu zákazky. Predmetom zákazky je nákup špecializovanej laboratórnej technológie tvoriacej jeden logický celok. Technológia je primárne určená na prípravu vzoriek, meranie fyzikálnych vlastností, tepelných a reologických vlastností polymérov, vlastností ropných produktov pre potreby určovania sorbčných a tepelných vlastností týchto polymérov a monomérov. Medzi tieto aktivity sa budú radiť aj testovania polymérov v oblasti poľnohospodárstva a ich dopad na toto odvetvie ako sú testy vitality osiva a rastové testy poľnohospodárskych plodín.
Podľa §28 ods. (2) Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v správe o zákazke; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie. Pre účel komplexností meraní a poskytovaných služieb testovania je nevyhnutné aby sa technológia obstarávala ako jeden logický celok nakoľko testovania sú z pohľadu použitia výsledkov vzájomne prepojené.
Teplovzdušná sušiareň 1 ks
Vákuová sušiareň 1 ks
Membránová výveva 1 ks
Magnetické miešadlo s ohrevom 3 ks
Miešadlo hriadeľové 1 ks
Vodný kúpeľ s termostatom 1 ks
Prenosný multimeter 1 ks
Prenosný konduktometer 1 ks
Prenosný vlhkometer 1 ks
Laboratórna chladnička 1 ks
Váhy predvažovacie 2 ks
Váhy analytické 1 ks
Prístroj na výrobu ultračistej vody 1 ks
Rastová komora 1 ks
Laboratórny homogenizátor 1 ks
Pracovný stôl laboratórny 1 ks
Odsávací box 1 ks
Pracovný stôl 4 ks
Zásuvkový box 4 ks
Skriňa na horľaviny 1 ks
Zariadenie na mletie tuhých látok 1 ks
Mikroskop 1 ks
MFI - analyzátor indexu toku taveniny 1 ks
Titrátor na analýzu vody v olejoch 1 ks
Analyzátor bodu vzplanutia 1 ks
Kalorimeter 1 ks
FTIR analyzátor 1 ks
Analyzátor oktánového a cetánového čísla 1 ks
Mufflova pec 1 ks
Zariadenie na určenie uhlíkového zvyšku 1 ks
Kinematický vyskozimeter 1 ks
Poloautomatický destilačný prístroj 1 ks
Krokovacia pipeta 2 ks

Veřejná zakázka vložena: 14.08.2017 08:09
Typ formuláře: Řádný
Druh veřejné zakázky: Oznámení o zakázce
Zadavatel: OF 1, s.r.o.
Originální záznam: Více informací o veřejné zakázce zde...
Okres: ---
Hlavní místo plnění: Banskobystrický kraj
Platnost veřejné zakázky: 29.09.2017
Cena veřejné zkázky: 282 179

ZADAVATEL ZAKÁZKY
Zadavatel název: OF 1, s.r.o.
Zadavatel IČ:
Zadavatel ulice: Bajkalská 29/E
Zadavatel PSČ: 82101
Zadavatel obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kontaktní osoba: Ing.Dagmar Melotíková
Telefon: +421 903 520 052
Zadavatel email: dagmar.melotikova@gmail.com
Zadavatel web: http://www.ezakazky.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)
42993000-3 Stroje pre chemický priemysel
Vloženo: 14.08.2017
Platnost: 29.09.2017
SOUVISEJÍCÍ MICROSITE
Zkušební trhací stroje a lisy Testometric pro měření tlaku, tvrdostiZkušební trhací stroje a lisy Testometric pro měření tlaku, tvrdosti

Zkušební trhací stroje a lisy Testometric se využívají po celém světě v průmyslu, ale také ve vzdělávacím a výzkumném sektoru. Pokud si chcete i Vy pořídit ...

OKBHI a medicinální pára – pro laboratoře klinické biochemie, hematologie a imunologieOKBHI a medicinální pára – pro laboratoře klinické biochemie, hematologie a imunologie

Společnost GORO spol. s r.o. z Brandýsa nad Labem zajistí veškeré přístrojové vybavení k úpravě vody pro splnění nároků klinických laboratoří biochemie, ...

Zdroje studeného světla, světlovody a prstencové osvětlení pro mikroskopiiZdroje studeného světla, světlovody a prstencové osvětlení pro mikroskopii

Pokud potřebujete kvalitní osvětlení k mikroskopu, pak se určitě podívejte na široký výběr osvětlení k mikroskopii, které poskytuje brněnská firma RNDr. Karel ...

Laboratorní kombinované lisy na zkoušky betonu, cementuLaboratorní kombinované lisy na zkoušky betonu, cementu

Kombinované lisy jsou velmi oblíbené pro nenáročnost na okolní prostor. Firma Brio Hranice s.r.o. se specializuje na jejich výrobu a prodej - jejich dodávku ...

Míchací stroje pro míchání sypkých směsí, materiálů - homogenizátoryMíchací stroje pro míchání sypkých směsí, materiálů - homogenizátory

Hledáte specializovanou firmu na míchací stroje pro míchání sypkých směsí, homogenizátory? Pak se obraťte na nás na společnost, která se specializuje výrobky z ...

Výkonné mikroskopové kamery a software pro mikroskopii - pro školy i do laboratoříVýkonné mikroskopové kamery a software pro mikroskopii - pro školy i do laboratoří

Potřebujete ke svému mikroskopu kvalitní a výkonnou kameru nebo profesionální software? Pak se obraťte na brněnskou firmu RNDr. Karel Martyčák - mikroskopy a ...